Annonceinfo

Sådan helbreder du din krop med hjernen

VideoHjernen styrer en masse af kroppens funktioner, og med den rette indstilling kan hjernen faktisk også hjælpe med sundhed og sygdomsbekæmpelse.

Bare smil og vær glad. Det kunne faktisk være det bedste sundhedsråd i verden.

I denne animerede video fra New Scientist kan du lære, hvordan din sindstilstand  - der er forbundet med hjernens aktivitet - kan have en reel effekt på kroppens fyiologi. Videoen er en hurtig sammenfatning af konklusionerne i mange forskellige forskningsprojekter.

Videoen viser, at når vi oplever stress, bliver hormoner som adrenalin og kortisol udløst for at gøre din krop klar til at kæmpe eller flygte. Men når vi er rolige, hjælper andre kemikalier kroppen med at slappe af.

Andre faktorer med positiv indflydelse på dit helbred er optimisme, et aktivt socialt liv og placebo-effekten,  mens meditation, religion og hypnose kan have helbredende effekt.

Omflytning af ressourcer

Ja vi kan jo omflytte ressourcerne til en investering i bæredygtig sundhedsreformer, hvor det lægges mere vægt på det forebyggende,- fremt for kun at rette op på skader.
Et af midlerne kunne jo være etablering af sundhedshuse hvor vi gratis kunne modtage hjælp og rådgivning. Denne investering kunne på længere sigt frigøre midler fra det etablerede sundhedssystem, også til anvendelse i øget forskning.

Stresset hverdag

Hvert 3. menneske i EU føler sig stresset. 7 ud af de 10 mest almindelige lidelser er forbundet med stress. Stress er et velstandsfænomen og ikke et velfærdsfænomen. Kravet om øget vækst(som vi kender det) er årsagen til at flere bliver stresset. Fortsætter den udvikling vil hver 2. EU borgere dø af blodpropper om 10 år siger stressforsker Thomas Milsted .Forskerne mener at 50% af stress stammer fra generne, 10% fra livssituationen og 40% fra de aktiviteter vi fylder vores liv med.
Hvad kan vi gøre for at rydde vejen for mere glade og tilfredse mennesker, på et konkret praktisk grundlag ? Hvad er opnåelig?

Videnskab - og ikke forvaltning af sundhedspolitik..

Som nævnt sker der ind imellem ændring af, hvem der får tildelt hvilke opgaver indenfor sundheds-sektoren. Lige op til valget blev det så sandsynligt, at udfaldet af valget ville få betydning for regionernes nære fremtid - hvilket naturligvis kan få ret store konsekvenser mht. tilpasning til nye forhold mm. Der er før udtalt af politikerne, at det er et problem for psykiatrien, hvis der tales med for mange tunger. Der er direkte sammenlignet med kræftområdet, hvor der er en stærk patient-organisation, som forstår at komme med klare prioriteringer angående sygdomme, som man ønsker taklet på bestemt måde - og med præcis angivelse af metoder til at opnå målet med konkrete pakker mm. Indenfor psykiatri har politikere set det som et problem med for mange pårørende-organisationer - og deres manglende koordinerende arbejde med de faglige selskaber mm - således at det blev til at have med at gøre i praksis for politikere at tildele midler... Det lyder som et fornuftigt vink med en vognstang... Enkeltpersoner blæser deres egen kæphest op - uden at skelne til om dette hører til højeste prioritet hos de andre patient-organisationer indenfor psykiatri mm. Jeg mener slet ikke emnet er relevant for denne debat - og det er sådan set mest ud fra et videnskabeligt synspunkt. Dette er videnskab.dk - og derfor er selve emnet vel nok mest viden om måder at påvirke hjernen på mm..... (Hvordan kom det væk fra dette emne?)

