Annonceinfo

Opsigtsvækkende teori: CO2 gør dig tyk

Danske forskere går nu for første gang ud med en vild hypotese: Måske bliver vi federe og federe på grund af mere og mere CO2 i luften.

Danske forskere spekulerer i, at vores store udledning af CO2, f.eks. når vi bruger fossile brændstoffer som kul, olie og naturgas, giver en overraskende type 'CO2-effekt': Forureningen kan måske være med til at gøre mennesker mere sultne og dermed tykkere. (Foto: Colourbox)

Tjek bare datoen herover igen, men den er god nok; det er ikke 1. april.

Det er i stedet dagen, hvor danske forskere som de første i verden går ud i offentligheden med en hypotese, som enten er helt hen i vejret – eller som i bedste fald kan være med til at forklare, hvorfor mennesker verden over bliver federe og federe.

Holder hypotesen, sætter den samtidig en tyk streg under, at det har alvorlige konsekvenser for livet på jorden, hvis vi bliver med at forurene atmosfæren med CO2.

Teorien er i sig selv ganske enkel: luftarten CO2 er med til at gøre os fede.

Vi bliver fede pga. noget i miljøet

Mistanken opstod første gang for nogle år siden, da Lars-Georg Hersoug satte sig ned og kiggede nærmere på udviklingen i fedme blandt mennesker, som i årevis var blevet fulgt i store befokningsundersøgelser, kaldet Glostrup-undersøgelserne (eller MONICA), der kortlægger livsstil blandt tusindvis af danskere.

Kurven afslørede højst overraskende, at tynde og tykke danskere over en periode på 22 år havde taget forholdsvis lige meget på.

Fakta

Orexiner i hjernen er også med til at holde os vågne. På den måde kan CO2's påvirkning af orexiner altså muligvis også påvirke os til gå senere i seng, hvilket igen kan påvirke vores stofskifte, så vi har lettere ved at tage på.

»Man forestiller sig, at tykke bliver tykkere, fordi de ikke bevæger sig så meget, og det ville give en kurve, der drejede meget af i toppen (se figuren længeren nede i artiklen, red.). Men undersøgelsen viste, at de tynde også blev tykkere, så kurven blev meget overraskende for mig bare forskudt mod højre over de 22 år.«

»Det sagde mig, at der måtte være noget i miljøet, som påvirkede tykke lige så meget som tynde. Det kunne måske være CO2,« beretter Lars-Georg Hersoug, der i dag er postdoc på Center for Forebyggelse og Sundhed på Glostrup Hospital.

Fedme ser ud til at følge koncentrationen af CO2

Lars-Georg Hersoug har siden holdt øje med begivenheder og forskningsresultater, der kunne pege i samme retning, og det er efterhånden blevet til en pæn lille bunke:

 1. Udviklingen i fedme i USA er ifølge Lars-Georg Hersoug gået hurtigst fra 1986-2010 de steder på østkysten, hvor CO2-koncentrationerne er størst.
   
 2. Et studie fra 2010 på 20.000 dyr i forskellige laboratorier viste, at alle dyr løbende tog på i vægt, også selvom de fik mad under kontrollerede forhold og derfor ikke burde tage på. Målingerne omfattede hunde, katte, mus og aber – og resultatet var i øvrigt det samme, da forskerne undersøgte rotter i byer og på landet i USA.
  »Sandsynligheden for, at alle dyr inden for otte forskellige arter tager på af tilfældige årsager, er 1/10.000.000. Det tyder på, at en miljøfaktor har påvirket dem, og så kan man jo spekulere over, hvad det kan være,« bemærker Lars-Georg Hersoug.
   
 3. En helt afgørende brik i forskernes teori blev dog leveret i 2007, da et studie afslørede, at blodets pH-værdi – surhedsgrad – påvirker nerveceller i hjernen, som regulerer vores appetit og stofskifte.
   
  Opdagelsen gjorde det muligt at lave en præcis hypotese for, hvordan CO2 gør os tykkere: Vi indånder luftarten, der gør vores blod mere surt; det påvirker vores hjerne, så vi får lyst til at spise mere.
CO2 får os til at spise mere mad

I 2011 gik Lars-Georg Hersoug sammen med kollegerne Anders Mikael Sjödin og Arne Astrup fra Københavns Universitet for at teste hypotesen i et lille forsøg på mennesker.

På Institut for Human Ernæring satte forskerne seks unge mænd ind i særlige klimakamre, hvor nogle af dem blev udsat for ekstra meget CO2. Efter syv timer i kamrene fik mændene lov at spise så meget mad, de ville.

Det lille pilotstudie afslørede, at mænd med ekstra meget CO2 i blodet indtog seks procent mere føde, end mænd som havde siddet i normale mængder CO2.

