Annonceinfo

Tilskud af D-vitamin stopper ikke forkølelse

Nyt studie viser, at D-vitamin ikke bremser en forkølelse. Forsøgsdeltagere blev forkølede, selv om de tog store doser af tilskud med D-vitamin over 18 måneder.

Mange mennesker spiser godt med vitamintilskud, men er det nu så effektivt, som vi tror? Et nyt studie tyder på, at D-vitamin ikke helt har så meget effekt, som vi troede. (Foto: Colourbox)

Det populære tilskud kan ikke holde dig forkølelsesfri, rapporterer forskere v ed universiteter i New Zealand og USA.

De præsenterer deres resultater i Journal of the American Medical Association (JAMA) i denne uge.

D-vitamin har tydeligvis ingen effekt

»Dette er et godt studie, som tydeligt viser, at tilskud med D-vitamin ikke har nogen effekt på at forebygge eller lindre en forkølelse.«

Det siger medicinsk fagdirektør Steinar Madsen ved Statens legemiddelværk (den norske Lægemiddelstyrelse, red.) til forskning.no.

Forskerne undersøgte både forekomster og alvorlighedsgraden af infektioner i de øvre luftveje, typisk forkølelse og ondt i halsen.

322 raske voksne deltog. De blev delt ind i to grupper, hvor den ene fik D-vitamin og den anden fik placebomedicin.

Ikke væsentlige forskelle i D-vitamin-studiet

Forskerne fandt ikke forskelle i antal luftvejsinfektioner mellem D-vitamin-gruppen og placebogruppen.

Sygdomsperioden blev ikke kortere, og sygdomsforløbet blev ikke mildere for deltagerne i den gruppe, der fik tilskud.

Fakta

The Institute of Medicine (IOM) er en amerikansk, uafhængig, nonprofit organisation, som arbejder uafhængigt af regeringen for at give upartiske og kvalificerede råd til beslutningstagere og befolkningen.
Grundlagt af Abraham Lincoln i 1863, først som National Academy of Sciences, som senere blev udvidet og delt op i fire separate organisationer, bl.a. IOM.
Kilde: National Academies

I rene tal var der: 593 infektioner blandt vitaminspiserne, og 611 blandt de andre i løbet af den tid, studiet varede (fra februar 2010 til november 2011).

Metodisk god undersøgelse af D-vitamin

Tidligere studier har vist, at D-vitamin kan styrke kroppens immunforsvar.

Men det har ikke været afklaret, om D-vitamin i tilskudsform kan spille en rolle i bekæmpelsen af luftvejsinfektioner.

Nogle studier har antydet en sammenhæng, men forskere fra New Zealand og USA påpeger, at fundene på feltet har været modstridende – og har haft sine klare begrænsninger.

Steinar Madsen fra Legemiddelverket understreger, at dette nye forskningsarbejde er metodisk stærkt. Forskere har udført et randomiseret kontrolleret studie. Disse benyttes gerne for at finde ud af, om en behandlingsform virker.

Oveni er denne undersøgelse dobbelt blindet, hvilket indebærer, at hverken forskere eller deltagere vidste, hvem der fik tilskud, og hvem der fik placebo.

JAMA-lederartikel: Ineffektivt tilskud

D-vitamin-tilskud bliver heller ikke givet store muligheder i kampen mod forkølelse i en lederartikel i samme nummer af JAMA, som det nye studie.

Her kommenterer læge og forsker Jeffrey A. Linder fundene. Han er tilknyttet Brigham and Women’s Hospital og Harvard Medical School.

