Annonceinfo

Berusede teenagepiger bliver seksuelt udnyttet

Blandt 15-årige piger, der drikker alkohol, oplever hver tiende at blive seksuelt udnyttet, når de er for fulde til at kunne yde modstand. Nogle af pigerne har 'problematisk adfærd', viser norsk forskning.

Alt for mange unge teenagepiger bliver seksuelt udnyttet, når de er påvirket af alkohol, men samtidig er der stor mangel på forskning i emnet. (Foto: Shutterstock)

Norske piger oplever at blive seksuelt udnyttet, når de har drukket alkohol. Det viser et nyt studie, som forsker Hilde Pape ved Statens institut for rusmiddelforskning i Norge (SIRIUS) står bag. Studiet er publiceret i tidsskriftet BMC Public Health

Undersøgelsen omfatter omkring 3.000 norske piger i alderen 15-18 år.

»Pigerne blev spurgt, om de var blevet seksuelt udnyttet uden at kunne yde modstand, fordi de var for fulde, og der var bemærkelsesværdigt mange, der svarede ja.«

»71 procent havde været påvirket af alkohol i løbet af det sidste år, hvoraf syv procent var blevet seksuelt udnyttet, da de var for fulde inden for samme tidsperiode. Andelen af ofre varierede fra 11 procent blandt 15-årige til 5 procent blandt 18-årige.«

Hilde Pape undersøgte også, hvorfor overgrebene varierede med alderen. Resultaterne tyder på, at de yngste piger er mere sårbare, fordi de oftere drikker sig meget fulde.

»De yngste har mindre erfaring med alkohol og er formentlig også mindre agtpågivende i situationer, som vil kunne medføre risiko for seksuelle overgreb. Begrænset livserfaring medfører øjensynligt en øget sårbarhed,« siger Hilde Pape.

Mere udbredt blandt piger med adfærdsproblemer

Hilde Pape nåede også frem til, at piger, der var blevet udsat for seksuelle overgreb i beruset tilstand, var mere impulsive og oftere havde en problematisk adfærd, som indebar vold, tyveri og pjækkeri, end andre piger.

»Der er en fundamental forskel på at klarlægge mulige sårbarhedsfaktorer og at tillægge ofrene skyld. Resultaterne må fortolkes derefter,« påpeger Hilde Pape.

Nogle teenagepiger har en livsstil, som kan medføre en stigende sårbarhed for seksuelle overgreb. Det er også muligt, at enkelte ofre bliver udagerende som en følge af de overgreb, de er blevet udsat for.

Hilde Papes studie viser imidlertid, at de fleste af de alkoholrelaterede overgreb blev rapporteret af piger, som ikke var specielt impulsive eller udagerende.

»I et folkesundhedsperspektiv bør man derfor prioritere forebyggende tiltag, som er rettet mod alle teenagepiger. Lige så vigtigt er det at iværksætte tiltag for at bekæmpe udøvelse af denne type overgreb,« understreger Hilde Pape. 

Mangel på forskning i seksuel udnyttelse

Selvom teenagedruk er udbredt i mange lande, findes der ganske lidt forskning omkring mindreårige pigers udsathed for seksuelle overgreb, når de er berusede.

»Dette studie viser, at der er et betydeligt misforhold mellem forekomsten af sådanne overgreb og omfanget af forskningslitteratur om temaet,« siger Hilde Pape.

© forskning.no Oversat af Anna Bestle

Alkoholfylderi og sex

I gennem det meste af et årti beskæftigede jeg mig med unges forbrug af rusmidler, herunder alkohol. Vi, dvs enten kommunale ungdomsskoler/ssp/socialforvaltninger og amtet eller os alene, lavede i en række (af de daværende) sønderjyske kommuner undersøgelser af de unges forbrug, holdninger og handlinger.

Med til det generelle billede var, uden at jeg skal gengive de eksakte tal her, at en andel på 7-8% af pigerne (typisk 8.-10. klasse) havde haft "uønsket sex" under indflydelse af alkohol. Det var i perioden 1994-2004 vi lavede dens lags undersøgelser. Vores fund var konsistente med tilsvarende undersøgelser i resten af landet. Den norske undersøgelse viser, at unge dér i landet opfører sig på samme måde.

I vores undersøgelser var der ikke, som Linda Kristensen polemisk udnævner det til, tale om voldtægter. Det var mere "rod", hvor ofte begge parter var under indflydelse af større mængder alkohol, end de kunne håndtere. "Uønsket sex" kunne naturligvis betyde situationer hvor piger havde mistet evnen til modstand mod sexhungrende drenge, de ville have kunnet afvise, hvis de havde været ædru. Men det var også piger, der forførte veninders kærester i en brandert, piger der hoppede i kanen med en ex, de lige havde smidt ud og som de bagefter krummede tæer over - eller desperate forsøg på at tilbageerobre kærester, de var blevet dumpet af. Og drengene var lige så tit fulde, men af kønsrollegrunde opgav de sjældnere (men dog alligevel) "uønsket sex" som konsekvens af deres druk.

Voldtægt er en grov forbrydelse, der bl.a. fordrer en intention hos forbryderen. Og en oplevelse af, at være blive voldtaget hos offeret. Voldtægt, hvor offeret er under indflydelse af mentalt reducerende mængder alkohol, forekommer bestemt. Det er bare sjældent dét, der er på færde. Langt oftere sexuelt roderi, der bunder i uerfarenhed med såvel alkohol som sex. For begge parter. At det er sådan ses også af, at hændelser med/oplevelsen af overgreb aftager med alderen i den undersøgte gruppe. De lærer begge dele hen ad vejen.