Resultater af fedme-målinger i forbindelse med Glostrup-undersøgelserne: X-aksen viser BMI. Y-aksen viser "den akkumulerede frekvens". Alle er talt med i toppen ved 100%, mens deltagernes gennemsnitlige BMI står ud for 50%. Kurven rejser sig højst på steder, hvor mange danskere befinder sig og flader mest ud på steder, hvor færrest danskere befinder sig; med andre ord er der færrest meget tynde og meget tykke. (Grafik: Institut for Human Ernæring fra Diabetic Medicine 2001, T. Drivholm)

»Vi kunne også se, at ekstra CO2 fik f.eks. hjerterytmen til at stige, og det er med til at pege i retning af, at CO2 påvirker hjernens nerveceller – orexiner i hypothalamus – som blandt andet kontrollerer vores næringsomsætning og appetit. En meget lille ændring i nervecellernes aktivitet vil formentlig have stor betydning for vores udvikling af fedme eller vedligeholdelse af vores vægt,« siger Lars-Georg Hersoug.

Forklarer CO2, hvorfor mænd får ølmave?

Hvis forskernes hypotese holder, rejser det en lang række spørgsmål. CO2 findes f.eks. også som bobler i sodavand og øl – har det betydning for, om vi bliver fede?

»Jeg har selvfølgelig tænkt på, om CO2 også har meget lokal effekt, så det kunne forklare, hvorfor man får ølmave. Flere studier har ikke kunnet vise sådan en sammenhæng, men måske giver denne her hypotese nogle flere argumenter, så det skal undersøges nøje,« fortæller Lars-Georg Hersoug.

Mange vil nok også tænke, at hvis CO2 i luften alligevel gør os alle sammen tykke, hvad er så pointen med at gå på en pinefuld slankekur eller med at forsøge at svede kiloene af under en håbløst kedelig løbetur. Men ifølge Lars-Georg Hersoug er hypotesen ingen undskyldning for bare at give dellerne fred – tværtimod.

Motion og grøntsager kan holde 'CO2-effekt' nede

»Vi ved allerede, at stillesidning er en risikofaktor for mange sygdomme, og ifølge vores teori kan det bl.a. være, fordi man syrer til, når man sidder stille indenfor, hvor CO2-koncentrationen er højere end udenfor.«

»Hvis man til gengæld er ude at løbe, får man både gang i blodomløbet og ventileret sin CO2 ud, så hypotesen er nærmere yderligere et argument for, at det er sundt at dyrke motion – og måske bliver det endnu mere nødvendigt at røre sig i fremtiden, hvor vi må leve med en højere CO2-koncentration i luften,« lyder det.

Fakta

Husk at lufte ud

Mennesker trækker ilt ned i lungerne og udånder kuldioxid, CO2. Små rum i vores hjem eller på kontoret på arbejde indeholder typisk mere CO2 end luften udenfor, så hvis du vil gøre, hvad du kan for at holde niveauet af CO2 nede lige omkring dig – og hvis du i øvrigt undgå træthed og hovedpine – er det en god idé at åbne vinduerne en gang imellem.

Lars-Georg Hersoug tilføjer, at frugt og grønt også nedsætter din blod-pH, så CO2-teorien er altså også et argument for at spise sundt.

CO2-hypotese er 'interessant idé'

Hypotesen er netop udgivet i det videnskabelige tidsskrift Nutrition and Diabetes, blandt andet for at sætte tanker i gang hos fedmeforskere verden over. Én af de førende sidder i Danmark som leder af fedmeforskningscentret DanORC.

Professor Thorkild I.A. Sørensen fra Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet fortæller, at han gerne vil se flere konkrete undersøgelser, før han tør tro på, at hans tre danske kolleger har fundet et vigtigt bidrag til at løse mysteriet om fedmeepidemien.

»Forfatterne har helt ret i, at vores hidtidige forståelse af fedmeepidemien er yderst mangelfuld, og at vi bestemt ikke kan forlade os på, at det bare er, fordi vi har 'spist for meget og rørt os for lidt'.«

»De gør helt ret i at interesse sig for andre muligheder, og den, de foreslår, er en ny og ganske interessant idé, som tydeligvis er inspireret af studierne på dyr i fangenskab, der også er steget i vægt, og fælles for mennesker og disse dyr er jo luften, vi indånder, « skriver Thorkild I.A. Sørensen i en mail til Videnskab.dk.

Professor savner konkrete målinger af CO2 og fedme

Thorkild I.A. Sørensen fortsætter:

Fakta

Forskerne leger med tanken om, at CO2 påvirker fostre i mors mave, så de udvikler anlæg for fedme. Det er én af de hypoteser, som skal testes, hvis forskerne får penge til at lave rotteforsøg i stor skala.

»Der er dog umiddelbart det problem, at fedmeepidemien har udviklet sig meget ujævnt over tid og sted, selv inden for Danmarks grænser, og det er kun en andel af befolkningen, der er ramt, selvom vi alle stort set indånder den samme luft.«

»Forfatterne vil nok hævde, at man også skal tage forskellig tilbøjelighed til fedme i betragtning, men for mig er et afgørende skridt i en afprøvning af, om ideen er holdbar, at undersøge, om fedmeforekomsten har ændret sig præcis så lang tid efter stigninger i den lokale CO2-koncentration i luften, som det tager at udvikle fedme.«

»Hvis det ikke er tilfældet, kan ideen om, at det er CO2-stigningerne, der har udløst fedmeepidemien, ikke opretholdes, da årsag nødvendigvis må komme før virkning,« skriver Thorkild I.A. Sørensen.

