Annonceinfo

Kommer astma ind, når skidtet ryger ud?

Astma spreder sig hastigt i Danmark samt fra Vesten til resten af verden. Men hvorfor? Danske forskere arbejder på højtryk for at finde årsagen. I øjeblikket tyder det på, at vi lever for rent.

I dag virker behandling mod astma kun halvgodt. Årsagen er, at astma i virkeligheden er et væld af forskellige sygdomme, som burde blive behandlet forskelligt, forklarer dansk forsker. (Foto: CT757fan)

Engang så man måske et enkelt barn i folkeskoleklassen, som med mellemrum hev sin inhalator frem og sugede medicin ned i lungerne for at lindre sin astma.

I dag har en gennemsnitlig skoleklasse flere elever med astma. Lungesygdommen har fat i tre gange så mange som for 30 år siden, så i alt 300.000 børn og voksne lider af problemer med at få vejret. Tendensen er den samme i store dele af den øvrige vestlige verden.

Astma kan tilsyneladende ramme alle - og dog. Vidste du f.eks., at børn i ulande meget sjældent har astma? Eller at børn af mødre, som har boet ved siden af en kostald, stort set går fri? Ligesom børn fra Rudolf Steiner-miljøer, hvor man bl.a. siger nej til penicillin og spiser vegetarisk?

Murens fald fik astma til at brede sig

En pudsig historie om udviklingen af astma stammer fra Tyskland. I 1980erne lå antallet af astma- og allergitilfælde i Østtyskland et godt stykke under antallet i Vesttyskland.

Ti år efter Murens fald i 1989 var astma blevet lige så normalt i det tidligere Østtyskland som i resten af Tyskland. En tilsvarende udvikling så man, efterhånden som resten af Østeuropa fik demokrati.

Fakta

Omkring 150.000 børn under 15 år lider af astma; en betændelse i luftrørene, som giver hoste og åndenød.

Astma bliver betegnet som den hyppigste kroniske sygdom hos børn og unge i Danmark - men sygdommen forsvinder faktisk nogle gange med alderen.

Hvad er der sket? Hvad har vi i den rige vestlige verden, som gør os særlig udsatte for astma?

Forskere verden over arbejder på højtryk for at finde et svar. Ét af de steder, hvor man gør den mest koncentrerede indsats, er i Dansk BørneAstma Center på Gentofte Hospital under ledelse af overlæge Hans Bisgaard.

Centret bliver betragtet som i hvert fald Europas førende center for børneastma, og de 25 ansatte har efter 10 års intenst arbejde fundet et væld af faktorer, som påvirker astma.

»Når vi kigger ud over forskningen i fugleperspektiv, er det oplagt at antage, at astma har noget med vores livsstil at gøre. Lige nu ved vi ikke, hvad den specifikke årsag er, men vi har en hypotese,« konstaterer Hans Bisgaard, der også er professor på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet.

Unikke studier giver unikt indblik

For at følge forskernes hypotese skal man kende lidt til det bærende ben under Dansk BørneAstma Center; det unikke COPSAC - Copenhagen Studies on Asthma in Childhood.

Det ser ud til, at vi skal være lykkelige for, at børn elsker at grise sig til. Skidtet kan muligvis være med til at holde astma væk fra lungerne. (Foto: Colourbox)

COPSAC er navnet på både en forskningsenhed og på en ekstraordinært grundig samling undersøgelser. Alle undersøgelser springer ud af en 'grundpulje' - kaldet en kohorte - på 411 børn, der er blevet fulgt, siden deres astma-ramte mødre tilbage i 1998-2000 blev gravide og frivilligt meldte sig til at deltage.

Mødre og børn er siden da blevet målt, vejet og fulgt hvert halve år - og stort set alt bliver testet:

 • Blod
 • Udåndingsluft
 • Luftvejssekret
 • Afføring (for bakterier)
 • Urin (for spor efter kroppen reagerer mod astma - såkaldte inflammationsmarkører)
 • Hårprøver (for at måle nikotinniveauet i barnets omgivelser)
 • Modermælk (fordi hormonforstyrrende stoffer måske overføres via modermælk)

Desuden laver forskerne:

 • Målinger af lungernes funktioner
 • Allergitest
 • Skanninger af hele barnets krop (for at kortlægge sammen-sætningen af fedt og muskler)
 • Skanning af hele barnets genom (gener, dna)
 • Stikprøver af luftforhold i hjemmet ved hjælp af støvsugere og støvopsamlende pizzabakker øverst på reoler
 • Partikelmålinger i og uden for hjemmet, med hjælp fra Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet.

»Det er fascinerende i sig selv, at danskerne gider bruge al tiden på at være med til det her. De tager fri fra arbejde en dag hver sjette måned eller oftere, de fører dagbog hver dag og tager den medicin, vi foreslår. De er vores guldgrube, og det er deres indsats, der gør vores projekt unikt,« konstaterer Hans Bisgaard.

Gener påvirker astma

Det intensive arbejde og de mange analyser har givet en række åbenbaringer på COPSAC (se også boksen i bunden af artiklen).

Fakta

COPSAC's forskning peger i retning af, at forskellige undertyper af astma knytter sig til hvert sit defekte gen.

Én af de vigtigste er fundet af specifikke gener, som spiller en afgørende rolle i udviklingen af astma. Genernes betydning bliver understreget af, at forældre, især moderen, som regel giver sin astma videre til barnet, og forskerne har selv været med til at opdage i alt tre gener, som er knyttet til astma.

Men inden for al frontforskning har opdagelser det med at kaste nye spørgsmål af sig. I dette tilfælde: Hvorfor er der mennesker med defekter gener, som undgår at udvikle astma? Spørgsmålet leder hen til det, som gennem den seneste tid har optaget Hans Bisgaard og kollegerne i COPSAC-projektet allermest: Bakteriernes betydning.

Bakterier fra lungebetændelse i nyfødte babyer

»I starten af COPSAC lagde vi et ufokuseret kæmpe-net ud for at finde ud af, hvad i himlens navn det var for en sygdom, vi var oppe mod, og hvilke faktorer vi kan påvirke. I dag kan vi konstatere, at vi har haft vores største gennembrud og mest spændende fund inden for bakterier,« lyder det fra Hans Bisgaard.

En øjenåbner var en analyse af bakterier i luftvejene hos babyerne i COPSAC's kohorte, da de var 4 uger gamle. Analysen var tænkt som rent rutinetjek af lungerne, som man dengang troede var mere eller mindre sterile.

Forskerne opdagede til deres overraskelse, at det langt fra var tilfældet: I hver fjerde helt raske baby fandt de tre bakterier, som man normalt kun finder hos patienter med lungebetændelse. Senere offentliggjorde COPSAC resultater i New England Journal of Medicine, der viste, at netop de bakterieramte babyer havde 3-4 gange så stor risiko for at udvikle astma som 5-årige.