Det virker kværulerende, når Linda Kristensen insisterer på, at en af Nordens mest indsigtsfulde forskere i ungdom og alkohol skal bruge andre gloser, end dem hun bruger. Hun er ekstremt dygtig og i et land, hvor man juridisk opererer med begrebet "uagtsom voldtægt", og har kunnet straffe det siden 2000, ville det nok have været bemærket i undersøgelsen, hvis det generelt var kriminalitet, der var tale om. Der er nok tale om en blanding af egentlige overgreb, handlinger der i ædru tilstand ville være blevet korrigeret af viljen samt risikobetonet adfærd i et miljø med stor risikovillighed og generelt grænseafprøvende adfærd. I vores undersøgelser var slagsmål, ødelæggelse af ting og kriminelle handlinger forøvrigt også en del af billedet.

Jeg stødte på Hilde Pape i forbindelse med hendes vildt interessante artikel "Sund og prægtig uden alkohol?" hvor hun fra det socialpsykologisk perspektiv tog fat om den myte, at alkohol alene er et negativ i de unges relationer - hvor hun viste, at der var bedre trivsel blandt dem med et moderat, kontrolleret alkoholforbrug, end blandt dem helt uden. Hilde Pape er om nogen følsom for, hvad der er på færde i de gruppedynamikker, unge rusmiddelbrugere bevæger sig i. Hun ville have vidst det, hvis der var voldtægt i det, hun har undersøgt. Jeg kan derfor ikke se Linda Kristensens bemærkninger som andet, end forskningen uvedkommende.

Og som en privat sidebemærkning: som far til tre piger, der enten er eller lige har været teenagere, ville det ligge mig uendeligt fjernt at bagatellisere sexuelle overgreb. Men som Pape konkluderer, så angribes problemet, med at unge piger kan blive ofre for sexuelle overgreb, bedst ved en bredspektret forebyggelse, der fokuserer på de svært håndtérbare situationer, man kan komme i, så de unge både har bedre erkendelse af de risici de udsætter sig selv og hinanden for og har et bedre handle-beredskab i situationerne, hvad enten det gælder om at passe på sig selv eller på hinanden. Ikke ved at man i flæng kaster om sig med beskyldning om voldtægt, når man ikke aner om det er det, der er foregået, før man har analyseret den individuelle situation.

?

Jeg undrer mig over at hver eneste kommentar her er møntet på pigerne selv, i stedet for de kriminelle der voldtager berusede mindreårige. Det er sku deprimerende.

Mennesker

Hvorfor drikker mennesker sig fulde?

Reele tal?

"Tager undersøgelsen højde for hvor mange piger der fortryder? De bør jo ikke tællemed."

Og eftersom undersøgelsens definition af "seksuelle overgreb" ikke bliver uddybet, er det svært at vurdere omfanget og alvoren. Kan man være sikker på at testpersonerne er indforstået med hvad dette dækker over, eller har nogle måske svaret ja pga. et kys eller lignende? Eller løjet?

Uanset hvad, så er det selvfølgelig en bekymrende tendens der bliver givet udtryk for, og jeg ville ikke bliver overrasket hvis man så tilsvarende resultater i Danmark.

Erik Bull-Valen

Kaere journalist: Jeg kan ikke lade være med at spørge om du er bange for ordet 'voldtægt'? "seksuelt udnyttet uden at kunne yde modstand" er definition af samme.

Allan R

»Pigerne blev spurgt, om de var blevet seksuelt udnyttet uden at kunne yde modstand, fordi de var for fulde, og der var bemærkelsesværdigt mange, der svarede ja.« = voldtægt.

Fortryder hvad?

PVS

"Til trods for emnets alvor, så må man alligevel trække lidt på smilebåndet. Kunne man have forestillet sig, at det havde forholdt sig anderledes? Eller er det bare min generations manglende indsigt i ungdommelige alkoholvaner?"

Hvad er det der er morsomt? At teenagers drikker? Eller at pigerne bliver voldtaget? Jeg forstar ikke vitsen.

Og så havde jeg lige overset at det var i Norge, ikke Danmark - ups. Forhåbentligt er det ikke sådan i Danmark.

Reeele tal?

Tager undersøgelsen højde for hvor mange piger der fortryder? De bør jo ikke tællemed.

Kan det blive mere norsk

Til trods for emnets alvor, så må man alligevel trække lidt på smilebåndet. Kunne man have forestillet sig, at det havde forholdt sig anderledes? Eller er det bare min generations manglende indsigt i ungdommelige alkoholvaner?
Med venlig hilsen
Peter von Staffeldt

Kan det blive mere norsk

Til trods for emnets alvor, så må man alligevel trække lidt på smilebåndet. Kunne man have forestillet sig, at det havde forholdt sig anderledes? Eller er det bare min generations manglende indsigt i ungdommelige alkoholvaner?
Med venlig hilsen
Peter von Staffeldt

Grimt

Jeg troede ikke det var sådan i Danmark :-(

Men det bedste man kan gøre er vel at lære de unge mænd ikke at gøre sig til kriminelle.

Seneste fra Kultur & Samfund

Grønlandske stemmer

Bo Albrechtsen, museumsinspektør ved Grønlands Nationalmuseum, drømmer om at få et naturhistorisk museum i Grønland.

Tema om fremtiden for grønlandsk forskning

Det læser andre lige nu

Abonner på vores nyhedsbrev

Når du tilmelder dig, deltager du i konkurrencen om lækre præmier.

Seneste blogindlæg