Annonceinfo

Mobiltelefonens sundhedsfarer skal kortlægges

Verdens største studie af sundhedsrisikoen ved mobiltelefoner er skudt i gang af britiske forskere. 2,4 millioner brugere er blevet spurgt, om de vil deltage.

Nu skal sundhedsrisikoen ved mobiltelefoner kortlægges ved at følge en kvart millioner europæere over de næste 20-30 år.

Nu skal det én gang for alle undersøges, hvilken risiko der er ved at have mobiltelefonen klistret til øret eller proppet i bukselommen. Derfor har britiske forskere netop igangsat projektet COSMOS study - Cohort study of mobile pohne use and health.

Det skriver news.sciencemag.org.

Forskere håber, at i alt 250.000 deltagere fra Danmark, Storbritannien, Finland, Sverige og Holland vil sige ja til at være med.

Deltagerne vil blive fulgt over de næste 20-30 år, og de skal sige ja til, at deres mobiltelefonforbrug må blive overvåget i perioden, og at forskerne må få adgang til deres helbredsoplysninger.

Derudover vil deltagerne blive bedt om løbende at svare på spørgsmål om deres telefonforbrug, motionsvaner og kost.

Ingen studier til dato af langtidsvirkningerne

Tidligere studier af sundhedsrisikoen ved brugen af mobiltelefoner har været beroligende, oplyser epidemiologen, Mireille Toledano fra Imperial College London, der er en del af forskerteamet, til news.sciencemag.org.

Hun fortæller dog samtidig, at man endnu ikke aner, om brugen af de trådløse telefoner har nogen langtidseffekt på kroppen. Mange af de sygdomme, man har under mistanke, tager nemlig over 10 år om at udvikle sig.

Forskerne vil især kigge efter sygdomme som kræft, sygdomme i hjernen og mildere lidelser som hovedpine, tinnitus og søvnløshed.

Projektet vil være den første større undersøgelse, hvor man indsamler data, før forsøgspersonerne bliver syge. Tidligere har man for det meste spurgt allerede diagnosticerede patienter med for eksempel kræft i hjernen om at tænke tilbage på deres mobilvaner, oplyser Mireille Toledano.

Helge Sander: Klart lys på mobilmaster!

I 2004 udtalte daværende videnskabsminister Helge Sander: "Klart lys på mobilmaster!"

Her er et lille videoklip fra Helge Sanders hjemby fra april 2010: "Hernings tikkende bombe" http://www.youtube.com/watch?v=BJ3of2_DPjo

Der er milliarder på spil, og når sandheden om mobiltelefonien kommer frem, bryder hele verdensøkonomien totalt sammen med eet, udover at de fleste hjerner vil være ødelagte. Der er tale om en industri, der holder hjulene igang, indtil de fleste mennesker er døde af påvirkningen - lidt kynisk sagt men overdrivelse fremmer forståelsen.

Du opfordres til at downloade dokumentet "Den tikkende bombe" samt dokumentet "Den etiske tidslinie", som findes under Download artikler punktet på den danske del af www.Bevolution.dk - begge dokumenter kræver opmærksomhed og et par timers nærstudie og refleksion, og da vil det være klart for dig, hvad det handler om.

Du opfordres til at se interview med fhv. lektor Sianette Kwee fra Aarhus Universitet via linket www.MitFrederiksberg.dk - der er både 2010 og 2006 interview, hvor også radiodoktoren Carsten Vagn-Hansen medvirker.

Som Albert Einstein sagde: "Hold aldrig op med at spørge!"

