Annonceinfo

Kommer astma ind, når skidtet ryger ud?

Astma spreder sig hastigt i Danmark samt fra Vesten til resten af verden. Men hvorfor? Danske forskere arbejder på højtryk for at finde årsagen. I øjeblikket tyder det på, at vi lever for rent.

I dag virker behandling mod astma kun halvgodt. Årsagen er, at astma i virkeligheden er et væld af forskellige sygdomme, som burde blive behandlet forskelligt, forklarer dansk forsker. (Foto: CT757fan)

Engang så man måske et enkelt barn i folkeskoleklassen, som med mellemrum hev sin inhalator frem og sugede medicin ned i lungerne for at lindre sin astma.

I dag har en gennemsnitlig skoleklasse flere elever med astma. Lungesygdommen har fat i tre gange så mange som for 30 år siden, så i alt 300.000 børn og voksne lider af problemer med at få vejret. Tendensen er den samme i store dele af den øvrige vestlige verden.

Astma kan tilsyneladende ramme alle - og dog. Vidste du f.eks., at børn i ulande meget sjældent har astma? Eller at børn af mødre, som har boet ved siden af en kostald, stort set går fri? Ligesom børn fra Rudolf Steiner-miljøer, hvor man bl.a. siger nej til penicillin og spiser vegetarisk?

Murens fald fik astma til at brede sig

En pudsig historie om udviklingen af astma stammer fra Tyskland. I 1980erne lå antallet af astma- og allergitilfælde i Østtyskland et godt stykke under antallet i Vesttyskland.

Ti år efter Murens fald i 1989 var astma blevet lige så normalt i det tidligere Østtyskland som i resten af Tyskland. En tilsvarende udvikling så man, efterhånden som resten af Østeuropa fik demokrati.

Fakta

Omkring 150.000 børn under 15 år lider af astma; en betændelse i luftrørene, som giver hoste og åndenød.

Astma bliver betegnet som den hyppigste kroniske sygdom hos børn og unge i Danmark - men sygdommen forsvinder faktisk nogle gange med alderen.

Hvad er der sket? Hvad har vi i den rige vestlige verden, som gør os særlig udsatte for astma?

Forskere verden over arbejder på højtryk for at finde et svar. Ét af de steder, hvor man gør den mest koncentrerede indsats, er i Dansk BørneAstma Center på Gentofte Hospital under ledelse af overlæge Hans Bisgaard.

Centret bliver betragtet som i hvert fald Europas førende center for børneastma, og de 25 ansatte har efter 10 års intenst arbejde fundet et væld af faktorer, som påvirker astma.

»Når vi kigger ud over forskningen i fugleperspektiv, er det oplagt at antage, at astma har noget med vores livsstil at gøre. Lige nu ved vi ikke, hvad den specifikke årsag er, men vi har en hypotese,« konstaterer Hans Bisgaard, der også er professor på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet.

Unikke studier giver unikt indblik

For at følge forskernes hypotese skal man kende lidt til det bærende ben under Dansk BørneAstma Center; det unikke COPSAC - Copenhagen Studies on Asthma in Childhood.

Det ser ud til, at vi skal være lykkelige for, at børn elsker at grise sig til. Skidtet kan muligvis være med til at holde astma væk fra lungerne. (Foto: Colourbox)

COPSAC er navnet på både en forskningsenhed og på en ekstraordinært grundig samling undersøgelser. Alle undersøgelser springer ud af en 'grundpulje' - kaldet en kohorte - på 411 børn, der er blevet fulgt, siden deres astma-ramte mødre tilbage i 1998-2000 blev gravide og frivilligt meldte sig til at deltage.

Mødre og børn er siden da blevet målt, vejet og fulgt hvert halve år - og stort set alt bliver testet:

 • Blod
 • Udåndingsluft
 • Luftvejssekret
 • Afføring (for bakterier)
 • Urin (for spor efter kroppen reagerer mod astma - såkaldte inflammationsmarkører)
 • Hårprøver (for at måle nikotinniveauet i barnets omgivelser)
 • Modermælk (fordi hormonforstyrrende stoffer måske overføres via modermælk)

Desuden laver forskerne:

 • Målinger af lungernes funktioner
 • Allergitest
 • Skanninger af hele barnets krop (for at kortlægge sammen-sætningen af fedt og muskler)
 • Skanning af hele barnets genom (gener, dna)
 • Stikprøver af luftforhold i hjemmet ved hjælp af støvsugere og støvopsamlende pizzabakker øverst på reoler
 • Partikelmålinger i og uden for hjemmet, med hjælp fra Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet.

»Det er fascinerende i sig selv, at danskerne gider bruge al tiden på at være med til det her. De tager fri fra arbejde en dag hver sjette måned eller oftere, de fører dagbog hver dag og tager den medicin, vi foreslår. De er vores guldgrube, og det er deres indsats, der gør vores projekt unikt,« konstaterer Hans Bisgaard.

Gener påvirker astma

Det intensive arbejde og de mange analyser har givet en række åbenbaringer på COPSAC (se også boksen i bunden af artiklen).

Fakta

COPSAC's forskning peger i retning af, at forskellige undertyper af astma knytter sig til hvert sit defekte gen.

Én af de vigtigste er fundet af specifikke gener, som spiller en afgørende rolle i udviklingen af astma. Genernes betydning bliver understreget af, at forældre, især moderen, som regel giver sin astma videre til barnet, og forskerne har selv været med til at opdage i alt tre gener, som er knyttet til astma.

Men inden for al frontforskning har opdagelser det med at kaste nye spørgsmål af sig. I dette tilfælde: Hvorfor er der mennesker med defekter gener, som undgår at udvikle astma? Spørgsmålet leder hen til det, som gennem den seneste tid har optaget Hans Bisgaard og kollegerne i COPSAC-projektet allermest: Bakteriernes betydning.

Bakterier fra lungebetændelse i nyfødte babyer

»I starten af COPSAC lagde vi et ufokuseret kæmpe-net ud for at finde ud af, hvad i himlens navn det var for en sygdom, vi var oppe mod, og hvilke faktorer vi kan påvirke. I dag kan vi konstatere, at vi har haft vores største gennembrud og mest spændende fund inden for bakterier,« lyder det fra Hans Bisgaard.

En øjenåbner var en analyse af bakterier i luftvejene hos babyerne i COPSAC's kohorte, da de var 4 uger gamle. Analysen var tænkt som rent rutinetjek af lungerne, som man dengang troede var mere eller mindre sterile.

Forskerne opdagede til deres overraskelse, at det langt fra var tilfældet: I hver fjerde helt raske baby fandt de tre bakterier, som man normalt kun finder hos patienter med lungebetændelse. Senere offentliggjorde COPSAC resultater i New England Journal of Medicine, der viste, at netop de bakterieramte babyer havde 3-4 gange så stor risiko for at udvikle astma som 5-årige.

Syv pund skidt om året ser ud til at forebygge
Fiskespisende mennesker ser ud til at have mindre risiko for at få astma og allergi. Allergi er tæt knyttet til astma, men er ikke en selvstændig sygdom. Allergi er reelt en mekanisme, der forværrer både astma, høfeber og eksem - og de tre sygdomme ser ud til at være forbundne. (Foto: Colourbox)

Opdagelsen åbnede for alvor øjnene for, at bakterier ser ud til at være knyttet til astma, og siden da er mængden af indicier fra andre videnskabelige undersøgelser bare vokset og vokset. I Tyrol i Sydtyskland bor en del mennesker på gårde, hvor stald og bolig ligger i samme bygning, kun adskilt af en trævæg. Børn i det miljø får meget sjældent astma.

I Sverige undersøgte et hold forskere såkaldte antroposoffer, som tager ikke penicillin, ikke bliver vaccineret og som især spiser sund mad, som det er anvist i retningslinjerne udarbejdet af Rudolf Steiner. Et studie i det ansete tidsskrift The Lancet har vist, at deres børn sjældent udvikler astma og allergi.

For få måneder siden viste en undersøgelse i Plos One - en såkaldt fuldskala-sekventering af bakterier - at raske og astmatikere har forskellige bakterier i kroppen. Og på COPSAC er forskerne selv ved at lægge sidste hånd på et studie, som konkluderer, at jo flere forskellige bakterier du har i din tarm - altså jo mere mangfoldigt miljøet er - des bedre er du beskyttet mod allergi, som er beslægtet med astma.