Syv pund skidt om året ser ud til at forebygge
Fiskespisende mennesker ser ud til at have mindre risiko for at få astma og allergi. Allergi er tæt knyttet til astma, men er ikke en selvstændig sygdom. Allergi er reelt en mekanisme, der forværrer både astma, høfeber og eksem - og de tre sygdomme ser ud til at være forbundne. (Foto: Colourbox)

Opdagelsen åbnede for alvor øjnene for, at bakterier ser ud til at være knyttet til astma, og siden da er mængden af indicier fra andre videnskabelige undersøgelser bare vokset og vokset. I Tyrol i Sydtyskland bor en del mennesker på gårde, hvor stald og bolig ligger i samme bygning, kun adskilt af en trævæg. Børn i det miljø får meget sjældent astma.

I Sverige undersøgte et hold forskere såkaldte antroposoffer, som tager ikke penicillin, ikke bliver vaccineret og som især spiser sund mad, som det er anvist i retningslinjerne udarbejdet af Rudolf Steiner. Et studie i det ansete tidsskrift The Lancet har vist, at deres børn sjældent udvikler astma og allergi.

For få måneder siden viste en undersøgelse i Plos One - en såkaldt fuldskala-sekventering af bakterier - at raske og astmatikere har forskellige bakterier i kroppen. Og på COPSAC er forskerne selv ved at lægge sidste hånd på et studie, som konkluderer, at jo flere forskellige bakterier du har i din tarm - altså jo mere mangfoldigt miljøet er - des bedre er du beskyttet mod allergi, som er beslægtet med astma.

»Alle de her studier peger i retning af, at en ubalance af bakterier i kroppen giver større risiko for at få astma. Min mormor sagde altid, at man skulle have syv pund skidt om året, og vores arbejde peger i retning af, at hun havde ret; når bare vi taler de rigtige bakterier, som ikke fremkalder sygdomme.«

Vi skal have balance mellem gode og dårlige bakterier

Hans Bisgaard har for alvor fået talt sig varm. Han peger på, at fundene »i mit hoved passer vældig godt ind under hygiejnehypotesen«, som første gang blev fremsat i en notits i British Medical Journal for et par årtier siden.

Ét af de 411 børn i COPSAC får testet sin lungekapacitet i lokalerne hos Dansk BørneAstma Center på Gentofte Hospital. (Foto: Dansk BørneAstma Center)

En sygdomsforsker (epidemiolog) observerede, at det sidste barn i en søskenderække havde mindst risiko for at få allergi - kaldet 'birth order defect'.

Forskeren spekulerede over, om det sidstfødte barn kunne være blevet hærdet af et øget mængde bakterier i omgivelserne, som med hvert barn var blevet endnu mere præget af snot, støv og skidt.

»Hvis man anlægger den synsvinkel, synes jeg, at mange af brikkerne i vores forskning begynder at passe sammen. Måske skal kroppen være i en tilstand af ying/yang mellem gode og dårlige bakterier, og måske har syge fået forrykket balancen, så de dårlige bakterier har fået overtaget. Det er i hvert fald vores primære hypotese i dag,« konstaterer Hans Bisgaard.

Fiskeolie og D-vitamin hjælper måske også

COPSAC er i øjeblikket i gang med forny og udvide de detaljerede studier. 800 gravide kvinder skal deltage i en ny kæmpe-undersøgelse, hvor fokus bliver lagt på mødre og børns mikrobiologi. Planen er, at mødrenes bakterier skal testes vaginalt to gange i løbet af graviditeten, og børnenes bakterier skal følges intenst i de første to år af deres levetid.

De detaljerede COPSAC-studier er svære at tilrettelægge, kræver mange arbejdstimer og koster mange penge, så forskerne har lagt hovederne i blød for at få så mange elementer med som muligt. Derfor skal den nye undersøgelse også afdække, om det har en effekt at spise fiskeolie samt en meget stor mængde D-vitamin.

citatMan kan spekulere over, om en ubalance i bakteriefloraen ved fødslen udløser det genetiske anlæg til astma
- Hans Bisgaard

»Det er en voldsom ressource at lave sådan et studie - og vi skal stadig tigge penge derude for at få det til at løbe rundt. Derfor skal vi også sikre os, at vi lærer mest muligt, når vi gennemfører det - og der er god grund til at teste fiskeolie og D-vitamin på en ordentlig måde,« forklarer Hans Bisgaard.

Fiskeolie er med af flere årsager: Studier antyder, at fedtsyresammensætningen i kroppen er med til at bestemme, hvilke bakterier som overlever, og dyreforsøg har vist, at fiskeolie kan genoprette en ellers ødelagt bakterieflora.

Andre studier indikerer, at børn på Færøerne bliver født større og kun udvikler halvt så meget astma som andre - samt at mennesker bosat tæt på kysten i England og Australien har væsentligt lavere risiko for at udvikle astma og allergi.

Endelig antyder COPSAC's tidligere studier, at et lavt niveau af D-vitamin hos moderen udløser flere astmatiske symptomer i barnets første leveår.

Hvis du selv er gravid og ønsker at deltage, kan du skrive en mail til COPSAC: contact@copsac.com

Læs flere detaljer om forskningen i boksen under links.

Astma-detektiver på sporet af indviklet sygdom

Forskerne fra COPSAC kender også andre elementer, som påvirker astma:

Alder

Astma starter hos småbørn. Hyppigheden aftager resten af livet. Allergi, derimod, bryder som regel ud i skolealderen og når sit maksimum i gymnasietiden. Derefter slipper den grebet om en del af sine ofre, så de helt slipper for allergi som ældre.

Køn

Dobbelt så mange små drenge som piger udvikler astma. Men fra puberteten skifter tendensen, så det pludselig er flest piger, som udvikler lungesygdommen.

Luftforurening

Forskerne ved desuden, at luftforurening spiller en svag rolle for udviklingen af astma.

Astma-detektiverne fra COPSAC har altså en række spor, de kan forfølge. De mange opdagelser har været med til at indsnævre antallet af mulige syndere og gjort det lettere at finde et fokus i eftersøgningen.

»I starten var det hypotesen, at astma starter hos børn. Så opdagede vi, at det snarere starter hos småbørn, siden spædbørn, og nu hælder vi i stigende grad til, at sygdommen starter allerede i graviditeten,« fortæller Hans Bisgaard.

Astma er flere sygdomme under samme hat

Ifølge Hans Bisgaard er astma svær at få kredset ind, blandt andet fordi den efterhånden har vist sig at være mere end én sygdom. Astma er i virkeligheden en række forskellige sygdomme med en fællesnævner, ligesom man kender det fra diabetes, der i dag er delt op i type 1 og type 2.

»Der er ingen tvivl om, at vi historisk set er meget primitive i vores tilgang, og man kan på nogen måder sammenligne os med læger for 100 år siden. Vi slår forskellige sygdomme sammen under ét navn, ligesom man i gamle dage mente, at 'feber' var en sygdom i sig selv.«

»Konsekvensen er, at alle får den samme pille til behandling, og man bruger den samme metode til diagnose. Det betyder, at alt kun virker halvgodt.«

»Det er virkelig indgangen til alt, hvad vi skal gøre bedre, og det er vores topmål her - at finde frem til de enkelte undertyper. Det er kun sådan, vi kan forebygge astma eller sekundært blive bedre til at behandle,« mener Hans Bisgaard.