Svaret gemmer sig måske i bjergene

Lars-Georg Hersoug peger på, at det kan være svært at lave sådan nogle målinger. I stedet har forskerne overvejet at teste hypotesen i højderne.

Flere studier har vist, at man taber sig i bjerge, hvor der er lidt mindre ilt i luften, og hvor man ånder mere CO2 ud, og på fedmestatistikken fra Centers for Disease Control and Prevention i USA ser det med lidt god vilje ud til, at fedmeepidemien har sværere ved at slå igennem i bjergstater. 

»Men på nuværende tidspunkt har vi ikke tænkt det ind i vores forsøg, fordi det er vigtigere at få konstateret, om vi ved kontrollerede forsøg overhovedet kan påvise en effekt. Finder vi det, skal der selvfølgelig humane, epidemiologiske undersøgelser til – men dem kan vi ikke få penge til, før vores hypotese er verificeret,« siger Lars-Georg Hersoug.

Lars-Georg Hersoug og hans kolleger går snart i gang med at lave rotteforsøg, der skal være med til at underbygge eller aflive hypotesen. Håbet er, at de senere hen får penge til at lave flere og større forsøg, der bl.a. skal kaste lys over, hvordan forskellige typer kost spiller sammen med CO2.

Sikke noget brars

Sikke noget brars

Vi Tykke udleder bare mere co2

Okey alt ære og respekt for forskere ..
som casper os siger vi udskiller co2 i lungerne konstant og der er mere en i atmosfæren da vi jo bruger den til at fjerne co2 fra lungerne .. hehe

Jeg tænker bare langt mere simpelt her, tykke mennesker (mig selv incl.) er ofte tilbøjelige til at tage bilen og IKKE cyklen .
De kan også godt lide sofaen og dertil hører vel et tv der udleder ret så meget co2 med tanke på strømforbrug der hentets fra co2 udledende kraftværker.

Tykke spiser også oftere og bruger derved deres mikroovn / komfur mere end en tynd mand (friture stegte kartofler fra grillen brugere mere strøm)
Eller mere pålæg og derved mere embalge der udleder co2 både under fremstilling og ved genbrug.. Og de flere dyr der sliipper co2 ud fra tarme (mest køer vidst nok) og dyrenes mad der udledes co2 på at fremstille og transportere. slagteren bruger os det mere strøm osv osv

Et komfur´s kogeplade bruger ca 2-3000 w hvilke vil sige 2-3 kw/t "pr time" men ikke desto mindre vil en gang pasta jo så koste 1~kwh og derved har dit måltid udledt 306~g Co2 . For i dk udleder vi 306 g Co2 pr kwh vi fremstiller (Data fra Doong) på kraftværker (på VerdensPlan er det 1110 g/kwh ) Hvilke må siges at være foruroligende... En gennemsnits bil udleder 150-200 g/km hvilke er en del lavere ved gennemsnittet at de faktiske købte biler idk istedet for fabrikanternes modeller´s gennemsnit !§

Og så kan man jo begynde at spørge sig selv om det ikke bare er os tykke der bare udleder mere og mere i takt med vi æder mere og mere og demobilisere os selv mere og mere .

Det virker nemlig som en meget logisk forklaring .

Og da jeg ved man kan side på moder jord og regne ud hvad der foregår præcist inde i solen (Einstein) hvorved forskere senere kunne tage hans beregninger og spalte atomer / lave en fusion ..

Så mon ik hvis der var noget med co2 og fedme, at fedme forskere havde set en medicinsk forbindelse i alle deres unægtelig mange test af fede mennesker ?

Jeg tænker vi alle er bare mere dovne .. Dvs alle de steder der er brugt til data i denne udmeldelse er der flere tynde der tager på/blir tykke pga af hvor livstile/mad tilgænglighed og de tykke blir os tykkere . Dvs vi der tager på spiser mere og UDLEDER derved mere i samme områder (logik) og derved vil der jo være en "direkte" forbindelse med vi tager på og et større Co2 udslip der hvor der er flere der er/blir tykke ..

Fedme er en dårlig undskyldning for at være doven (gælder 99.9 %)
Det er ikke bevist at fedme er en følge af en "påvirkelse" af et stof.
Derimod er der noget i forskning der kunne tyde på gener spiller ind, men det er min overbevisning dette kun omhandler metabolisme/forbrænding da tykke børn med tykke forældre jo ofte bare har fået serveret de samme "klamme" ting som de gamle selv har spist sig tyk og fed i.
Og da forældrene Kan blive fede har de ikke den høje forbrænding der "kan" gives videre i gener.
For nogle er tynde som en pind og indtager 5000 kcal pr dag hvor 50% stammer fra fed mad (ikke sukker/kulhydrat) og de ligger på sofaen og laver ikke dagens gode gærning og tager ikke 1 eneste gram på.. Hmmm
Tyndfede? Ikke nødvendigvis men det er sikkert dem der er flest af med "diagnosen" tyndfed ....