»Alle de her studier peger i retning af, at en ubalance af bakterier i kroppen giver større risiko for at få astma. Min mormor sagde altid, at man skulle have syv pund skidt om året, og vores arbejde peger i retning af, at hun havde ret; når bare vi taler de rigtige bakterier, som ikke fremkalder sygdomme.«

Vi skal have balance mellem gode og dårlige bakterier

Hans Bisgaard har for alvor fået talt sig varm. Han peger på, at fundene »i mit hoved passer vældig godt ind under hygiejnehypotesen«, som første gang blev fremsat i en notits i British Medical Journal for et par årtier siden.

Ét af de 411 børn i COPSAC får testet sin lungekapacitet i lokalerne hos Dansk BørneAstma Center på Gentofte Hospital. (Foto: Dansk BørneAstma Center)

En sygdomsforsker (epidemiolog) observerede, at det sidste barn i en søskenderække havde mindst risiko for at få allergi - kaldet 'birth order defect'.

Forskeren spekulerede over, om det sidstfødte barn kunne være blevet hærdet af et øget mængde bakterier i omgivelserne, som med hvert barn var blevet endnu mere præget af snot, støv og skidt.

»Hvis man anlægger den synsvinkel, synes jeg, at mange af brikkerne i vores forskning begynder at passe sammen. Måske skal kroppen være i en tilstand af ying/yang mellem gode og dårlige bakterier, og måske har syge fået forrykket balancen, så de dårlige bakterier har fået overtaget. Det er i hvert fald vores primære hypotese i dag,« konstaterer Hans Bisgaard.

Fiskeolie og D-vitamin hjælper måske også

COPSAC er i øjeblikket i gang med forny og udvide de detaljerede studier. 800 gravide kvinder skal deltage i en ny kæmpe-undersøgelse, hvor fokus bliver lagt på mødre og børns mikrobiologi. Planen er, at mødrenes bakterier skal testes vaginalt to gange i løbet af graviditeten, og børnenes bakterier skal følges intenst i de første to år af deres levetid.

De detaljerede COPSAC-studier er svære at tilrettelægge, kræver mange arbejdstimer og koster mange penge, så forskerne har lagt hovederne i blød for at få så mange elementer med som muligt. Derfor skal den nye undersøgelse også afdække, om det har en effekt at spise fiskeolie samt en meget stor mængde D-vitamin.

citatMan kan spekulere over, om en ubalance i bakteriefloraen ved fødslen udløser det genetiske anlæg til astma
- Hans Bisgaard

»Det er en voldsom ressource at lave sådan et studie - og vi skal stadig tigge penge derude for at få det til at løbe rundt. Derfor skal vi også sikre os, at vi lærer mest muligt, når vi gennemfører det - og der er god grund til at teste fiskeolie og D-vitamin på en ordentlig måde,« forklarer Hans Bisgaard.

Fiskeolie er med af flere årsager: Studier antyder, at fedtsyresammensætningen i kroppen er med til at bestemme, hvilke bakterier som overlever, og dyreforsøg har vist, at fiskeolie kan genoprette en ellers ødelagt bakterieflora.

Andre studier indikerer, at børn på Færøerne bliver født større og kun udvikler halvt så meget astma som andre - samt at mennesker bosat tæt på kysten i England og Australien har væsentligt lavere risiko for at udvikle astma og allergi.

Endelig antyder COPSAC's tidligere studier, at et lavt niveau af D-vitamin hos moderen udløser flere astmatiske symptomer i barnets første leveår.

Hvis du selv er gravid og ønsker at deltage, kan du skrive en mail til COPSAC: contact@copsac.com

Læs flere detaljer om forskningen i boksen under links.

Astma-detektiver på sporet af indviklet sygdom

Forskerne fra COPSAC kender også andre elementer, som påvirker astma:

Alder

Astma starter hos småbørn. Hyppigheden aftager resten af livet. Allergi, derimod, bryder som regel ud i skolealderen og når sit maksimum i gymnasietiden. Derefter slipper den grebet om en del af sine ofre, så de helt slipper for allergi som ældre.

Køn

Dobbelt så mange små drenge som piger udvikler astma. Men fra puberteten skifter tendensen, så det pludselig er flest piger, som udvikler lungesygdommen.

Luftforurening

Forskerne ved desuden, at luftforurening spiller en svag rolle for udviklingen af astma.

Astma-detektiverne fra COPSAC har altså en række spor, de kan forfølge. De mange opdagelser har været med til at indsnævre antallet af mulige syndere og gjort det lettere at finde et fokus i eftersøgningen.

»I starten var det hypotesen, at astma starter hos børn. Så opdagede vi, at det snarere starter hos småbørn, siden spædbørn, og nu hælder vi i stigende grad til, at sygdommen starter allerede i graviditeten,« fortæller Hans Bisgaard.

Astma er flere sygdomme under samme hat

Ifølge Hans Bisgaard er astma svær at få kredset ind, blandt andet fordi den efterhånden har vist sig at være mere end én sygdom. Astma er i virkeligheden en række forskellige sygdomme med en fællesnævner, ligesom man kender det fra diabetes, der i dag er delt op i type 1 og type 2.

»Der er ingen tvivl om, at vi historisk set er meget primitive i vores tilgang, og man kan på nogen måder sammenligne os med læger for 100 år siden. Vi slår forskellige sygdomme sammen under ét navn, ligesom man i gamle dage mente, at 'feber' var en sygdom i sig selv.«

»Konsekvensen er, at alle får den samme pille til behandling, og man bruger den samme metode til diagnose. Det betyder, at alt kun virker halvgodt.«

»Det er virkelig indgangen til alt, hvad vi skal gøre bedre, og det er vores topmål her - at finde frem til de enkelte undertyper. Det er kun sådan, vi kan forebygge astma eller sekundært blive bedre til at behandle,« mener Hans Bisgaard.

SV:sandheden

Jeg fik formuleret en af sætningerne, så den kan misforstås.
Eddike er en ca. 5% opløsning af carboxylsyren eddikesyre i vand. Højere koncentrationer af edikkesyre end ca. 20% er ætsende og giver brandsår på huden ...

SV:sandheden

Dorte, det var afkalningsmiddel og jeg ved, at man referer til undersøgelser/links. Desuden ER det ikke til forebyggende behandling, forstå venligst, IKKE FOREBYGGENDE BEHANDLING, men istedet når man HAR FÅET KONSTATERET ÅREFORKALKNING og hvordan er feks. eddike(syre) farligt? (er det det samme som eddike?).

Kolesterol er en steroid metabolit med konsistens som bivoks. Det indgår naturligt og uden gener i cellernes membraner. Kroppen benytter det bl.a. til reparation af småskader i arteriernes vægge. Når der er for meget af det, dannes i forbindelse med en kronisk betændelsestilstand og en ophobning af makrofager en tyk indre væg, som fejlagtigt kaldes "forkalkning".Kolesterol er desuden en væsentlig bestanddel af såkaldte "galdesten" som heller ikke er sten (eller kalk).  Dette er årsagen til, at de, i modsætning til mineralerne i nyresten, ikke kan knuses med ultralyd.
Kolesterol er næsten uopløseligt i syre.Hvis nogen - som du påstår - har fået fjernet kolesterol i arteriernes vægge ved hjælp af en syre, er der tale om et mirakel. Metoden frarådes stærkt som livsfarlig, medmindre der er tale om en meget svag opløsning. Der er nok snarere tale om en ammestuehistorie, hvor virkningen af forholdsvis store mængder naturligt dannet højdensitet lipoprotein (HDL - en emulgator for kolesterol), har spillet en væsentlig rolle, som så af uvidende er tilskrevet syreindtag.
Eddike er en ca. 5% opløsning af carboxylsyren eddikesyre i vand. Det er ætsende og giver ved uforsigtig brug brandsår på huden. Ved indtagelse i koncentrationer over ca. 20% (fx afkalkningsmiddel) er eddikesyre livsfarlig pga. risiko for både påvirkning af blodets pH-værdi og ætsningsskader i halsen og fordøjelsessystemet generelt.
Hvis du foreslår nogen at indtage afkalkningsmiddel, pådrager du dig et meget alvorligt ansvar.

