Annonceinfo

Derfor elsker vi Stein Bagger

I krisetider fantaserer vi om uhæmmet nydelse og stærke mænd – især dem, der bryder loven. Storsvindlere er forbrugersamfundets helte, konstaterer danske sociologer.

Når det gælder økonomisk kriminalitet i sværvægtsklassen, er danskerne mere fascinerede end forargede. 'Bedrag - om IT Factory, grådighed og magtsyge' af Dorte Toft og Henrik Tüchsens udkom på Gyldendal Business i 2009.

Ny dansk forskning viser, at vi er forblændet af storsvindlere. De gør nemlig det, som det moderne forbrugssamfund siger, vi skal:

Storsvindlerne er hæmningsløse og ekstremt dygtige, når det gælder om at opnå nydelse i form af rigdom og luksus.

Derfor fascinerer de os andre, der højst kan drive det til parkeringssnyd og lidt sort rengøring.

To sociologer har gennem interview med almindelige danskere fundet ud af, at når det gælder økonomisk kriminalitet i sværvægtsklassen, er vi mere fascinerede end forargede.

Storsvindelere pirrer vores fantasi

Forskerne beskriver den tid, vi lever i, som 'det senkapitalistiske samfund'. Her handler det om at få mest mulig nydelse, og det forsøger vi at opnå ved at forbruge, forklarer de.

Men helt tilfredse bliver vi aldrig. Vores længsel efter det, der kan tilfredsstille vores begær, er umættelig. De få, der går hele vejen, kalder på vores drømme.

»Folk som Stein Bagger fascinerer os, fordi de pirrer vores fantasi om at få opfyldt det begær, der driver hele det senkapitalistiske forbrugersamfund,« siger Naja Buono Stamer, der er ph.d.-studerende ved Fødevareøkonomisk Institut på Københavns Universitet.

Havde forventet at se en syndebuk

I foråret 2009 ville hun og Lasse Suonperä Liebst, der ligeledes er sociolog og ph.d.-studerende ved Sociologisk Institut på Københavns Universitet, undersøge finanskrisens virkning på danskere, der var blevet særligt hårdt ramt.

Fakta

Stein Bagger-sagen kort (del 1)

September 2008: Stein Bagger kåret af Dagbladet Børsen til ’Den dygtigste af de 200 bedste i it-branchen herhjemme’

29. oktober 2008: Stein Bagger modtager en pris i Ernst & Young's vækstskaberkonkurrence ’Entrepreneur Of The Year’

Slutningen af november 2008: Stein Bagger flygter fra Dubai, hvor han er på rejse med blandt andet sin kone, Anette Uttenthal. Da han forsvinder fra Dubai, har han taget flyveren til New York

1.december 2008 kommer det frem, at IT Factory er gået konkurs

De interviewede derfor en række fyrede, midaldrende arbejdere fra udkantsområder af Sjælland.

Sociologerne ville blandt andet undersøge, om de fyrede arbejdere ville pege på en syndebuk – et sted at placere ansvaret for den krise, der havde ramt dem så hårdt.

De to forskere havde forventet, at Stein Bagger ville få denne rolle. 

Resultatet var det modsatte

Stein Bagger var på det tidspunkt massivt omtalt i den danske presse. Som administrerende direktør for IT-Factory havde han svindlet for over én milliard kroner.

På den baggrund var Stein Bagger den perfekte skydeskive - og et oplagt sted at placere vrede og frustration, troede de to forskere.

Resultatet var et andet.

Efterhånden som interviewene skred frem, opdagede forskerne, at Stein Bagger ikke blev opfattet som en syndebuk. Tværtimod.

Stein Bagger - en arbejderhelt

I stedet lagde de fyrede arbejdere vægt på Stein Baggers mod og beslutsomhed. De beskrev ham som ’genial’, ’lynende intelligent’, ’klog’ og ’smart’.

Fascinationen af Stein Baggers kriminelle handlinger gav anledning til, at der med lynets hast blev skrevet seks bøger om ham og IT Factory. Her ses forsiden fra bogen 'Fantasten', som udkom på Ekstra Bladets Forlag og er skrevet af Bo Elkjær, Annelise Pedersen, Thomas Gösta Svensson, Niels Pinborg, Steen Larsen og John Mynderup.

Stein Bagger var alt andet end en syndebuk. I stedet for at være krisens årsag, blev han opfattet som løsningen: At det var folk som ham, der kunne bringe Danmark ud af den nuværende økonomiske krise.