Fedme er "mærkelig"

JEG har vejet 145+ (min vægt gik til 145 og skrev ERROR)

Jeg har været nede på 79.5 og tilbage på min ideal vægt 90-100 kg (an efter muskler)

Nu stoppede jeg med at ryge og fløg op på 138 kg sidste år. (rygestop ændre metabolisme/forbrænding & får dig helt sikkert til at besøge køleren oftere hvis du ikke er vildt diciplineret når du stopper og hvem er lige det :)

Men desvære taber man sig ikke af at begynde på at ryge da det er en langsom ændring på mange tusinde dage hvor rygestop er et direkte "cut" af hvad din krop er vant til. Men er du ryger og tager på af stoppet så vil det have en betydning at begynde igen!
Og selv læger siger hvis du bliver så tyk at det skader/ kan skade dit helbred ved fare for sukkersyge, led problemer osv så BEGYND og ryg 10 smøger om dagen slår 1 ud af 100 ihjel betydeligt før tid . Men den grimme sukkersyge blandet med fedme er ret ofte = amputeringer af fødder og ben og til sidst døden for ikke at nævne 100 vis andre af følgesygdomme.

Så kære "medfede" TÆL dine kcal !!! Hvis du snyder eller springer over snyder du KUN dig selv Og din stakkels familie der kan risikere at skulle begrave dig før tid :-/
Ja og så måske lige hvor´ lokale købmænd også ville føle sig lidt snydt .. hehe

Hvis du får en kost vejleder til at regne din aktivitet ud ~/ca
så kan hun/han ud fra din højde og vægt regne dit behov ud og hvor mange kcal du må indtage pr dag hvis du vil holde ideal vægt ell tabe dig hurtigt ..

Og hvis du IKKE snydder,unlader at følge plan,bilder dig ind McD er sundt osv osv så vil jeg LOVE dig du nok skal tabe dig i 99.9 % af alle tilfælde.

For ved du hvad, når man står,sidder,smiler,sover & piller sig i næsen bruger man energi, muskler kan ikke virke uden og dit hjerte banker 24/7!
Så hvis man bare stopper det ynkelige selvynk vi tykke ofte har så taber du dig næsten uden problemer (vaner er altid svære at fjerne)

For min absolutte mening om hvorfor folk er tykke og forbliver sådanne er helt og holdent psykisk, det kan dog ikke udelukkes at der findes en form for sygdom der kan medføre fedme forstået på den måde at du fra den ene dag til den anden ikke kan tåle din normale kost uden at blive fed altså en ændring i stofskiftet der gør du ikke kan indtage fx 1000 kcal for meget (ud fra normen) hver dag uden konsekvenser .

For som sagt så brænder du altså energi af bare af at side op i en stol, så stopper du med at æde fedt/for meget eller helt stopper hvis du virkelig ikke kan banke dig selv bag i . (ingen er døde af at leve af 1 skive toast/rug + en gullerød + en multivitamin og en masse vand 2-3 døgn i træk) og det giver diciplin og det får din mave til at trække sig sammen så man efterfølgene er dejlig mæt nå man har spist det halve af hvad man plejer .
Tror dog ikke det er videre sundt at gøre 1000 gange men 1 ell 2 lige for at vise sig selv hvor sej man er så man kan få kontrol over de rådne føelser.

En lære til tykke & pårørende . Vi kan ikke lide at spise alt foran andre de fleste af os sidder ikke på kfc og flasher os .

Vi går i køleren når de andre sover, skærer ikke fedt fra vi vil ikke tælle kcal og vi kan ikke lide motion og det er dejlig let at ringe og bestille en nummer 17 til hoveddøren .
Og vi kan jo ik li at blive set så meget som tynde så det hæmmer også vores udføjelser med andre ude i det fri ...

Alle de ting her er nok logik og det store problem er at man som fed kan være så ked af sig selv at det får dig til at spise, din hjerne udskiller dopamin/endorfin når du spiser og er mæt . de samme proteiner bliver udskilt i hjernen ved lykke,sex og narko blandt andre ....
Dvs når du er i en "depressiv" tilværelse kan mad jo give de "lykke proteiner" du jo mangler idet du er depressiv og det finder kroppen hurtig ud af i din underbevidsthed og så kører møllen..

En fed kan smile og være glad men inderst inde er der INGEN og jeg gentager lige i tilfælde af du tog fejl INGEN der er glade og tilfredse med et være fede .
Siger de noget andet er det en del af selvfornægtelsen eller for ikke at gøre deres kære ked af de ikke har det godt !!!
Man kan måske lære at acceptere sin fedme men ALDRIG være tilfreds med det ..

Det er meget vigtigere at forstå dette da det er hele roden til fedme.

Videnskaben HAR talt. Mad = Energi/fedt .. Liv = Brug af energi . Så er det bare om at finde balancen, vi er det klogeste dyr på jorden, har du nogen sinde set et dyr der pga af fedme har vejet 2x dens ideal vægt uden det har været fodret af mennesker ? LMAO nej ..

