Annonceinfo

For meget D-vitamin er en dræber

De senere år er vitamin D blevet kendt som et super-vitamin. Men måske skal vi nuancere opfattelsen: ny undersøgelse af en kvart million danskere viser, at for meget D-vitamin og overdødelighed hænger sammen.

Solskin er en naturlig kilde til D-vitamin - og spørgsmålet er, om den virkelig er med til at slå ihjel? Svaret blæser lidt i vinden. Ifølge dansk forsker er det endnu ikke muligt at sige, hvilken form for D-vitamin der hænger sammen med højere dødelighed. (Foto: Colourbox)

Vitamin D hjælper ikke bare kalken på vej til vores knogler. De senere år har medierne også været fyldt af historier om, at vitaminet er godt imod mange andre slags dårligdomme - eksempelvis hjertekarsygdomme, depression og kræft. 

Men nu viser splinterny dansk forskning, at D-vitamin også er forbundet med en højere dødelighed.

Det opsigtsvækkende forskningsresultat, der netop er blevet offentliggjort i det ansete tidsskrift Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, kommer fra Darshana Durup. Hun er ph.d-studerende ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet.

Lavt og højt D-vitamin-indhold i blodet skadeligt

»Vi har fundet ud af, at der er en forhøjet dødelighed hos personer med et lavt niveau af D-vitamin – men overraskende nok gælder det også for personer med et højt niveau af D-vitamin. Vi kan tegne en kurve, der tyder på, at det måske både er skadeligt med for lidt og for meget,« fortæller Darshana Durup.

Hendes forskning viser, at en høj koncentration på 140 nanomol D-vitamin per liter blod (se faktaboks til højre) i et menneske øger dødeligheden med faktor 1,42.

En lav koncentration på 10 nanomol D-vitamin per liter blod øger dødeligheden med faktor 2,31.

Den optimale mængde D-vitamin pr. liter blod er tilsyneladende 50 nanomol: her er dødeligheden ifølge det nye studie lavest.

Forskningen er solid

Fakta

Koncentrationen af vitamin D måles i nanomol. Det antages normalt, at vitamin D-vitamin-koncentrationen stiger med omtrent 3 nanomol per liter blod for hver 2,5 mikrogram vitamin D-indtag.

Ifølge Sundhedsstyrelsen skal et voksent menneske skal have mindst 7,5 mikrogram vitamin D om dagen. Der er eksempelvis 8 mikrogram D-vitamin i 100 gram røget sild.

Her kan du se, hvor meget vitamin D der er i alle andre slags fødevarer.

Der er vel og mærke tale om en yderst vidtfavnende undersøgelse. Forskningen tager udgangspunkt i blodprøver fra over en kvart million københavnere, der har søgt læge af helbredsmæssige årsager og i samme åndedrag har fået målt deres niveau af D-vitamin. 

Ifølge Darshana Durup er resultaterne et vigtigt redskab til at være kritisk over for dem, der mener, at vi ikke kan få for meget D-vitamin. 

»Der er ikke ført videnskabeligt bevis for ’jo mere jo bedre’-argumentet, når det handler om D-vitamin, og vores studie understøtter heller ikke det argument. Mange har forsket i risikoen ved et lavt niveau af D-vitamin. Men med dette her studium vil vi gerne inspirere til yderligere undersøgelser af årsagen til øget dødelighed ved et højt niveau af D-vitamin,« siger Darshana Durup.

D-vitamin i tilspidset debat

Her bevæger hun sig ud i et minefyldt farvand. For i takt med, at vitamin D er blevet så populært, er den lægefaglige debat spidset voldsomt til.

I både USA og Danmark er sundhedsstyrelserne under et stærkt pres fra D-vitamin-fortalere blandt læger og i medicinalindustrien for at sætte anbefalingen af vitaminet op.

En førende amerikansk læge inden for vitamin D, Clifford Rosen, bevæbnede sig med den eksisterende forskning og rådede den amerikanske sundhedsstyrelse til at forholde sig kritisk over for vitaminet. Men herefter modtog han en storm af hademails fra uenige kollegaer – af faglig såvel som stærkt personlig karakter.

Vitamin-studier kræver ydmyghed

Så voldsom er Darshana Durups oplevelse af den danske debat ikke, men netop fordi spørgsmålet er så følsomt, udtaler hun sig alligevel med forsigtighed:

Fakta

Darshana Durups vitamin-D-forskning er en del af det såkaldte CopD, der er et akronym for Copenhagen Vitamin D-study.

Studiet, der tager udgangspunkt i 247.574 københavnere, bygger på et forskningssamarbejde mellem forskere fra Københavns Universitet, Københavns Praktiserende Lægers Laboratorium samt Bispebjerg og Glostrup hospitaler.

»Vi har bevæget os ind i et kontroversielt emneområde, der som klimadebat og forskning i ernæring vækker mange følelser. Derfor er det rigtigt vigtigt for mig at understrege, at selvom vores forskning tyder på, at høj dødelighed og for meget vitamin D hænger sammen, så er der endnu ingen, der kan forklare hvorfor,« siger Darshana Durup.

Hun lægger også vægt på, at der stadig er en højere dødelighed forbundet med for lidt D-vitamin end med for meget. Og blandt den kvarte million, som Darshana Durup har været med til at undersøge, er der også flere mennesker, der mangler vitamin D, end der er mennesker, som har for meget.

Mens ca. 2.500 havde for meget vitamin D, havde over 20.000 for lidt.

For meget vitamin D kan have forskellige årsager

En anden årsag til, at Darshana Durup bevæger sig med forsigtighed, er, at vitamin D både kan komme fra fødevarer, solskin og vitaminpiller. Men det eneste, Darshana Durup kan konstatere med sin forskning, er, at de 2.500 havde for meget D-vitamin – ikke hvorfor de havde for meget.

Derfor er det nu hendes videnskabelige ambition at blive klogere på, hvorfor der egentlig er en sammenhæng mellem for meget vitamin D og dødelighed:

»Vi skal blandt andet nu i gang med at se, om vi kan sammenkøre alle disse her blodprøver med forskellige sygdomsregistre - blandt andet for kræftregistre. Vi samarbejder allerede med Kræftens Bekæmpelse.«

»Dermed kan vi gå ind og sammenligne forekomsten af vitamin D i mennesker med forskellige dødsårsager og sygdomme og på den måde blive klogere på, hvordan vitaminet mere præcist hænger sammen med sygdom og dødelighed,« siger Darshana Durup.

 

Mængde

Hvorfor dog det Kurt - det folk skal gøre er at kikke på indholdet af D3 - antallet af tabletter i glasset og så regne ud hvordan de opnår den dosis de har behov for på den billigste måde.

Jeg skal have en vis mængde hver dag (rødtot) - men eftersom priserne svinger voldsomt så er det sjældent jeg spiser de samme piller hver gang.

Jeg kikker som sagt på indholdet og regner lidt på stk. prisen og den pille der giver mest for færest penge - nogle gange er det piller på 25 µg andre gange er det måske nogle 35 µg.

Det vigtigste er at det er D3 og fra en god produent og at min daglige dosis bliver så billig som muligt - og tro mig der er rigtigt mange penge at spare - mange penge.

Så folk skal sgu ikke købe 90 µg´s piller hvis de kan få 3 x 35 µg eller 4 x 25 µg til halv pris.

Og før folk begynder at hælde D eller andet indenbords så skulle de tage en tur forbi deres læge - her kan de ganske gratis få taget prøver og så kan lægen fortælle dem hvad deres D-tal mv. er - hvis deres D-tal er højt nok er der jo ingen grund til at bruge penge på dyre piller og måske er tallet så højt at en enkelt multivitamin eller en 25 µg D-vitamin er nok.

Så snak først med lægen - ham har I alligevel betalt over skatten for at komme med gode råd og få taget prøver.

Indhold af D-vitamin i tabletter.

Efter min forespørgsel har Fødevarestyrelsen meddelt mig, at Fødevarestyrelsen den 22. august 2012 som følge af den nye UL-værdi for vitamin D har givet dispensation fra maksimumgrænsen for indhold af D-vitamin i kosttilskud, således at kosttilskud nu kan indeholde op til 91,4 mikrogram pr. anbefalet dagligt indtag.
Sagt på almindelig dansk må tabletter nu indeholde 91,4 µg D-vitamin.
Jeg vil bede jer om at efterspørge tabletter på 90 µg D-vitamin for, at få leverandørerne til at levere dem.

