Annonceinfo

Nikotin på vægge er tikkende kræftbombe

En ny undersøgelse viser, at det forholdsvis uskyldige nikotin fra cigaretrøg kan danne et meget kræftfremkaldende stof, når det sidder på vægge og lofter.

Røgen fra en cigaret efterlader et spor af nikotin, som kan blive kræftfremkaldende, hvis det går i forbindelse med en særlig type luftforurening, viser ny forskning. En god lejlighed til at få lukket hullerne i rygeloven, siger Kræftens Bekæmpelse (Foto: Colourbox)

Det er ikke kun selve cigaretrøgen, der er kræftfremkaldende for rygerne og dem, de omgås, viser ny forskning.

For selvom taxachafføren slukker sin smøg og lufter ud, inden næste kunde sætter sig i bilen, så dannes der kræftfremkaldende stoffer på alle overfladerne. Og dermed udsættes taxakunderne for en kræftrisiko, de nok helst var fri for.

Det samme gør sig gældende alle andre steder, hvor der ryges indenfor.

»Det er et godt argument for at forbyde al rygning i offentlige rum. Rygning bør af den grund for eksempel være fuldstændig bandlyst på skoler og i børnehaver,« siger professor Ulla Vogel fra Afdeling for Toksikologi og Risikovurdering på Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

Nikotinen bliver kræftfremkaldende

Den store synder her er nikotin.

Nikotin er et tungtopløseligt stof, som spreder sig til alle de overflader i de rum, hvor der bliver røget. Det sætter sig i huden, håret, tøjet, lampeskærmen og på væggene, og er der rigtig meget af det, får tingene et gult skær.

De amerikanske forskere er især bekymrede for børn, der kan komme i tæt kontakt med de kræftfremkaldende overflader under leg. (Foto: Colourbox)

Modsat andre farlige stoffer fra cigaretter betragtes nikotin normalt som et relativt harmløst stof, der ikke udgør en decideret sundhedsrisiko.

Men det laver den nye amerikansk forskning nu for alvor om på. Undersøgelsen er netop offentliggjort i det anerkendte videnskabelige tidsskrift, Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Truckerkabine fuld af kræftfremkaldende stoffer

De amerikanske forskere har blandt andet været inde i kabinen hos en storrygende trucker. Her har Mohamad Sleiman fra Lawrence Berkeley National Laboratory og hans kollegaer med avancerede teknikker opdaget, at nikotinen på eksempelvis handskerummet kan gå i forbindelse med den kvælstofholdige luftart, salpeterssyrling (HONO), som findes i den luft, som vi omgiver os med.

Salpeterssyrling kommer blandt andet fra udstødningen fra dieselbiler, eller når vi laver mad på et gaskomfur.

Forskerne har fundet ud af, at når nikotinen og salpetersyrling reagerer med hinanden på overflader, bliver det omdannet til nitrosaminer, som er kendt for at være kræftfremkaldende.

Med andre ord: den rygende truckers kabine var øjensynligt fyldt med kræftfremkaldende stoffer.

citatDe kræftfremkaldende stoffer vil lægge sig overalt og udgøre en sundhedsrisiko for de mennesker, der selv ryger, og for de mennesker, der bruger lokalerne eller bilerne
- Overlæge Inge Haunstrup Clemmensen

Forskerne er især bekymrede for børn, der kan komme i tæt kontakt med de kræftfremkaldende overflader under leg i rum, hvor der er blevet røget.

Tredjehåndsrygning er farligt

Amerikanerne kalder fænomenet for "third hand smoking", som Dansk Sprognævn også for nylig har fundet et dansk ord for, nemlig tredjehåndsrygning. Det refererer i korte træk til de stoffer, som eksempelvis nikotin, der er tungtopløselige og bliver spredt til alle overflader, efter røgen har lagt sig, eller der er blevet luftet ud.

Undersøgelsens resultater vækker bekymring hos danske eksperter.

»Det underbygger, hvorfor tredjehåndsrygning kan fremkalde kræft. I Danmark har vi en tradition for at forbyde stoffer, der er kræftfremkaldende, og der findes i princippet ikke nogen nedre grænse for, hvor meget eller hvor lidt der må være af det. Det må slet ikke være der,« siger professor Ulla Vogel og uddyber.