Forresten

er det rigtigt at mange behandlinger ikke er evidensbaserede hos læger. Det er til dels forårsaget af at det ikke ville være etisk forsvarligt (fx penicillin til infektioner, gips på knoglebrud, dræn i punkterede lunger etc) og til dels at det ville være frygteligt dyrt.
Det er selvfølgelig ikke optimalt, og kommer næppe til at ske igen. Alle nye behandlinger der indføres skal have påviselig effekt (i hvert fald hvad gælder medicin). Så lægestanden arbejder sig hen mod bedre tilstande, behandlinger som med større og større sikkerhed virker.

En lille kommentar

Har fulgt med i denne spændende, men efterhånden noget afsporede debat. Har dog lyst til at fastholde en generel debat om alternativ kontra konventionel medicin, som det efterhånden er blevet til.
Må straks sige at jeg er 100% på Dortes et als. hold. Alternative medicinere har selvfølgelig alle sammen gode intentioner bag deres handlinger, men langt hen af vejen er konklusionen desværre at stort set intet af det har virkning ud over placebo effekt. Særligt åbenlyst virkningsløse behandlinger som homøopati og zoneterapi er på mærkværdig vis blevet særdeles udbredt.
Talrige forsøg har, forventeligt, ikke kunne påvise effekt på disse behandlinger. Healende vand er vel af samme skuffe som homøopati - rent vand.
Påstande om at effekten ikke kan påvises ved normal videnskabelig afprøvningspraksis er ren nonsens. Hvis behandlingen har effekt har den effekt. Det vil et ordentligt designet forsøg selvfølgelig påvise.

Undskyld

jeg beklager at indlægget kom to gange.

SV:SV:hvad så med at bruge de undersøgelser der ER

Kære Thomas, Dorte og andre.
Jeg har en del eksempler på mennersker som er blevet hjulpet med healende vand, men det kan vi tage en anden gang, Astmaen cd'en er en af dem jeg har god feedback på. Om det er placebo effekten eller noget andet går jeg ikke så meget op i, bare det virker. I øvrig en stor fordel er at der er ingen bivirkninger ved vandet. Jeg kan fortælle dig og andre at jeg er indviteret til konference af Professor Korotkov i Sankt Petersborg sidst i denne måned. Prof Korotkove ved rigtigt meget ommåling af energi. på min hjemmeside www.healendevand.com kan du se en video med Korotkov. Jeg har i øvrigt været omtalt i Ekstra Bladet pga en Cancer cd som jeg har lavet, jeg vil understrege at det ikke er videnskabeligt bevist at mit healende vand virker, det er blot et spørgsmål om tid inden det sker.
 

SV:SV:hvad så med at bruge de undersøgelser der ER

Kære Thomas, Dorte og andre.
Jeg har en del eksempler på mennersker som er blevet hjulpet med healende vand, men det kan vi tage en anden gang, Astmaen cd'en er en af dem jeg har god feedback på. Om det er placebo effekten eller noget andet går jeg ikke så meget op i, bare det virker. I øvrig en stor fordel er at der er ingen bivirkninger ved vandet. Jeg kan fortælle dig og andre at jeg er indviteret til konference af Professor Korotkov i Sankt Petersborg sidst i denne måned. Prof Korotkove ved rigtigt meget ommåling af energi. på min hjemmeside www.healendevand.com kan du se en video med Korotkov. Jeg har i øvrigt været omtalt i Ekstra Bladet pga en Cancer cd som jeg har lavet, jeg vil understrege at det ikke er videnskabeligt bevist at mit healende vand virker, det er blot et spørgsmål om tid inden det sker.
 

SV:hvad så med at bruge de undersøgelser der ER

Kære Dorte, jeg har ikke sat mig ind i de undersøgelser du refererer til. Men jeg har fantasi til at forestille mig, at udforskningen af alternativ medicin / metoder meget vel kan vise ingen effekt, hvis den sættes ind i den normale videnskabelige afprøvningspraksis.
Som jeg ser det er problemet, at vi i Danmark har monopoliseret de autoriserede behandlingstilbud. Kun lægevidenskaben dur og apparatfejlmodellen er den fremherskende.
I Danmark er vi særdeles konservative i sundhedssektoren. Anderledes er det fx i Tyskland hvor ca. 70% af alle læger efter sigende har en kort homøopatisk tillægsuddannelse.
Sådan helt husmandsagtigt kan jeg fortælle fra min egen verden, at jeg via en homøopatisk behandling - som jeg til at begynde med ingen tillid havde til (!) - er kommet af med en gene, som den autoriserede lægevidenskab ikke har kunnet kurere. 

helende vand : )

Så det du har opdaget er, at man via en downloaded cd (eller mange forskellige CDer ser det ud til...,.) fra dig kan påvirke et glas vand, som man herefter drikker - og vupti - så er den genetisk betingede astma helbredt : )

Mangel på vand kan give astma!

Der er mennesker som mener at astma kommer af mangel på vand.
http://www.watercure.com/
Jeg har hjulpet flere mennesker med astma. Men det kan vi komme tilbage til en anden gang hvis der er interesse for det.

hvad så med at bruge de undersøgelser der ER

Kære Thomas.
Jeg er enig i, at der er meget, der ikke er undersøgt. Dette ændrer ikke på, at lægemidler der skal godkendes, skal have påvist effekt i dobbeltblindede forsøg.
Og helt specifikt ændrer det ikke på det vigtige faktum, at akupunktur er undersøgt i dobbeltblindede undersøgelser. Og at Gert Karlson hver eneste gang smyger udenom dette faktum, selvom han er fortaler for akupunktur. Han har på intet tidspunkt ville gå med til at kommentere den forskning, der eksisterer på området. (Og som jeg har antydet, vil det også passe ham dårligt, da den modbeviser meget af det, han har påstået om akupunktur.)