Karl Favrbo

Øvre grænse for D-vitaminindtag øges.

Der er sket et stort fremskridt i kampen mod D-vitaminmanglen. EU har øget grænsen for dagligt indtag for personer over 11 år til 100µg/dag og for børn på 1-10år til 50µg/dag.

Når de danske myndigheder øger den tilladte størrelse af piller til for eksempel 90µg, vil det sige, at mange danskere vil undgå D-vitaminmangel ved at tage en pille pr dag.

Karl Favrbo

2 gange Steen ;-)

Hej igen.

I fag/interesse-kredse kunne man i "gamle" dage støde på navnet Wolle.

A. 100-115 M-G VITAMIN D:

Steen Ahrenkiel. Du skriver: "100 µg (115 µg) for dem, der ønsker optimal D-vitamin dosis efter USA-forskernes opfattelse".

Dette er da et kvalificeret bud. Man skal blot bemærke, at der kun er tale om et bud. Det er ikke bevist. Og det er måske ikke alle forskere fra U.S.A., der er enige i dette bud.

De 100-115 m-g svarer til 20-23 gange den mængde, som den nuværende eller tidligere danske ADT var på. ( ADT er som tidligere nævnt myndighedernes etablerede Anbefalet Daglig Tilførsel). Det er meget.

Jeg tænker også på, hvor meget 100-115 m-g- D-vvitamin koster. Det ved jeg ikke præcist. Hvad er PRISEN? Men man vil muligvis kunne bruge de samme penge bedre, hvis man investerer dem i et godt multi-vitamin/mineral-tilskud indeholdende 10-15 m-g D.-vitamin. Dette svarer til 2-300 % D-vitamin af en tidligere eller nuværende ADT-værdi. Det er selvfølgelig en lidt skæv vinkel at begynde at snakke om PRIS. Men det er vel relevant nok.

B. KILDEKRITIK:

Steen Jensen. Du stiller spøgsmålstegn ved, om professor Arne Astrup kan betragtes som pålidelig, da han kan være på industriens lønningslister.

Jeg synes, at det er en god pointe, som du har. Jeg har da også i flere tidligere sammenhænge stillet spørgsmålstegn ved Arne Astrups neutralitet og pålidelighed, da han - måske - har været økonomisk støttet af industrien.

Men om de andre 3 fagpersoner, som jeg har nævnt i mit forrige indlæg, er det, ved jeg ikke.

Disse 4 personer udtalte sig ikke om D-vitamin.Jeg nævnte dem alligevel , da de har udvist skepsis overfor visse vitamniner og/eller mineraler.

Iøvrigt gælder spørgsmålet om pålidelighed og neutalitet jo ikke kun Arne Astrup. Måske har Henrik Hey, USA-forskerne samt flere andre fagfolk været involveret i forskning, som er støttet af den industri, der sælger vitaminer og mineraler. Og ingen ved jo, om disse som privatpersoner har anskaffet sig aktier i de virksomheder, der fremstiller naturlægemidler og kosttilskud.

Forskning, der er støttet af industrien på den ene eller anden måde, skal tages med et gran salt af en vis størrelse. Men jeg vil ikke kalde den 100 % utroværdig. Det er min mening.

C. TOMMELFINGERREGEL:

En grov tommelfingerregel siger, at de fedtopløselige A-, D-, E-, og K-vitaminer er nemmere at komme til at overdosere end de vandopløselige B- og C-vitaminer.

Venlig hilsen
Jan, Projekt S og T

WOLLE - CONTRA - VIDENSKAB.

ÆGTE VIDENSKAB UDBEDES !!!
---
Desværre kender de færreste nu-om-dags WOLLE.
Dengang WOLLE havde sit virke, tog man kvaksalveri-paragraffen lidt mere alvorligt. Hvis det havde været nu, havde han bare været én blandt tusinde andre kvaksalvere (alternative behandlere kaldes de nu).
Principielt var det gratis at konsultere WOLLE. Han sad i sin stol og fægtede med en regnestok, hvilket gjorde stort indtryk på almindelige mennesker. (Wolle troede, at regnestokken skulle bruges til addition, men det kan den ikke anvendes til, hvilket dog ikke generede menigmand.) Konsultationerne var gratis, og hans diagnoser var lige så kuleskøre, som de er hos dagens alternative behandlere. Penge tjente han især ved at sælge urteblandinger. Men hans "kure" virkede. Rigtigt mange af hans patienter følte stærk bedring eller direkte helbredelse.
---
PSEUDOVIDENSKABELIGE LÆGER.
Hvis læger vil avancere i systemet, så må de "forske" og få udgivet en "videnskabelig" afhandling. Deres såkaldte forskning består som oftest i, at de prøver at undersøge, om et eller andet stof har indflydelse på en eller anden sygdom. Da stort set ingen læger har det fjerneste begreb om videnskab, så synes alle deres kollegaer, at de anvendte metoder er helt i orden, når bare statistikken er i orden.
---
LÆGELIG D-VITAMIN FORSKNING.
Stort set alle tidlige D-vitamin undersøgelser gik ud på at give patienterne en daglig D-vitamin pille på 5-10 µg [dvs. NUL-dosering] for efterfølgende at sammenligne effekten med udviklingen i placebo-gruppen.
Ingen drømte dengang om at undersøge D-vitamin status før, under og efter behandlingen (men det var også en dyr og kompliceret analyse dengang). Ingen drømte om at kontrollere andre faktorer, heller ikke D-vitamin faktorer som UV-B ståling fra sollyset.
De fleste af den slags undersøgelser viste selvfølgelig ingen statistisk virkning, idet hverken D-vitamingruppen eller placebo-gruppen havde fået signifikante tilskud af D-vitamin i forhold til fx solens indflydelse. KONKLUSION: D-vitamin er virkningsløs. [Læs fx FARC's cancer rapport.]
---
PERSONENS ANSEELSE eller VIDENSKAB.
Steen Jensen lægger personernes navne (og ikke videnskabelig dokumentation) til grund for sin vurdering.
Arne Astrup angribes for sin sukkerrapport. Sukker er et uskadeligt næringsmiddel, hvis det indtages med måde, hvis man har brug for kalorierne, og hvis man ellers får alle de andre nødvendige næringsstoffer i tilstrækkelig mængde. Det er forudsætningerne, der fejler. Folk, som spiser meget sukker, får en skæv kostsammensætning. Alligevel ville sukker have kunnet holde liv i 10.000-vis af koncentrationslejrfanger, der døde af sult, men det havde været sundere med anden føde. -- Det sete afhænger af øjnene, der ser.
LÆG DEN VIDENSKABELIGE ARGUMENTATION TIL GRUND I STEDET FOR "NAVNET".
---
Med venlig hilsen - Steen Ahrenkiel.

Hvem er eksperter?

Citat:

"Folk har taget tilskud af visse vitaminer og7eller mineraler, som man troede var okay at tage. Men professor Arne Astrup, læge Jerk W.langer, fagperson Christian Gluud og Susanne Bugel ar alle skeptiske ved disse tilskud. Måsske viser der sig det samme med tilskud af større mængder D-vitamin. Man troede, at det var okay at tage. Men siden viste det sig, at det gav bivirkninger."

Selv Arne Astrup har fundet ud af, at det ikke er sundt at spise sukker, so nah nfadnt ud af, medens han var lønnet af sukkerfabrikkerne. Og nu har han lige pludselig på bestilling fra bryggerierne fundet ud af, at øl er sundt.

Kom venligst med nogle eksperter, der ikke er på nogen lønningsliste.

Steen Ahrenkiel

Hej Steen.

Du skriver: "Når der ingen akutte skader er, og heller ingen skader indenfor kortere åremål, så forekommer det mig ikke særligt sandsynligt, at der skulle være alvorlige skader efter 60 år".

Jeg mener ikke, at langtids-bivirkninger kan udelukkes. Måske kan tilskud af en større mængde D-vitamin give SMÅ skader i kroppen på kort sigt, som man ikke lægger mærke til. De bliver ikke erkendt som skader på for meget D-vitamin. Men LANGSOMT hober de sig op og giver så alvorlige bivirkninger efter MANGE år.

Det er lidt på samme måde med en eller sygdomme, der er kostrelaterede. De færreste bliver jo MEGET syge med SVÆRE symptomer fra den første dag, de spiste fødemidler, som kan resultere i dette. Nogle kostrelatterede sygdomme udvikler sig nemlig tit langsomt.