»For lige meget, hvor lidt der af de nikotinafledte nitrosaminer, kan de binde til vores cellers dna og fremkalde mutationer, der kan forårsage kræftsygdom.«

Overlæge og ph.d. Inge Haunstrup Clemmensen fra Kræftens Bekæmpelse kalder de amerikanske forskeres konklusioner for vigtige:

citatDet underbygger, hvorfor tredjehåndsrygning kan fremkalde kræft, og det er et godt argument for at forbyde al rygning i offentlige rum
- Professor Ulla Vogel, DTU

»Det er præcis sådan en undersøgelse, som vi har gået og ventet på. For nu er det vist, at efterladenskaberne fra rygning er kræftfremkaldende, og kræftfremkaldende stoffer accepterer vi ikke i arbejdsmiljøet. Derfor er denne undersøgelse en oplagt lejlighed for politikerne til at få lukket hullerne i rygeloven nu og stramme arbejdsmiljølovgivningen op,« siger Inge Haunstrup Clemmensen.

Ryg udendørs!

På mere jævn dansk bør det ifølge Inge Haunstrup Clemmensen betyde, at det skal være helt forbudt at ryge indendørs i det offentlige rum, offentlige transportmidler og erhvervskøretøjer. Så væk med rygekabiner, rygerum, rygerbiler og afskaf rygning på enkelmandskontorer, lyder opfordringen fra Inge Haunstrup Clemmensen.

»De kræftfremkaldende stoffer vil lægge sig overalt og udgøre en sundhedsrisiko for de mennesker, der selv ryger, og for de mennesker, der bruger lokalerne eller bilerne, efter der er blevet røget. Derfor skal lovgivningen udformes, så den reelt beskytter, og det skal sikres, at den overholdes,« siger hun.

Inge Haunstrup Clemmensen er bevidst om, at det ikke er muligt at lovgive i folks private hjem.

»Men vi kan håbe, at den nye viden om, at man ophober kræftfremkaldende stoffer i sit eget hjem ved at ryge indendørs, får flyttet rygningen udenfor også, når det gælder privatlivet,« siger kræftlægen.

I december 2009 blev det på Christiansborg besluttet at udskyde beslutningen om en eventuel stramning af rygeloven i op til to år.

Flere undersøgelser skal bestemme problemets størrelse

Professor Peder Wolkoff fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er enig i, at de kræftfremkaldende stoffer, som kan udvikles fra det allestedsnærværende nikotin er meget uønskede, men vil dog ikke kalde situationen for alarmerende.

»De analytiske metoder er enormt følsomme i dag, og det kan være svært præcis at vurdere, hvor stor mængden er af de kræftfremkaldende nitrosaminer, og om de overhovedet udgør en sundhedsfare. På nuværende tidspunkt ved vi for eksempel ikke, om børn kan udvikle mavecancer, hvis de spiser det potentielt kræftfremkaldende støv, eller om det kan udløse lungecancer, hvis vi indånder det,« siger Peder Wolkoff, som i øvrigt omtaler de amerikanske forskeres arbejde som »fremragende«.

Professor Ulla Vogel fra DTU er enig i, at det er svært at reagere på et enkelt studie, og den amerikanske undersøgelse bør derfor følges op af yderligere undersøgelser, hvor man tager prøver fra eksempelvis rygerum og undersøger, om det kan give genetiske forandringer hos bakterier.

Det tages som et sikkert tegn på, at stofferne i de aktuelle koncentrationer er kræftfremkaldende (Ames test).

Og før man går hjem og damper det nikotingule tapet ned, er det ifølge Ulla Vogel også vigtigt at sætte kræftrisikoen ved tredjehåndsrygning ind i den rette kontekst.

»En storryger øger sin risiko for lungekræft med 20 gange, mens en passiv ryger øger risikoen med en halv gang til en hel gang. Så i det samlede risikoregnskab fylder tredjehåndsrygning nok ikke så meget. Men som kræftforsker synes jeg, at rygning skal forbydes i alle offentlige rum, for her er et kræftfremkaldende stof et stof for meget,« siger Ulla Vogel

rettelse:

trovaerdighedsanfaegtigelse...

SV:Ekstrabladet?

Kan Videnskab virkelig være denne sensationsoverskrift bekendt?
Det kød der er i artiklen er: Hvis en lastbilchaffør har røget, kan der muligvis dannes nogle nikotinforbindelser, der muligvis er kræftfremkaldende. Kan det virkelig bære overskriften:
Nikotin på væggene er tikkende kræftbombe.