SV:jeg er uenig

Dorte, evidens kan være en god ting. Problemet er bare, at der er en hel del her i verden, som virker uden vi kan forklare det - og som bruges uden der er evidens for det.
Jeg kan læse ud af mange af dine indlæg, at du sidder på den helt høje hest i forhold til akupunktur og videnskabelighed etc.
Fakta er imidlertid, at lægevidenskab, som du selv er eksponent for, er fuld af utroværdige videnskabelige undersøgelser og rummer praksisformer, der hovedsageligt ikke er evidensbaserede.
Læge Carsten Vagn-Hansen har et par sentenser omkring dette:
"I forskningen gemmer sig en hellig ko, der igen og igen siger, at alt det, lægerne gør, skal være baseret på videnskabelig forskning - være evidensbaseret. Det er dog næppe mere end højst en fjerdedel af den lægelige indsats, der er baseret på sikker viden, og Det Nordiske Cochrane Institut, der overvåger kvaliteten af lægevidenskabelig forskning, har meldt ud, at det højst er 6 procent af denne forskning, der er til at stole fuldt ud på."
http://www.radiodoktoren.dk/Artikler/hellige%20køer.asp
Carsten Vagn-Hansen: "Lægevidenskabelig forskning kører sit eget lukkede løb og afviser enhver afvigelse fra sine måder at forske på. Oven i købet er det meste af den lægevidenskabelige forskning ikke til at stole på, ifølge det Nordiske Cochraneinstitut, der overvåger medicinsk forskning."
http://www.radiodoktoren.dk/Artikler/falskeprofeter.asp 

jeg er uenig

du har mange gange i flere af disse tråde netop fremhævet, at du behandler børn med astma med akupunktur - og at du har påvist effekt af denne behandling.
i denne tråd har du kritiseret højt anerkendte astmaforskere, og mistænkt dem for at have interesse i at komme med fejlagtig information omkring årsager til astma og behandlingsmuligheder ved astma.
det er dig selv, der også har skrevet, at alle med astma spiser ost, og at ost fører til slimdannelse i munden, og antydet, at dette skulle kunne føre til lungesygdom.
dette er årsagen til, at jeg synes, det kunne være fint, hvis du udviste et minimum af samme krav til din egen lødighed - når du er så "flink" til at mistænkeliggøre to forskere her - så er der arne astrup på den anden tråd - og der er sikkert mange flere, som du mistænkeliggør på lignende tyndt grundlag.
Derfor beder jeg dig blot argumentere videnskabeligt for, hvorfor akupunktur virker mod astma. Hvad er den teori du anvender, som får dig til at tro det? Hvilken viden støtter denne teori? Du må føle dig sikker nok til at reklamere for behandling med stik på ned til 6 måneder gamle børn....... Hvis tandstikker der ikke perforerer huden er ligeså effektivt, så synes jeg børnene har krav på, at du informerer deres forældre om dette, så de ved det, før du stikker deres børn.

Denne tråd handler om børneastma

Kære Dorte
Desværre har jeg ikke tid til at sidde standbye 24/7 for at besvare dine spørgsmål. Jeg har også en familie at tage vare på.
Jeg mener også, at det er upassende at begynde at diskutere videnskabsmetoder indenfor akupunktur i denne tråd, da overskriften er "Kommer astma ind, når skidtet ryger ud?". Når det er sagt, så erkender jeg gerne, at det kan være svært at forske i akupunktur efter de af "videnskaben" dikterede regler. Meget forskning forskning indenfor akupunkturen er heller ikke ok.
Jeg har aldrig skrevet, at ugeblade, stande om sundhed ved byfestarrangement og lignende har noget med videnskab at gøre!
Vh. Gert

kommentar til gerts link til artikel i vifab

Kære Gert
Hvis du søger på det nævnte projekt, hvor en sygeplejerske anvendte ikke-blindet projekt med stik i håndled på postoperative patienter, vil du hurtigt finde en ophedet debat i blandt andet Dagens Medicin - hvor der blev taget skarpt afstand fra undersøgelsesmetoden og de mulige implikationer. Debatten medførte flere artikler i Dagens Medicin - og her vil du blandt andet finde referencer til de undersøgelser, der bekræfter, at det næppe var akupunkturen der virkede - og at det forkerte design blev anvendt til at komme med forkerte påstand af projektlederen om effekten af akupunktur. Flere af de praktiserende læger, der anvendte akupunktur udtalte også, at de på kurser var blevet (fejl-)informeret om effekten af akupunkturbehandling af kursuslederen - og at de ville have et andet syn på, hvis de vidste, at akupunktur ikke var virksomt.
Det er påfaldende, at du ikke svarer på, om du vil deltage i en videnskabeligt funderet diskussion om effekten af den behandlingsmetode, du selv anvender. Ovenikøbet ser det ekstra påfaldende ud, når du er projektleder på videnskabeligt forskningsprojekt og desuden er medlem af bestyrelsen i akupunkturforeningen.
Du bør svare på, om du OGSÅ er mand for at diskutere facts, eller du er glat som en ål på området. (Det vækker uundgåeligt mistanke om, at du ikke tror, du vil kunne argumentere for dine behandlingsprincipper videnskabeligt)
MANGE hilsener Dorte

svar gert

du kan tro jeg og andre læger kender debatten angående det fåtal af læger, der selv anvender eller anbefaler akupunktur. jeg har nøjagtig samme holdning her til, at akupunktur er noget, som undersøges med dobbeltblindede undersøgelser - og det er blandt andet disse, jeg gerne vil diskutere konkret med dig.
hvis vi taler om et andet emne - nemlig hvem der er kvalificerede til at opspore diagnoser og se advarselstegn på relevante eventuelt behandlingskrævende farlige differentialdiagnoser, så er der jo en vis forskel på debatten om akupunktur - hvis den udføres af hhv læger eller nogle, der ikke er uddannede indenfor konventionel diagnostik. (det ændrer ikke på, at jeg mener, der skal anvendes samme krav til at anbefale bedst dokumenterede behandling af specifikke tilstande osv - uanset hvem der er den ordinerende person. så jeg er enig med det store flertal, der er imod at læger kan finde på at tilsidesætte almindelige videnskabelige principper i deres praksis)
Men er du interesseret i en videnskabelig diskussion om teorien der påstås at være baggrund for akupunktur-behandlingen, de effektundersøgelser der er lavet - og hvordan disse kan vurderes afh af design mm - og hvad der findes af biologisk viden som kan tale for og imod den påståede effekt?
Ugeblade, stande om sundhed ved byfestarrangement og lignende har jo ikke noget med videnskab at gøre overhovedet..
du ved vel at lumbago/lændehold oftest har et hurtigt forløb med spontanbedring indenfor timer / få dage. Jeg fik kollega til at holde min vagttelefon i 20 minutter, hvor jeg lå ned - og fik så overarbejde, fordi jeg var kommet bagud med dagens opgaver. Nu har jeg lige afsluttet 20 timers vagt. Jeg tager i byen om 2 timer - hel aften. I forgårs fik jeg på sygehuset 1 gram panodil og 200 mg brufen, og afventede effekten, mens jeg lå minutter i Fælledparken. Jeg er frisk på det hele igen. (of course............... jeg forventede sådan set også, at det ville gå mig, som de fleste andre med akut lændehold...)