Fakta

Cochrane-centre er sundhedsvidenskabelige forskningscentre, der har til opgave at skaffe overblik over, hvilke lægelige behandlinger der er effektive. I samarbejder med internationale specialistgrupper udarbejdes og opdateres systematiske oversigter over sundhedsvidenskabelig forskning.
Det Nordiske Cochrane Center, der har til huse på Rigshospitalet, er oprettet i 1993.
Kilde. Den Store Danske

»En IOM-rapport fra 2011 bad om mere forskning for at fastslå, hvorvidt D-vitamin-tilskud reducerer forekomsten af luftvejsinfektioner.«

Nu har dette nye studie taget omhyggeligt fat i problemstillingen, påpeger Jeffrey A. Linder:

»Resultaterne kan betyde, at D-vitamin bør skrives i Cochrane-opsummeringer blandt metoderne, som er ineffektive med hensyn til at forebygge eller behandle øvre luftvejinfektioner hos raske voksne,« skriver han.

Norske anbefalinger står fast

Steinar Madsen tilføjer, at gældende norske anbefalinger om D-vitamin forbliver uændrede.

»Grunden til det er først og fremmest, at vi har brug for tilstrækkeligt at dette vitamin for at styrke knoglebygningen, enten ved at tage tran, tabletter med D-vitamin-tilskud eller spise nok fed fisk,« siger han.

For folk, som spiser varieret og sundt, er de mange kosttilskud på markedet unødvendige, mener Steinar Madsen. Men han holder døren åben for D-vitamin:

»Den gode, gamle tran har fortsat sin plads i den norske kost,« siger Steinar Madsen.

Helsedirektoratet (den norske pendant til den danske sundhedsstyrelse, red.) skriver for øvrigt, at personer, som får for lidt D-vitamin, bør indtage tran eller et andet D-vitamin-tilskud dagligt i de perioder af året, hvor der kun er lidt sol.

© forskning.no Oversættelse: Julie M. Ingemansson

Interessant svensk video om Vitamin D

Överläkare Mats Humble berättar om pågående forskning kring D-vitaminets många positiva hälsoeffekter.
Föredraget hölls på Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm, 2011-10-26.

http://www.youtube.com/watch?v=syRaJVIBNnw&feature=related

D-vitamin er ikke "the magic bullet"

D-vitamin er yderst vigtig i en lang række af kroppens processer, og D-vitamin mangel kan være årsag til en lang række sygdomme. Men D-vitamin fungerer ikke alene men i samspil med en række andre vitaminer, mineraler og essentielle fedtsyrer.

Et meget overset mineral er zink, som ligesom D-vitamin er med til at aktivere og deaktivere T-cellerne i immunforsvaret. Desuden er anti-tumor genet p53 helt afhængig af at der er nok zink tilstede for at fungere optimalt. Ved cancer er p53 sat ud af drift og i visse tilfælde muteret og cancerceller kan udvikle sig uhæmmet. Men nyere forskning har vist at zinktilskud kan reetablere p53 også selvom genet har muteret og igen virke optimalt. Derfor er der noget der tyder på at zinkmangel er en af de primære årsager til udvikling af cancer.

Forskere har nu fundet den mekanisme som gør at vi med alderen ikke optager den zink vi har brug for og sygdomme såsom cancer, hjerte/kar-sygdomme, diabetes, psykiske sygdomme etc. kan udvikle sig. Derfor mener flere forskere at vi bør tage et tilskud af zink for at kompenserer for den dårligere optagelse. D-vitamin er dog med til at øge optagelsen af zink, hvilket er endnu et argument for også at tage et tilskud af solskinsvitaminet. Så D-vitamin magel er også en medårsag til zink mangel.

Men også unge mennesker kan komme i underskud af zink. Faktorer såsom alkohol, kaffe, rygning og dårlig kost (meget sukker, stivelse etc.) er associeret med et lavt zink niveau. Andre faktorer er stress og brug af medicin, som er med til at dræne kroppen for zink og andre essentielle stoffer.