SV:kære carsten

før du anbefaler afkalkningsmiddel, som man bruger til kaffemaskiner - til forebyggende behandling hos mennesker med en folkesygdom såsom åreforkalkning - så må du lære, at komme med specifikke referencer til artikler fra peer-reviewed tidsskrifter. (Det burde være minimum science, nature, PNAS eller andet med tilsvarende impact-factor, hvis det skulle være bare en smule pålideligt, at en så giftig gift, skulle være fordelagtig at anbefale som behandling...)
Det her er alvor. Jeg tror ikke, du har lært at læse videnskabelige artikler - og må komme til at hoppe på noget sludder. Dette her er et web-site, der formidler viden fra videnskabens verden. Jeg har bemærket, at selv børn læser noget her. Så lad dog være med at sige den slags sludder - som du inderst inde godt må vide, at farligt, hvis man skulle afprøve i virkeligheden. Tænk hvis nogen skulle tro på det du sagde?
Det er ikke for at nedgøre dig Carsten. Det er for at sige dig ærligt, at du bevæger dig på et område, som du ikke har forstand på - og som er alvor. Hold dig væk fra det - før du lært mere på feltet. Dit navn står der bare - og enhver kan hedde Carsten Nielsen. Ingen kan se om du er professor, skoleelev eller tosse. Alle kan skrive her - men jeg er læge - og jeg er sikker på, at du har misforstået noget der. Du er så ikke den første jeg har hørt komme med den misforståelse pga ordet "forkalkede" årer. Det er blot en meget forsimplet måde at forklare, hvilken sygdom, der er i de blodårer, med de forandringer. Og blodårevægge er ikke lavet som vandrør. De tåler ikke samme kemikalier - det kan jeg love dig for!

Kjære Dorte
Nå har jeg fortalt deg om min fetter. Han døde på skummel måte i 2004 var det vel, rett i kista fra januar til Juni av Kreft i Pancreasområdet , efter å ha arbeidet for verdensbanken i Kasakstan og Albania. Det var dette med ens omdømme og avskjeder. Efter råd ifra megskrev han New yorkog gav mannen dårlig attest på mitt råd. "Han levverer ikke!" He does not deliver. Og han som ikke "levverte" men bare gikk der og spjåket var virkelig travel og høy på pæra. jeg har ikke peiling men sånt seller en ikke fløyter til. New York takket ham varmt! "Yes, we also thought so!" Så det er dette med å sparke folk.  Travle viktigperer i politikken og "næringsklivet " somikke kan redegjøre for seg og som ingen fatter hva driver med er Partisekretærer og skal ikke tåles. De ødelegger for helsa og musikken og tråkker på blomstene og skremmer viltet. De er ansatte og eier ikke sine egne kropper og penger og bleier og  prøver å bemektige seg andres.
"Hele Kasakstan er et oljefelt!" fikk vi vite. Afganistan er traseen for veien ut. Der ligger idag verdensproduksjonen av Opium. Hyggelig ikke sant? 
Nei, ekte fjordtorsk Dorte, du kan glede deg til noe...og fem sure sild.
 Hva som fikk meg tilå heve øyenbrynene er at senere kom det frem at en norsk UD- diplomat gikk i kista på nøyaktig samme vis efter å ha frekventert på Balkan han og. Jeg var en uke på forsøksreaktoren på Kjeller,og det er elementært å dope et medicament med la oss si C14 eller tritium og få det dit du vil i kroppen. Man har mer å velge i enn Polonium 210. (Men jeg ville nå brukt Cicuta virosa L. i salaten eller under osteskivene og reddiker oppå. Og meierismør. Det er kvikkere. )
Åreforkalkning, "Kælk!" heter det. 1 av 4 mennesker får vonde kuleledd, kingbolter i ca 45 årsalder, og man kaldte det "Kælk",og kurerte med katteskinn og microbølgebehandling. Oftalmoscopi viser alt annet enn "Kælk", det viser inflamasjon, rød kjøttkake. Sunne ledd er lyserød glatte,kapslede,  selvsmørende og selvreparerende. Jeghar hatt det der i 20 år men er kvitt det efter svær penicillinbehandling for lungeemboli. Av andre grunner regner jeg da med at det var voe så enkelt som obscure spirocheter av gamle flåttstikk. Det gamle middel som har en viss virkning er Sambucus nigra L, Hollywood you see, Hyllebærvin og hyllebærlikør. Derfor står det treet på alle gamle Danske bondegårder nemlig mot "Gikt"og min bror sa det er relevant og blitt the drug of choise now and then og i handel. Sambuchin etwa. 
"Åreforkalkning" da har vi helt ny teori da vet du. "Kælk" er det ikke i det hele tatt men man drøfter cholesterol. Dette må du kunne for det ligner jo både inflamasjon av åreveggene og elendighet i membraner, og kat og anjoner i forhold til ur- havet. Det havet er kritisk. Der har jeg også hørt vås om "surt" osv. pH er jo  livets hoved-koordinatakse, og det er bicarbonatbufferen som virker der og nevrofysiologisk direkte koblet så det regulerer seg selv med pustingen.
Avkalkingsmiddel i rør? Man har to valg alt etter hva man kan tillate seg, saltsyre eller eddiksyre. Jeg anbefaler 30 % eddik- essens som en meget praktisk og skånsom teknisk syre til fjærning av litt av hvert syreløselig i rør og ellers.
Vi hadde det i båten. Tiger på tanken, og der har tigeren intet at bestille. Tigeren har sorte, gule , og hvite hår. Og de hvite tigrene er særlig skumle. De passerer ethvert fysisk filter og felles i flottørdysen. Det går såbra i fint vær men så kommer Danskebåten eller så begynner det å hive på seg i pålandsvind foran et skjær og så mister man motoren. Oghaddegjentatt hatt det samme i renaut 4 på Autobagn. Slammet løsner og clogger når det er kritisk og man støtkjører.
"Kælk!".. sa de.. og gjentok: "Kælk!".. Endelig blev jeg så ekte forbanna at jeg tok til kjemien og analyserte.  "Kælk" var det ikke / itte!
Det var de feil oppborede oljekildene som ikke engang Saddam Hussein fikk fyr på Fossilt blåalgemudder svovelholdig som separeres og flotteres så godt man kan og selges billig til visse U-land uten egne oljekilder såsom Norge / Noreg,og så lurer man inn så mye man tør i et hemmelig rør på baksiden av crackeren på Mongstad.
Det eter rustfritt stål ved rødglødende hete og svovel som katalysator, og er et gammelt gassverksproblem Metallcarbonyler,  som destillerer rett over i bensinen og felles som sort carbonat i bånnsumpen på tanken. Men det hvite er Grignards reaksjon i ferskt galvaniserte tankbiler. Skamstekte agressive hydrocarboner som løser Zink. Dette felles først i forgasseren og kondensfjærner gjør vondt værre. Det gule er utgåtte kaloscher og condomer som man slomser opp i oljetankene, det er gummi. (problemet løses med grønn folkebensin vekk med den tigeren. Forbud mot det bly som berger dårlige bensiner krever renslighet i oljeindustrien og takk for det.)
Moral:  "Kælk" er det itte / ikkje/ ente der heller, og spør itte expertene om sånt men ta til kjemien eller spør en kjemiker.
Og som godnattsang for deg da Dorte........ når jeg ser på det tredje avsnittet ditt..... det er fælt!
Vi får sove på det Dorte, og så får du prøve å vekke meg og muntre meg opp med rundstykker ......  og så skal jeg gå til arbeidet imorgen og finne opp et remedium for dere  mot Dr. Q. Akk. Han er jo hånlig fritatt fra å  oppleve hva jeg skrev om saltsyre og eddiksyre og hvordan å løse opp oxyder og carbonater i rør og forgassere. Drøm   om blomstene da Dorte, og klar med rundstykkene så kanskje vi tenker bedre i morgen.
For jeg vet å skrive det som får expertene av skinnene og ut i myra hvor en kan få tatt dem,  for de har jo ikke lovlig artium. Fusk opp og fusk in mente. Og falske forklaringer. Få ferdig den lista di over falske forklaringer.

rettelse:

Man kan udsætte visse elementer af MÆNDs præstationer udendeligt, hvis man har forståelse for at applikere viden til noget man gør!

kære Dorte

Mht. morfin og heroin, så er dette ment som, at hvis AKUPUNKTUR BLIVER REDUCERET TIL AT KUN AT VÆRE TILSIGTET AT FJRENE SMERTER, SÅ ER AL OPERATIV- OG MEDICINSK BEHANDLING OGSÅ TILSIGTET AT FJERNE SMERTER OG KUNNE DERFOR LIGESÅ EFFEKTIVT BEHANDLES MED BEDØVENDE MIDLER!?
Afkalningsmiddel HAR jeg læst om været lavet forsøg med, men kunne ikke lige finde referencer på nettet til nu længe efter. 
Nysgerrighed er en underdrivelse.
Alt. behandler? I er alle alt. behandlere. I artiklen fremsættes det at man kan undgå astma ved at bo op ad en kostald!
Opløsningsmiddel: Eddike er et opløsningsmiddel så vidt vides, kalkdepositioneringer er lagring af kalk på indersiden af blodårer og led som i gigt (hvad skete der med den engelske kvinde der brugte æblecidereddike og blev bedre???)Forståelse er alfa og omega.
Selv bruger jeg forståelse af dopamin i relation til når jeg feks. har en kæreste og ikke ser fjernsyn. Man kan udsætte visse elemener af menneskers præstationer uendeligt, hvis man har forståelse for at applikere viden til noget man gør!