En af de fyrede arbejdere sagde det sådan:

»Manden er lynende intelligent. Et eller andet sted synes jeg ikke, at han skal straffes. Man burde sætte ham ind på Christiansborg, for han har noget, de godt kunne bruge.«

Freuds teori om Urfaderen kaster lys

I en videnskabelig artikel i tidsskriftet Dansk Sociologi, ’Fallos og finanskrisen eller, hvorfor Stein Bagger er en senkapitalistisk Urfader’, forsøger de to forskere at forklare den åbenlyse beundring for Stein Bagger.

Det gør de blandt andet ved at genoplive tanker fra en af psykologiens fædre, den østrigske psykoanalytiker og læge Sigmund Freud (1856-1939).

I sit essay ’Totem og Tabu’ fra 1913 beskrev Freud, hvordan forestillingen om en 'Urfader' etablerer religion og lov.

Urfaderen er brutal hersker, som både bliver afskyet og beundret. Når Urfaderen bliver dræbt, rammes stammens medlemmer (sønnerne) af en slags skyldfølelse, der gør, at de efterlever Urfaderens regler endnu stærkere, end da han var i live.

De to forskere er kommet frem til, at i det moderne, kapitalistiske samfund, hvor det gælder om at opnå nydelse gennem forbrug, har Stein Bagger samme funktion som Freuds Urfader.

Stein Bagger er forbrugersamfundets Urfader

Fakta

Stein Bagger-sagen kort (del 2)

4. december 2008 bliver Stein Bagger sigtet in absentia ved retten i Lyngby for bedrageri og dokumentfalsk af særlig grov karakter for op imod én milliard kroner. Han efterlyses for omfattende økonomisk kriminalitet

6. december 2008 melder Stein Bagger sig selv til politiet i Los Angeles i Californien

16. december 2008 ankommer Stein Bagger til Kastrup i et fly. Samme dag erklærer han sig skyldig i bedrageri og dokumentfalsk ved retten i Lyngby

Juni 2009: Stein Bagger idømmes syv års fængsel ved retten i Lyngby

Stein Bagger-sagen, der sluttede med, at han meldte sig til politiet i Los Angeles og senere vendte hjem til Danmark, hvor han foran en dommer indrømmede sin skyld og blev idømt fængsel, er et drama om Urfaderens storhed og fald, mener de to sociologer.

Ikke en freudiansk Urfader, der indstifter religion og love om, hvad vi må og ikke må, men en moderne Urfader, nemlig forbrugersamfundets Urfader, der fortæller os, at det gælder om at nyde mest muligt.

Stein Baggers flugt og fængsling er dermed den symbolske Urfaders død.

Elsker og hader Baggers nydelse

Når Stein Bagger er sat bag tremmer, kan vi for alvor drømme om ham. Så kan vi for alvor slippe vores fantasier løs om uhæmmet nydelse.

Derfor kan vi fantasere om Stein Baggers nydelse, og derfor kan vi både elske og hade den. Vi er forargede over hans mangel på moral, og samtidig har han vist os alle sammen, hvordan man virkelig skal nyde i det moderne forbrugersamfund.

»Fordi han symbolsk set er død, kan vi fantasere om, at han har levet op til samfundets diktum – dets udsagn – om nydelse.  Det er derfor, de interviewede mener, at han kan gøre gavn på Christiansborg,« forklarer Naja Buono Stamer.

Skræmmende politiske perspektiver

Nogle af de fyrede, midaldrende arbejdere drager politiske konsekvenser af deres fascination af Stein Baggers handlekraft.

I undersøgelsen udtrykker flere mistillid til de folkevalgte politikeres manglende handlekraft. I stedet mener de, at der skal en stærk ener til magten.

Forsiden fra Niels Ole Qvist og Morten Nøhr Mortensens bog 'Stein – bogen om Stein Bagger', som udkom på Gyldendal.

Eksempelvis siger en kvinde ved navn Ellen:

»Altså [politikerne] er for mange om buddet. Så længe der er tre til fire partier, der skal blive enige om tingene, så tror jeg ikke på, at der vil ske noget overhovedet.«

En mand, Jakob, fortsætter:

»Ja, der skal være én dominerende magt.«

Længes efter den handlekraftige ener

Også flere andre steder lægger de fyrede medarbejdere vægt på, at det danske politiske system og de danske politikere mangler handlekraft.