Zinc supplementation augments in vivo antitumor effect of chemotherapy by restoring p53 function
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21932419
Kommentar til Switching p53 back on
http://www.nature.com/nature/journal/v485/n7400/full/485550b.html

Zinc Deficiency Induces Oxidative DNA Damage and Increases P53 Expression in Human Lung Fibroblasts
http://jn.nutrition.org/content/133/8/2543.full

Zinc Deficiency Mechanism Linked to Aging, Multiple Diseases
http://www.sciencedaily.com/releases/2012/10/121001141003.htm

DANSK KULTUR FØR ANDEN VERDENSKRIG.

(1) Landbefolkningen fik rigeligt med sol om sommeren, selv om også de unge beskyttede sig mod solen med tøj og hatte under markarbejde.
(2) En stor del af bybefolkningen fik meget lidt sol selv i sommerperioden, fordi de ikke havde meget fritid, og fordi de mange havde dårligt adgang til udeliv.
Arbejderfamilier med kolonihaver var bedre stillet, men uden at have kontrolleret tallene ville jeg tro, at det drejede sig om et mindretal af fx Københavns industriarbejdere.
---
Med venlig hilsen - Steen Ahrenkiel.

ARTIKLENS RESULTAT GÆLDER IKKE NØDVENDIGVIS I DANMARK.

REVURDERING.
Som Benjamin Owe så skarpsindigt har påpeget, så kan resultaterne fra undersøgelsen på New Zealand ikke direkte overføres til Danmark.
Årsagen er, som Benjamin Owe påpeger, at kontrolgruppen i undersøgelsen har en højere D-vitamin status end vi har i Danmark.
---
Det er klart, at hvis kontrolgruppen ikke har mangel på D-vitamin mht. den optimale funktion af immunforsvaret overfor virus, så vil yderligere tilskud af D-vitamin ikke forbedre det virale immunforsvar.
---
UNDERSØGELSENS PÅLIDELIGHED ???
I forhold til de sædvanlige medicinske undersøgelser vil jeg fastholde, at her er tale om en undersøgelse, hvor den praktiske udførelse har en usædvanlig høj kvalitet.
KONKLUSIONENS PÅLIDELIGHED ???
Konklusionen gælder for New Zealand, men befolkningen dér har en relativt høj D-vitamin status. Reelt ved man intet om de lande, hvor befolkningens D-vitamin status er lavere, end den er i New Zealand.
---
Med venlig hilsen - Steen Ahrenkiel.

OPTIMAL MÆNGDE AF D-VITAMIN OG SELEN.

NUVÆRENDE VIDEN RÆKKER IKKE.
---
(1) SELEN.
Da Sundhedsmyndighederne skulle fastlægge det daglige SELEN-behov, gik de ud fra det dengang bedst kendte Selen-holdige enzym. De påstod derefter, at hvis Selen-koncentrationen var tilstrækkelig til dannelsen af netop dette enzym, så var den høj nok, og alt er i orden.
Dette til trods for, at der også existerer andre dårligere kendte (og dermed ikke undersøgte) Selen-holdige enzymer, der næsten stensikkert har andre kemiske dannelseskonstanter, og derfor kræver andre Selen-koncentrationer (højere eller lavere).
---
(2) D-VITAMIN.
På grund af en alt for lav dosering er stort set al tidligere klinisk forskning i D-vitamins virkning værdiløs eller snarere direkte misvisende.
Den seneste forskning viser med stor sikkerhed, at D-vitamin har en række helt forskellige gavnlige virkninger.
Det ville være extremt usandsynligt, at alle disse gavnlige virkninger skyldes nøjagtigt den samme biokemiske mekanisme. Derfor må man nok indse, at selv om man efter denne undersøgelse skulle finde det sandsynliggjort, at D-vitamin over en vis grænse ikke forbedrer immuniteten overfor virale luftvejsinfektioner, så kan det være helt andre værdier, der gælder for fx hjerte/kar-sydomme, depressioner eller andre problemer.
---
Med venlig hilsen - Steen Ahrenkiel.