Glimrende trovaerdighedsanfaegtelse, tak!

Manglende udviklet evne til at forholde sig

Alt er potentielt kraeftfremkaldende, sygdomsfremprovokerende eller skadeligt, derfor har man vel i sin tid, skabt sygdomsfrie svinebesaetninger. Naar grise ikke bliver syge, saa bliver der mindre spild, men ogsaa bliver dyrene mindre istand til at forholde sig til trusler og problemer, fuldstaendig som off. forsoergede goer det (ikke aldersbetingede pensionister). Dyrene udvikler sig altsaa mindre og daarligere end "vilde" eller alm. grise/svin goer det. Denne manglende udvikling af evne til at forholde sig til stimuli, er maaske ogsaa hvad der er aarsag til, at nogle udvikler kraeft og andre ikke goer det?

Denne artikel er fup

Du siger det som om der er noget vildt i det :-)
Men tak for det endelige bevis. End of discusion!
Med venlig hilsen
Jan Rosenkrantz

Chris Snowdon's artikel

Denne artikel er fup, og dens resultater er indholdsløse. Det fremgår af Chris Snowdon's artikel her:http://velvetgloveironfist.blogspot.com/2010/02/thirdhand-smoke-scam.htmlKonklusionerne er:Forskerne anvendte koncentrationer af salpetersyrling, der var 14 gange højere end dem, man har fundet i real-life situationer. Selv på disse urealistiske niveauer, findes der ingen beviser for, at så små doser skulle kunne være skadelige for mennesker. Undersøgelsens vigtigste fund var produceret TSNA, som ikke er kræftfremkaldende. De svageste resultater i undersøgelsen blev fundet i real-life situationen i kabinen hos den storrygende trucker. Målingerne var kun lige over detectable level i den mindst tænkelige arbejdsplads for en storryger. Effekten fra den fundne mængde TSNA er ubetydelig sammenlignet med effekten fra salpetersyrlingen selv

Ekstrabladet?

Kan Videnskab virkelig være denne sensationsoverskrift bekendt?
Det kød der er i artiklen er: Hvis en lastbilchaffør har røget, kan der muligvis dannes nogle nikotinforbindelser, der muligvis er kræftfremkaldende. Kan det virkelig bære overskriften:
Nikotin på væggene er tikkende kræftbombe.

...

1) @ Jan R: Ja, jeg bruger Wikipedia som førstekilde hvis jeg ved at der er en wiki-artikel der virker. Ja, jeg kender godt andre systemer, som jeg ville bruge hvis jeg ville vide mere specifikke ting, men disse tager oftere længere tid og er mere besværlige for ikke-kemikere at læse. Især det sidste er vigtigt at huske herinde.
Grunden til at jeg påpeger at det er flere end bare den ene du nævner, er fordi det var direkte forkert, det du skrev. 
Jeg ved godt at thrombin har tusinde trivialnavne. Og nej, jeg kan ikke læse hvilken artikel du mener er vigtig - du har sendt mig videre til noget twitteragtigt, som jeg ikke vil spilde min tid på. Og så linkede du til en artikel som ikke har voldsomt meget med denne sag at gøre. At folk snyder er ikke en nyhed. At folk i medicinindustrien snyder er heller ikke nogen nyhed.
2) Ja, en del af tobakshandlen ville flytte til tyskland eller polen, hvis prisen steg til 100 kr. Men der ville også være et nævneværdigt fald i forbruget af tobak, som ville tjene sig selv i økonomisk på sygehusområdet (ja, rygere betaler ikke for deres egne operationer og ekstra sygdom - så skulle en pakke smøger koste meget mere end nu).
3) Det er fint at DU tager hensyn, Jan. Men det nytter ikke meget at du gør det, når over halvdelen af rygerne ikke gør. Og lad os nu få strammere rygeregler, så man slipper for at lufte af røg efter en bytur eller en cafetur.