De længes med andre ord efter Urfaderen - den handlekraftige ener, der har evnerne og kræfterne til at hjælpe os ud af krisen.

De fyrede medarbejderes tanker bekymrer Lasse Suonperä Liebst og Naja Buono Stamer.

»Det er bekymrende, at i stedet for at kræve demokratisk kontrol med bankerne og finansmarkederne, så vil de fyrede arbejdere i stedet have en, der kan skære igennem demokratiets 'snakkerier'. De vil have en, der kan give dem forbrugersamfundets nydelse igen, og de er klar til at betale med demokratiet som pris,« siger Naja Buono Stamer.

Senkapitalisme

Perioden efter 2. verdenskrig kan kaldes 'den statsligt regulerede kapitalisme'.

Også en række andre betegnelser er blevet foreslået til at karakterisere dette tidsrum:

 • Monopolkapitalisme
 • Statskapitalisme
 • Velfærdssamfund
 • Senkapitalisme

Sidstnævnte begreb, senkapitalisme, blev populariseret af den belgiske, marxistiske økonom, Ernest Mandel, i hans ph.d.-afhandling fra 1972.

Krise svækker velfærdsstaten

Inden for sociologien har Jürgen Habermas bidraget med væsentlig teoriudvikling.

I værket Legitimationsprobleme der Spätkapitalismus (Senkapitalismens legitimationsproblemer, red.) fra 1973 analyserer Habermas, hvordan de økonomiske krisetendenser i senkapitalistiske samfund svækker velfærdsstatens legitimitet, fordi de øgede krav og forventninger om, at det offentlige skal afhjælpe virkningerne af økonomiske kriser, ikke kan indfries.

Kilder: Den Store Danske, Wikipedia samt Leksikon.org, som Leksikon for det 21. århundrede står bag, og som blev startet af partiet Venstresocialisterne.

Stein Baggers smykker havde særlig herlighedsværdi

Mennesker som Stein Bagger er godt stof. Hele Danmark fulgte med, da skandalen om IT-Factory begyndte at rulle i december 2008.

Erhvervsgeniet, der viste sig at være bedrager, var en historie, der optog Danmark. Ud over omfattende omtale i den skrevne og elektroniske presse er der skrevet adskillige bøger om Stein Bagger-sagen.

Ligesom i Freuds myte om Urfaderen er det faldet fra top til bund, der optager os.

Ikke mindst når de ydre symboler på magt og rigdom udstilles – når luksusejendommene, de dyre biler, kunstsamlingen og diamanterne sættes til salg.

Alle fik del i rigdommene

Den 1. marts blev smykker fra konkursboet efter IT factory sat til salg hos auktionshuset Bruun Rasmussen for at skaffe penge til kreditorerne.

I TV kunne man i dagene inden se de prangende guldsmykker lagt til offentligt skue.

Pludselig var det, som om vi alle fik del i rigdommene: Nu tilhørte de ikke længere Urfaderen, nu havde vi alle en slags adgang til den ekstreme luksus.

Salget gik langt over forventet. Smykkerne fra konkursboet efter IT Factory indbragte et samlet hammerslag på 2.620.000 kroner mod en samlet vurdering på 1.207.000 kroner.

Noget tyder på, at der var mange, der ville betale en god pris for et smykke, der havde tilhørt Stein Bagger.

- Ja, hvem vil ikke gerne have det, som Urfaderen har rørt ved?

DANSKE SVINDLERE OG LØFTEBRYDERE

DANSK RETSVÆSEN FRISÆTTER SVINDLERE OG PSYKOPATER

Sørgeligt, at Danmark gang på gang viser fremkommelig hjælpsomhed overfor straffede personer, ved at sende dem i marken før tid.

Det er krænkende for lovlydige mennesker, at straf ikke er straf, men gratis kontaktside kriminelle imellem.

Hjælp hellere de svage danskere, som hårdt trænger til mere uddannelse, fx enlige mødre og deres børn.

Stein Bagger er en profil, som Danmark burde straffe helt op. Senest har vi også oplevet det danske blødsødne retsvæsen, som kælende for svindlersken Amanda fra Gourmet Catering. Samme sødsuppe, som er giftig.

Derfor elsker vi...

Hold venligt mig udenfor......!

Sten Bagger er en storsvindler !