MEN selv hvis vi siger, at jeg tager fejl m.h.t. langtids-bivirkninger, kan der være problemer. Følgende kan nemlig tænkes: Der kan - måske - godt være skader efter en kortere årrække med et tilskud med et højt indhold af D-vitamin. Man har blot endnu ikke erkendt, at det skyldes forgiftning med D-vitamin.

Man kan så søge på " VITAMIN D, TOXICITY " via Google, som du foreslår. Hvis man gør det, bør man være opmærksom på,, at noget forskning og visse hjemmesider kan være under indflydelse af den industri, der sælger vitaminer og mineraler som tilskud.

En bedre og mere videnskabelig søgning end en google-søgning er via Medline/Pubmed og måske Cochrane. Her bør man også være opmærksom på, at en del af forskningen måske også kan være under større eller mindre økonomisk indflydese af industrien.

Men kan med andre ord finde maksimum-værdier m.h.t. overdoseringe af D-vitamin på nettet. Men disse værdier siger - efter min mening - ikke hele sandheden. Det er - efter min mening - nemlig ikke usandsynligt, at der kan ske skade ved langt lavere mængder. Det er blot ikke erkendt endnu. Derfor tror jeg, at man skal passe på med at få meget D-vitamin via tilskud eller meget sol.

Folk har taget tilskud af visse vitaminer og7eller mineraler, som man troede var okay at tage. Men professor Arne Astrup, læge Jerk W.langer, fagperson Christian Gluud og Susanne Bugel ar alle skeptiske ved disse tilskud. Måsske viser der sig det samme med tilskud af større mængder D-vitamin. Man troede, at det var okay at tage. Men siden viste det sig, at det gav bivirkninger.

Venlig hilsen
Jan, Projekt S og T

AD: J.H.N.: LÆS SELV PÅ NETTET.

Hej Jan:
Søg på Google "VITAMIN D, TOXICITY".
---
Alle oplysninger dér er overensstemmende, indtag under 1000 µg dagligt giver ingen gener.
Nogle af indlæggene har mange videnskabelige referencer.
---
De fleste danskere han roligt indtage 50 µg - 100 µg dagligt hele året rundt.
50 µg for dem, der er bange for overdosering. Til gengæld er 50 µg dagligt en minimums dosering !!!
100 µg (115 µg) for dem, der ønsker optimal D-vitamin dosis efter USA-forskernes opfattelse.
---
Hvis man dagligt færdes letpåklædt i middags-sommer-sol, så er extra tilskud i den periode overflødigt (men ikke skadeligt).
Specielt middags/eftermiddagssolen ved stranden giver meget D-vitamin (også selv om man forsøger at beskytte sig), fordi UV-B strålerne reflekteres af både vand og kvartssand og derfor kommer fra alle retninger.
Så snart man bliver solbrændt nedsættes hudsyntesen noget, men det er ret uberegneligt.
[- Personlig oplevelse: Efter at have arbejdet udendørs i solen med bare arme gennem en måned var mine ellers blege arme blevet godt brune. Alligevel blev armene solskoldede på en enkelt dag med noget underligt "diset" solskin. -]
---
Med venlig hilsen - Steen Ahrenkiel.

Henrik Hey versus myndighederne

Hej Steen Ahrenkiel.

Tak for dine spændende svar. De er interessante at læse.

1. HENRIK HEY VERSUS MYNDIGHEDERNE:

Jeg siger ikke, at Henrik Hey ikke har begreb om D-vitamin. Jeg siger blot, at han - måske - ikke har ret i alle hans teorier eller påstande. Og der er da - i den grad - andre end ham, der har begreb om D-vitamin. Her tænker jeg bl.a. på NNR, Fødevarestyrelsen og DTU-Fødevareinstituttet. Så Henrik Hey er ikke den eneste i Danmark, der ved noget om D-vitamin. Langtfra.

Du skriver: "Så vidt jeg er orienteret, så er Henrik Hey leder af det laboratorium, der påviser, at alle de personer, der kun tager et dagligt tilskud af D-vitamin på 5-10 µg, lider af mere eller mindre kraftigt mangel på D-vitamin".

Dertil vil jeg bemærke, at hans eller laboratoriets teori/påstand m.h.t. dette IKKE er bevist. Jeg kan blot henvise til vores myndigheder igen.

Hvor længe skal de personer, som Henrik Hey eller laboratoriet behandler, ligge på en mængde på 100 m-g D-vitamin i tilskud? Ved du i hvor lang tid?

Jeg selv tager et tilskud på 10-15 m-g pr dag. Det svarer som tidligere nævnt til 2-300 % af en tidligere eller nuværende ADT-værdi. (ADT er myndighedernes etablerede Anbefalet Daglig Tilfførsel).

2. MODSATRETTET SYNSPUNKT:

Steen, du skriver: "Jan. Du har lov til at være skeptisk på egne vegne, men hvis du via "videnskab.dk" er medvirkende til, at andre bliver syge og dør for tidligt pga. mangel på D-vitamin, så finder jeg det uheldigt !!!".

Modsat vil jeg sige, at du da også har lov til at være meget positiv m.h.t. større mængder D-vitamin, men hvis du via "Videnskab.dk" er medvirkende til, at andre bliver syge og dør for tidligt af for MEGET D-vitamin, så finder jeg det ligeledes uheldigt.

Som du kan læse, har jeg her brugt dine egne ord og så sat modsat fortegn. Jeg vil ikke provokere, så det er ikke derfor, at jeg skriver det sådan.

Tak for en spændende debat, Steen. Det er interessant at læse dine indlæg.

Venlig hilsen
Jan, Projekt S og T

Sol og d-vitamin

Det er jo for nylig blevet påvist, at ældre stort set ikke danner d-vitamin ved at være ude i solen samt, at solen på vore breddegrader ikke ikke indeholder nok af de d-vitamindannende stråler.

Børn indsmøres nu om stunder i sollotion i et omfang, der hidtil aldrig er set, og de "forbydes" at være ude midt på dagen, hvor de så ydermere skal være indsmurt og tildækket.

DØDEN ER VIS --- ÅRSAGEN TIL DØDEN ER UVIS.

NU STÅR JEG AF.
Når der ingen akutte skader er, og heller ingen skader indenfor kortere åremål, så forekommer det mig ikke særligt sandsynligt, at der skulle være alvorlige skader efter 60 år.
---
OVERDRIVELSE.
Ligesom dig, så er jeg faktisk imod overdrivelse.
Statistikken tyder således på, at E-vitamin i overdosis er skadelig, selv om man ikke umiddelbart kan konstatere skadevirkninger.
---
Om 1000 µg D-vitamin dagligt er en skadelig overdosis på lang sigt, bliver næppe nogensinde afklaret.
Personligt ville jeg ikke spise 1000 µg dagligt, på den anden side vil jeg ikke spise under 75 µg dagligt hele året, da jeg ikke er soldyrker.
---
MANGEL.
Hvis bare halvdelen af de gavnlige virkninger, der for øjeblikket tillægges D-vitamin, er sande, så dør langt over 1 million mennesker årligt indirekte pga for lidt D-vitamin.
Beviserne mangler, fordi samtlige hidtidige undersøgelser med D-vitamin er udført med "NUL-doseringer", og derfor er de misvisende. Misvisende fordi andre tilfældigheder pludselig bliver mere virksomme faktorer, uden at nogen er klar over det.
---
Med venlig hilsen - Steen Ahrenkiel.

LANGTIDS-bivirkninger m.m.

Hej Steen Ahrenkiel.

Tak for dine spændende svar. De er interesante at læse. Jeg svarer på at af dine tidligere svar nu. Og så i mit næste indlæg vil jeg svare på din nyeste reaktion /svar.

1.. SOL:

Steen, du har skrevet et meget interessant svar til mig. Tak for det, Steen.

Du skriver ordret: "OVERSKRIFTER OM DØDE BADEGÆSTER OG LIVREDDERE MANGLER !!! Hvorfor dør disse mennesker, der får et dagligt tilskud på over 1000 µg (måske 2000 µg) dagligt, ikke som fluer af D-vitaminforgifning? Den mest sandsynlige forklaring er, at det ikke er særligt skadeligt".

Jeg er ikke enig med dig, Steen. Selvom personerne ikke ligefrem "dør som fluer", kan der sagtens tænkes at være bivirkninger.