Vi påvirker alle vores omgivelser

Det ville være mere reelt at forbyde cigarretter og tobak, end denne tromlen frem med alle mulige restriktioner. Hvis tobakken virkelig er så farlig, at man står med det ene ben i graven, blot man betræder et lokale, hvor der engang har været røget, så må man forbyde det fuldstændigt, og tage det politiske ansvar. Ingen tvivl om at rygere påvirker deres omgivelser, og oftest til gene for deres ikkerygende medmennesker. For en inkarneret cyklist, er det dog intet at regne imod den gene, og sundhedsskadelige påvirkninger som påføres en af bilister i deres elskede køretøjer. Her kan man virkelig snakke om farlig udledning af diverse gasser, både lokalt, og formodentlig også globalt. Men sådan er livet nu engang, og jeg kunne aldrig drømme om at mistænkeliggøre og fordømme alle bilister. Men det ville da være godt for rygerne, hvis adgangen til tobak blev umuliggjort. De stakkels ikke-rygere, skal nok klare sig, også selvom de skulle vove sig ind i et nikotinbefængt lokale, hvor der engang har været røget. Og så skal man lige huske på, at rygerne er billige i drift, de dør inden de belaster samfundet med folkepension, plejehjemspladser, og langvarige ophold på vore hospitaler. Og så tror jeg lige jeg springer den næste smøg over. 

Indlæg fjernet

Redaktionen har fjernet en kommentar fra en bruger, som ikke optrådte under eget fulde navn og dermed ikke overholdt debatreglerne. De findes her: http://www.videnskab.dk/content/dk/debat/debat_betingelser
Vibeke Hjortlund, videnskab.dk

Uintenderede virkninger af nikotinforskning ?

Plejehjem insisterer på at rygeFormanden for bruger- og pårørenderådet på Lindholm Plejehjem, Kirsten Kimø, mener som 98-årige Gudrun Grønning Pedersen, at der skal gives dispensation til at ryge i opholdsstuen. foto: torben hansen RØG: Socialt samvær er røget sig en tur efter forbud mod tobak i opholdsstuen, brugerråd kæmper videre for dispensation LINDHOLM: De nye rygeregler har sat en stopper for det sociale samvær på Lindholm Plejehjem. De 30 beboere, hvoraf størstedelen er rygere, må stadig godt ryge på værelserne, men før de nye regler blev indført, hyggede beboerne sig med tobak i opholdstuerne, men nu går de tilbage til værelserne. - Tidligere blev beboerne siddende i opholdsstuen, og der var socialt samvær. Det er holdt fuldstændig op med de nye regler. De ældre er blevet mere ensomme, siger formanden for bruger- og pårørenderådet på Lindholm Plejehjem, Kirsten Kimø. Plejehjemmets ansatte, beboerne og de pårørende har i enighed søgt om en dispensation til at ryge en halv time af gangen i opholdsstuen efter to måltider. Men ældre- og handicapudvalget sagde nej til en dispensation på mødet 12. marts. Kirsten Kimø er kommet på plejehjemmet i fire år, også efter at hendes mor døde, er hun fortsat som formand. - Da rygereglerne blev indført var jeg glad for, at mor var død, siger Kirsten Kimø, der ikke mener, at moderen kunne have undværet det sociale åndehul i opholdsstuen. Tobakken er vigtig i hverdagen og betyder noget for livskvaliteten. - Det betyder meget for dem, der ryger, det er et nydelsesmiddel, og der er ikke meget oplivende sådan et sted her. De ældre sidder ifølge formanden alene med cigaretterne på værelserne. - De ældre er meget autoritetstro, det er den aldersgruppe, siger Kirsten Kimø, der peger på, at en af de tre etager i forvejen er røgfri. Ikke-rygerne bakker op Hun peger på, at de ældre selv betaler husleje for fælleslokalerne. - Hvis kommunen fastholder holdningen, så vil det være ganske udmærket, hvis kommunen betaler for de faciliteter. Der var ikke nogen af rygerne, der var parat til at tale med NORDJYSKE Medier, men ikke-rygerne bakker som alle andre på plejehjemmet også op om en dispensation, som 73-årige Knud Erik Hermansen, der har boet fem måneder på plejehjemmet. - Jeg har overhovedet ikke noget imod, at de ryger, det har jeg ikke, siger Knud Erik Hermansen, der selv er ex-ryger. Han mener, at det har betydning for det sociale samvære i opholdstuen, at der nu ikke må ryges. - Det betyder noget, og her er udluftning nok i lokalet. Også 98-årige Gudrun Grønning Pedersen, der er ex-ryger og som tidligere drev tobaksforretningen "Cigaren" i Nørresundby, bakker op om rygernes behov. - Det gør mig ikke noget, siger hun. 87-årige Arne Knudsen holdt selv op med at ryge for mange år siden, da de andre ansatte på hans arbejdsplads kunne høre, når Arne kom hostende ind af døren. Men selvom han forlængst har vinkel farvel til tobakken, så mener han, at de andre skal have lov til at ryge i frokoststuen. - Det gør mig ikke noget, jeg er ligeglad, siger han. Kirsten Kimø har sendt et brev til ældrerådmanden og direktøren for ældre- og handicapforvaltningen, Niels Tikjøb Olsen, hvor hun beder om at få sagen genoptaget, men endnu har hun ikke fået et svar. - Vi vil ikke umiddelbart acceptere den afgørelse, derfor har jeg bedt om at få sagen på igen. http://www.nordjyske.dk/aalborg/forside.aspx?ctrl=10