snart godnat

Kære Sverre
ikke for at blive for personlig. jeg er selektiv. det er naturligvis muligt, at jeg tager fejl - men jeg opfatter i Carsten som alternativ behandler - men som en ung mand, der er nysgerrig. (Er det ikke rigtigt Carsten?)
Med hensyn til anbefalinger af heroin, morfin, afkalkningsmiddel mm, så er jeg blot ærlig og siger, at det er farligt. Men jeg tror, at det må dreje sig om en misforståelse, at Carsten nævner det på en måde, så man nærmest tror, det er bedre end så meget andet.
Det er selvfølgelig også en misforståelse, det der er anbefalet om astmabehandling fra akupunktør, helende vand-behandler osv. men det er af en anden kaliber. det er mænd, der tjener deres penge på bevidst at manipulere. det er noget andet.

SV:Sverre:

Jeg ville ønske, du ville skrive på engelsk eller dansk, eftersom du tilsyneladende kommer med interessante indlæg (indimellem), men er for anstrengende at læse på norsk'.

Nilsen:
Jeg liker ikke folk som man må kline til så det singler før de blir spake og høflige. Det setter altfor store krav til vår verdensberømte toleranse og langmodighet i omgang med de  fremmedreligiøse  her i Norge / Noreg,  og jeg er overbevist om at man i Danmark også jevnt over deler dette syn.
Bare å nevne avkalkingsmidler for kaffemaskiner brukt mot "åreforkalkning" er en hånlig arrogant  kommersiell svæææær  rasisme,  et hånlig arrogant bøllespark mot forstanden til de arme skolebarn også i Danmark som måtte være falt i skade for å ha fått med seg pliktig folkeskolepensum i kjemi og fysiologi.
Kruttet Dorte, Kruttet, husk Kruttet. Det er her vi kan kunsten å komponere det den dag idag.

sygdom

alting er jo sygdom, hovedpine, forstoppelse, kræft, nærsynethed osv.

sandheden

Dorte, det var afkalningsmiddel og jeg ved, at man referer til undersøgelser/links. Desuden ER det ikke til forebyggende behandling, forstå venligst, IKKE FOREBYGGENDE BEHANDLING, men istedet når man HAR FÅET KONSTATERET ÅREFORKALKNING og hvordan er feks. eddike(syre) farligt? (er det det samme som eddike?).
Jeg er klar over, at det er en videnskabelig side, det er det jeg prøver at bidrage til, at det bliver ved med at være.

kære carsten

før du anbefaler afkalkningsmiddel, som man bruger til kaffemaskiner - til forebyggende behandling hos mennesker med en folkesygdom såsom åreforkalkning - så må du lære, at komme med specifikke referencer til artikler fra peer-reviewed tidsskrifter. (Det burde være minimum science, nature, PNAS eller andet med tilsvarende impact-factor, hvis det skulle være bare en smule pålideligt, at en så giftig gift, skulle være fordelagtig at anbefale som behandling...)
Det her er alvor. Jeg tror ikke, du har lært at læse videnskabelige artikler - og må komme til at hoppe på noget sludder. Dette her er et web-site, der formidler viden fra videnskabens verden. Jeg har bemærket, at selv børn læser noget her. Så lad dog være med at sige den slags sludder - som du inderst inde godt må vide, at farligt, hvis man skulle afprøve i virkeligheden. Tænk hvis nogen skulle tro på det du sagde?
Det er ikke for at nedgøre dig Carsten. Det er for at sige dig ærligt, at du bevæger dig på et område, som du ikke har forstand på - og som er alvor. Hold dig væk fra det - før du lært mere på feltet. Dit navn står der bare - og enhver kan hedde Carsten Nielsen. Ingen kan se om du er professor, skoleelev eller tosse. Alle kan skrive her - men jeg er læge - og jeg er sikker på, at du har misforstået noget der. Du er så ikke den første jeg har hørt komme med den misforståelse pga ordet "forkalkede" årer. Det er blot en meget forsimplet måde at forklare, hvilken sygdom, der er i de blodårer, med de forandringer. Og blodårevægge er ikke lavet som vandrør. De tåler ikke samme kemikalier - det kan jeg love dig for!

Det går som det plejer

Den debat her går som det plejer, man slår hinanden i hovedet mere eller mindre akademisk. Nogen er mere perfide end andre, så jeg slutter her, Jeg vil ikke spilde min tid på at læse personlige fornærmelser om det er Dorte som står bag eller andre. 

Sverre:

Jeg ville ønske, du ville skrive på engelsk eller dansk, eftersom du tilsyneladende kommer med interessante indlæg (indimellem), men er for anstrengende at læse på norsk'.

SV:det kommer nok.......

Jeg ved godt, at flertallet i USA tror på utrolige ting - den videnskabelige viden indenfor biologi taget i betragtning... (Jeg har lige købt ny amerikansk teori-bog i zoologi. I forordet står, hvorfor de principielt gør så meget ud at evolutionstankegangen - og hentyder direkte til kreationisterne, der skælder dem ud............. men det er faktisk rigtigt, hvor tosset det end virker på en dansker....)
Det er dog svært at tro, at folk kan blive ved med at tro på kvaksalvermetoder såsom akupunktur og homoepati efterhånden som flere og flere hører om forskningsresultaterne på området. Det har aldrig været "in" at fremstå dum og naiv. Og det gør man, hvis man læser disse simple undersøgelser, og stadig siger, at man tror på meridianer.
Så jeg tror sådan set at det er et spørgsmål om (kort) tid, før kunderne indser stupiditeten i at bruge penge på den suggestive metode. Jeg har prøvet at diskutere det med større børn. Først skal de lige fatte, at jeg siger, det er undersøgt, hvor man har sammenlignet med tandstikkere og "forkerte" punkter. Guuud - jeg troede da at akupunktur virkede - starter de med. Sidenhen synes de, at det er sjovt, at folk så går hen og betaler for det : )
Men samfundsøkonomisk er det store penge der går til komplementær medicin. Det er en ikke uvæsentlig andel af udgifterne på sundhedsområdet. Så det er meget udbredt - og det er som sagt udelukkende fordi, de har været dygtige til at manipulere - ikke fordi de har viden indenfor sygdom og behandling. (På det punkt er de nærmest blevet værre nogen af dem. Hjertesygdomme, astma, rytmeforstyrrelser, galdestensanfald, allergi!!!! Og så komme med sådan noget fis såsom at ostens ph - hvis den er sur - vil gøre, at knoglerne bliver ætset - eller nedbrudt............. det er det samme som i USA. Her er der også religiøse kræfter som er blevet mere stædige mht at alle arter blev skabt samtidig. De "beviser" i dag, at dinosauere har levet samtidig med mennesker............. Også dygtige manipulatører - som også forsøger at forbyde zoologibøger i biologi-undervisningen - hæ hæ)