SV:tilføjelse til gert

Jeg er meget seriøs mht, at jeg godt vil diskutere effekten af akupunktur - og den teori akupunktører anvender - ud fra de regler, der anvendes indenfor naturvidenskab.
Det er ikke helt nyt område for mig at søge på.
Kunne det ikke være spændende? Du får lejlighed til at vise din ekspertise på dit arbejdsområde! Hvis du synes, jeg lader til at være præget af forudindtagede holdninger, kan du kritisere mit referencevalg - ligesom jeg vil forholde mig til dit.
Akupunktur er sådan set langt lettere at diskutere rationelt end mælk, da fundene er lettere at forholde sig til. (End en fødevare som er så udbredt, at det er vanskeligere at lave eksperimentelle forsøg for at undersøge konsekvensen af +/- komælk) Dette har du dog ikke vanskeligt ved at udtale dig om alligevel, så jeg tænker at akupunktur må være en smal sag for dig også. Jeg ved mere om akupunktur end mælk, da nervesystemet interesserer mig mere.
 

Kære Dorte
At du gang på gang udstiller, at du ikke helt ved hvad interessekonflikter betyder, får mig efterhånden til at tvivle på, at du overhovedet er læge! Jeg han ingen afhængighedsforhold til industrien eller andre!
Desværre har du vedtaget at akupunktur er fup og svindel. Synd for dig, da du går glip af en masse muligheder. Heldigvis er det de færreste læger, som har et sådant middelalder-syn på akupunkturen. Du er jo læge på et psykiatrisk hospital. Mange af dine kollegaer på de danske sygehuse er heldigvis kommet videre: http://vifab.dk/nyheder/nyheder+2009/stigende+brug+af+akupunktur+på+danske+sygehuse/?Searchword=forskning%20akupunktur 
Der mangler helt sikkert forskning indenfor akupunkturen. Forskning kan vel slet ikke lade sig gøre efter din mening, da man ikke kan dobbeltblinde akupunkturbehandling?
Mht. mine kvalifikationer, så kan du jo komme til Grenaa i aften, hvor jeg har en stand ved byens "open by night"-arrangement - inviteret af handelstadsforeningen, hvor temaet er sundhed. Her har jeg fået lavet en banner med teksten "Jeg fjerner dine smerter her og nu!" samt teksten "gratis". Så kan du jo selv bedømme om jeg kan hjælpe dig med dit lændehold.
Vh. Den hjælpsomme akupunktør

tilføjelse til gert

Jeg er meget seriøs mht, at jeg godt vil diskutere effekten af akupunktur - og den teori akupunktører anvender - ud fra de regler, der anvendes indenfor naturvidenskab.
Det er ikke helt nyt område for mig at søge på.
Kunne det ikke være spændende? Du får lejlighed til at vise din ekspertise på dit arbejdsområde! Hvis du synes, jeg lader til at være præget af forudindtagede holdninger, kan du kritisere mit referencevalg - ligesom jeg vil forholde mig til dit.
Akupunktur er sådan set langt lettere at diskutere rationelt end mælk, da fundene er lettere at forholde sig til. (End en fødevare som er så udbredt, at det er vanskeligere at lave eksperimentelle forsøg for at undersøge konsekvensen af +/- komælk) Dette har du dog ikke vanskeligt ved at udtale dig om alligevel, så jeg tænker at akupunktur må være en smal sag for dig også. Jeg ved mere om akupunktur end mælk, da nervesystemet interesserer mig mere.
 

et modspørgsmål

hej gert
jeg spørger dig direkte, om hvilken betydning du tror det har, for at fortolke dine forskningsresultater - også når du reklamerer for dem - og så dit eget arbejde som akupunktør. Mener du, at du er en neutral part i sagen?
Hvordan kan det være, at du har så travlt med at udtale dig om andre - når du ikke vil diskutere sagen omkring dig selv helt konkret på samme præmisser.
Det gælder din økonomiske interesse i, at påvise at akupunktur virker. (Til forskel fra læger er du afhængigt af et enkelt "drug of choice" - hvor læger kan vælge det, de mener er bedst - og hvor dette skifter med tiden og den vidensudvikling der kommer)
Hvordan kan det være, at du ikke vil diskutere akupunktur på et videnskabeligt plan, hvis du mener, at du er kvalificeret til at ideudvikle og være offentligt finansieret projektleder på et videnskabeligt forskningsprojekt? Er du overhovedet klar over, hvilke implikationer det har for dig mht krav for hvilket fundament du skal have bag dine faglige påstande?
1) Er du økonomisk uvildig mht akupunktur og astma?
2) Viser du, at du pga videnskabelig tilgang og kritisk blik på resultaterne - ikke er uvildig, selvom det drejer sig om dit levebrød - og derfor vil være et tab, hvis der ikke kan påvises positiv effekt af akupunktur.
3) Nulhypotese fra mig: Akupunktur af den gamle type med meridianer virker IKKE. Kan du argumentere mod dette? Nulhypotese: Man behøver ikke stikke en nål i børn eller voksne, for at opnå den påståede effekt ved akupunktur. Kan du argumentere mod dette? Nulhypotese: Det betyder ikke noget, om man nøjagtig stikker der, hvor akupunktøren påstår er et følsomt punkt. Der vil være samme effekt ved at stikke andre steder steder i smerteområdet. Kan du argumentere mod dette? Nulhypotese: Der er ikke påvist effekt af akupunkturbehandling hos børn med astma. Der er ikke lavet undersøgelser med et design, hvor der er anvendt et design, hvor akupunkturbehandlingen er blindet til akupunktur og placeboakupunktur. Derfor er det forkert at påstå, at der er viden som sandsynliggør, at der vil være effekt af akupunktur ved astma.

SV:SV:Økonomisk afhængighed er en interessekonflikt

Kære Wilhelm
At stille spørgsmål er vel ok. At du tror så godt om dine medmennesker, at du ikke sætter spørgsmåltegn mht. at nogen kunne finde på at snyde for usselt mammon, er et godt menneskeligt træk hos dig. Virkeligheden er dog ofte en anden. Jeg antyder, at dette kunne være tilfældet hos de to professorer uden at jeg kan være helt sikker. Denne mistænkeliggørelse af professorerne, kunne de selv have undgået - blot ved at undgå at modtage midler fra industrien. 
Jeg har allerede bevist disse professorers tilhørsforhold til medicinalindustrien. Flere artikler her på videnskab.dk viser, at der er grund til bekymring:
http://www.videnskab.dk/content/dk/krop_sundhed/fare_for_farvede_forskningsresultater
http://www.videnskab.dk/content/dk/kultur/journalistik_om_forskning_er_sjaldent_kritisk

http://www.videnskab.dk/content/dk/blogs/bag_om_videnskaben/sponseret_forskning_pavirker_resultater
Vh. Gert Karlson