Man skal udnytte sin situation, er man nyforelsket kan man gøre nytte af det ved at hoppe i seng igen med fruen :D det brænder kcal og giver en god energi og ikke kcal som hvis du valgte køleskabet .. sådan kan man nøjes med en gullerød og et glas vand helt til aftensmad .. haha ej der er mange andre måder også.

Se dig ikke som en narkoman men brug deres værktøj som du jo bruger en "gartners" i din have..
De skriver nemmelig op i 1 uge hver gang de vil tage deres narko hvadti det er hvorfor de har lyst og om der var en ting de kunne komme på at hvis de lavede det ville de ikke havde taget noget narko. og så bare lev alm den uge og skriv ned, man vil faktisk finde ud af noget om sig selv man egentlig måske godt anede men så absolut ikke har været skåret ud i pap . Og så kan du jo se derfra hvilke situationer du skal prøve at undgå og hvordan. får ærlig talt kan du huske alt du har tænkt,følt & gjort den sidste uge?

Tag ansvar om ikke for dig så for din familie, tænk at skulle begrave sit eget barn og skulle leve med man måske har været skyld i deres kost i de unge år har kostet dem livet.. Fy føj ...

Herved har jeg udledt 0.035kwh x 2~dkr/336g co2 på denne besked, men er der bare 1 fed der spiser 1 portion pasta mindre pga af denne er de jo allerede tjent hjem med fortjeneste for miljøet c",) ..

Ha det godt alle sammen..

Skrevet af Casper Hornstrup, 9, marts 2012 kl. 17:56

Enig Casper det kan nok ikke være grunden til at jeg bliver tyk.?

Re: Paradokser

Met er helt rigtigt hvad du skriver. Men man kommer også væk fra emnet. De mange problemer med CO2 viser, at det er på høje tid at gøre noget. Især i de lande, som jeg formoder du omtaler, fordi at man i mange tropiske lande fælder skov uhæmmet. De tropiske regnskove er de bedste til at opsuge CO2. Vi i Danmark har også fældet meget skov helt op til år 1800. Efter Englandskrigene, hvor England tog vores flåde, begyndte Danmark at plante ny skov. Dengang med det foremål, at bruge træerne til nye skibe. Den teknologiske udvikling med motorskibe bygget af stål, som faktisk begyndte i England i første halvdel af det 19. århundrede, gjorde at skibe af træ ikke længere var nødvendige.
Dette reddede de første nyplantede skove i Danmark efter 1800. Danmark har i de sidste 200 år plantet meget ny skov. Som et foregangsland med tilplantning af skov, burde Danmark hjælpe tropiske lande til også at bevare og plante ny skov.

Paradokser

Vi bekymrer os om mennesker, som påfører os økonomiske tab, som følge af deres og vel også vores egen livsførelse og de normer det skaber.

Laaaangt væk, dør andre som fluer, af banaliteter eller påførte årsager.

Ligegyldigheden er jo proportional med afstanden.

Ingen kan sige sig fri for at være en del af det selvdestruktive samfund vi lever i, vi er bare fænomenalt gode til at se på naboerne og deres adfærd.

15 år

Den mand har været min nabo i 15 år og jeg har set ham ødelægge sit liv - han blev syg fordi han åd som et svin og ikke fordi han blev ramt af en grillkylling - han fik alle mulige sygdomme og røg på hospitalet - kom hjem og forsatte - det har gentaget sig i alle de år jeg har kendt ham - den sidste gang var han ved at dø og de fandt ham i sidste øjeblik.

Nu er han hjemme igen og er begyndt forfra med sit æderi - og så er det at jeg tænker at på et tidspunkt burde samfundet have lov til at sige nej - han er jo selvforskyldt i sin fedme og alle de følgesygdomme han har pådraget sig - han er ikke blevet ramt at en bil - han er blevet ramt at et dagligt overforbrug et misbrug han indrømmer han har og som han i samme åndedrag tilføjer at vi skal jo alle dø en dag af et eller andet - så han er ganske bevist om han er ved at æde sig ihjel og han er åbenbart ligeglad og hvis han er ligeglad hvorfor kan samfundet så ikke også være ligeglad´- alt andet er jo spild af penge.

Bliver kvalt i min egen politiske korrekthed? - nej jeg er bare pissetræt af folk ikke selv tager ansvar for deres liv og vi skal rende rundt og tørre de pattebørn i røven - han koster os en formue og vi er ikke færdige med at bruge penge på ham og til hvilken nytte?

Vi burde lade ham sejle sin egen sø - han kan få sine piller og en seng nå har dratter om - men der er sgu ingen grund til at en parade af sosu´er og sygeplejskere dukker op hver dag - madudbringning og rengøring - tøjvask og rent sengetøj osv. og alt imens sidder han og æder sig ihjel.

Uforskyldt sygdom? - Bite me!

Jeg er enig med dig i at fedme skyldes det vi propper i os

og hvor meget vi tilsvarende bevæger os, men jeg bryder mig ikke om din holdning til folk, som af en eller anden grund pådrager sig et "handicap".