Som sagt findes der en del viden på området - og efter min mening er det så omfattende, at det er mere konstruktivt at være mere specifik. Spørgsmålet er ikke, om man via hjernen kan påvirke effekten af forebyggelse og sygdomsbehandling. Det har vi jo en del viden om, at det kan. Hvilke faktorer der er viden om, kunne man så vælge at gå nærmere ind i, hvis det var.

Medicin

Jeg har lagt mærke til at det for mennesker der har brug for medicin i hverdagen er blevet meget sværre for dem at få medicinen og mange af disse mennesker må så ty til alkohol og det sorte markedet for at holde ud til at leve.
Nogle af dem har fortalt at deres læger siger til dem at det må de ikke udskrive mere for Sundhedsstyrelsen og det er løgn for sundhedsstyrelsen kan jo ikke se om et menneske har brug for denne medicin det kan kun lægen.
Det er efterhånden blevet sådan at sundhedsstyrelsen mener at det er bedre at folk får mindre medicin så vil det gå bedre for dem og det er helt iorden hvis det ikke var fordi at det netop kommer til at gå ud over folk med psykiske sygdomme og det er overformynderi fra sundhedsstyrelsen side, de skal lade det være helt op til den enkle læges bedømmelse.
Efter min mening regner de ikke læger for kompatente til selv at kunne tage sådanne beslutninger og hvis det er rigtigt så må jeg spørge hvad skal vi så med læger når vi bare kan kontakte sundhedsstyrelsen?
Alan Berg

Advarsel om nyreligiøsitet

Til Dorte.
Hvis din advarsel betyder, at alle svigt ikke skyldes nyreligiøse retninger, så er jeg fuldstændig enig.
Kommunerne har i årevis snittet deres forpligtelser af mange andre grunde.
Som tidligere chef og ansat i amtet før det, så ville jeg ikke kunne være mere enig.
Men jeg har holdt mig til klummens emne.
De andre årsager kan der skrives en bog om.

Om at gøre tingene til nyreligiøsitet.

Først. Hvis Kommunernes svigt over for deres tilsynspligt skyldes, at de har holdt vejret pga af valget, så er de døde nu. For de har så holdt det fra år 2000 og i særlig grad fra 2006, hvor de i stigende grad har entreret med bosteder for psykisk syge og misbrugere, og ladet disse stå for en stigende mængde af kommunens opgaver.
Når man spørger min egen forening Bedre Psykiatri, hvor jeg er formand for Holbmk/Odherred området og repræsentant for voksenpsykiatrien i hele Vestsbælland, så er forklaringen på de svigt, der bevisligt sker, tegn på at der er brådne kar alle vejne.
Disse ville jo blive sivet fra, hvis kommunerne levede op til deres lovmæssige forpligtelser, som man gjorde, da jeg havde ansvar for dette område, mens amtet havde dette.
Vilukkede steder, som ingen faglig kompetence havde, men ønskede at behandle på baggrund af sciontologi.

Som konsulent for pårørende og patienter igennem flere år inden valget til formand, fandt jeg at mellem firs og femogfirs procent af de store problemdr, som jeg jo ikke kan nævne fandtes på steder, som var underlagt en bestemt nyreligiøs retning. En retning som spreder sig som svamp over hele landet.

Dette passer i uhyggelig grad med udtalelser, som jeg får fra selv undervisere i denne retning. De oplyser, at højest tyve procent af psykisk syge har gavn af denne retning, mens resten næsten alle bliver dårligere i differentieret grad.

Der er næsten et råb om, at vi inden for vores område ikke kan ændre disse forhold.

Jeg ved ikke helt, om du mener, at socialpsykiatrien ikke burde ligge under kommunerne. Hvis det er det, så er jeg fuldstændict enig med dig. De ting, der sker, var aldrig sket med amterne untakre. Og da der også er tale om at regionerne skal nedlæcges, ja så bliver det en statslig sag. Måske ikke det værste, da så den ansvarlige minister måske fik øjnene op for, hvad der foregår. For selv den sidste minister gik ind for metoden, som ikke er nogen metode, men mere "en måde at tænke på", uden at hun anede, hvad det gik ud på.