Men Gert! Hvor sølle kan det blive?
Jeg skrev vel netop, at fusk er både veldokumenteret og skændigt. Jeg er ikke naiv og jeg har iøvrigt ingen mening om de pågældende professorers gøren og laden, jeg vil dele med denne debat. Jeg kender dem ikke og deres forskningsfelt ligger for langt fra mine kompetencer. Det jeg kritiserer er dine floskuløse angreb uden skygge af dokumentation, andet end nogle brede vendinger. Og jeg må konstatere, at du ikke forholder dig til min kritik af dine personangreb.
Jeg opfordrer di til at bevise, at de har lavet fejl, fortiet, fordrejet og hvad du ellers mener som følge af deres finansieringsgrundlag. Og hvad har du så at byde ind med, jo: "Jeg har allerede bevist disse professorers tilhørsforhold til medicinalindustrien" Du har ikke bevist noget som helst, Gert. De oplysniger har de to forskere selv opgivet på deres egne hjemmesider - i overensstemmelse med god skik og krav. Du retter konkrete anklager mod særligt Hans Bisgaard. Hvad har du konkret på ham? Ingen ting, lader det til. Jeg må derfor konstatere, at du intet har at byde ind med, andet end en generel mistænkeliggørelse - som du selv så rammende kalder det - mod forskerne. Det bliver næppe mere sølle.
Vh Wilhelm

Kære Wilhelm
At du mener, at det er sølle, at jeg sætter fokus på en problemstilling med interessekonflikter hvor Hans Bisgaard har optrådt som ekspert i en konkret artikel, det må stå for din egen regning!
Jeg kritiserer mest hans økonomiske tilhørsforhold og den mistanke der helt automatisk vil opstå når man er økonomisk afhængig af en part som har økonomisk interesse i den forskning, som udføres.
Jeg kan iøvrigt oplyse, at Hans Bisgaard, helt konkret har afslået, at skrive en videnskabelig artikel om mit nu gennemførte, men ikke offentliggjorte forskningsprojekt om akupunkturbehandling af små børn med astma. Projektet skulle have været verdens hidtil største på området. Han vidste, at daværende Indenrigs- og Sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen, skriftligt havde anbefalet os, at kontakte Dansk BørneAstma Center for at samarbejde. Alligevel havde Hans Bisgaard desværre ikke tid til at skrive artiklen ved projektets afslutning. Dette på trods af, at det var flere år ud i fremtiden.
Ovenstående beviser intet om, at Hans Bisgaard er korrupt, MEN hans tætte relationer til astmamedicinalbranchen KAN have påvirket hans dømmekraft. Man kan generelt sige, at når man indgår i den slags partnerskab, så kan man næppe være helt uvildig! Dette viser den artikel jeg linkede til i mit sidste indlæg.
Vh. Gert Karlson

SV:Økonomisk afhængighed er en interessekonflikt

Kære Wilhelm
At stille spørgsmål er vel ok. At du tror så godt om dine medmennesker, at du ikke sætter spørgsmåltegn mht. at nogen kunne finde på at snyde for usselt mammon, er et godt menneskeligt træk hos dig. Virkeligheden er dog ofte en anden. Jeg antyder, at dette kunne være tilfældet hos de to professorer uden at jeg kan være helt sikker. Denne mistænkeliggørelse af professorerne, kunne de selv have undgået - blot ved at undgå at modtage midler fra industrien. 
Jeg har allerede bevist disse professorers tilhørsforhold til medicinalindustrien. Flere artikler her på videnskab.dk viser, at der er grund til bekymring:
http://www.videnskab.dk/content/dk/krop_sundhed/fare_for_farvede_forskningsresultater
http://www.videnskab.dk/content/dk/kultur/journalistik_om_forskning_er_sjaldent_kritisk

http://www.videnskab.dk/content/dk/blogs/bag_om_videnskaben/sponseret_forskning_pavirker_resultater
Vh. Gert Karlson

Men Gert! Hvor sølle kan det blive?
Jeg skrev vel netop, at fusk er både veldokumenteret og skændigt. Jeg er ikke naiv og jeg har iøvrigt ingen mening om de pågældende professorers gøren og laden, jeg vil dele med denne debat. Jeg kender dem ikke og deres forskningsfelt ligger for langt fra mine kompetencer. Det jeg kritiserer er dine floskuløse angreb uden skygge af dokumentation, andet end nogle brede vendinger. Og jeg må konstatere, at du ikke forholder dig til min kritik af dine personangreb.
Jeg opfordrer di til at bevise, at de har lavet fejl, fortiet, fordrejet og hvad du ellers mener som følge af deres finansieringsgrundlag. Og hvad har du så at byde ind med, jo: "Jeg har allerede bevist disse professorers tilhørsforhold til medicinalindustrien" Du har ikke bevist noget som helst, Gert. De oplysniger har de to forskere selv opgivet på deres egne hjemmesider - i overensstemmelse med god skik og krav. Du retter konkrete anklager mod særligt Hans Bisgaard. Hvad har du konkret på ham? Ingen ting, lader det til. Jeg må derfor konstatere, at du intet har at byde ind med, andet end en generel mistænkeliggørelse - som du selv så rammende kalder det - mod forskerne. Det bliver næppe mere sølle.
Vh Wilhelm

Økonomisk afhængighed er en interessekonflikt

Kære Wilhelm
At stille spørgsmål er vel ok. At du tror så godt om dine medmennesker, at du ikke sætter spørgsmåltegn mht. at nogen kunne finde på at snyde for usselt mammon, er et godt menneskeligt træk hos dig. Virkeligheden er dog ofte en anden. Jeg antyder, at dette kunne være tilfældet hos de to professorer uden at jeg kan være helt sikker. Denne mistænkeliggørelse af professorerne, kunne de selv have undgået - blot ved at undgå at modtage midler fra industrien. 
Jeg har allerede bevist disse professorers tilhørsforhold til medicinalindustrien. Flere artikler her på videnskab.dk viser, at der er grund til bekymring:
http://www.videnskab.dk/content/dk/krop_sundhed/fare_for_farvede_forskningsresultater
http://www.videnskab.dk/content/dk/kultur/journalistik_om_forskning_er_sjaldent_kritisk

http://www.videnskab.dk/content/dk/blogs/bag_om_videnskaben/sponseret_forskning_pavirker_resultater
Vh. Gert Karlson

hygiejnehypotese?

Da jeg studerede medicin for mindre end et år siden, var koncensus at hygiejnehypotesen ikke hodt vand, og at den var blevet til på et uhyre spinkelt grundlag pga. journalisters fortolkning af en pressemeddelelse. De undersøgelser der er nævnt i artiklen kan ikke umiddelbart kobles til hygiejneteorien som jeg ser det. Man tilkender sig vel ikke Rudolf Steiner hvis man har et astma-barn der ikke kan tåle at leve efter reglerne. Atopikere har en defekt i deres immunsystem som kan være årsagen til tarmfloraen, og ikke omvendt. At børn der lever under kummerlige hygiejniske forhold ikke får diagnosticeret astma i samme omfang betyder måske ikke at de kommer så tit til læge? osv,osv...
Bedre hygiejne har forlænget levetiden for menneskeheden med 70 år. Så er det svært at komme og sige nu at det var en dårlig idé...