Hvad med folk som pådrager sig sportsskader ? Bliver kørt ned fordi de er uopmærksomme i trafikken, når de løber/motionscykler med walk-man på ?
Bliver kvalt i deres egen politiske korrekthed ?

re: Fedme-epidemi forårsaget af madlugt-forurening?

Fin gennemgang Louis - der mangler dog en enkel detalje - nemlig denne:

Hold da kæft hvor er det røvsygt at hører på alle de bortforklaringer - "Jeg er tyk fordi det lugter" eller "Det er TVs skyld jeg er fed"

De fleste er fede fordi de æder som svin og ikke dyrker motion - Næste gang I står i en kø nede i supermarked så prøv at se hvad folk de køber - I de fedes kurve er der kager og slik i lange baner - medisterpølse og fløde til sovsen og de eneste grøntsager de kommer i nærheden af er et glas rødkål.

Min nabo som samfundet har brugt og bruger en formue på - lå 6 måneder på hospitalet fordi han er blevet syg af det liv han lever - fedt og silk i lange baner og så en dag dratter han om - det har han gjort før men denne gang var det lige før han skred i svinget. Så ind og ligge og fik da tabt sig et par kilo eller 10 på de 6 måneder. Han kæmpede dog imod og sneg sig ned og købte slik og kage når han kunne.

Så blev det besluttet at han skulle hjem og der blev sadt et ekstra gelænder op så han kan komme ned af trappen - den slags koster knapper - og nu får har 5 daglige besøg plus tøjvask og mad bragt til døren - plus det løse - en til at ordne fødderne og en til at pudse vinduer osv. - ingen smalle steder her og de tre gange om ugen han går ud smutter han ned og henter 5-6 kilo slik - jo 5-6 kilo skrev jeg (han har fået mig til at hive hans indkøb op et par gange når vi mødes i opgangen) plus der kommer en fra grillen med lidt ekstra (det de kommer med fra kommuen mætter jo ikke) som en familepizza og byens største bakke fritter med remulade eller en dobbelt buggi-burger fra den Sorte Gryde og en dunk cola - og de kilo der røg af er kommet igen 5 gange - men mod ikke det er TVs eller luftens skyld han er fed - det er åbenbart ikke hans egen.

Lyder jeg lidt småsur så skyldes det nok at han koster en bondegård (Og så er prisen på alt den medicin han skal have med i regnestykket) Og der er ikke en der har mod eller mulighed for at sige til ham:

"Rend os i røven - vi gider dig ikke for du hjælper ikke til og det er spild af penge at hjælpe dig"

Luftes skyld min bare....

Fedme-epidemi forårsaget af madlugt-forurening?

At der bliver flere og flere overvægtige mennesker skal nok forklares ved kombinations-effekter fra flere påvirkninger, både fysiske, kemiske og psykologiske.

-- Luftforurening med madlugtende stoffer påvirker ’mad-hjernen’ --
Lugten, eller som man også siger, duften af mad stimulerer de områder i hjernen, der styrer lysten til fødeindtagelse.
En af årsagerne til, at mange mennesker stimuleres til at overspise sig til fedme, kan således forklares ved forurening af madlugtende stoffer i vores luftmiljø!

Man kan snart ikke finde offentlige områder, hvor det ikke lugter af stoffer fra madlavning. Eksempelvis kan madtilberedning med fedt-friture lugtes i bl.a. indkøbscentre, i luften nær restauranter, i boligområder m.m.
Ikke mindst er mados-forureningen af vores luftmiljø forøget efter at fast-food forretninger, siden 1980’erne, har bredt sig, specielt i den vestlige verden.

-- Reklamepåvirkning og madprogrammer stimulerer til overspisning --
Overspisning med fedme til følge er, uden tvivl, også psykologisk påvirkning med alle mulige madreklamer. Og flere og flere forskellige madprogrammer i bl.a. TV- udsendelser kan også stimulere til overspisning!

-- Kombinationsvirkninger --
Så ja, flere forskellige påvirkninger, både fysiske, kemiske og psykologiske, kan være forklaringer på, hvorfor flere og flere mennesker indtager mere spiseligt end, hvad deres krop forbrænder og udskiller.

Hilsen fra
Louis Nielsen

Re. re: TV, PC og mindre motion

Der er langt flere end du åbenbart aner - der findes et par forskellige typer af systemer - det ene er af den type som du ser de benytter under Tour de France og her benyttes rigtige cykler i et slags stativ ( Tracx cykeltræner) og så findes der et alternativ hvor man benytter ergometer cykler (Kettler Worldtour) - dvs. rigtige træningscykler - her ser man ruten fra luften og det kan blive kedeligt i længden. Med den sidste type er der mange der vælger indprogrammer en rute og så ellers se en film eller lign. men de triller en tur.

Men de er meget udbredte i udlandet og herhjemme er flere begyndt at få øjene op for dem.

Re. re: TV, PC og mindre motion

Okay, men der er nok ikke mange der vil stille en motionscykel foran TV-et. Det andet du skriver med at se to skærme samtidigt er noget besværligt. Kigger du på de flotte bjerglandskaber, går man glip noget af i filmen.

re: TV, PC og mindre motion

Jimmi: "Der er jo næppe heller ikke nogen der skifter sin lænestol ud med en motionscykel, når man skal se TV."