Det kan man nu ikke bebrejde hende, for er der ikke mange der ved. Spørger man et antal mennesker, som arbejder inden for området, og især patienter og pårørende, så får man lige så mange forskellige svar, som dem man spørger.

Allerede i 2003 foreslog en psykolog, som arbejdede inden for den svenske socialpsykiatri, at man ændrede begreb, netop af den grund, at ingen anede, hvad man talte om.
Det eksempel jeg giver om, at en stærk tilhænger faktisk mente, at et amputeret ben kunne komme sig igen. Og det forklarer måske, at denne meget dygtige faglige person i Sverige, som havde været med til at indføre retningen i Sverige blev tiet ihjel.

Vi lider i dette land af nyreligiøse retninger, som mener, at kunne klare alle problemer. Læser man deres tilgang er det som læse Vagttårnet eller vågn op.

Nu er jeg ikke den eneste, som har talt imod denne behandlingsmæssige forarmelse.
For måneder siden var der en utrolig god artikel her i videnskab.dk. Den hed:"Recovery kan alt". Den er god at læse. Igen.

Pas på med at reducere emnet til nyreligiøsitet...

Overskriften får en til at tvivle på, om man har forvildet sig ind i en frisør-salon, og sidder med et "dame-blad" i hånden....

Der er intet nyt under solen mht. at diverse selvbestaltede eksperter kommer med "opskrifter" på vejen til et bedre liv og helbred ved hjælp af små fifs, som er mere eller mindre velfunderede. Det er jo fuldstændig det samme som med slankekure - krydret med "før og efter" billeder.

Samtidig man man tilføje, at naturligvis kan man påvirke "hjernen" - tænkningen, adfærden og følelserne - på en måde, så det har indflydelse på forebyggelse og helbred. Dette er IKKE et område, som er forbeholdt den "alternative sektor" at udtale sig om. Det er tværtimod så omfattende, at man næppe vil høre seriøse forskere på feltet gå ind og udtale sig om det i en tråd som dette.

Det er jo en del af de etablerede behandlingsmetoder indenfor den konventionelle medicin, at man arbejder målrettet med disse ting som led i den overordnede behandlings-strategi. Dette gælder i høj grad fysiske sygdomme som sukkersyge, hjertesygdom og ekstrem overvægt. Og det gælder naturligvis hjernesygdomme - eller psykiske tilstande, som endnu ikke har udviklet sig til en decideret hjernesygdom, men hvor der er svært forhøjet risiko - og hvor psykologiske interventioner kan reducere risikoen for decideret psykisk sygdom.

Kommunernes opgave mht hvad de skal stå ansvarlige for er under kraftig debat, og man holder lige vejret pga valget. Spørgsmålet har jo blandt andet været, om de skulle overtage en af regionens kerneopgaver også - nemlig om de praktiserende læger også skulle til at høre til i kommunalt regi, hvis regionerne skulle nedlægges. (Lægeforeningen er imod at det skulle ske, ligesom eksperter indenfor psykiatri jo flere gange har gjort opmærksom på kommunernes til tider useriøse måde at forvalte deres tilsynspligt og forvaltning af misbrugsbehandling mv.).

Men først skal vi se, hvordan den overordnede ansvarsfordeling kommer til at blive her efter valget. Skal ansvaret fordeles med tre baser hørende til tre universitets-sygehuse (Århus, Odense og København), og så mere statslig forvaltning. Eller skal man fortsætte med Regionerne som ankermænd indenfor det meste på sundhedsområdet, hvor psykiatrien så på en eller anden broget måde til forskel fra de øvrige lægelige specialer også til dels forvaltes i kommunalt regi?