Kjære Dorte
Dette her må du og jeg også ta standpunkt til.   Hvordan vi end snur og vender på det vil vi måtte ha vor egen og vor felles religion, om vi i det hele tatt skal kunne være levende, og være venner og tåle og forstå hverandre iallefall littegrann om så bare forbigående. (men jeg satser og håber og tror jo på i all evighet, snauere er jeg ikke.)   For dette er bevissthetens og sjelens natur. den er DEVINE.  Din og min felles religion, nemlig, vår DIA- LOG og forståelse. Vår felles bønn efter noter,om aldri så minimal. Og jeg sa vår religion måvære ny og frisk og oppdatert oglevende.  
Innser du eller vi dette, så skjønner du også lett hvorfor det er et så særlig prekært emne eller vann eller felt ( Feltet ETEREN, rommet eller området for den bevisste kommunikasjon, DET ETERISKE)  å beslaglegge og ta seg monopåol påog børse med og forgifte,  forsumpe,  forsøple,  forkvakle, og drive krig og borgerkrig om. Media- krigen.
  Krigen om Troens kategori, tillitens kategori, the cathegory of Faith and of Divinity.
"Das Psycho-Markt!" leste jeg på Tysk.Tyskerne kan få sagt det. Verdens Paver og despoter vet hva de gjør.  DE FORLANGER! mennesket til pliktig tvangs- konfirmasjon i den mest sårbare og mottagelige pubertet før man riktig er tørr bak ørene forat det skal sitte for livet,Og det gjør det joggu også i de aller fleste tilfelle somhensikten er,  som betingede reflexer -> psykiske vaner. BEGJÆRER OG FORLANGER,  og med de værste trussler såsom:
"Ellers får du ikke mat... Ellers blir du ikke voksen... ellers får du ikke fitte...ellers er du ikke en av "OSS!".... ellers blir du EX-COMMUNISERT!"
Og man velger ikke sine konfirmasjonsprester, de prakkes på en. Jeg nevner i fleng: SKigruppa, Håndballgruppa, Jazzbalettgruppa, Speidergruppa, Skolelaget, AUF, Unge Høyre, Skolemusikken, Sniffegruppa,... ( Og har ikke nevnt Vaticanegate, Prestegate, St.Olavsgate.... Korgruppa,...)
Ens fixe ideer,  og når man uttaler seg på "alles" vegne og det liksom bare er sånn, "Jamen sånn er det da?  Alle mener da det?" og man kan ikke redegjøre for hvorfor, det er preget på Fjortiosnivået. Imenneskets annen trassalder der man grunnpreges religiøst. samvittigheten fra hjerterota opp Vagus tillillehjernen medsin dyriske kvikkhet og åndens skjøre lille talglys oppå, det lille man måtte være blitt utdelt nøyaktig midt imellomøra og med lukkemuskulatur foran og bak der også.
Hvorfor tåler ikke Sverre Kolberg bilbelter og kollektivt felles og passivt og pliktig værne og sikkerhetsutstyr? Hvorfor ikke redningsvester i Båten og sikkerhetsline på taket og oppetter vegga sånn som Dorte? Endelig fant jeg det og hadde glemt det forlengst. Safety First- merket i Speideren! Svart på hvitt og i detalj. Gjør deg aldri avhengig av hjelpemidler og livsviktig utstyr som overmennesket kan monopolisere og påby og trekke vilkårlig tilbake.  Søk tvertimot sikkerhet gjennom ferdighet. Grunnkonfirmertkraftkonfirmert for å sitte for livet for mitt vedkommende. Hvilket har bragt meg ut i  mange stygge kulturkollisjoner, religions- kollisjoner. Men her sitterjeg oglever enn Dorte, en heller glad og munter og heller ungdommelig velberget person oghar kunnet postlegge noter og tekst til englesangen Barnets engler af Henrik Wergeland til deg og. En glede er ikke hel før den er delt og del den videre.
Dette område, våre fixe ideer, er vårt såkalt personlig ubevisste. Dorte og Sverre er trekk fortrekk forbausende likt oppdratt på det nivå Der har vi mye felles religion. Vår grunnleggende tro på Science som knytter seg til et felles esoterisk trenet virkelighetsbegrep,  tyder klart på det samme. Og så må vi bare være klar over at selve videnskabsbegrepet er anfektet og omstridt.  Men på norsk er det enkelt å skille. "Videnskab" betyr det ene og "Vitenskap" det andre, ved rettskrivningsreformen af 1938. Til Lenin, Qvisling og Mussolini.
Det er igrunnen den norm jeg går efter, den klassisk LENINistiske klassekampen mot vårt lærebibliotek som blev slettet ved reformen av 1938. Og denne Nilsen vi har sett og som jeg måtte tilskrive på tysk da han er totalt blank allerede i skånsk og må ha tolk på andre siden av den brua.  Og som ville ramle av kaia allerede i Kristiansand der det står et skilt "SPERRA!"......  It's problematic my dear Dorte. Arschloch, geht das? Rasshøl?  Schlappschwanz? man er da høflig?  Man skriver da ikke jævlare danske?
"SLUBBERTER-SLUBBERTER..!" er værst tenkbare skjellsord tilsjøs. Horesønn? Son of a Bitch? nei.. det forekommer jo selv i de bedste familier,..
Det er grunnleggende og skjellsettende sociale Normer.Og man føler sitt samfunn og sin konfirmasjon anfektet. Du husker Jernbaneskinna? den hadde vi til konfirmasjon, riktignok ikke hos Sognepresten men visse ting måtte man dog også lære i skolegården. det var et feilskjær Dorte.Vi blev delt i gutter og jenter tilkonfirmasjon. Man brukerhelt andre argumenter og midler når man sjekker. De lærte vi først senere. Stega-stige, og strå som man vikler inn i håret på dem og trekker forsiktig,..
Det handler omlærestil og læreunivers. Kort sagt Statsreligion Har man grep om den og kan endre den vilkårlig så har man en veldig makt, det vet alle verdens paver og despoter og deres LAKAIER. Det holdes "Kurs" om det der idag i Thinktank, lukket linje for de innvidde. Og det er hva du ser her på det presumtivt åpne marked.
 Man ryster på hodet, salget av at NASA ikke skal ha vært på månen, salget av 911 conspirationsteorier.  Det er elev-  øvelser i at amputere hjernen så man i neste omgang bedre kan sluke kameler, meine Liebe.  Og i dette farvann er det fritt frem å etablere buler og kassere efterat QVAKKsalverloven er avskaffet.  Det treffer ikke bare folks helse og skinn; det truer hus og hjem og folk og fe.   Klassekampen mot allmenndannelsen,Klassekampen mot REAL- skolen truer både hus og hjem  og folk og fe.    Tenk jeg måtte skrive tysk. Ikke engang Nynorsk:   HOLD KJEFT DITT NEK, JEG GIR EN ORDRE!.
Jeg har lanserte et ord på Hollandsk forresten. Tvangs-vaskere. Som blir jævla fint på Hollandsk, Dwangvassers! Jeg er ram i Hollandsg you see. Det sto det ei ny, hjemmelaga seg  der med karmer som skulle leveres.  Knullekasse? foreslo jeg.  De knakk av latter.
Men Miljøministeren scoret høyest. "Drittsekk!" sa han efter statsbesøget, "Den værste drittsekk jeg har møtt i mitt liv!"  (Ministeren  heter "leppa"( The lip) av historiske grunner og er av  Arbeiderpartiet)   Diplomatiet stusset og hysjet. Men dette kom The Commons for øre og hele Underhuset exploderte av latter for ordet blev forstått og det var jo sant.
 En Drittsekk.
Begrepet fløy worldwide og helt til Argentina som oversatte med Bolza di escremento. Men England måtte tipse de mindre sprogmektige om at det betyr shitbag, og de har ikke ordet i jevlig praktisk brug, en mangel ved det engelske sprog spør du meg.  
Jaja Dorte, det er alvorlig nok.
 Hvordan vurderer du meg foresten? som hverken bruker akupunktur eller homøopati og som ikke kjøper medisinene i pilleform eller prefabricerte qvanta fra mennesker men forteller deg hvor viktig det var med ei balje med torsk og sei og sild blodfersk fra fjorden i egen båt?og somhar gått på deg og foreslått og drøftet et bestemt alternativ fra min side til et pusteapparat så vi kan bli snillere mot hverandre og ha mer saklig nytte og bruk av hverandre? Af hensyn til Rigets Sikkerhed for ikke å si Imperiet.  
Rytmeforstyrrelser? Nei. Sjelden iallefall. Jeg fatter ikke at man kan leve så trygt uten en viss valid orientering til ting som det ikke ligger i menneskelig mandat å kunne tukkle med. Og  det er ikke sånn man medisinerer. jeg kjenner Digitalis og Gyldenlakk(den visste du ikke) og så er det natrium og kalium og calcium. Mere får ikke jeg gjort.
Jo en ting svært viktig kvinner vin og sang. Og Dorter....
 