Hmmmm

@Junk Jeg sagde ikke at du skulle lægge navn til for at Vibeke skulle fjerne dit indlæg, så!
"Jan Rosenkrantz (og andre) - du tager fejl. Det er netop usaglige menneskers tøj, vi taler om  ;-)Man kan antage, at folkene bag dette studie, har det på samme måde som Dan S. Pedersen: De bryder sig ikke om lugten af tobaksrøg. Det skyldes formentlig tre ting: a) et manglende enzym i deres blod, så nitotinet ikke kan nedbrydes som hos andre - b) deres immunforsvar er knækket ned, fordi de har undgået røgen gennem længere tid - c) de har en uvilje imod at se (og lugte) andre menneske nyde et gode, de ikke selv bryder sig om.Det er usagligt af mig at nævne dette som en kritik af studiet. Men det viser sig gang på gang, at "forskere" på dette område ikke kan (ikke vil?) skille skæg fra snot på dette område. Deres mål er ikke forskning og videnskab - deres mål er politisk: De ønsker forbud imod røg overalt, så de slipper for at lugte til det og se det. Nogen af dem indrømmer det endda åbent.Studiet bærer som mange andre anti-tobaks studier præg af denne agenda. I USA er det nu kampen for et forbud imod rygning i biler, lobbyen har fokus på. Derfor laver man "forsøget" i en truck-kabine. Forbud imod røg i hjem med børn er et andet mål. Samtidig håber man stadig at få den hidtil ufarlige e-cigaret forbudt, hvilket dette studie så vidt jeg kan se også er designet til.Dette er politisk propaganda forklædt som videnskab, og givetvis noget man vil undres og og gyse over om 100 år - på samme måde som man undres og gyser idag, når man hører, at folk engang fik kappet hovedet af for at sige, at jorden var rund.Se studiets sponsor. Det er tobaksafgiften i Californien, der betaler. Rygerne betaler dermed selv for den propaganda, der drives imod dem."
Hvor har du ret! Kom tilbage i kampen!
Venlig hilsen
Jan Rosenkrantz og god aften til dig også Vibeke.

@Junk og Jens

@Junk
Jeg kan kun give dig helt ret men så gerne du ville lægge navn til dine ord.
@Jens
Jeg kan se du er ny her... Helt enig i det du skriver også. Du skulle tage at smutte ind på klimabloggen, du gætter aldrig hvad blogholderen laver :-) Ahhh ok måske DU gør!
Lad mig lige vise dig denne film om Global Warming.
Venlig hilsen
Jan Rosenkrantz

Indlæg fjernet

Redaktionen har fjernet en kommentar fra en bruger, som ikke optrådte under eget fulde navn og dermed ikke overholdt debatreglerne. De findes her: http://www.videnskab.dk/content/dk/debat/debat_betingelser
Vibeke Hjortlund, videnskab.dk