Lurvet debat, Gert Karlson

Til Gert Karlson
Prøv lige at nærlæse dine egne udgydelser:
Spørgsmålet er om har har den rette motivation til at finde årsagen til børnenes astma? Personligt, synes jeg, at hans tætte samarbejde til medicinalindustrien kunne påvirke hans dømmesans. Måske endda lede forskningen i en forkert retning?
Og..
Søren Pedersens professorat, fra DBAC, er 100 pct. betalt af medicinalindustrien. Dette er meget kritisabelt, da der ikke kan være nogen uvildighed tilbage. Stakkels astmabørn.
Tror du, at strategiske spørgsmålstegn ophæver dine ords karakter af direkte anklager? Uden skygge af bevis, blot drevet af dine personlige idiosynkrasier om naturvidenskabeligt funderede forskere, retter du direkte anklager mod to navngivne forskere for fusk. Du tåger det ind i spørgsmålstegn, men implicerer direkte at Hans Bisgaard skulle være motiveret til at lede forskningen væk fra en forståelse af og kur mod børneastma, således, at han kunne blive ved med at tjene fedt og børnene blive ved med at være syge. Det er fandeme grove løjer!
Bedre er det ikke med dine anklager mod Søren Pedersen. Du fradømmer ham, uden skygge af bevis, den videnskabelige hæderlighed, der er enhver forskers dyrebareste rygte. Ikke på grundlag af hans publikationer, resultater eller noget, bare sådan, fordi hans enhed er finansieret af medicinalinsustrien som sådan (pikant nok iøvrigt en række indbyrdes konkurrerende virksomheder, i hht det link du sætter ind)
Jeg skal slet ikke afvise, at der sker fusk i medicinalforskning rundt om i verden. Det er veldokumenteret og skændigt. Men når man retter så direkte, personlige anklager som du gør her, må der gælde et: Bevis eller skrid! Dette er ikke en svinesti. Hvis du har ære i livet, træder du frem med konkrete anklager, belagt med beviser. Ellers: Føj!
WLF
 

SYV PUND SKIDT

Når man sætter søgekriterier op for sådan en undersøgelse, kan det undre at man ikke får en historiker til at fortælle hvilke adfærdsændringer. Eksemplet med det tidligere Østtyskland er het typisk. Hvad skete der med børnene efter murens fald ? Jeg tør vædde med at man påbegyndte vaccinationer med MRF. Det nævnes endvidere at børn der lever i Rudolf Steiner "samfund" heller ikke har forhøjet risiko. Disse børn bliver heller ikke vaccineret. Det er politisk ukorrekt at nævne MRF selv om der stadig diskuteres i både USA og i England men herhjemme er diskussionen død, fordi de økonomiske interesser er så store. Og følgevirkningerne behandles medicinsk og det er der penge i, så hvorfor stoppe.

SV:Svar til Gert Karlson

Dansk BørneAstma Center (DBAC) er en klinisk forskningsenhed, der har drevet store fødselskohortestudier, hvor man ved at undersøge hundredevis af gravide kvinder og deres børn gennem en årrække under nøje planlagte og strengt videnskabeligt og etisk kontrollerede forhold har gjort nogle vigtige opdagelser, som er beskrevet i denne artikel. Alle projekter er godkendt af Lægemiddelstyrelsen og Videnskabsetisk Komité og monitoreres løbende af GCP-enheden (Good Clinical Practice) ved Københavns Universitetshospital.
Al forskning koster penge, og det aktuelle fødselskohorteprojekt koster mange millioner kr hvert år at køre. DBAC er hovedsageligt finansieret gennem en bevilling fra finansloven, penge fra Gentofte Hospital, Region Hovedstaden, Næstved Sygehus, samt gennem to store fondsbevillinger, en fra Lundbeckfonden (som er en privat fond, der støtter konkrete videnskabelige projekter indenfor sundheds- og  naturvidenskab) og en fra Det Strategiske Forskningsråd, som er en offentlig fond. Derudover søger vi løbende penge til mindre udgifter såsom mindre projekter, rejser for PhD studerende og medicinsk udstyr fra alle de fonde vi overhovedet kan komme i tanker om, herunder også fra medicinalvirksomheder. Indtægterne fra medicinalvirksomheder udgjorde i 2009 under 3% af vores samlede indtægter.
De forskningsresultater der kommer ud af projekterne publiceres i anerkendte internationale tidsskrifter, alle med peer-review, som netop sikrer at resultaterne bliver udsat for grundigt kritisk eftersyn fra internationale og uafhængige eksperter indenfor området.
Endelig har vi ikke forsøgt at gemme dokumentet om relationer til medicinalindustrien. Der er et link til dokumentet fra vores hjemmeside:
http://www.dbac.dk/content/hans-bisgaard-professor-overl%C3%A6ge-dr-med
Dokumentet er netop blevet opdateret, da nogle af oplysningerne var forældede.

Tak til Dansk BørneAstma Center for besvarelsen.
Jeg er på ingen måde i tvivl om, at I og Hans Bisgaard har papirene i orden i forhold til hvad systemet kræver. Jeg vil alene påpege den interessekonflikt, som opstår i kølvandet, når man har modtaget midler fra virksomheder, som kan have interesse i resultatet af den forskning som de støtter. Jeg forstår slet ikke, at forskere som Hans Bisgaard vil sætte sig i denne situation, når det kun er 3 pct. af DBACs indtægter.
Søren Pedersens professorat, fra DBAC, er 100 pct. betalt af medicinalindustrien. Dette er meget kritisabelt, da der ikke kan være nogen uvildighed tilbage. Stakkels astmabørn. Se detaljerne her: http://www.dbac.dk/userfiles/file/2006_COI_DBAC_SP.pdf
Venlig hilsen Gert Karlson, Grenaa

Svar til Gert Karlson

Dansk BørneAstma Center (DBAC) er en klinisk forskningsenhed, der har drevet store fødselskohortestudier, hvor man ved at undersøge hundredevis af gravide kvinder og deres børn gennem en årrække under nøje planlagte og strengt videnskabeligt og etisk kontrollerede forhold har gjort nogle vigtige opdagelser, som er beskrevet i denne artikel. Alle projekter er godkendt af Lægemiddelstyrelsen og Videnskabsetisk Komité og monitoreres løbende af GCP-enheden (Good Clinical Practice) ved Københavns Universitetshospital.
Al forskning koster penge, og det aktuelle fødselskohorteprojekt koster mange millioner kr hvert år at køre. DBAC er hovedsageligt finansieret gennem en bevilling fra finansloven, penge fra Gentofte Hospital, Region Hovedstaden, Næstved Sygehus, samt gennem to store fondsbevillinger, en fra Lundbeckfonden (som er en privat fond, der støtter konkrete videnskabelige projekter indenfor sundheds- og  naturvidenskab) og en fra Det Strategiske Forskningsråd, som er en offentlig fond. Derudover søger vi løbende penge til mindre udgifter såsom mindre projekter, rejser for PhD studerende og medicinsk udstyr fra alle de fonde vi overhovedet kan komme i tanker om, herunder også fra medicinalvirksomheder. Indtægterne fra medicinalvirksomheder udgjorde i 2009 under 3% af vores samlede indtægter.
De forskningsresultater der kommer ud af projekterne publiceres i anerkendte internationale tidsskrifter, alle med peer-review, som netop sikrer at resultaterne bliver udsat for grundigt kritisk eftersyn fra internationale og uafhængige eksperter indenfor området.
Endelig har vi ikke forsøgt at gemme dokumentet om relationer til medicinalindustrien. Der er et link til dokumentet fra vores hjemmeside:
http://www.dbac.dk/content/hans-bisgaard-professor-overl%C3%A6ge-dr-med
Dokumentet er netop blevet opdateret, da nogle af oplysningerne var forældede.