Re: Intervaldosering virker

@Steen Ahrenkiel: Du mener den tid, hvor meget arbejde var udendørsarbejde i marken? Den tid før solcremerne? Tiden før solskræmmekampagnerne, med UV hatte og grimt UV tøj til børnene?

Desuden, vil jeg igen bede dit revurdere din påstand om at populationen fra denne artikel har samme D-vitamin "mangel" som de fleste danskere. Tillad mig endnu engang at henvise til danske undersøgelser af tusindvis af blodprøver udført af Anne Schmedes og Henrik Hey.

INTERVALDOSERING FUNGERER MED D-VITAMIN.

Personligt har jeg det dårligt med intervaldosering med extreme doser D-vitamin og er tilbøjelig til at forkaste undersøgelser med halv- eller helårlige kæmpedoser. Det forekommer totalt ufysiologisk.
Rent logisk må man (også jeg selv) dog nok indse, at det biokemisk må være serumkoncentrationen af D-vitamin, der styrer virkningen, og ikke tidspunktet for indtagelsen.
---
Rent faktisk får en stor del af den danske befolkning "intervaldosering" med stor tilførsel gennem sommersolen og nærmest ingen tilførsel i vinterhalvåret (bortset fra evt. tilskud). Således vil en enkelt stranddag i middagssol og sommerbeklædning give et blegt kontormenneske omkring 1000 µg (40000 IU) D-vitamin gennem hudsyntesen, også selv om vedkommende ikke bader/solbader. Både vand og sand reflekterer nemlig UV-B strålingen, der således kommer fra alle retninger, for selv om UV-B ikke kan gå gennem glas, så kan en del passere fibrene i tyndt stof..
---
Jeg vil overlade til læserne selv at tænke tilbage til den tid, hvor man hverken havde ferie af betydning eller dyrkede solbadning. Mærkværdigvis overlevede mange danskere alligevel.
---
Med venlig hilsen - Steen Ahrenkiel.

Selv placebogruppen havde relativt højt D-vitamin niveau

Ved nærlæsning af artiklen fremgår det, at kun 13 af forsøgspersonerne havde et baseline niveau under 50 nmol/L (<20ng/mL), det er relativt højt i forhold til de fleste danskere i løbet af vinterhalvåret.

Henrik Hey og Anne Schmedes fra Vejle sygehus har tidligere vist at 45%-50% af alle danskere har blod-serum niveau under 50 nmol/L, og at halvdelen af disse sågar under 25 nmol/L.

Så der er tre muligheder:

1) Enten har D-Vitamin ingen virkning på immunforsvaret, når det kommer til luftvejsinfektioner. Selvom dette er påvist i utallige andre artikler.
2) Blod-serum niveau skal over ca. 50nmol/L før det hjælper, og det har en ringe effekt at komme højere op.
3) Store månedlige doser virker ikke, det gør en daglig dosis til gengæld.

En dosis pr. mdr.

For et par år siden undersøgte man effekten af en årlig dosis på 500.000 IE D3-vitamin på knoglemassen, og fandt at de kvinder som fik D3-vitamin havde større risiko for knogleskørhed end placebogruppen.

Så måske har et par store månedlige dosis på 200.000 IE og efterfølgende 100.000 IE pr. måned ikke samme effekt, som hvis deltagerne fik en daglig dosis. Professor Murdoch fortæller her at man i er gang med et randomiseret forsøg i USA med 20.000 deltagere som får en daglig dosis. Så spændende om dette giver et anderledes resultat.
http://jama.jamanetwork.com/multimediaPlayer.aspx?mediaid=4254617

FASTLÆGGELSE AF MANGEL PÅ D-VITAMIN.