 
 

Kære Dorte

Du nævnte noget som: Ja Carsten, og nu har man så fundet ud af at dopamin har relationer til vores pigment.... ironisk /sarkasme relation henkastende dette.
ABORGINES HAR MAN DERIMOD FUNDET UD AF RESPONDERER KRAFTIGERE ELLER MERE OVERFOR ALKOHOL END HVIDE, JEG GENTAGER: HAR - H -  A - R FUNDET UD AF .... Sådan kan du vist ikke misforstå dette Dorte.Ellers må du jo læse sætingen igen.
Jeg har ikke kaldt dig for UVIDENDE MEN HAR FREMFØRT AT DU INGEN FORSTÅELSE HAR UDVIKLET. Du bevæger dig ihvertfald ikke rundt frit i den viden du har tilegnet dig.
AFKALKNINGSMIDDDEL SOM ÅREFORKALKNINGSRELATERENDE MEDICIN ER, JEG GENTAGER - ER, BLEVET TESTET PÅ MENNESKER INTRAVENØST, MEN INTRAVENØST KUNNE LÆGERNE IKKE FÅ DETTE TIL AT VIRKE, der er tilsyneladende tale om noget lign. citronsyre eller eddikesyre, som min bedstemor altid brugte.
Jeg vil ikke tilføje mere her, for jeg ikke putter' for megen information på for dig at forholde dig til. Læs venligst disse punkter igen for ikke at misforstå dem igen.

det kommer nok.......

Jeg ved godt, at flertallet i USA tror på utrolige ting - den videnskabelige viden indenfor biologi taget i betragtning... (Jeg har lige købt ny amerikansk teori-bog i zoologi. I forordet står, hvorfor de principielt gør så meget ud at evolutionstankegangen - og hentyder direkte til kreationisterne, der skælder dem ud............. men det er faktisk rigtigt, hvor tosset det end virker på en dansker....)
Det er dog svært at tro, at folk kan blive ved med at tro på kvaksalvermetoder såsom akupunktur og homoepati efterhånden som flere og flere hører om forskningsresultaterne på området. Det har aldrig været "in" at fremstå dum og naiv. Og det gør man, hvis man læser disse simple undersøgelser, og stadig siger, at man tror på meridianer.
Så jeg tror sådan set at det er et spørgsmål om (kort) tid, før kunderne indser stupiditeten i at bruge penge på den suggestive metode. Jeg har prøvet at diskutere det med større børn. Først skal de lige fatte, at jeg siger, det er undersøgt, hvor man har sammenlignet med tandstikkere og "forkerte" punkter. Guuud - jeg troede da at akupunktur virkede - starter de med. Sidenhen synes de, at det er sjovt, at folk så går hen og betaler for det : )
Men samfundsøkonomisk er det store penge der går til komplementær medicin. Det er en ikke uvæsentlig andel af udgifterne på sundhedsområdet. Så det er meget udbredt - og det er som sagt udelukkende fordi, de har været dygtige til at manipulere - ikke fordi de har viden indenfor sygdom og behandling. (På det punkt er de nærmest blevet værre nogen af dem. Hjertesygdomme, astma, rytmeforstyrrelser, galdestensanfald, allergi!!!! Og så komme med sådan noget fis såsom at ostens ph - hvis den er sur - vil gøre, at knoglerne bliver ætset - eller nedbrudt............. det er det samme som i USA. Her er der også religiøse kræfter som er blevet mere stædige mht at alle arter blev skabt samtidig. De "beviser" i dag, at dinosauere har levet samtidig med mennesker............. Også dygtige manipulatører - som også forsøger at forbyde zoologibøger i biologi-undervisningen - hæ hæ)

Jasså er du det,Dorte?

Liebe Dorte
Du sier saa meget og vesentligt. Haaber du fik med dig vaar store fiskefangst igaar. den var rik og vesenlig i mange henseende og horisonter. Jeg har også virkelig sans for den store Svovelprediken. Den er ogsaa en høi kunst, og må være grundig erfaren, veloverveiet og forberedt, enkelt sagt ha kvalitet.
Krudtet? jeg er artillerist , Dorte. Til de kongelige artillerier.(det er derfor vi også svermer for St. a Barbara.) jeg er specialist på Svartkrutt.  Hvorfor egentlig ikke? Der kan jeg muligens lære dig noe Dorte. Tro kan flytte fjell, men det må være ekte tro, Kullsviertroen!
Det var engang ei kjerring. Hun hadde et stort fjell foran huset sitt som stengte for sola. Så gikk hun nut og folda hendene mot fjellet og sa: "Jeg trur, jeg trur, jeg trur.."  Og så gikk ho inn og la seg.
Neste morgen sto kjerringa opp gikk ut, og der sto fjellet like trygt. "Ja, var det ikke det jeg trudde?" sa kjerringa.
Men jeg har gjort andre erfaringer. Vi hadde et fjell. "kan ikke du sprenge vekk det fjellet?" sa heidrun. "Nei jer trur ikke det!" sa jeg, men hun maste. "Kan ikke du ta en faaaaagmann og få vekk det fjellet?"   "Nei jeg trur ikke det!" sa jeg for jeg tåler ikke Faaaaaagfolk og trur aldri på dem.
Det pågikk i  mange år, men så kom Johannes. Han hadde en hammer,og banket i fjellet og sa: "Se, Pappa, fjellet blir borte. Kan ikke du ta og banke bort det fjellet?"
"Nei, jeg trur ikke det" sa jeg "Men jeg vet om en annen metode!"
Så gikk jeg hen og fant Minebor efter verksmester E. McKolberg til Oscarsborgskolen, De Kgl Artillerier, gikk til smeden og fikk dem hvesset og smeden belærte meg om Newtons impulslov. "Det er ikke det tunge bamselaget men snerten i slaget som eter fjell!" (kke så tung hammer men høyere fart og treffsikkerhet fordi f.t=mV og hvis V for velocity  da er høi og t for time er svært kort, så blir kraften f for force enorm og overvinner enhver molekylær bindingskraft. Og massen m kan være moderat. ( skjønte du det Dorte? det er smedens lov, sleggeloven.  Science you see, ikke experter.)
Vi hadde Schwarzpulver af eget Kolbergstøisk fabricat til 17 Mai og lukten af revolution, og fjellet sprakk. Da fikk jeg blod på tann. "For Norge Kiæmpers fødeland, vi denne Skaal vil tømme, for naar vi først faar Blod paa Tand, vi søt om Frihed drømme.."(Johan Nordahl Brun)
Og forsket videre og skaffet tilslutt brugt elektrisk boremaskin og lærte at slibe op Wolframcarbid borestaal. Stjal halvannet kilo salpeter paa Universitetet, og fikk vekk fem kubikkmneter grunnfjell i det baltiske skjold på Follofjæla som er særlig krevende, den er høikomplicert "Kattefjell" 
Kullsviertroen, My dear Dorte,  Kullsviertroen, uden Kullsviertroen  hamler man ikke opp mot fjellet. Det nytter ikke bare at lægge sig paa ryggen og sove og tro på expertene.
Jeg håber Alternativene  skjelver, man regner en kilo dynamitt pr kubikkmeter fjell og jeg klarte 5 kubikkmeter med bare ett kilo salpeter og resten kull og svovl, efter de Kgl Artillerier. Det må være måte på til innvandrere og innvandrerreligiøs misjon,og når Danmark trues, så husk, her oppe i Fjorden har vi de kongelige artillerier og de Kongelige kanonstøberier,og har stort sett vært det eneste som virker og som duger når det virkelig gjelder Rigets Sikkerhed, allmuens trivsel, og Næringslivets beskyttelse og vekst!. 
 Gamle metoder duger, you see, og oppdateres og ajourføres til siste nytt fra Forskningsfronten slik ordren er.
Lag den lista Dorte. Jeg undersøker mange slike ting og får det bare ikke til å henge på greip og gå ihob med min chosmologi.
Man skal gå til det med et åpent sinn, men det er forskjell på åpent sinn og høl i hue. Og se særlig opp for hue under armen og armen i bind. Hue skal bæres historisk korrekt omtrent midt imellom akslene, og ikke afvekslende under høire og venstre arm og armen i bind, naar man vandrer i naturen og udi lægekunsten og andre kunstarter.
Vet du hva porno er? det er papirfitte. Nei Dorte, la oss ta til våre gitte forutsetninger her i fjorden og paa de danske Øer og i Skagerak  og bruge dem!
Værste skade er at når Spinndoktoriet har fått viljen sin og 50% av taletiden så vil ikke folket lenger kunne bli spurt i valg om vitale og existensielle ting. Demokratiet er største taper, som hensikten vel også er fra Thinktaks dvs. hin-mannens side.
Allmueskolen og REALskolen,Bergseminaret og våre ærverdige gamle tekniske aftenskoler samt kravene til lovlige avgangsbrev og svennebrev og mesterbrev og embedsexamener på individvivå ved Universitetet, er vårt forbruker- værn...
...Mot Paver og falske profeter, lav- adel og laugsbrødre, Thinktank dengang som nu, charmerende demagoger og sleske selgere!  Jeg gjentar.......!
( det er Kolbergs Theorem nr 739)
Og som sagt, en fenomenal fiskefangst. Igjen Dorte, den virker, men Dorta virker og. Hva har man allmennpraktikere for? jeg ville gjerne delt den fisken med deg så du virker enda bedre.  
 