Om det medfører en tidligere død, er svært at sige. Måske dør de tidligere eller får alvorlige bivirkninger af solen. Det er bare ikke erkendt, at det er p.g.a. D-vitaminet fra solen. Symptomerne er bare ikke erkendte som symptomer på for meget D-vitamin. Derr kan være tale om LANGTIDS-bivirkninger; det vil sige bivirkninger, som først kommer til udtryk efter mange år med meget sol.

2. KOSTTILSKUD:

Personligt forstår jeg ikke de folk, der tør tage store mængder af D-vitamin. Jeg tror nemlig ikke på maksimum-værdier m.h.t. skadelig overdosering for flere vitaminer, mineraler og antioxidanter. Jeg kan sagtens forestille mig, at der kan ses bivirkninger ved langt lavere mængder end de maksimum-mængder, som fagfolk bruger.

Det vil ikke overraske mig, hvis visse symptomer skyldes for meget D-vitamin via kost, kosttilskud og sol. Symptomerne er bare ikke erkendte som symptomer på for meget D-vitamin via tilskud.

Her kan der også være tale om LANGTIDS-bivirkninger. En person kan nemlig have taget meget D-vitamin via tilskud fra han var 15 til han blev 75 år. Det er 60 år. Det er så lang tid man skal beskæftige sig med, når man snakker om langtids-bivirkninger fra tilskud af vitaminer, mineraler og antioxidanter.

Venlig hilsen
Jan, Projekt S og T

ERFARING eller J.H.N.'s PÅSTANDE ???

AD: Jan Hervig Nielsen.
-----------------------------
Så vidt jeg er orienteret, så er Henrik Hey leder af det laboratorium, der påviser, at alle de personer, der kun tager et dagligt tilskud af D-vitamin på 5-10 µg, lider af mere eller mindre kraftigt mangel på D-vitamin.
Det betyder, at han også genanalyserer de samme personer, når de har fået genopretter deres D-vitamin status med den af Sundhedsstyrelsen til det formål anbefalede dosis på op til 100 µg dagligt.
---
Hvis ikke den person i Danmark, der har størst praktisk erfaring, har begreb om D-vitamin, så ved jeg ikke hvem, der så skulle have det.
---
Jan. Du har lov til at være skeptisk på egne vegne, men hvis du via "videnskab.dk" er medvirkende til, at andre bliver syge og dør for tidligt pga. mangel på D-vitamin, så finder jeg det uheldigt !!!
---
NYT:
Vitamin D Action Needed Now to Protect Pregnancies and Babies
http://www.digitaljournal.com/pr/758740
---
Med venlig hilsen - Steen Ahrenkiel.

Påstand mod påstand

Hej igen.

TROSSAG:

I et tidligere indlæg har Steen Ahrenkiel et link til en artikel i Ugeskrift For Læger. Denne er bl.a. skrevet af læge Henrik Hey. Artiklen er seriøs og videnskabelig. Og der er kildehenvisninger. Det virker pålideligt og troværdigt på mig. Men - så vidt jeg husker - kommer de med påstande eller teorier om flere ting. Og de skriver om overdosering og det optimale indtag af D-vitamin via bl.a kost og kosttislkud.

Det er slet, slet ikke sikkert, at Henrik Hey har ret i sine teorier på disse punkter. Hvis vi f.eks skal tro Søren Nielsen, vil NNR og DTU-Fødevareinstituttet "anbefale" et indtag på kun 10 µg D-vitamin for en stor del af befolkningen,. Det er jo langt mindre end de mængder, som Henrik Hey skriver om.

NNR og DTU - Fødevareinstituttet har deres VIDENSKABELIGE grunde til kun at anbefale så små mængder. Så det er påstand mod påstand. Det er teori mod teori. Og derfor er det - som vi har været inde på - en trossag, når vi diskuterer det optimale indtag af D-vitamin.

Henrik Hey har iøvrigt været med til at skrive en artikel i Ugesskrift for Læger Nr. 9 2012. Den er jeg ved at læse.

Venlig hilsen
Jan, Projekt S og T

D-VITAMINSTOFSKIFTET. – NATURLIGE EXPERIMENTER.

AD: Jan Hervig Nielsen.
---
D-VITAMINSTOFSKIFTET.
Jan Hervig Nielsenn forestiller sig, at hudens D-vitaminsyntese fra UV-B strålingen kan give D-vitamin forgiftning pga. overdosering.
(1) FORHISTORIE.
Menneskets dengang mørkhudede forfædre har gennem mindst et par millioner år løbet nøgne rundt på Afrikas savanner. Selv om den mørke lød har nedsat hastigheden for syntesen af D-vitamin, så har de formodentligt dagligt dannet ca. 1000 µg på 10 timer, hvor en lyshudet kunne gøre det på 1 time.
(2) HISTORIE.
For blot 100 år siden løb en stor del af negrene i Afrika stadigt nøgne rundt.
(3) NUTID.
Om hele New Guinea er blevet så "kultiverede", at de nu anvender tøj, ved jeg ikke, men jeg har set mange nutidsfilm, hvor de stadig ikke gjorde. Og New Guinea ligger ret tæt på ækvator.
---
De evt. nøgne indbyggere fra New Guinea er imidlertid ikke de mennesker, der har den største nutidige sol-exponering (og dermed D-vitamin syntese).
De mest exponerede skal findes på strandene nogenlunde nær ækvator. Fx strandene i Florida, Californien, Brasilien, og det nordlige Australien. UV-indexet på strande er langt højere end inde i landet pga reflexion fra vand og kvartssand, og så er der ingen skyggende vegetation. Der er grund til at antage, at specielt de mere lyshudede badegæster og livreddere, får dobbelt så meget D-vitamin på disse strande, som vore forfædre fik på Afrikas savanner.
OVERSKRIFTER OM DØDE BADEGÆSTER OG LIVREDDERE MANGLER !!!
Hvorfor dør disse mennesker, der får et dagligt tilskud på over 1000 µg (måske 2000 µg) dagligt, ikke som fluer af D-vitaminforgifning? Den mest sandsynlige forklaring er, at det ikke er særligt skadeligt.
---
(4) TILPASNING TIL LAV D-VITAMIN STATUS.
Intet tyder på, at der er væsentlige racemæssige forskelle på D-vitamin stofskiftet og D-vitamin behovet.
Tilsyneladende er al tilpasning til den extreme formindskelse, der sket i D-vitamin tilførslen, da mennesket flyttede mod nord, begyndte at bære tøj og mure sige inde, udelukkende sket gennem en ændring i hudfarven.
---
(5) SYMPTOMER PÅ MANGEL AF D-VITAMINER.
Hvis hovedparten af den vestlige verden lider af (stærk?) mangel på D-vitamin, hvorfor ser man så ingen symptomer ???
Det gør man måske også, men symptomerne er bare ikke erkendte som symptomer på D-vitamin mangel.
D-vitamin fantikerne påstår, at D-vitamin har indflydelse på kræft, hjerte/kar-sygdomme, immunforsvaret, nervesystemet, centralnervesystemet (psyken, vinterdepressioner) m.m.
Såfremt disse påstande er korrekte, så er der masser af symptomer, de er bare ikke erkendt som symptomer på D-vitamin mangel.
PROBLEMET ER, AT ALLE KONTROLLEREDE FORSØG MED D-VITAMIN ER SKET MED "NUL"-DOSERINGER (dvs. tilskud af 5-10 µg dgl., hvor der minimalt skulle have været brugt 100 µg dgl.).
---
Med venlig hilsen - Steen Ahrenkiel.

D-vitamin og dødelighed.

D. Durup med flere har foretaget en undersøgelse af 247.574 ældre mænds indhold i blodet af 25-Hydroxyvitamin D og sammenlignet den med dødeligheden. 25-Hydroxyvitamin D i blodet er et udtryk for, hvor meget D-vitamin vedkomne har i kroppen. Et indhold af 50-60 nmol/liter 25-Hydroxyvitamin D gav den laveste dødelighed. Såvel lavere indhold som højere indhold gav øget dødelighed. Dødeligheden var dog væsentlig højere ved lave indhold.

At dødeligheden stiger ved lave indhold er ikke så mærkeligt, når man ved at mange af kroppens herunder immunsystemets celler ikke virker optimalt uden D-vitamin.

Derimod er det ikke umiddelbart klart, hvorfor dødeligheden skulle stige ved høje indhold af 25-Hydroxyvitamin D i blodet. Man er nød til at se på, hvordan personer får de høje værdier af 25-hydroxivitamin D i blodet.