Magen til fordrejning af de faktiske forhold skal man lede længe efter !
Sten Bagger er en forbryder som jeg ikke kan se op til , og jeg fatter ikke, at man på så ringe grundlag kan drage en konklusion på noget som helst !
Er Jønke fra Hell Angels så også en folkehelt !!!
Hvad er i de studerenes øjne en forbryder ?
Jeg afholder mig fra at præcisere hvilken samfunds gruppe de studerende tilhører, men man fedter for svage sjæle og et særligt klientel !
Jeg var nødt til at skrive dette indlæg så jeg ikke går og skumler over det resten af dagen!
Der er til alt held ikke indlæg, der giver de studerende til historien et ben til jorden, så verden er da ikke gået helt af lave endnu ! Efter de definitioner de studerende antyder ville vi jo have mange folkehelte ! Hvad med Justitsminister Alberti ?
Måske er der skjulte motiver med denne artikel !!! Vi skal lokkes til at købe bogen om svindleren Sten Bagger !!!

Helt enig, Jane von Rathsach

En stærk lysende stemme kommer i regering, når den midlertidige ditto bliver stemt ud for de løgne og bedrag den har hældt over deres vælgere, og som langt overgår Stein Baggers.

Selv den røde skuespiller og filminstruktør, Erik Clausen, bander og svovler over de røde "kupmagere".

Vi er nu blevet "Kristian-nit´er" med håb for landet og fremtiden, og ser tilbage med tilfredshed i al den tid vi var "Pia-nister".

Og for de håbfulde der agerer i artiklen: Stein Bagger vil aldrig få en chance i den regering der bliver dannet på ruinerne af den nuværende regerings løgn og bedrag, og hvor denne nye regering med DF-politikere efter alt at dømme, vil sidde de næste 20 år.

For brændt barn skyr ilden!

I øvrigt tager forfatteren af artiklen munden for fuld ved at påstå, at "vi" elsker Stein Bakker for hans "kreativitet".

Jeg kender ingen der "elsker" Stein Bagger - tvært imod!

Gad vide hvordan og hvor disse virkelighedsfjerne danske sociologer har støvet folk op der fortæller, at de elsker Stein Bagger....osv.

Disse danske sociologer til undersøgelsen, er sgu lige så fuld af løgn som Stein Bagger!

DANSKE SVINDLERE OG LØFTEBRYDERE

Jeg er IKKE blevet spurgt, ligesom mange andre af de formodede ikke enige danskere, som tager stærk afstand fra svindlere og politiske løftebrydere.

Nej, forskerne tager helt fejl i deres afsæt. De taler om det sen - kapitalistiske nydelsesbehov, som var vi alle Caligulas ulve eller uhæderlige bangebukse, som nøjes med at småfifle og tale sort.

Urfaderen og Freud. hvor er forskerne dog henne ? De snakker, som hine talende nylærde fra igår, med en opsummeret såkaldt viden uden ægte belæg.

Lad mig være fri af jeres vås og sammenblanding af idealer og ønsker.

Politiske løftebrydere har fået en sådan medfart, at det er historisk. Danskerne ved godt flest, hvem der er ægte. Derfor elsker de ikke Bagger, den lille grimme forbryder med psykopatiske overtalelsesevner i et samfund med for mange ligegyldige politikere.

En stærk politisk stemme synes at være lysende nu i det danske efterår efter et mislykket forår og en hændervridende våd sommer.

Magt

Stein Bagger var fantastisk til at manipulere sine omgivelser og kontrollere sine løgne.

Hvis bare kan havde kunnet kontrollere sig selv så var han blevet en dygtig forretning-mand.

De fleste forbrydere er dumme og uinteressetante. Men her var en forretning-mand som ikke kunne stoppe ved det lovlige. Lidt lige som Klaus Riskær Pedersen.

Jeg er heller ikke en del af det "vi"

Jeg synes, at Stein Bagger skulle hænges i den nærmeste lygtepæl:

Og jeg synes generelt det samme om folk, der kunne ønske at få ham eller hans type ind i politik.

(Heri dog ikke medregnet hans citerede tidligere ansatte, der som Erik Vestergaard ganske rigtigt påpeger tilhører en særligt svækket gruppe).

Nå, det med at snyde og bedrage,...

...er Stein Bagger nu ene om!

Nogle ønsker - I følge artiklen - Stein Bagger ind på Christiansborg, men her ville han få kamp til stregen i snyd og bedrag fra de røde studentermedhjælperpolitikere i den nuværende regering.

Hvad er forskellen mellem at snyde for en milliard kroner, og snyde sig til regeringsmagten ved snyd og bedrag?