jeg er nu demokrat : )

ytringsfrihed er da en fin ting. det betyder bare ikke, at man nødvendigvis skal være slibrig enig i noget, som virker vanvittigt forkert og skadeligt.
ytringsfriheden stimulerer argumentationsevnen. det skal gerne være forståeligt, hvad der er fornuftigt - og hvad der vil virke retfærdigt for de fleste.
Så jeg går mere ind for ikke at være så frygtelig bange for at svovle, når det faktisk er sund vrede, der er på spil. og hvorfor overhovedet bruge krudt på at korrigere nogle amatører? ja hvorfor egentlig ikke? det er vel blandt andet det, demokrati går ud på. (og hvem der bliver valgt i et demokrati afhænger så naturligvis af befolkningens uddannelsesniveau. kan man slippe afsted med "one-liners" og følelsesporno. Hvis nogen ikke ved hvad one-liners er - så er det sådan nogen spindoktorer underviser nogen politikere i at anvende sig i manipulativt øjemed. (uld i munden trækker ned, uanset hvad indholdet er...) følelsesporno er at udstille en kureret patient - som vi alle har stor medfølelse med. sådan en kvinde der trods svære galdestenssmerter stort set ikke har haft en sygedag. og som lægevidenskaben nægtede at hjælpe. og så fik hun en nål sat af en akupunktør. han nævner det ikke - men han er jo gud - og bør vi ikke alle elske ham? Den store helbreder. Det er følelsesporno. Også meget anbefalet til politikere, når de skal lave reklame i formiddagsblade. Indenfor lægeverdenen bliver de til grin - dem der tyer til populisme med ringe sandhedsværdi. Følelsesporno. Det er en manipulationsmetode, som ikke kræver den høje IQ at anvende - og så virker den morsomt nok hos rigtig mange.
ONE-LINERS og FØLELSESPORNO. Det er sådan nogle begreber, som er gode at lære dem, som vil udnytte dem, der udnytter ytringsfriheden, til at skaffe sig viden i den store stygge verden med internet mm.
Men OK. Måske en dag jeg keder mig, så vil jeg lige lave en liste over fejlagtige sundhedsråd, der er kommet i disse spalter de sidste dage-uger. Og dokumentere at læger er bedre : )

Ladies and Gentlemen

Hei Dorte, er du tilbake igjen.
Det er noe som heter å kaste perler for svin.
Men atter har du skrevet meget innholdsrikt,kanskje mer lesbart for andre, som har mulige erfaringer og assosiasjoner  til det. 
La meg se om jeg kan kommentere:
Toastmasterens diktatur blev  forkart meg af min fetter Jon Eivind , Han finner du på nettet. En McKolberg.  Som var i oppdrag av verdensbanken og Gro Harlem Brundtland i Kasakstan for å lære dem å lage en nodisk socialdemokratisk velferdsstat.
(oppgaven var å få de gamle kamerater inn på gamlehjem ogsikre dem Vodka,Kaviar, og Salamipå livstid slik Stalin har lovet, så de ikke schwimer rundt på veiene i stjålne mercedeser og tunge beltebiler men holder seg i ro, slik at Ungdommennkan slippe til. Vodka skaffer de selv, Salami kanleveres af danskerne, og kaviar har vi i Vesterålen.Alt dette kan leveres men de måtte vise budsjett at verdensbankens penger virkelig var gått til Vodka,Kaviar og Salami. Slikt som offisielt revidert regnskab og budsjedt var nemlig totalt fremmedkulturelt og klassefiendtlig for  dem )
Og det  var bare ikke mulig å komme til orde / få snøret i bånn. De levde bare ikke i den verden / i det univers. "Nei, vent med det, slike ting avgjør vi ved bordet...Ja, vi vet det, men we take that at the board.. vent til vikommer til bordet med det der..." Og han gikk der medsine stensiler og overheadprosjektører fra Universitetet, Norsk Utenrikspolitisk Institutt.
Bordet viste seg å være meget langt, og bugnet av store, klare vodkaflasker fraende tilannen, litt Salami, men  kaviar hadde de omtrent  ikke. Og Toastmasteren har talerlisten, der man må skrive seg opp.
Alle kameratene er typisk store, tunge vektige og fete, for ellers overlever man ikke i politikken under det regime. Første tale går til Presidenten. Skål Bånnski for Presidenten. Drikk ut kamerat, jamen drikker du ikke kamerat? Skal du ikke ha mere Vodka kamerat? Og man nipper ikke til glassene. Glassene blir fylt opp. Store, tunge, russiske industriglass, vannglass med klar Vodka.  Neste taler for Partiet, SkålBånnski, Bottoms up, for Partiet!.
Tredje for femårsplanen, Skål bånnski for femårsplanen, og glassene blir fylt opp. Fjerde for fabrikken,... og femte for det arbeidende folk. Sjette tale kommer så for det eiegode forhold mellom det norske og det kasakstanske folk. Skål Bånnski for det Norske folk.
Om du da klarerå stå opp and talk sense  efter 6 stive tunge russiske vannglass med klar vodka, så har du bestått i politikken. Politiske aspiranter blir af toastmasteren ført opp som syvende taler paa listen, så enkelt gjøres det.  Og de som skal dunne seg ut i politikken,på 8,9,10, 11,og 12..plass!
Dette er effektivt, russerne har levet med destillationsapparatet siden middelalderen og har allerede drukket seg ihjel. Men hva om du er muslim eller same eller centralasiatisk eller transuralsk folk? Du har jo ikke nubb for ditt folk har ikke drukket seg ihjel enda og er ikke selektert til den livsstil.  De folkeslag har jo ikke hatt destillasjonsapparatet før i helt nyere tid. Franskmenn og særlig engelskmenn italienere og tyskere og irere og skotter brugte samme fremgangsmåte på det nordamerikanske kontinent. De trengte nesten ikke å løsne et skudd. Kopper og meslinger gjorde først vei i vellinga og resten kunne effektivt saneres med ild- vann. Scotch,ogsærlig billig jamaica rhum . De vesteuropeiske folk på lavere breddegrader hadde allerede drukket seg ihjel og afrikanerne er tøffe, dessuten har de bestandig hatt øl. Men ikke over there, så land- nåmet og grunnleggelsen af The United States of America gikk like glatt og kurant med relativt enkle midler som opprettelsen og sikringen af det senere Sovjettsamvelde. 
 Slik at HOMO SOVJETTICVS er en realitet. Det er Origin of Spesies by struggle for life and survival of the fittest.... At the board!  Det er snakk om skjæra seleksjon på biokjemisk nivå i forhold til livsstil med destillationsapparatet involvert.  Merk den amerikanske borgerkrigen af de glade 20 aarene, Al Capone italieneren mod Nordmænd og Svensker ( The squareheads) i Chicago.
Nå er jeg gift med det over there og har historiene fra New England. Kennedyene McKennedy var spritsmuglere, derfor var de ogsaa Katolske i hodet. Men i godt lag tilsammen så eter vi kalkun og fisk. Jeg bringer King Oscar på boks,og en lang laks i spleiselag. De har Swordfish , aldeles ypperlig og kan minne om havkatt. "Scrod" smaatorsk, der scorer vi høyere for vi har den smellfersk on the rocks. Og Bianco at the board, ikke Vodka. De har manererog dyrker egen vin. Presten, ikke partisekretæren,  er toastmaster. Wein Weib und Gesang kan de, og det er sunnere faktisk.
Nå kan jeg jo være slem og grusom og hevde at man er åbenbart ikke enig om de mest elementære trekk i vort felles fysiologiske og biokjemiske milieu, Forbud og påbud.
 Jeg vil nemlig ha meg frabedt Klor, Formalin og slipestøv i mitt milieu, jeg tåler det ikke, jeg blir syk, svær bronchitt hver bidige gang. Men jegtåler svært godt  alle de populære allergener som er 1Bjørk. 2,gress, 3 Røyk,4 Nesler,5 Artemisia vulgaris,6 hund, 7 Katt, og 8  Hanegal, 9 MØØØØØØØØØ! 10 Bæææææææææ.  Kykklikyyyy og halleluja AMEN.  Som var Menneskehetens obligatoriske miljø gjennom hele stenalderen og den varlang.... 
Videre Eitemaur og brennmaneter,hvepsebol ja 5o bistikk (vet duhva Birøkter- ankler er? eller birøkter- belte? Det siste er når du ikke harpasset på å stappe skjorta ned ibuksene. Man tåler det.  Men ikke klor og formalin og cementstøv og den pliktige levestandarden med "El" varme og Polyuretanlakk. Den tåler jeg ikke.
Igår en svært torsk og en sei og tre silder. Jeg måtte som en løve hurtigst ta innmaten for å berge filetene,  jeg tåler det.  Og slike ting nemlig livsstil  politisk sådan  og verdensherredømme iallefal regionalt herredømme er hva man slåss om.  Jeg har mine prinsipper og hval-enzymet i maven kan trenes opp.
7 Rætter kan jeg såmenn være med på, for jeg er lett ingen kostforakter, men endel av disse rætterne må være at jeg nu får lov å spise markjordbær og villmoreller og villbringebær og blåbær og nyper eftersom de kommer,hvilket ikke er helt kurant. Jeg får ikke lov å klatre opp i trærne efter villmorellene og det er det beste jeg vet, og  ikke lov å gå barbent.
 Jeg skal ikke klage på noen, men  av og til må man virkelig også bryde forbud af hensyn til Sundheden. Vino tar jeg gjerne baade Bianco og Rosso. Weinauf Bier, dass rat ich dir, Bier auf Wein, das lass sein.
Wasser alleine macht stumm, das beweisen im meere die Fische.
Wein dagegen macht dumm, das beweisen die Herren am Tische
Als ich weder dumm noch stummmag sein, trink ich mit Wasser vermischt den Wein. (Goethe)
Det var det Dorte,  og i Bok-butikken i Hovedstaden fant jeg en egen hylle "Aversjoner". Der sto alle astmaene og allergiene og alle de populære allergener systematisk samlet under ett. (Men ikke om klor og formalin og cementstøv og slipestøv av glassfiber polyester.)
Derfor er det faktisk ille synes jeg at visse kropper ikke kan stille seg på talerlisten men tar det forgitt at de har 50% af talertiden selvom de ganske demonstrativt mangler mittlere Reife, BACCALAVREVS 1, REAL- skolen. Det blir Vodkasamvelde eller hvafaen for samvelde det blir.
Sincerely yours.