Personer får det næppe ved indtag af tabletter med D-vitamin. Dersom de tager store mængder af D-vitamin i dag, vil det være fordi, de lider af en alvorlig sygdom som cancer og sclerose og så er de i farezonen for at dø.

Den vigtigste kilde til D-vitamin er solens UVB-stråler. Dersom en person skal have meget D-vitamin gennem disse, er der stor risiko for hudkræft og er derfor i risiko for tidlig død.

Madvarer giver bortset fra fiskelever ikke meget D-vitamin. Høje indtag af D-vitamin kommer fra indtag af fiskelever og levertran. Disse er kendt for, at indeholde meget A-vitamin, som i store mængder er farlige. Tillige er fiskelever kendt for at indeholde karcinogener og andre giftstoffer, som kan give tidlig død.

Jeg tror derfor ikke på, at det er D-vitamin i sig selv, der er farligt i høje koncentrationer, men følgevirkninger af den måde de bliver indtaget. Store indtag af tabletter med D-vitamin under 500µg/dag giver ikke øget risiko for død.

Karl Favrbo

Arne Astrup

Arne Astrup har været til salg i så mange år at han har mistet al troværdighed - desværre - for det betyder at når han skriver noget fornuftigt så er det vanskeligt at tage hans ord for pålydende.

@

@ mikaelserritzlew@xpdigital.com

Tja, jeg citerer et indlæg i Jyllandsposten, som er skrevet af en journalist nøjagtig som flere indlæg fra videnskab.dk er skrevet af journalister, der ofte ikke er sagkyndige på området. Det er min opfattelse, at videnskab.dk ikke er et forum for fagfolk alene, men også lægfolk er berettiget til at ytre sig. Men videnskab.dk har da set den siden og lavet tråden [Kalk og D-vitamin gør dig til en overlever]

Du skriver: citat:
"Jeg kan tilføje, at professor Arne Astrup har skrevet, "

Arne Astrup har også skrevet, at sukker ikke feder og ikke er usundt. Han har også produceret adskillige "såkaldte" slankeprodukter samt det receptpligtige "letigen", der viste sig at have nogle skadelige bivirkninger.
Så jeg tillader mig at se bort fra, hvad han måtte mene.

Solen, overdosering og kildekritik

Hej igen.

1. SOLEN:

Bent Wagner hansen. Tak for dit svar. Det var spændende at læse.

Du skriver: " Naturen er så fantastisk, at når man har opnået den rigtige mængde D-vitamin, via solen, så stopper huden med at producere D-vitamin".

Dette er efter min mening ikke ensbetydende med, at man ikke kan få for meget D-vitamin fra solen. Jeg kan godt forestille mig, at man har fået for meget D-vitamin FØREND at kroppen stopper med at producere dette. Så måske kan man få bivirkninger / for meget D-vitamin ved for meget sol.

2. SKADELIG OVERDOSERING:

"Bent. Du skriver ordret: "De tilfælde man kender til overdosering, gælder alle indtag af 1000 microgram om dagen!".

Dette er jo ikke ensbetydende med, at der ikke kan opstå bivirkninger eller skadelig overdosering ved langt, langt lavere mængder. Det er blot ikke opdaget endnu.

3. KILDEKRITIK:

Steen Jensen. Du har skrevet et indlæg under overskriften "Kalk og D-vitamin forlænger livet". Du kommer med påstande i indlægget..

Det er efter min mening en meget dårlig form for kildekritik, som du benytter.

En artikel fra Jyllandsposten kan ikke betegnes som en rimelig pålidelig kilde.

Jeg benytter mig selv af og til at kilder, der ikke er rimelig pålidelige. Men i dé tilfælde gør jeg læserne / debatdeltagerne opmærksomme på, at der er tale om ikke pålidelige kilder, som man skal tage med et stort gran salt. Det samme burde du have gjort.

Artiklen i Jyllandspossten skal tages med et stort gran salt. Den er måske skrevet af en ikke-fagjournalist.

Jeg kan tilføje, at professor Arne Astrup har skrevet, at en undersøgelse har vist, at tilskud af en større eller mindre mængde kalk og D-vitamin er farligt. Det er jo så det modsatte af det, som du siger. Han kom dog ikke eind på hvilke mængder, der var tale om. Her bør det nævnes, at der ikke var tale om en rimlig pålidelig kilde.

Venlig hilsen
Jan, Projekt S og T

REALISTISK TILSKUDS-DOSIS.

TAK til Bent Wagner Hansen for indlægget: "Overdosere??"
-------------------------------------------------------------------------
Selv om Bent "kun" er en "Case Story", så bekræfter indlægget den USA-undersøgelse, som påstår, at der i vintertiden gennemsnitligt kræves et tilskud på 115 µg dgl. for at opnå 125 nmol/L som status.
---
- [ Bent angiver, at SOL + et tilskud på 105 µg dgl. giver en status på 135 nmol/L. ]
---
---
Med venlig hilsen Steen Ahrenkiel.

Diabetes

Bent: "..Eks. den føde man anbefaler diabetikere, er aldrig undersøgt rigtigt. man syntes bare det lyder fornuftigt.."

De kostanbefalinger jeg fik helbredte mig så helt galt er det nok ikke...

Overdosere??

Jeg har kun fået målt mit D-vitamin en gang, og det efter 2 år hvor jeg havde taget 105 microgram om dagen + sol, (i perioder 415 microgram) og da havde jeg 135nmol, og "normalen" er mellem 50-150 nmol. Og ifølge sundhedsstyrelsen, skulle jeg være død af overdosering???

Der er utroligt meget i det danske sundhedsvæsen, som ikke er undersøgt, man "holder det bare for at være sandt".
Eks. den føde man anbefaler diabetikere, er aldrig undersøgt rigtigt. man syntes bare det lyder fornuftigt.
Eks. det er "sundere" at spise en lille kage end en stor?
Det er altså ok at spise lidt gift, i stedet for at sige hold jer fra det lort??
:o)
Hvis man sætter sig op til "Statler and Waldorf" (de to gamle på balkonen i muppet show)
Og kigger på hvor lang vi er nået med lægegerningen, er vi ikke kommet meget længere siden vi brugte iglere og åreladning :O)

citat fra artiklen "Men det

citat fra artiklen

"Men det eneste, Darshana Durup kan konstatere med sin forskning, er, at de 2.500 havde for meget D-vitamin – ikke hvorfor de havde for meget."

Tilskud

Et tilskud er ikke det samme som at indtage den massive overdosering som nogen her er fortaler for - et tilskud er typisk en pille eller 2 pr. dag - og skal man tage en større dosis er det klog at ligge vejen forbi ens læge så han/hun vha. en blodprøve kan afgøre om man skal have mere end det.

Kalk og D-vitamin forlænger livet

Ældre, der tager et dagligt tilskud af kalk og D-vitamin, lever længere.

Det er konklusionen i den hidtil største internationale undersøgelse inden for området, som danske læger har været med til at lave.

70.000 ældre mænd og kvinder fra Danmark, Norge, England, USA og Australien har deltaget i undersøgelsen, og der er ikke grund til at betvivle vitaminernes effekt.

http://jyllands-posten.dk/ditliv/sundhed/article4716996.ece

Prof. Dr. Jörg Spitz

En 10 min. video med Prof. Dr. Jörg Spitz som siger at kroppen har brug for mindst 100 µg dagligt.

http://www.youtube.com/watch?v=L4nOX2a2bXo

Nye anbefalinger på vej (lol)

Det ser ud som om at ADT af D-vitamin bliver øget en lille smule efter at den Nordiske Ernæringskonference, hvor førende ernæringseksperter fra de nordiske lande var samlet i Reykjavik den 3.-5. juni 2012. Forskere fra DTU Fødevareinstituttet deltog på konferencen og i arbejdet med at revidere næringsstofanbefalingerne.

Fra 6 mdr.-74 år anbefales 10 µg D-vitamin.
>74 år anbefales 20 µg D-vitamin.
Er man mellem 61-74 år og kun sjældent får sol på kroppen anbefales også her 20 µg D-vitamin.

http://www.slv.se/en-gb/Startpage-NNR/NNR5-News/A-draft-proposal-for-NNR...

Da jeg ikke fik sol idag, har jeg taget de sædvanlige 200 µg. :-)

EXPERTER I D-VITAMIN og DAGLIG DOSIS.