Nikotin, pålæg, klima osv

  " Derfor er kød og pålæg farligt    ...der er tre forhold ved det røde kød og kødpålæg, der teoretisk kan medvirke til den øgede risiko for tarmkræft, jubler overlæge og afdelingsleder i Kræftens Bekæmpelse, Anne Tjønneland. "  http://www.business.dk/foedevarer/derfor-er-koed-og-paalaeg-farligt
Nu ved jeg ikke om Dan S. Pedersen er kødspiser, men med lidt decentrering kan han vel abstrahere fra sin væmmelse over røg & rygere og se om der ikke ligger et problem i alle disse sundhedsvidenskabelige (?) udmeldinger på snart sagt alle livsområder ? Vi har lige været igennem en panepidemi, opreklameret til niveau med den spanske syge, mindre kunne ikke gøre det :
Be afraid !
Essay of the week: Pig flu, bird flu, global warming, crime ... Why professional panic-mongers are making us terrified.
Frank Furedi
Professor of Sociology at University of Kent, and author of Politics of Fear, Where Have All the Intellectuals Gone?, Therapy Culture, Paranoid Parenting and Culture of Fear.
"All of humanity is under threat," the World Health Organisation warns. "Killer flu arrives in Britain," a newspaper informs us. We live in a world where just about any outbreak of flu is transformed into a health scare and treated as a precursor of a global pandemic. Typically, a health warning soon turns into a threat alert and once again we are reminded that we live in unusually dangerous times. 
http://www.frankfuredi.com/index.php/site/article/304/
Hvorfor skulle sundhedsforskningen adskille sig væsentligt fra klimaforskningen mht troværdighed ? Sundhed og klima er områder for forskning som har udviklet sig til enorme pengemaskiner qua angstdyrkelse. Mit oprindelige indlæg var egentlig kun en opfordring til videnskabsjournalister om at gå lidt kritisk i dybden og se om vi bag al denne videnskabelige krisemaximering ikke finder en god del egeninteresse.
Venlig hilsen Jens Langkilde
 
Vh Jens Langkilde 

@Dan

Du skriver
"Jeg synes, at det vil være på sin plads med et totalforbud mod rygning alle offentlige steder, for er der noget rygere ikke forstår, så er det at vise hensyn."
Det kender jeg personligt ikke noget til da jeg selv tager hensyn, men ved godt det ikke er alle. Men du lægger op til at straffe alle, fordi der er nogen der ikke viser hensyn. Det lyder ikke som Danmark. Jeg vil jo heller ikke afskaffe biler fordi bilisterne ikke tager hensyn til mig når jeg cykler.
Hvis cigaretterne steg til det dobbelte (eller 5 dobbelte som du foreslår) ville ingen købe dem i Danmark, men Tyskland eller i Polen. Det betyder at de penge går i den Polske eller Tyske statskasse. Så hvis du fik det som du ville have det ville skattefar her i Danmark, gå glip af over 7 milliarder årligt. Talene taler for sig selv her.
Nok om det, nu er det jo hverken det økonomiske artiklen handler om, eller om folk tager hensyn eller ej.
Og for en god ordens skyld.... Da du siger "og lugter usaglige menneskers tøj til", men da usaglige betyder "løsagtige påstande", må jeg gå ud fra at du mener....."og sagesløse(forsvarsløse) menneskers tøj kommer til at lugte".
Ellers er du jo selv en af dem med løsagtige påstande :-)
Jeg fandt lige den her sjove historie, den skulle du næsten se.
Med venlig hilsen
Jan Rosenkrantz

Mit bud er...

at hhv. Jan Rosenkrantz, Jens Langkilde og Aflred Husen er rygere. Det plejer typisk at være dem der farer i kridthuset. Er I ikke det, så modtag min undskyldning - selv vil jeg blive fornærmet over, at blive kaldt for en ryger.
En ting rygere altid overser i den her debat er, at deres røg stinker, driver rundt (bl.a. på perroner), og lugter usaglige menneskers tøj til. Og så er de sundhedsmæssige risici ikke engang taget med. 
Jeg synes, at det vil være på sin plads med et totalforbud mod rygning alle offentlige steder, for er der noget rygere ikke forstår, så er det at vise hensyn. Tag f.eks. Nørreport station - lukket område, rygning forbudt, massere af "rygning forbudt" -piktogrammer, men alligevel er stedet fyldt med pulsende rygere, der udviser total mangel på respekt for andre mennesker.
Det kan, i mine øjne, KUN gå for langsomt med at få indført et totalforbud mod rygning på alle offentlige steder, samt hævet prisen på cancersøm til det femdobbelte.

Rettelse

...jeg kan konstatere er en mere og mere udpræget hysteri. Det meste af vore byer er belagt med kræftfremkaldende asfalt... at leve er at være dødsdømt !! Latterlig artikel !

Den største bivirkning af tobak...

...jeg kan konstatere er en mere og mere udpræget hysteri. Det meste af  er belagt med kræftfremkaldende asfalt... at leve er at være dødsdømt !! Latterlig artikel

Nu også på væggene ...