Ubrugeligt forskningsdesign

Den måde dette forskningsprojekt er skruet sammen på er stærkt kritisabelt. (Der er lidt flere informationer om set-up'et påhttp://ing.dk/artikel/108297-kaempe-undersoegelse-skal-slaa-fast-om-mobilstraaler-er-skadelige).
Problemerne er mangfoldige:1. Man vil blandt andet indhente data igennem spørgeskemaer, som folk selv skal udfylde. Det ser ud til at der er en åben rekruttering af deltagere og man kan forvente at størstedelen af disse på forhånd har en mening om hvorvidt mobilstråling er sundt / eller usundt. Det vil sige, at mange besvarelser vil være farvet af den "erkendelsesinteresse" den enkelte deltager har. Hvis man fx tror at mobilstråler er farlige kan man smøre tykt på med beretninger om ubehag, hovedpine etc. Omvendt kan man også underdrive, hvis man har en interesse i ikke at få symptomer frem. Hvordan vil undersøgelse eliminere sådanne usikkerhedsfaktorer?I øvrigt er der alle mulige andre faktorer, der kan forplumre besvarelserne af spørgeskemaundersøgelser og som går sådanne til meget lidt egnede i videnskabelige undersøgelser.2. Deltagerne skal være deres egne læger og stille relevante diagnoser / symptomaflæsninger. Dette er jo helt useriøst. Der er i øvrigt en række biologiske effekter af mobilstråler (påvist i masser af seriøse undersøgelser), som ikke umiddelbart kan mærkes eller registreres af personen selv, fx at DNA går i stykker, at sædkvaliteten forringes, at blodhjernebarrieren nedbrydes, at de røde blodlegemer klumper sammen, at nervesystemet stresses og neurologiske skader etc. 3. Hvordan vil man sammenholde eksponering med symptomer på en reel måde?Fokus er på mobilstrålers påvirkning af deltagerne, dvs. man ser på deltagernes symptomer og sammenholder dem med brugen af mobiltelefon.Problemet i dette er, at mobilstråler består af højfrekvente mikrobølger. Sådanne mikrobølger bestråles den brede befolkning massivt med fra en lang række trådløse apparater, fx mobilmaster (mere end 16.000 i Dagens Danmark), andres mobilsamtaler (mere end 6 millioner abonnementer i DK), trådløst internet (WI-FI), trådløse telefoner (DECT), GPS, Bluetooth etc. Man bestråles altså konstant med højfrekvente mikrobølger fra alle disse enheder i det offentlige rum, i busser og tog, på arbejdspladser, i institutioner og i eget hjem (fx naboen WIFI og DECT). Derfor er det helt umuligt at isolere om symptomer stammer fra mobiltelefoni eller den generelle eksponering man hele tiden er udsat for.(Her vil nogen måske hævde at eksponereingen er kraftigere ved mobiltelefoni, idet man holder mobilen direkte op til hovedet. Dette er relativt set rigtigt, men det er også et kortere tidsrum det sker i. Fx er der en konstant påvirkning i lange perioder fra DECT-telefoner, fordi basestationen også stråler, når der ikke tales i telefonen. Længere påvirkning med svagere signaler kan opgså skabe symptomer. Der findes fx mennesker som har fået hjerteflimmer af underboens DECT-telefoner.)Undersøgelsen tager altså ikke højde for disse andre påvirkninger. Og generelt løber forskningsprojektet ind i den vanskelighed, at en kontrolgruppe (som ikke er eksponeret ift. mobilstråler) ikke kan etableres, fordi hele befolkningen i realiteten er eksponeret. 4. Mange andre undersøgelser peger på at mobilstråler / højfrekvente mikrobølger laver en lang række biologiske forstyrrelser i mennesker (og naturen). Den måske værste er at immunforsvaret svækkes og folk derved i højere grad få de gener og sygdomme, som de i forvejen er disponeret for.Hvis undersøgelser af mobilstråler skal være noget som helst værd må man se tingene i en større helhed og som minimum holde folks symptomer (undersøgt af læger og ikke bare ved folks egne svar i et spørgeskema) op mod den faktiske bestråling de eksponeres med, dvs. at det måles og registreres systematisk. Hvis man vil sikre en mere troværdig sammenkædning af årsag og virkning, bør der laves forsøg i kontrollerede miljøer, hvor eksponeringen med mobilstråler kan kontrolleres.Alt dette kommer den forestående undersøgelse på ingen måde i nærheden af. Med det sølle set-up de har valgt, spørger jeg mig selv om undersøgelsen mon er designet til frikendelse af mobilstråler eller bare yderligere almindelig forplumring af sagen?
5. Teleindustrien er ofte med til at iværksætte undersøgelser, som inddrager et meget stort antal mennesker. Dette gør man fordi undersøgelserne derved kommer til at fremstå som meget betydningsfulde. Sandheden er nok snarere at sådanne undersøgelser - lavet med den brede pensel - ikke kan bruges til meget andet end teleindustriens spin.
Fx har George Carlo sagt: "Jeg mener, at de forskningsprojekter, som er finansieret af teleindustrien er manipulerende, fordi de forsøger at drage konklusioner på et grundlag, som er ekstremt spinkelt." 
Det er i øvrigt veldokumenteret, at når teleindustrien sponsorerer og bidrager til forskning, så drejes forskningen og resultaterne i industriens favør - for nu at sige det lidt pænt...
 
Bundlinien er, at der i dag er rigeligt med undersøgelser, som burde medføre helt nye skrappe reguleringer af den massive og helt uansvarlige eksponering befolkningen udsættes for med højfrekvente mikrobølger. Det er ikke uden grund, at fremtrædende eksperter har kaldt det historiens største eksperiment på menneskeheden.Om 20-30 år - den forventede afslutning af undersøgelsen - er den brede befolkning ad andre veje forhåbentlig nået til et punkt, hvor man kan tænke tilbage og ryste på hovedet af den fuldstændigt ukritiske brug af trådløse apparater / højfrekvente mikrobølger, som finder sted i disse år.

Spin

Der er meget spin i denne artikel, fx er det der her siges ikke korrekt:
"Tidligere studier af sundhedsrisikoen ved brugen af mobiltelefoner har været beroligende, oplyser epidemiologen, Mireille Toledano fra Imperial College London, der er en del af forskerteamet, til news.sciencemag.org.
Hun fortæller dog samtidig, at man endnu ikke aner, om brugen af de trådløse telefoner har nogen langtidseffekt på kroppen. Mange af de sygdomme, man har under mistanke, tager nemlig over 10 år om at udvikle sig."
Tidligere studier har IKKE været beroligende.
Der i dag lavet mere end 2000 undersøgelser af mobilstråler / EMR. Flertallet af disse undersøgelser viser biologiske effekter og en række alvorlige sundhedsskadelige effekter, herunder langtidseffekter. Fx viser en række studier, at risikoen for hjernekræft stiger betydeligt ved mere end 10 års mobiltelefoni.Tjek fx http://www.powerwatch.org.uk/....uk/ eller http://bioinitiative.org/.Der er reelt set ikke tvivl om farligheden af mobilstråler / EMR.Men der er en hel masse kræfter, som forsøger at lægge låg på sagen, ikke mindst teleindustrien og dens lobby. Nu har de så skabt en syltekrukke som skal stå i 30 år - og købe dem tid...

Seneste fra Krop & Sundhed

Det læser andre lige nu

Abonner på vores nyhedsbrev

Når du tilmelder dig, deltager du i konkurrencen om lækre præmier.