AD: Jan Hervig Nielsen.
Som du selv skriver, så er det ikke op til mig at udnævne experter eller udtale mig på deres vegne.
Du kan læse et videnskabeligt indlæg om D-vitamin i "Ugeskrift for Læger" (letlæseligt):
www.ugeskriftet.dk/LF/UFL/2009/26/pdf/VP07070128.pdf
---
DAGLIG DOSIS.
Det viser sig, at jeg har gjort Overlæge Henrik Hey uret, det var ham, jeg troede kun anbefalede 35 µg dgl.
Af artiklen fremgår, at det er minimum for at holde status over 50 nmol/L.
Hvis man vil op på de 80 nmol/L, der i DK betragtes som optimalt, skal man ifølge kurven indtage ca. 70 µg dgl.
USA-forsøg viser, at 125 nmol/L opnås ved et dagligt indtag af 115 µg (gennemsnitligt).
---
D-VITAMIN TILSKUD ÅRET RUNDT ???
Naturligvis kan dette ikke besvares entydigt for alle, fordi nogle ganske enkelte rent faktisk får rimelige D-vitamin tilskud af solen i sommerperioden.
Bl.a. fordi GLAS er totalt ugennnemtrængeligt for UV-B stråling, så er der rigtigt mange, der synes, at de får masser af sol i stuen (evt. udestuen) og/eller i bilen, der ikke får ret meget.
FOR LANGT DE FLESTE MÅ TILSKUD OGSÅ ANBEFALES OM SOMMEREN !!!
Som angivet i artiklen, så risikerer man ikke at få for meget.
---
PS. Hvis du vil have navne og anbefalinger fra de øvrige 2 experter, så søg på professorer/overlæger ved universitetshospitalerne og læs litteratur-henvisnigerne.
---
Med venlig hilsen - Steen Ahrenkiel.

Solen kan ikke give overdos

Jan: Naturen er så fantastisk, at når man har opnået den rigtige mængde D-vitamin, via solen, så stopper huden med at producere D-vitamin. Og en anden ting er at jo mørkere huden er, jo længere skal man være i solen, for at producere den samme mængde. Smart ikke?
Så det med at dosere rigtigt: man bør nok vælge en dosis (jeg tager 140 microgram om dagen, men jeg har også MS) efter 6 uger gå til lægen og få målt den mængde man har i blodet, og er den for lav, sættes mængde op, er den for høj sættes mængde ned.
De tilfælde man kender til overdosering, gælder alle indtag af 1000 microgram om dagen!
http://www.vitamindcouncil.org/about-vitamin-d/what-is-vitamin-d/vitamin...

Hvis du spørger en læge i Danmark, om han kender nogen tilfælde af nogen som er blevet syge af D-vitamin overdosering, må han nok sige nej, Dem der siger ja, har nok hørt det i køen hos frisøren:o)

Begrænset viden idag

Hej Steen Ahrenkiel.

Det har været spændende at læse dine indlæg.

1. EKSPERTER:

Steen, du skriver ordret: "De 3 førende danske experter på området anbefaler henholdsvis 50 µg, 50 µg og 35 µg dgl. som tilskud".

Anbefaler de dette året rundt eller kun i de mørkere måneder?

Hvem er disse 3 personer?

Personligt bryder jeg mig ikke så meget om betegnelser som " De 3 førende danske eksperter". Det er nemlig - efter min mening - tit nogle betegnelser, som ingen kan leve op til. Nu ved jeg som sagt ikke hvilke såkaldte "eksperter", som du hentyder til. Så jeg kan ikke udtale mig om disse. Men jeg bryder mig som sagt ikkeså meget om ord som "førende" og "ekspert". Disse ord bliver nemlig nemt misbrugt.

2. VIDENSKABELIG FASTSÆTTELSE AF ADT:

Fødevarestyrelsen har måske rådgivet sig med DTU - Fødevareinstituttet, da de har beskæftiget sig med ADT-værdien af D-vitamin. Og de læser selvfølgelig også om D-vitamin i NNR-bogen, der dog må siges at være forældet.

3. SOL:

Jeg vil ikke blive overrasket over, hvis man kan få for meget D-vitamin fra sol. Måske fik nogle af de bønder fra 1950erne og før, som du snakker om, for meget D-vitamin. Det kan godt tænkes.

Jeg er ikke klar over, hvor meget D-vitamin, som solarie måske giver. Måske får nogle solarie-brugere for meget D-vitamin (?). Er der nogle, som ved noget om dette?

4. BEGRÆNSET VIDEN IDAG:

Steen. Du kommer ind på, hvad den optimale daglige mængde af D-vitamin er. Du skriver i den forbindelse ordret: "INTET LIGGER FAST OMKRING D-VITAMIN" og "Men ingen aner, hvad der er bedst, så det må blive en trossag".

Jeg er helt enig med dig. Man ved idag ikke, hvad den optimale daglige mængde af D-vitamin er. Den mængde, som man bør få fra kosten, sol og/eller kosttilskud, kendes ikke idag. Der mangler yderligere forskning.

På samme måde mangler der - måske - yderligere forskning, når det kommer til mængderne af D-vitamin ved skadelig overdosering.

Som sagt har jeg lagt mig på 10-15 m-g pr. dag året rundt.

5. LÆGE JERK W. LANGER:

Hvis man vil vide lidt mere om læge Jerk W. Langer, som jeg omtalte i mit sidste indlæg, kan man besøge hans hjemmeside. Linket er : www.jerk.dk

Venlig hilsen
jan, Projekt S og T

ÅRSAGEN TIL HØJT D-VITAMIN NIVEAU ???

Er det torskelevertran, der slår danskerne ihjel, som Vitamin D Counsil foreslår? Næppe i vid udstrækning.
---
HVAD FORÅRSAGER DET "HØJE" D-VITAMIN NIVEAU HOS ENKELTE.
Et D-vitamin niveau på fx 125 nmol/l er klart over gennemsnittet selv blandt nutidens soldyrkende danskere.
Til gengæld er det et spørgsmål, om det samme ville have været tilfældet hos fx den roehakkende del af landbobefolkningen før 1950. Jeg tror det ikke. Alle roer (sukkerroer og foderroer) skulle hakkes 3 gange på en sæson. Solen i marken var hård og ubarmhjertig, og selv om man generelt forsøgte at beskytte sig mod solen, så må den have produceret en enorm mængde D-vitamin. [Beskyttelsen var dog ikke mere effektiv end at pigerne oftest i pauserne løftede skørtet op omkring livet "så benene også kunne få lidt sol".]
---
Selv om niveauer over 125 nmol/l ikke er et højt niveau for solexponerede personer, så er kosttilskud formodentlig hovedårsagen til en stor del af tilfældene.
Og hvilke personer begynder at spise "høje" D-vitamin doser? Det gør alvorligt syge mennesker, der håber på, at D-vitamin er en mirakelkur. Og det kan vel ikke undre, at alvorligt syge mennesker har en relativt højere dødelighed.
[Uden sol skal man gennemsnitligt spise 115 µg D-vitamin dagligt for at holde et niveau på 125 nmol/l viser en undersøgelse fra USA. Om det er "højt" eller tilpas, er for øjeblikket nærmest en trossag, men det er højt i forhold til det danske gennemsnit.]
---
Med venlig hilsen - Steen Ahrenkiel.

Vitamin D Council Kommenterer på undersøgelsen

http://blog.vitamindcouncil.org/2012/05/31/high-and-low-vitamin-d-levels...
Så er der en kommentar fra "Vitamin D Council ", nok det sted hvor man kan få mest viden om D-vitamin.
Lidt kedeligt at de tror at Danskere er, storspisere at Torskelevertran.
De fleste Danskere spiser vel næsten som de gør i USA, dog spiser vi nok en hel del mere rugbrød end de gør :o)

Kommentarer anmeldt

Kim Kaos, jeg har anmeldt flere af dine kommentarer, da det intet har med trådens emne at gøre.

Kim Kaos

Det er skam mit navn og fremfor at bruge mere tid på det her så burde du ændre dit log-in før du bliver strittet ud

Beklager sidespringet - tilbage til emnet

Debatregler

Hvad med dig selv, "Kim Kaos"?

Debatregler

Bruger 919 er der en speciel god grund til at du blæser på reglerne og undlader at oprette dig med dit fulde navn?

Metodiske problemer + referenceværdier er ikke normalværdier

Som Johnnie Hougaard Nielsen bemærker, så må man undersøge, hvorfor de pågældende personer har forhøjet D-vitamin.

Det er meget nærliggende, at de har forhøjet D-vitamin, fordi de tager D-vitamintilskud ud over det sædvanlige.