Vi???????????

Jeg skal heller ikke tælles med, tak, Jeg synes han er det største røvhul i nyere tid!

Og det undrer mig meget at en videnskabelig undersøgelse ikke tager afsæt i den målgruppe de har fat i i stedet. Det er et kendt historisk faktum at drømmen om den stærke mand altid har trivedes i krisetider blandt svageste sociale grupper. Det er den bedste næring til den iboende fascisme. Hvis man undersøger fyrede medarbejdere har man jo tydeligvis ikke fat i en repræsentativ gruppe, men en svækket gruppe. Elendig overskrift som sædvanlig.

Vi?

Jeg kan blot konstatere at jeg åbenbart som sædvanligt ikke er en del af "vi".

Jeg syntes at han og typer som ham er skadedyr.

Jeg ved ikke rigtig hvad jeg

Jeg ved ikke rigtig hvad jeg skal mene om denne artikel

Den beskriver nogen meget vidgaaende og bestemt bekymrende tendenser i retning af reaktioner paa finanaskrisen, baseret paa 'almindelige danskere.'

Men de 'almindelig danskere' viser sig at vaere een bestem gruppe: "en række fyrede, midaldrende arbejdere fra udkantsområder af Sjælland."

Spoergsmaalene der medler sig hos mig er bl a hvor mange mennesker snakker vi om her, og er nyligt fyrede midaldrene mennesker fra en del af landet repraesentative for alle aldre, alle uddannelser, i arbejde eller ej, by- og landomraader, og gaeldende for hele Danmark?

Det lyder som en alt for snaever gruppe at basere generaliseringer paa.

Men denne specielle gruppe mener altsaa i foelge forskerne at der mangler en staerk (mand?) til at tage roret. Det er ikke godt for demokratiet, men er det ikke en tilbagevendende tendens hos nogen i krisetider, at man soeger en staerk figur til at tage over? Det er masske de allermest usikre personer der taenker saadan?

Man der jo at i saadanne tider skifer vaelgerne stemmer typisk til de mest yderliggaaende partier, men det mener jeg ikke er det samme som at oenske een staerk person. Politikerlede kan ogsaa have noget med sagen at goere.

Luksus - det lyder som om vi alle har slugt propagandaen i vores tid om at det eneste saliggoerende er at koebe og koebe, og noget er der jo nok om det, men jeg tror ogsaa at en del af det er foelelsen at hvis man er rig, er man ogsaa tryg! Jeg tror ikke det kun er bevidstloes graadighed. Jeg haaber det ihvertfald ikke.

Det der med urfaderen tror jeg ikke paa. Derimod ser man jo i tiden at mange ideer fra 50erne og tidligere faar et come-back - hos nogen.

Spændende!

Det må have været enormt spændende at skrive dette speciale!

Det kunne have været interessant for jer også at interview nogle af de købere af guldsmykkerne for på den måde at afdække deres motiver bag købene...

Seneste fra Kultur & Samfund

 • Grønland i tal: Forstå verdens største ø gennem statistik

  Grønland er på mange måder et land, der er på vej frem. Alkoholforbruget falder, uddannelsesniveauet og den forventede levetid stiger, men det sker fra et svagt udgangspunkt. Bliv klogere på landet med 10 markante tal.
 • Sådan bliver du en synder

  Synd og arvesynd er fundamentale begreber inden for kristendommen. De går tilbage til Det Gamle Testamente, hvor Adam og Eva ved at spise af kundskabens træ forbrød sig imod Guds skabelseslov.
  Bringes i samarbejde med 50 ideer, der ændrede verden
 • Vi lever i en overvågningskultur

  TÆNKEPAUSER: Overvågning er meget mere end et videokamera i gågaden eller en ond Big Brother, der holder øje med os. Vi lever i en tid, hvor smartphonen kan tracke løbeturen, og sociale medier vrimler med personlige oplysninger. Det behøver vi ikke nødvendigvis frygte, mener forsker. Men vi skal huske, at nettet aldrig glemmer.
Grønlandske stemmer

Majken Djurhuus Poulsen, ph.d.-studerende ved GEUS i Grønland.

Læs mere om Majkens forskning her: Grønland vil give rubiner fødselsattest

Tema om fremtiden for grønlandsk forskning

Det læser andre lige nu

Abonner på vores nyhedsbrev

Når du tilmelder dig, deltager du i konkurrencen om lækre præmier.

Seneste blogindlæg