Beklager tekstudfaldene

Teksten som citeres kan læses her:
http://www.wave-guide.org/archives/emf-l/Mar2001/EMR-asthma-information-item-(Ober)-.html

Partikler binder til pollen

Personligt tror jeg at mange astma tilfælde hænger sammen med forurening fra transportsektorens udstødningsgasser. Partikelfiltrene som diesel motoriserede køretøjer har på, udslipper jo partiklerne så små at de kan binde sig til bla. pollen og støv. 
Derudover er der tusind andre faktorer som påvirker os dagligt, såsom tilsætningstoffer i vores fødevarer, vores mærkelige spisevaner med masser af tomme kalorier i form a slik, guf og sodavand o.s.v. Vores overdrevede forbrug af diverse parfumer og duftevande, sæber og shampooer fyld med kemi, næsesprays og håndkøbsmedicin angmas o.s.v.
Det er ligesom om at vi her i vesten tror vi kan leve som det passer os og så bare blive kureret af noget medicin hvis vi bliver syge. Forrebyggelse af sygdomme er den rigtige vej at gå. Medecineringen er blot lindring efter skaden er sket.
Derfor burde de fleste forsknings kræfter sættes ind på at forhindre folk i at få astma istedet for at jagte vidunder medicin der eventuelt kan kurere astma.
Desuden er medicinal industrien jo idag en multi trilliard forretning. Så ja der er nogen der tjener mange penge på at vi er syge. Jeg vælger at lægge mine penge hos dem der kan hjælpe mig med IKKE at blive syg.
 

Astma forårsaget af mobilstråling?

Astma kan ligesom mange andre sygdomme sikkert fremmes af mange faktorer.Forskellige forskere er inde på at mobilstråling / RF EMR måske også kan forårsage astma og / eller spille en rolle i forhold til astma.Se fx http://www.wirelessstress.com/Eller dette:In New Zealand also there is now concern regarding the increasing
incidence of asthma.
A health study conducted by the community of Ouruhia, NZ,
due to concerns associated with AM and FM radiofrequency
transmission in the district, included a number of asthma cases.
Most of the children in this same area are now on asthma medication.

There is now a great deal of speculation that the proliferation
of radiofrequency broadcasting and use of mobile phone technology
worldwide, may be contributing to respiratory diseases, amongst others. This possibility has influenced research in this area.
Dr Peter French, B.Sc., M.Sc., Ph.D., Principal Scientific Officer
of the Centre for Immunology at St Vincent's Hospital Sydney
has been studying the effects of radiofreqency/microwave
radiation on human cell function. Dr French's work and that of Dr John Holt of the Microwave
Therapy Centre, Perth Western Australia and Professor Olle
Johansson of Sweden reveal that electromagnetic radiation through
a range of frequencies affects the normal functioning of human
cells. Dr French has found that the production of histamine , which
is involved in bronchial spasm, is nearly doubled after exposure
to cellular phone frequencies.Dr Ivan Beale of NZ, has found that the immune related disease,
asthma was strongly associated with exposure to high voltage
power lines, (while noting the limitations of the study.)The effects of conventional anti-asthmatic drugs are inhibited
by cellular phone frequencies. http://www.wave-guide.org/archives/emf-l/Mar2001/EMR-asthma-information-item-(Ober)-.html

tilføjelse

Konspirationsteori: Det fremgår med al tydelighed, at Hans Bisgaard reklamerer for skidt og snavs. Man kan let lade sig narre af den slags. Men hvis man nu ved, at han formentig må være korrupt, så er det nærliggende at kigge på, at hans forskning også støttes af lægemiddelindustrien............ Hvis nu skidt faktisk fører til astma, er det så muligt, at han har fusket så han BEVIDST MANIPULERER, således at flere børn vil få gavn af relevant astmabehandling? Man ved aldrig med de anerkendte forskere og deres såkaldt peer-reviewed artikler... 

Er Gert Karlson en uvildig forsker?

Tak for en spændende artikel. Hans Bisgaard har i årevis bidraget med viden, som vi andre har kunnet lære meget af. Tak for det - og jeg sender min respekt....
Gert Karlson er projektleder på et videnskabeligt forskningsprojekt, hvor han har påvist at akupunktur givet hos børn med astma virker. Spørgsmålet er om han har den rette modtivation til at finde årsagen til børnenes astma? (Der nævnes mejeriprodukter ex) Personligt synes jeg, at hans tætte samarbejde med akupunktur-industrien kunne påvirke hans dømmesans. Måske endda lede forskningen i en forkert retning?
Her kan man se Gert Karlsens interessekonflikter: (læs diverse debattråde, hvor han forklarer sammenhængen med ost - mælks farlige konsekvenser - og så hans utrolige resultater også)
Det er vel ikke nogen tilfældighed, at det er dette, som er hans indtægtsgrundlag?
Personligt er jeg overbevist om at Hans Bisgaard vil blive ved med at undervise kvalificeret om astma hos børn - og at han ovenikøbet vil knokle for at finde supplerende viden på feltet. Tak for det. Det ville ikke være muligt i samme grad, hvis man ikke søgte penge hos industrien - og det ville da være synd for børnene.........

Er Hans Bisgaard en uvildig forsker?

Tak for en spændende artikel!
Professor Hans Bisgaard er måske den med den højeste ekspertise indenfor børneastma i DK. Spørgsmålet er om har har den rette motivation til at finde årsagen til børnenes astma? Personligt, synes jeg, at hans tætte samarbejde til medicinalindustrien kunne påvirke hans dømmesans. Måske endda lede forskningen i en forkert retning?
Her kan man se Hans Bisgaards interessekonflikter:
http://www.dbac.dk/userfiles/file/2005_COI_HB_DBAC_website.pdf
At dokumentet er lagt ind som en pdf-fil - og dermed ikke dukker direkte op i søgemaskinerne - er vel en tilfældighed!

Seneste fra Krop & Sundhed

Grønlandske stemmer

Aviaja

»Det er vigtigt, at lokalbefolkningen uddanner sig, for bedre at være en del af udviklingen og bedre kunne tjene penge på viden i stedet for at tjene penge på tønder af olie«

Aviaja Lyberth Hauptmann, ph.d.-studerende på DTU.

Tema om fremtiden for grønlandsk forskning

Det læser andre lige nu

Spørg Videnskaben

Abonner på vores nyhedsbrev

Når du tilmelder dig, deltager du i konkurrencen om lækre præmier.

Seneste blogindlæg