Det er faktisk min plan at have en fed ergometer træningscykel foran mit TV - så må jeg kun se TV hvis jeg træner og eftersom jeg elsker gode film så kommer jeg i Tour de France form i løbet af no-time - Man kan også få cykler der kan kobles sammen med ens TV og en PC og så kan man bestige Mont Ventoux mens man på den ene skræm ser den rute man kører og på en anden skærm kan se en god film.

Mangler bare lige lidt guld til mit projekt - men donationer modtages - hehe ;)

TV, PC og mindre motion

Mange sidder også flere timer foran TV-skærmen eller computeren. Det får man heller ingen motion af. Arbejdstiden er over årene sat ned, men mange tager jo ikke en ekstra løbetur af den grund.
Man har ofte beskyldt TV for at folk får mindre motion, og har forøget risiko for hjerte- karsygdomme. Der er jo næppe heller ikke nogen der skifter sin lænestol ud med en motionscykel, når man skal se TV.
Man kan ikke rigtigt sammenligne med tidligere tider før TV kom. Da sad folk om aftenen og lyttede på radio, læste en bog eller en avis. Det fik de heller motion af. Men forskellen ligger i, at arbejdstiden var længere, 48 timer om ugen, og arbejde om lørdagen, og arbejdet var også hårdere. Vi skal ikke tilbage til 48 timers arbejdsuge. Men man skal jo dyrke mere motion, hvis arbejdstiden sættes ned. Man skal også motiveres til. Det kan ofte være svært.
Man har heller lyst til at løbe og cykle unødigt i en by med mange biler.

CO2 eller ilt

Svaret gemmer sig måske i bjergene

Lars-Georg Hersoug peger på, at det kan være svært at lave sådan nogle målinger. I stedet har forskerne overvejet at teste hypotesen i højderne.

Flere studier har vist, at man taber sig i bjerge, hvor der er lidt mindre ilt i luften, og hvor man ånder mere CO2 ud, og på fedmestatistikken fra Centers for Disease Control and Prevention i USA ser det med lidt god vilje ud til, at fedmeepidemien har sværere ved at slå igennem i bjergstater.

CO2 hypotesen er langt ude. Vi ånder altså meget mere CO2 ud end der er i luften. Ubådsbesætninger burde i så fald være smældfede.
Der er mange og væsentligere årsager til fedme end CO2. For eksempel at man æder mere end nødvendigt, men det er meget få der tør påpege denne simple sammenhæng.

Skulle ikke vaere saa svaert at tests

Hvis denne effekt som skrevet i artiklen ogsaa gaelder for en lang raekke forsoegsdyr der har levet med kontrolleret diaet i forsoegslaboratorier skulle det ikke vaere saa svaert at lave forsoeg med tilsvarende forsoegsdyr der bliver opdraettet i en CO2-fattig atmosfaere og se om de bliver slankere end en referencegruppe.

Kuldioxid som signalstof

Spændende hypotese.
Mange dyr incl. mennesket, tilbringer en del af tiden i "huler" hvor kuldioxidkoncentrationen kan være meget høj. Her er vi ofte "passive". Hvis kuldioxid gør os mere sultne vil det være en naturlig faktor, der skubber os ud af hulerne og gør os ”aktive”.
Kuldioxid vil derfor evolutionært være en vægtregulator, der signalerer overskud.

Mht. pilotforsøget: At pulsen stiger giver naturligt større forbrænding og dermed øget appetit...

Re: Fat fat everywhere and nothing to breathe

Det er jo et skrækkeligt fremtidscenarie. Lige til en uhyggelig sci-fi film!

Allokering af forskningsmidler

Jeg ville da gerne se undersøgelser, der dokumenterer effekten af at nævne CO2 i ansøgningerne på allokeringen af forskningsmidler ;-)

CO2 koncentration i atmosfæren vs. lunger

Den gennemsnitlige CO2 koncentration i atmosfæren må forventes at være meget mindre end CO2 koncentrationen i vores lunger da de konstant fjerner CO2 fra blodet.

Fat fat everywhere and nothing to breathe

Her gik man rundt og troede det var det man spiste man blev fed af - men nu viser det sig at alt muligt andet også feder - både plastik og CO2 er under mistanke.

http://www.theatlantic.com/health/archive/2012/03/whats-really-making-us...

Mon det ender med at vi snart skal købe air-light på glasflaske og så rende rundt hele dagen med en 1/2 liter kaloriefri vand i en low-fat no-carbs flaske i den ene hånd mens vi indånder 100% fat-free air-light fra vores glastank vi har monteret på ryggen? ;)

Postulat: Bilos (og mados?) er årsag til fedme!

Hvis det er en menneskeskabt luftmiljø-faktor, der er årsag til at flere og flere bliver fede (overvægtige), ja, så er de mest sandsynlige årsager:
Luftforurenende stoffer fra den motoriserede trafik!
Og/eller måske luftforurenende stoffer fra madlavning. Madlugtende stoffer der kan stimulere hjernen til, at man vil spise mere.