Uanset hvordan politikerne vælger at fordele ansvaret vil det ikke være en forhindring for, at fagpersoner går ind og er med til at sikre en mere professionel forvaltning indenfor social-psykiatri. Der er som sagt allerede viden om det fra ekspert-side, og det tager tid at etablere ekspertise i et offentligt regi, som tidligere ikke har haft ekspertise på området. Men de ved jo godt, hvem der er eksperter på området - og det er jo altså læger med ekspertise i misbrugs-behandling.

Men det er jo blot en lille flig af området nævnt i artiklen.

Svar til forebyggelse ikke helbredelse. 2.

Må fortsætte pga af fejl.

Bare læs den forholdsvise nye bog "Ledelse gennem spiritualitet".
Jeg vil nøjes med at skrive titlerne på de enkelte kapitler.

1. Ånd og erhverv.

2. Neolibaralisme og new-age spiriritualitet.

3. Visdom i virksomhedsledelse.

4. Handler arbejdsydelser så om ånd?

5. NLP: når alting kan blive bedre

6. Hinduisme arbejdsetik og Transcendental Meditition

7. Yoga, meditation og mindfullnes som stresshåndtering.

8. Corporate karma, zenmanagement og lamacoaching.

9. Karma eller kristen livsanskuelse?

10. Bløde værdier i hårde brancher.

11. Merkur Andelskasse

12. Virksomhedsleders ansvar for liv og profit.

13. Efterskrift

Hvis ikke det var så alvorligt, så var det til at dø af grin over. Disse ting hører sammen med det oprindelige emne. For der betales i tusindvis af skattekroner på kurser af denne slags. For det er ikke kun i det private, det søges implanteret. Også kommunerne spår i kø for at høre om dette vanvid, som legitimerer deres handlinger over for de svageste i samfundet.
Mantraet til disse er - hjælp dig selv ved at komme overens med din egen indre gud.
Og de tjener kassen på det!

Kommunerne klager over mangel på penge, og besvær med at klare alle de syge og gamle.
Løsningen er her. Vi overlader det til nogle chalataner, som ikke behøver stå til fagligt ansvar. For der er intet fag. Dér er bare " en bestemt måde at tænke på". Det er det nærmeste man når, hvis man spørger til en metodik.
Psykiatere, som ikke har et lod i dette (hvad mange har) flygter ud i privat praksis, fordi de kan se, at det er et brud på lægeløftet..

Hvorfor gennemsyres det danske samfund af disse syge ideer i disse år?
Jeg har været inde på det før. Vores folkekarakter, med et gammelt ord, ændres med lynets hast mod en mere og mere narciscistisk kultur, hvor hver enKent er nok i sig selv. Og ønsket om evig ungdom er i højsædet.

Men dette kommer ikke uden en pris. Og prisen er en eksistentiel angst for ensomheden. For alderen (den tabte ungdom) og i sidste ende døden. Dette er individuelt, hvis noget er. Og det kalder på kontakten til en indre åndelighed, som kan garantere virkelighedens uvirkelighed. "jeg bliver ved at være ung, attraktiv, kan klare alle krav og jeg får ikke brug for nogen andre. Det sidste er det mest autentiske. For vi er i yderste konsekvens alene med denne angst, selv om vi har den alle.

Det kan der tjenes penge på. Kurser, coaching (hvad det så i virkeligheden er andet end udførerens egen flugt). Jeg kunne skrive en afhandling om dette. Men det bliver ikke her.
Vi er ved at gå i opløsning som folk (igen et gammelt ord).
Vi er ensomme, bange for ikke at slå til, som dem vi er. Vi behøver ikke uddanne os. Vi kan lade en ånd, en gud optage den plads, hvor etik og empati før havde plads. Men vi magter ikke længere at være empatiske, for vi kan ikke nå at opfylde klientellets krav og ønsker. Så vi lægger et personligt filter ind imellem, som trods de fine ord er omsorgssvigt sat i system.