AD Søren Nielsen.
---
Forsøget viser, at det er ligegyldigt om man har et niveau på 75 nmol/L eller 125 nmol/L ifm. forkølelse.
Det er en korrekt konklusion.
---
Det der springer i øjnene er at forsøgsdeltagerne som udgangspunkt lå på ca. 75 nmol/l, altså havde ingen eller meget få D-vitamin mangel.
I USA regnes 75 nmol/L for en mangel, i Danmark er det nærmest normalen, men jeg tror, at også de danske D-vitamin forskere helst så en lidt højere værdi.
Med et gennemsnit på 75 nmol/L har rigtigt mange en lav værdi !!!
---
Desværre er der stort set ikke lavet forsøg, der viser den optimale mængde mht. D-vitaminets forskellige gavnlige virkninger.
Danskernes faktiske D-vitamin status er anført i nedenstående artikel i BIOZOOM fra 2009:
http://www.biokemi.org/biozoom/issues/526/articles/2406
I samme figurer 3A og 3B er med grønt indtegnet den optimale status iht. de førende USA-forskere i 2009.
---
Med venlig hilsen - Steen Ahrenkiel

Ulogisk forskning

Det der springer i øjnene er at forsøgsdeltagerne som udgangspunkt lå på ca. 75 nmol/l, altså havde ingen eller meget få D-vitamin mangel. Så forsøget viser at det er ligegyldigt om man har et niveau på 75 nmol/l eller 125 nmol/l ifm. forkølelse.

Så forsøget viser altså at hvis man ikke har D-vitamin mangel hjælper det intet at tage mere D-vitamin når det drejer som om forkølelse. Hvem har egentlig også påstået det?

Tak til Steen Ahrenkiel.

De oplysninger, som du er fremkommet med, fremgår ikke af artiklen her på Videnskab.dk, så tusinde tak for korrektionen.

Med de bedste hilsner
Hanne Koplev

LOGISK FORSKNING (for en gangs skyld).

AD Hanne Koplev.
----------------------
Hvis du læser artiklen, der er FREE, vil du se, at man har målt D-vitamin i serum til forskellige tidspunkter gennem hele undersøgelsen.
Det fremgår også, at kontrolgruppen har lige så stor D-vitamin mangel, som de fleste danskere, samt at den ved lodtrækning behandlede gruppe, starter med et lavt indhold af D-vitamin i serum.
HVAD MERE KAN DU FORLANGE ???
---
Med venlig hilsen- Steen Ahrenkiel.

Ulogisk "forskning".

I artiklen oplyses det at: "322 raske voksne deltog. De blev delt ind i to grupper, hvor den ene fik D-vitamin og den anden fik placebomedicin.".

Det er da totalt ulogisk, at man ikke havde testet forsøgspersonerne for deres niveau af D-vitamin, idet man vel ikke kan forvente en positiv effekt af indtagelse af D-vitamin på immunforsvaret, hvis der ikke er en D-vitaminmangel ?
Vi har jo efterhånden lært, at dobbelt så mange vitaminer er ikke dobbelt så godt.

PÅLIDELIGT RESULTAT !!!

D-VITAMIN GAVNER ALTSÅ IKKE IMMUNFORSVARET MOD DIVERSE FORKØLELSES-VIRA.
Desværre ser det ud til, at såvel undersøgelsen som resultatet er pålideligt.
I undersøgelsen er der anvendt tilstrækkelige mængder D-vitamin til en helt sikker konklusion.
2500 µg en gang månedligt (svarende til 83 µg dgl.) er der givet som tilskud, og det er kontrolleret at blodets indhold af "D-vitamin" er steget tilsvarende.
Artiklen er FREE.
---
Med venlig hilsen - Steen Ahrenkiel.

Seneste fra Krop & Sundhed

Grønlandske stemmer

Bo Albrechtsen, museumsinspektør ved Grønlands Nationalmuseum, drømmer om at få et naturhistorisk museum i Grønland.

Tema om fremtiden for grønlandsk forskning

Det læser andre lige nu

Spørg Videnskaben

Abonner på vores nyhedsbrev

Når du tilmelder dig, deltager du i konkurrencen om lækre præmier.

Seneste blogindlæg