Og det gør de naturligvis af en årsag. Formentlig fordi de har en form for kronisk sygdom.

Hvis ikke studiet korrigerer for det, så er studiet aldeles værdiløst.

Jeg kunne også godt tænke mig at vide årstiden. Hvis studiet var foretaget i august, ville alle nok have "forhøjet" D-vitamin.

Bemærk også et andet vigtigt faktum. Laboratoriernes "normalværdier" hedder i virkeligheden referenceværdier. (Selv læger blander ofte de to ting sammen). De fastlægges på baggrund af et tilfældigt udvalg af prøver fra samme laboratorium, udtaget fra mennesker, som afgiver blodprøve af anden årsag. Raske mennesker afgiver næsten aldrig blodprøver. Folk som afgiver blodprøver er grundlæggende syge, og folk som afgiver mange blodprøver er meget syge.

Ergo bygger referenceværdierne som oftest ikke på raske menneskers værdier, men på ikke-raske mennesker (om de så ender med at få en diagnose eller ej). Disse referenceværdier kan være lidt forskellige fra laboratorium til laboratorium.

Der findes undtagelser, i de tilfælde hvor man har studier af raske menneskers værdier, men sådanne studier foretages ikke så tit. Disse værdier kan derfor stamme fra et helt andet land i et andet årti. Det er jo grundforskning, uden de gængse finansieringsmuligheder, og i øvrigt ikke ny forskning, men gentagelser af noget, man allerede ved, så det er ikke noget enhver forsker ville bryde sig om at beskæftige sig med.

MÆNGDEN AF D-VITAMIN TILSKUD ???

VIDENSKABELIG FASTSÆTTELSE AF ADT.
Jan Hervig Nielsen kan næppe finde en videnskabelig fastsættelse af en sådan værdi, fordi den ikke existerer.
D-vitamin burde ikke være noget man spiste, men noget man dannede i huden pga solens UV-B.
Nu får de færreste så meget sol i det moderne samfund, bl.a. fordi glas er totalt uigennemtrængeligt for UV-B.
---
Hvis Jan læser de danske Sundhedsmyndigheders anbefalinger, så anbefaler de faktisk op til 100 µg dgl. for patienter med stæk mangel på D-vitamin !!!
---
Om sommeren er det helt umuligt at fastsætte nogen værdi for personer, der færdes udendørs. En eftermiddag ved stranden i sommerdress vil give et tilskud på ca. 1000 µg, selv om man ikke går i vandet.
---
En USA undersøgelse konkluderer, at en beboer i NY skal have et dgl. tilskud på 115 µg (men i USA vil man gerne opnå en status på 125 nmol/l).
---
De 3 førende danske experter på området anbefaler henholdsvis 50 µg, 50 µg og 35 µg dgl. som tilskud.
---
INTET LIGGER FAST OMKRING D-VITAMIN.
Man er uenige om den optimale status, den er 125 µg blandt de førende forskere i USA, den er vistnok omkring 80-90 µg her i Danmark.
Men ingen aner, hvad der er bedst, så det må blive en trossag.
---
FOOD & DRUG i USA har givet tilladelse til langtidsforsøg for knogleskørhed med et dagligt tilskud på 50 µg, så det anses næppe som skadeligt.
---
Jan er hjertelig velkommen til at have sin egen mening, for der existerer ingen fastslået sandhed.
Personligt tror jeg mere på andre D-vitamin experter end Jerk W. Langer, der generelt er yderst pålidelig.
---
Med venlig hilsen Steen Ahrenkiel.

Læge Jerk W. Langer m.m.

Hej.

I min såkaldte "Den Gyldne Middelvej" gør jeg opmærksom på et tilskud på 10-15 m-g D-vitamin. Dette svarer til 200-300 % af en tidligere eller nuværende ADT-værdi. (ADT er myndighedernes Anbefalet Daglig Tilførsel).

Så som privatperson stræber jeg efter at få denne mængde ÅRET RUNDT.

Mængden er sammenlignelig med den mængde, som læge Jerk W. Langer anbefaler. Han anbefaler nemlig 20-25 m-g i de mørke måneder.

Steen Ahrenkiel skriver: "HVOR STAMMER SUNDHEDSMYNDIGHEDERNES TÅBELIGE 5 µg's ANBEFALING FRA ??? Hvis nogen forestiller sig, at den er videnskabeligt begrundet, så må de tro om". Og han skriver mere om dette.

Jeg er dybt, dybt uenig med dig Steen. Jeg tror, at Fødevarestyrelsens ADT-værdi er videnskabelig begrundet. Styrelsen forsøger uden tvivl at være ajourført ved af og til at søge litteratur på Medline/Pubmed og Cochrane m.m.

Det vil overhovedet ikke overraske mig, hvis det viser sig, at man kan få for meget D-vitamin. Og dette via tilskud eller sol.

Venlig hilsen
Jan Hervig Nielsen
Ideudvikler
Projekt Smørhul
(og Projekt Trafiksikkerhed)

Helt enig

I dit indlæg Steen Arenkiel. Hvis producenterne af vitaminpiller også skal skræmmes til mindre end 20 mikrogram D vitamin er bedrageriet fuldkommen.
Ældre nedsætter f.eks. risikoen for hjertestop og kredsløbssygdomme med 50% hvis de daglig spiser 200 mikrogram selengær og Q10 ifølge international journal of Cardiology.

Indlæg slettet

Hold jer venligst til emnet

Hilsen
Redaktionen

MANGEL PÅ D-VITAMIN DRÆBER.

MetroXpress havde en mere realistisk overskrift på undersøgelsen:
--- "Mere end hver anden mangler D-vitaminer" !!!
---
Efter min personlige opfattelse skulle der nok have stået: Mere end 95% mangler D-vitaminer.
Den lave D-vitamin status i den danske befolkning koster store lidelser, tidlig død og milliardbeløb.
---
DER ER ALDRIG LAVET EN RELEVANT UNDERSØGELSE VEDR. D-VITAMIN !!!
Samtlige kontrollerede dobbeltblind-undersøgelser er gennemført med NUL-dosering (tilskud på 5-10 µg dgl.), hvor den optimale dosering formodentlig ligger over 100 µg dgl. (i vintertiden og for indearbejdende).
Hvis man går ud fra, at 100 µg er det optimale, så er en 5-10 µg dosering ikke kun intetsigende, men direkte kraftigt misvisende. At konkludere ud fra et NUL-tilskud giver fejlkonklusioner.
---
For tiden før ca. 1950 havde en stor del af befolkningen udearbejde (specielt om sommeren), og der var ingen beskyttende bil- og traktor-ruder. Selv om langt hovedparten naturligvis beskyttede sig imod solen, så kan de færreste udearbejdende have undgået at få mindre end 200 µg dgl. pga. solens UV-B og hudsyntesen.
Selv en ganske stor del af kontor-arbejderne fik sol, når de cyklede til og fra jobbet, og husmødre fik sol, når de gik på indkøb.
---
HVOR STAMMER SUNDHEDSMYNDIGHEDERNES TÅBELIGE 5 µg's ANBEFALING FRA ???
Hvis nogen forestiller sig, at den er videnskabeligt begrundet, så må de tro om.
Engelsk-Syge (Rakitis) var en kendt børnesygdom. Den viste sig at kunne forebygges med en portion TORSKELEVERTRAN, der indeholdt 10 µg D-vitamin.
Ud fra den viden alene konkluderede de "kloge hoveder", at når 10 µg D-vitamin var tilstrækkeligt til børn i voksealderen, så måtte voksne kunne klare sig med 5 µg dgl.
DET ER GRUNDLAGET. DER LIGGER INGEN VIDENSKABELIGE FORSØG BAG.
---
PS. Torskelevertran indeholder også en forfærdelig masse A-vitamin, og i modsætning til D-vitamin er A-vitamin særdeles giftigt i overdosering. Derfor var en begrænsning af indtaget af torskelevertran en yderst fornuftig disposition dengang. --- Men hvorfor må vi ikke få tilstrækkeligt D-vitamin i 2012, fordi torskelevertran i overdosis er giftigt?
---
D-VITAMINs FORMODEDE GAVNLIGE EFFEKTER.
En god oversigt findes i Illustreret Videnskab nr. 14/2010 side 34-37. Artiklens indhold kan findes i brudstykker på www.illvid.dk ved at søge på D-vitamin. På hjemmesiden findes også de videnskabelige referencer.
Ved at læse den artikel forstår man alvoren af at få det rette mængde D-vitamin, og man fatter de økonomiske og menneskelige konsekvenser, son D-vitamin mangel forårsager.
---
Med venlig hilsen - Steen Ahrenkiel, der foreslår Kim Kaos at undlade at læse mine indlæg.