Jeg stopper for nu og håber at have skabt en sammenhæng af et samfund i grundlæggende opløsning, hvor ofrene er de svageste. Det vi alle bliver, hvis vi lever længe nok.

Jeg beklager stavefejl og dobbelte sætninger, hvis det ikke lykkes at redigere. Ellers synker jeg blot ind i min åndelige skal og trøster mig ved, at læseren gør det samme, og så behøver vi ikke gøre mere. For vi har fundet erstatningen for etikken.

Men det kommer ikke udeomgang angsten for tab af ungdommen

Svar til, forebygge ikke helbrede

Jeg er enig med dig i, at det kan være en mulighed gennem åndelig aktivktet at opnå en ro, som på lang sigt kan forhindre eller forlænge tiden til en alvorlig sygdom. Selv om også dette er spekulation, for Hipies skulle vi kunne verificere dette?

Men hvis det var så "uskyldigt", så var det ikke engang værd at skrive om. Enhver bliver jo salig ved sin tro.
Både videoen og de tilhørende ord handler om helbredelse gennem et personligt gudsforhold, som forvrænges, fordi den stoppes ind i en række af forskellige retninger, som hver kæmper deres kamp for magt. Hvilket er lig penge.
Kommunerne er i dag så pressede på en række kerneområder såsom hjemmehjælp og socialpsykiatri og flere, at de end ikke magter at leve op til de lovmæssige krav om handleplaner, medicinsk tilsyn og eget socialt tilsyn.
Hér overlader flere og flere disse opgaver ti nyreligiøse foretagender, som ikke betjener sig af fagligt uddannet personale, men alligevel står for administration af medicin og blanding af klientel.
En kompetence til at arbejde et sådant sted kan være, at man feks er kommet ud af et misbrug gennem en proces, som minder om AA, men er noget andet. Man kan opleve en sådan tidligere misbruger uden reel behandlind eller uddannelse, men "en bestemt måde at tænke på" administrere psykisk syges medicinering. Lige fra bestilling hos egen læge til regulering af medicinen op eller ned. Man kan opleve psykisk syge blive svært misbrugere af spiritus, fordi de både placeres samme sted, og fordi medicinen trappes ned, hvorfor det er lige for at erstatte denne med sprut.
Man kan se handleplaner over seks år, som fra år til andet er ens, og hvor kun datoen er ændret. Tiden er ikke tilfældig. Den falder sammen med afviklingen af amterne, og overgangen af det fulde tilsyn til kommunerne. Et tilsyn de tolker i strid med både sundhedsskolen og socialloven.

Jeg kunne komme med utallige eksempler på dette. Og som regional formand for pårørendeorganisationen Bedre Psykiatri har jeg kontakt med pårørende, som er ved at bryde sammen, fordi deres syge pårørende ikke har en progressiv udvikling, men det modsatte.
Men det er især som konsulent for samme, jeg har fået indsigt i denne syge overgang til nyreligiøs holdning til sygdom. Nogle af disse påstår at kunne helbrede så alvorlige sygdomme som kræft og schlerose.
Jeg sad for nylig i et møde ved siden af en kollega inden for organisationen. Jeg blev så oprevet af hendes lovprisning af dette vanvid, at jeg spurgte hende,, om hun troede, at et amputeret ben ville vokse ud igen ved denne måde at tænke på.
Med foragt i stemmen svarede hun: "er du sikker på det ikke kan".

Som bla historiker har jeg undersøgt fænomenet, der stammer fra forskellige nyreligiøse sekter fra USA. Går man navnene igennem er der krydsreferenser fra sciontologi, aa, Recovery og en lang række andre. Nogen står som ledere et sted og som medstiftere længere nede på rækken andre steder. Men at der er sammenhænge, er der ikke tvivl om.