Citat fra artiklen:
”En helt afgørende brik i forskernes teori blev dog leveret i 2007, da et studie afslørede, at blodets pH-værdi – surhedsgrad – påvirker nerveceller i hjernen, som regulerer vores appetit og stofskifte.
Opdagelsen gjorde det muligt at lave en præcis hypotese for, hvordan CO2 gør os tykkere: Vi indånder luftarten, der gør vores blod mere surt; det påvirker vores hjerne, så vi får lyst til at spise mere.”

Mine kommentarer:
Ja, en større koncentration af CO2 i blodet gør blodet mere surt (pH mindre).

Men, men!
Måske er det ikke en større indånding af CO2, men derimod en mindre effektiv udånding af CO2, der giver en større koncentration af CO2 i blodet.
Og, den mindre effektive udåndings-mekanisme kan være forårsaget af stoffer i luftforureningen fra bl.a. den motoriserede trafik. Ja, fra bilos!

I øvrigt:
Ordet ’postulat’ kommer fra det latinske ord ’postulare’, der kan oversættes med ordene: kræve, forlange eller påstå.
Her benytter jeg oversættelsen ’påstand’. (Jeg vil nemlig ikke kræve eller forlange, at bilos skal gøre mennesker og dyr fede)
Ordet ’Hypotese’ kommer fra det græske ord ’hypothesis’, der betyder ’grundlag’ (’grundsætning’).

Hilsen fra
Louis Nielsen

Er det kun mig ?

"Fakta

Mennesker trækker ilt ned i lungerne og udånder kuldioxid, CO2. "

Jeg troede at mennesker trak LUFT ned i lungerne, hvor ilten bandt sig til de røde blodlegemer og udåndede LUFT med en lidt anden kemisk sammensætning ?

Hvis der er et højt indhold af CO i den indåndede LUFT, vil CO'en være mere tilbøjelig til at blive bundet til hæmoglobinet end O2 .

Og så i en "FAKTA-Boks" ? ?

CO2 den store synder

Hvorfor har forskerne ikke bare undersøgt samtlige folk, der har sejlet undevandsbåd i den danske marine samt andre NATO lande. Vi blev undersøgt mindst én gang om året, sejlede med CO2 koncentrationer som sjældent var under 0.5% og lavede forsøg med koncentrationer op 2.5%.
Jeg antager, at det vi blev tykkere af, os som sejlede længere ture, var god mad - for lidt motion og for meget alkohol når vi var i havn og udenfor tjeneste. Men det er kun en teori/hypotese.
PS. Efter jeg stoppede i undervandsbådene er vægten kun gået én vej, opad.
VH
Finn

Udlufning vs. støj og forurening

I Fakta boks 2 står der bla. a.:

'Små rum i vores hjem eller på kontoret på arbejde indeholder typisk mere CO2 end luften udenfor, så hvis du vil gøre, hvad du kan for at holde niveauet af CO2 nede lige omkring dig – og hvis du i øvrigt undgå træthed og hovedpine – er det en god idé at åbne vinduerne en gang imellem.'

Luft ud en gang imellem.
Det siges tit. Men det er besværligt for mange, der bor i store byer, ofte ud stærkt trafikerede gader og veje. Man får ikke frisk luft ind, men derimod støj og bilos både fra biler, busser, mc-er og lastbiler. De sidste udsender farlige partikler. Og ikke at forglemme knallerter, der kan forurene som lige så meget som 10 biler. (Nogen ændrer også på den, så den kører hurtigere, men sviner også mere).

Om vinteren vil man heller ikke fyre for fuglene.

Ikke teori, men hypotese

I artiklen står der korrekt, at der er tale om en hypotese, men i overskriften det misvisende teori.

I dagligdagens sprog er der ingen forskel, men i videnskab er en hypotese en antagelse, man derefter går i gang med at efterprøve, når der er kommet data der bekræfter hypotesen, kan den ophøjes til en teori.

Forskellen i dagligdagens og videnskabens sprogbrug er grunden til mange misforståelser, "Evolution er kun en teori!", fx.

Så overskiften bør rettes.

Havde der, som der plejer, været en mailadresse, havde jeg sendt direkte til TH.

God artikel, men 23 dage for tidligt

Måske er det i virkeligheden den store koncentration af CO2 på 0,000384 af atmosfæren, der får flere og flere forskere til at miste perspektivet totalt. Det er sjovt, men det er dyrt:

"Håbet er, at de senere hen får penge til at lave flere og større forsøg, der bl.a. skal kaste lys over, hvordan forskellige typer kost spiller sammen med CO2"

Seneste fra Krop & Sundhed

Grønlandske stemmer

Majken Djurhuus Poulsen, ph.d.-studerende ved GEUS i Grønland.

Læs mere om Majkens forskning her: Grønland vil give rubiner fødselsattest

Tema om fremtiden for grønlandsk forskning

Det læser andre lige nu

Abonner på vores nyhedsbrev

Når du tilmelder dig, deltager du i konkurrencen om lækre præmier.

Seneste blogindlæg