D-vitamin og sclerose (MS)

Jeg har MS, og startede februar 2009 at tage 140 Microgram om dagen. Og siden er der ikke sket progresion i min sygdom. Jeg tager intet andet en 4x35 microgram D-vitamin og en Magnesium. Intet andet medicin.

Kan man overføre en undersøgelse på syge menesker til raske

Gad vide, hvordan sådan en undersøgelse ville have set ud, hvis man havde taget blodprøverne fra en kvart million raske??
Prøverne er taget på syge mennesker,, så deres dødsfald behøvedes overhovedet ikke at have med D-vitamin at gøre.

Gode teorier.

Claus Nielsen. Jeg tror at større udvikling i genom test kan afdække, hvordan vi kan drage fordel af D vitaminet.

re: En case-rapport

Hvis vi skal tage alle tilfælde af høje eller lave doser D-vitamin op individuelt og tage stilling til, hvad de betyder generelt, kommer dette til at være en meget lang diskussion.

En medicinsk behandling af en alvorligt sygdom kan desuden ikke bruges som et eksempel til generel efterfølgelse.

Mange mennesker er nødt til at tage forskellige medikamenter resten af deres liv for at beskytte dem imod kroniske sygdomme.
Dette gælder ting som blodfortyndende medicin, metformin (eller insulin), gigt- og astma-medicin.
Selvom nogle af disse stoffer ikke generelt giver bivirkninger, er det ikke "sund fornuft" at sige at alle burde indtage disse stoffer eller at mere er bedre.

Når det er sagt, er det danske studie i min optik ikke tilstrækkeligt til at drage en konklusion om at høje D-vitamin doser er skadelige.
Korrelationsstudier der mangler en årsagssammenhæng er notorisk tvivlsomme og må aldrig få lov til at stå alene.
I princippet kunne sammenhængen være den stik modsatte - at visse livstruende sygdomme resulterer i høje D-vitaminkoncentrationer i blodet.

Studiet indikerer allerhøjest at der kan være grund til at se nærmere på om der kan være skadelige følgevirkninger af høje niveauer af D-vitamin i blodet.

Hvad med det obligatoriske Calcium tilskud?

Det er efterhånden mere regel end undtagelse at den danske befolkning spiser calcium tilskud som slik, for at styrke knoglerne. Men endnu et nyt studie har vist at tilskud af calcium fordobler risikoen for hjerteanfald og flere undersøgelser har desuden vist at det har en null effekt på knoglemassen.

http://www.guardian.co.uk/society/2012/may/24/calcium-supplements-heart-...

Når man tager D-vitamin tilskud og derved får en stigning i niveauet, øges optagelsen af calcium fra kosten betragteligt. Forskellen på calcium optagelsen ved et serum niveau af D-vitamin på henholdsvis 50 og 80 nmol/l er 63%. Altså giver et højt D-vitamin niveau en betydelig større absorption af calcium. Fylder man så ekstra calcium på, ofte 100% ADT, kan det øge risikoen for hjerteanfald og derved en øget risiko for pludselig død. Derfor bør D-vitamin tilskud ikke som det er praksis altid følges af et ekstra calcium tilskud, da langt de fleste mennesker får rigeligt fra kosten. Får man meget sol og derved et højt D-vitamin niveau, kræver det jo ikke at man tager et ekstra calcium tiskud.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12672710?dopt=Abstract

Så måske er calcium tilskud en medårsag til den øgede mortalitet hos de mennesker med et serum niveau på over 140 nmol/l.

Sytten

Det var så den syttende gang vi fik fortalt om den kvinde og hendes D-vitaminer her på videnskab.dk - jeg går ud fra at alle kender den nu så skal vi ikke blive enige om at vi ikke behøver at trække den stakkels kvinde frem igen - krukken har tabt hanken for længst.

Jeg vil heller hører nogle bud på hvorfor at folk bliver ved med at lovprise de skide vitaminer - det er jo efterhånden helt kult at kunne byde ind med større og større doser uden at nogen har kunne påvise at så store daglige indtagelse af bl.a. D-vitaminer skulle gavne andre end dem der fremstiller og sælger dem.

Og nej lad nu være med at gentage alle de rapporter igen - dem har I hevet frem et utal af gange - smid et link det er nok.

Og hvorfor er tilhængere så aggressive og hadefulde - hvad er det de har at tabe/skjule? Hvorfor forsøger de hele tiden at afspore debatter der forholder sig kritisk?

Det er jo helt tydeligt - som det fremgår af artiklen - at der findes folk - også her på videnskab.dk - der ikke tåler kritik - hvorfor?

En case-rapport

Denne case-rapport beskriver en kvinde med en alvorlig lungeskade efter indånding af gasdampe. Efter 5 års medicinbehandling med bl.a binyrebarkhormon uden forbedring, valgte forskere fra Department of Immunology and Allergy, St. Helier Hospital, Carshalton, Surrey, UK, at give hende D3-vitamin i stedet. Da niveauet var omkring 200 nmol/l blev hun så at sige helbredt.

En case-rapport beviser ingenting, men i dette tilfælfde viser det hvor potent D3-vitamin kan være ved høje niveauer. Om hun på et tidspunktr falder død om pga. det høje D-vitamin niveau er uvis, men som der er beskrevet i rapporten er hun dog i live 3 år efter: "At two years, the patient remains largely asymptomatic and is rebuilding her life. Her lung function tests one year later are normal."

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3196486/

William B. Grant kommentar til undersøgelsen

Recent supplementation may explain high vitamin D-mortality rate finding

posted by William B. Grant on 30 May 2012 at 7:10 am

The Durup et al. [2012] study essentially took snapshots of serum 25-hydroxyvitamin D [25(OH)D] concentrations from 247,574 individuals, then followed them for a median time of 3.08 years. No information was obtained about health conditions at the time of enrollment or death. A possible explanation for the higher mortality rate for those with higher 25(OH)D concentrations at time of enrollment is that they had been diagnosed with osteoporosis or other condition and were advised by their physician to take vitamin D supplements. There were 2,527 subjects with serum 25(OH)D concentrations higher than 140 nmol/l (56 ng/ml). Taking high vitamin D doses after a lifetime of low serum 25(OH)D concentrations may not correct conditions that take years to develop such as cancer tumors, calcified arteries, and cancer tumors.
Support for this hypothesis is given in two recent studies in the United States. In one for women, frailty status found a U-shaped relation between serum 25(OH)D concentration and frailty status [Ensrud et al., 2010], while the one for men found a monotonic decrease in frailty status with increasing serum 25(OH)D concentration [Ensrud et al., 2011]. Women in the United States are much more likely to be diagnosed with osteoporosis and advised to take vitamin D than are men.
There are many journal papers reporting health benefits associated with vitamin D. Most of the serum 25(OH)D-health outcome relations as discussed in a recent review [Grant, 2011]. Thus, the Durup et al. [2012] study should be considered interesting but not definitive.

References
Durup D, Jørgensen HL, Christensen J, Schwarz P, Heegaard AM, Lind B. A reverse J-shaped association of all-cause mortality with serum 25-hydroxyvitamin D in general practice, the CopD Study. J Clin Endocrinol Metab. 2012 May 9. [Epub ahead of print]
Ensrud KE, Blackwell TL, Cauley JA, et al. Circulating 25-hydroxyvitamin D levels and frailty in older men: the osteoporotic fractures in men study. J Am Geriatr Soc 2011;59:101-106.
Ensrud KE, Ewing SK, Fredman L, et al. Circulating 25-hydroxyvitamin D levels and frailty status in older women. J Clin Endocrinol Metab 2010;95:5266-5273.
Grant WB. An estimate of the global reduction in mortality rates through doubling vitamin D levels. Eur J Clin Nutr. 2011;65:1016-26.

Seneste fra Krop & Sundhed

Grønlandske stemmer

Majken Djurhuus Poulsen, ph.d.-studerende ved GEUS i Grønland.

Læs mere om Majkens forskning her: Grønland vil give rubiner fødselsattest

Tema om fremtiden for grønlandsk forskning

Det læser andre lige nu

Abonner på vores nyhedsbrev

Når du tilmelder dig, deltager du i konkurrencen om lækre præmier.

Seneste blogindlæg