Gælder dette nu også kun sygdomsbehandling? Nej. Hele den danske ledelsesverden oversvømmes i disse år af samme religiøse bølge.

sammensværgelsesteorier

Jeg ville faktisk helst have at det var en sammensværgelsesteori og jeg skulle til en terapeut, men er faktisk sandhed.
Jeg er ikke blind for at mange medicinalindustrier laver kæmpe formuer på en masse medicin som aldrig skulle være lavet og at mange af dem også er farlige og nogen endda ikke hjælper på nogen sygdom.
Jeg er heller ikke imod men faktisk for at der bliver forsket i andre ting, man er bare nød til at være vågen og ikke hoppe på noget bare fordi det er alternetiv det gør dem ikke bedre end den alm: medicin og der er ligeså mange røver indenfor den som den anden og der bliver brugt enorme summer på naturmedicin som heller ikke har nogen virkning, nogen af dem er endda også farlige, der har altid været folk der snyder indenfor begge dele.
Det jeg har opdaget er at der er nogen der bruger kæmpe summer på at ødelægge videnskaben som jeg beskrev det, så jeg ville faktisk blive glad hvis jeg havde brug for en psykiater/psykolog.

Pas på hvad?

Jeg synes du skal snakke med din terapeut om dine sammensværgelsesteorier..!
Ej, okay.. Undskyld, det var en perfid bemærkning. Men jeg er bange for, at du er helt galt afmarcheret..! Når vi taler om LÆGE-videnskab, så bør du nok overveje at rette din mistro mod medicinalindustrien, som tjener billioner af kr på at sælge diverse midler til os, som er helt overflødige, eller værre - decideret skadelige.
Du bør nok ikke sidestille stivnede religiøse (kristne eller andre), med den vågnende interesse for alternative måder at anskue verden på.

Pas på.

Jeg er helt sikker på at det er rigtigt når Jens Kamstrup Larsen taler om den nyreligiøse bevægelse siver ind alle steder.
Man skal passe gevaldigt på med at blande tro og medicin sammen især fordi det vil blive misbrugt hvor det kan misbruges, mange af disse bevægelser sidder faktisk og venter på sådanne ting hvor de kan snige deres tro/overtro ind og det er ikke bare små samfund jeg taler om her.
Der findes idag store forlag med enorme pengesummer som vil bruge ALT til at få bla: videnskaben til at fremstå som halvejs hjernevask og at deres TRO også er videnskab og at de kan bevises.
Skoler og læreanstalter i bla: USA er blevet inficeret af mange lære osv: der dagligt bruger alt deres viden og energi på at mistænkligøre videnskaben og hvis disse mennesker ikke bliver taget endda meget alvorligt, vil kunne måske mistænkligøre videnskaben så meget at vi kunne kastes mange år tilbage.
Man kan se på hvordan Darvin bliver angrebet med alt og desværre har det vist sig at have en effekt jeg ikke havde troet mugligt for bare 10 år siden, derfor er jeg blevet mere opmærksom på disse mennesker.

Om hjernen helbreder kroppen

Du advarer mod at tro, at videnskaben skulle have nået sit yderste mål. Det viser alene spørgsmålet, at den ikke har.
Vi kender ikke det fulde forhold mellem krop og psyke, og som du nævner, er der stor forskel i videnskabelige paradigmer inden for medicinen, bare inden for det samme land.
Flere og flere læger bruger alternative metoder med heldigt resultat. Zoneterapi og og mange andre metoder.
Og ingen ved, hvad det er der virker. Min teori er, at relationen mellem behandler og patient er af stor betydning. Altså når det lykkes at fjerne autoriteten, og det bliver et givende møde mellem to mennesker.
Menn det er ting vi forsker i endnu. Så der er ganske givet lang vej, før vi har et fyldestgørende billede af, hvordan krop og psyke spiller sammen. Vi kan kun konstatere endnu, at de gør det.
Og spørgsmålet er også, hvad et evt svar vil gøre ved processen. Niels Bohr lavede forsøg som fik et resultat, når han var tilstede i rummet, og et andet når han var fraværende.