Har kræftens bekæmpere mon nogensinde overvejet, hvor megen angst deres endeløse  skrækbulletiner spreder ?  Var det ikke noget for videnskabsjournalister at undersøge kritisk, hvilke virkninger disse tæppebombardementer har på folkesundheden ?
Vh Jens Langkilde

Giftig/Ugiftig

@Anders Würtz
1) Jeg håber ikke at du som udgangspunkt søger svar i Wikipedia. Men ok, jeg prøver at følge dit link og ser det her som det første. "Nitrosamines are chemical compounds of the chemical structure R1N(-R2)-N=O, some of which are carcinogenic."
Some! Dvs. Ikke alle!
Her er tale om er de tobakspecifikke nitrosaminer, som værende farlige.
Uanset er den omtalte forskning udført her, ledet af ham her.
Har du set beredskabstyrelsen skriver:
"alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indtagelse."
Og hør bare disse vilde symptomer:

Symptomer

 
N-Nitrosodimethylamin virker irriterende på hud og slimhinder samt påvirker luftvejene.

  Farlige koncentrationer
-

  Indånding
Kvalme og opkastning. Diarré. Træthed, hovedpine og feber. Symptomerne kan være forsinkede.

  Hud
Kan optages gennem huden og give symptomer som ved indånding.

  Øjne
-

  Indtagelse
Kvalme og opkastning. Mavekrampe og diarré, eventuelt blodig. Hovedpine og feber. Gulfarvning af huden

"
Biosite.dk skriver ikke noget om en evt. fare ved 1-Nitrosopiperidin heller ikke ved Nitrosopyrrolidin.
Jeg tror du som kemiker ville kunne bruge disse to sites. The PubChem Project og Chemindustry.com
2) Mht. Sperm Receptor Hydrolase (også kendt som Thrombin) Så kan du spørge prodecenten BioPur selv. Her! Inden du spørger skal du nok lige have denne søde historie med, den er næsten 3 måneder gammel.
Nu driller editoren, så du får et link mere sådan her, http://www.boston.com/news/local/articles/2008/09/25/ex_biopure_executiv...
Jeg må stoppe her og vende tilbage senere. Håber du kan bruge bare noget af det :-)
Med venlig hilsen
Jan Rosenkrantz

Giftigt/ugiftigt?

1) Hvilke kilder har du på at andre nitrosaminer ikke er giftige? Ved en simpel søgning på Wiki fandt jeg frem til at der findes flere end bare den ene - og jeg har en god ide om at alle lette gasser af nitrosaminer er skadelige, netop fordi de har en nitrosamingruppe.   http://en.wikipedia.org/wiki/Nitrosamine

2) Thrombin. Hvilke kilder har du på at det er giftigt? Jeg vil gerne se dem, da jeg ikke mener det er skadeligt - det er et naturligt produkt i dit eget blod, som nedbrydes i din mave eller tarm. Det eneste skadelige ved thrombin er hvis det bruges til at sætte bøffer sammen af flere stykker kød, som så steges som var det "af ét kød". Du skal gennemstege en klisterbøf, ligesom du skal gennemstege en kylling.
 
Venligst
Bac. kemi Anders Würtz

Klap nu lige hesten!

Det er flere slags Nitrosaminer og det er kun den ene der er farlig/giftig, nemlig Nitrosodimetylamin.
Desuden skal man jo lige huske at der skal en væsentlig dosis til før der er noget at snakke om. Ihvertfald i sammenligning med så meget andet der tillades af f.eks tilsætningsstoffer i mad. Thrombin er det seneste, men der er mange andre skumle.
Men jeg kan vist være helt rolig, jeg ser her at Danmark er helt klar!*suk*
Det er dybt absurd!
Venlig hilsen
Jan Rosenkrantz
 

Seneste fra Krop & Sundhed

Grønlandske stemmer

Aviaja

»Det er vigtigt, at lokalbefolkningen uddanner sig, for bedre at være en del af udviklingen og bedre kunne tjene penge på viden i stedet for at tjene penge på tønder af olie«

Aviaja Lyberth Hauptmann, ph.d.-studerende på DTU.

Tema om fremtiden for grønlandsk forskning

Det læser andre lige nu

Spørg Videnskaben

Abonner på vores nyhedsbrev

Når du tilmelder dig, deltager du i konkurrencen om lækre præmier.

Seneste blogindlæg