Hvad er årsagen til sygdom?

Nu skal man være meget forsigtig med at tro, at videnskaben er nået til sit endegyldige mål, og derfor kan forklare alt. Det er den langtfra, men det er der mange der glemmer..! Jeg har faktisk set forsøg med visualisering, hvor hjertepatienter oplevede en markant bedring i deres situation, som ikke kunne forklares på anden måde, end at visualiseringen havde en effekt.
Der er bare ikke meget tilskyndelse til at forske i disse emner, fordi der ikke er mulighed for at udtage et patent, og derfor er der ikke penge i det.
Jeg er selv meget skeptisk, og jeg er meget utilbøjelig til at gå til kvaksalvere og fidusmagere. Ikke desto mindre mener jeg, at det er idioti bare blankt at affærdige alt, som der ikke undervises i på et (dansk) medicinsk fakultet. Og hvordan skulle vi iøvrigt forklare, at der er stor forskel på det medicinske pensum i forskellige lande? Jeg kender f.eks. en fransk læge, der underviser på universitetet i Marseilles - i akupunktur.. Og en læge fra Litauen, der bruger konventionel behandling i sit arbejde, men overfor sine børn - bruger hun homøopatiske midler. Verden er langt mere kompleks og forunderlig, end vi lige tror :)

Hjernen helbreder kroppen

Dette er blot et nyt led i den bølge af nyreligiøsitet, som strømmer gennem vores land i disse år. Også sygdomme i hjernen kan hjernen kurere. Altså hvis man tænker på en bestemt måde.
Det er nemlig det nærmeste, man kan komme disse metoder, når man spørger om metodik, metode og systemer. Det er ingen af delene. Og deffinitionerne, hvis man kan få nogen, er lige så mangfoldige, som dem man spørger.

Videoen viser også meget optimistisk, at placebo virkdr. I videoen lige så meget som målrettet medicin.
Virkelugheden er, at det faktisk i mange tilfælde virker bedre end den rigtige medicin. Dette kan lige så vel sige noget om denne medicin!
Men det holder ikke. Når patienten får at vide, at det er placebo, så ophører virkningen.
Hvad har så hjulpet indtil da: patientens hjerne eller lægens autoritet. Altså relationen mellem mennesker. Det ved vi, så vidt jeg ved, ikke endnu.

Men det mest uhyggelige er, at efter at amterne blev afskaffet i Danmark, begyndte flere og flere kommuner at entrere med disse foretagender, som arbejder med alvorlige sygdomme, men uden fagrelevant uddannelse. For det er ikke en metode eller kur, som skal virke. Det er patienten selv ved at koble til en særlig åndelighed, som kaldes individuel, men som bygger på nyreligiøse amerikanske strømninger.
Og det kan jeg bevidne kan have grufulde følger for mange patienter og pårørende.

Forebygge - ikke helbrede

Kære Videnskab.dk

Som jeg forstår videoen siger den ikke at "meditation, religion og hypnose kan have helbredende effekt", som I skriver.
"Heal thyself" dækker tilsyneladende forebyggelse af sygdom samt evt. restitution efter behandling/indgreb - her synes jeg "helbrede" er en uheldig oversættelse.
Helbredelse er noget andet - mig bekendt er der (desværre) ikke undersøgelser der tyder på at man skulle kunne meditere sig til helbredelse af en eksisterende kronisk sygdom.

Seneste fra Krop & Sundhed

Grønlandske stemmer

Bo Albrechtsen, museumsinspektør ved Grønlands Nationalmuseum, drømmer om at få et naturhistorisk museum i Grønland.

Tema om fremtiden for grønlandsk forskning

Det læser andre lige nu

Abonner på vores nyhedsbrev

Når du tilmelder dig, deltager du i konkurrencen om lækre præmier.

Seneste blogindlæg