kære carsten

her et par korte kommentarer til dine mange udfald....
Som tidligere nævnt virker du interesseret i neurovidenskab - og jeg tror, du kommer frem til mange fejlkonklusioner, fordi du nok mangler at læse grundbøger på området først - da det ellers er utrolig svært at forstå artikler eller blot andres kommentarer på området. (REKLAME: det er sjovt at læse bøger.........)
Jeg har nok nævnt, at dopamin vist også skulle være tænkt på som pigment. Det var da jeg på et tidspunkt ville læse om dets rolle som neurotransmitter hos forskellige dyrearter - og her havde jeg en ret forgæves jagt når det drejede sig om nogle dyr i havet. Jeg tror faktisk det så var en gammel artikel om en blæksprutteart, hvor det blev nævnt i relation til det pigment (=farvestof) som er med til at give den farve. Sådan er det med mange af de stoffer vi laver - at de bruges til meget forskelligt. Det vil nok være ret svært at finde denne gamle reference for mig igen - men ikke umuligt. Pointen overfor dig er imidlertid, at du skal passe på med så at bruge sådan en bemærkning til at komme med teorier indenfor psykiatriske diagnoser. Jeg tror for eksempel ikke du vil finde en sammenhæng mellem den type pigment vi mennesker har i huden og biologiske reaktioner på alkohol. Det er et vildskud fra din hofte - og det lugter jo racistisk, selvom det sikkert ikke var tænkt sådan.
Når jeg ironisk nævnte, at jeg direkte er finansieret af medicinalindustrien skete det i forlængelse af, at jeg får gaver af mine forældre - og at jeg havde deres arbejde med at udvikle nye lægemidler - hvilket som bekendt primært betales af lægemiddelindustrien. (Her kunne den alternative industri lære noget. Lægemiddelindustrien skal selv bekoste meget dyre forsøg, for overhovedet at kunne komme med forslag til behandlingsmidler. De står med ansvar for at kunne dokumentere effekt før det overhovedet kommer på tale, at midlet kommer ud på markedet.....................) Bortset fra det får jeg ingen indtægt fra medicinalindustrien. Mon ikke din mor også kan finde på at hjælpe dig, hvis du er på spanden?
Jeg vil sige dig ærligt, at jeg mener du på aldeles tyndt grundlag kritiserer mig for at være uvidende og useriøs. Dette har du skrevet i så mange indlæg - ligesom nogle af de andre, der reklamer for helende vand, akupunktur og råd om at vandmangel er årsag til forhøjet blodtryk og hævede ben. (ha ha ha ha. hvis nogen er i tvivl, er det altså det værste sludder), Du selv nævner, at een har taget afkalkningsmiddel mod åreforkalkning - og det hjalp. Du mener så, at lægerne bør eftervise dette behandlingsforsøg på en anden patient også. ER DU VANVITTIG. Den læge, der ville prøve det du siger, ville miste sin lægeautorisation og muligvis ryge i fængsel. Det er gift med advarselstegn på du siger, skulle kunne virke mod åreforkalkning. Vi ser følgerne af at drikke den slags - mest hos børn der indlægges, fordi giften ikke var placeret væk fra børn, der ikke kan begribe at gift ikke er det samme som saft. Og vi ser da også folk indtage gifte i selvmordsøjemed. Så der er allerede god viden om skadeefffekterne, der ville ske, hvis man valgte at behandle folk med afkalkningsmiddel mod forkalkede årer......
Det er det jeg mener med, at uvidende vil tages ligeså seriøst, som dem, der har sat sig ind i området. Det er ingen nedladende kommentar - det er et faktum. Jeg VED at jeg ikke ved noget om stjernestøv. Jeg ved, at jeg ville spørge eksperter til råds, hvis jeg havde et konkret spørgsmål på området. Jeg ville ikke sige : Fysiker - ændrer stjerner masse med tiden - og vil jorden også forsvinde en dag? (For så kunne jeg jo begynde med nogle grundbøger, hvis jeg var så nysgerrig............)
Lad mig tilføje, at ekspert i medicinske sygdomme, der tilbyder behandling med "helende vand" - hvor man lige har haft hovedtelefoner mod et glas vand, før patienten indtager vandet - han nu antyder, at befolkningens helbred ville blive bedre, hvis læger og deres behandling forsvandt.
Meget svært at tage alvorligt. Hvordan skal man svare høfligt på sådan en kommentar?
Hvordan skal man svare, når en postuleret projektleder på et videnskabeligt forskningsprojekt om astmabehandling nægter at indgå i en dialog om forskningsresultater på området. Mens han gentagne gange kommer med fejlagtige oplysninger om astma - og med den anden hånd chikanerer seriøse forskere og læger.
Det er misforstået, at det er en dialog mellem gentlemen, som Sverre så præcist skriver. Det er grimt og ondt og på lavt plan. Indenfor lægevidenskab er det de syge, der mærker konsekvensen. Siden jeg ser mange syge - så ved jeg, at der er et problem, når amatører uden forstand på sygdom og behandling påstår at de har denne forstand - og samtidig mistænkeliggør dem, der faktuelt har forstand på området. Det er manipulation - og det er netop manipulation, som de lever af i forvejen. Dette er veldokumenteret videnskabeligt - så det er ikke udelukkende et holdningspræget udsagn. Det kan sagtens diskuteres alene med brug af forskningsbaseret viden på området.
Hvor er det dog trist, at uuddannede ikke kan forstå, at viden fås på den gode solide måde via uddannelse. Det er derfor der findes mange forskellige slags eksperter. Dette er baseret på en realistisk viden om, at det kræver meget tid og energi, at få opbygget professionel viden på et videnskabeligt området. Så det er naivt at forestille sig, at man kan springe over, hvor gærdet er lavest, og så komme frem til noget, som er tættere på sandheden. Det skal ikke tages seriøst - og det er oplagt forkert. Det nytter ikke noget at fortie dette simple faktum.
 
 

Fjer vs. høns?

"Hvorfor er der 10 % af landets læger på medicinalvareselskabernes lønningslister. Ok, såvidt er der ikke tale om politisager, men 10 % af landets læger er mange foredragsholdere og hvem informerer de om produkter og hvorfor?" - nu fik jeg ikke lige hørt/set gårsdagens 'Søndag21' (eller havd det nu hedder?), men er vi nu ikke ved at gøre en lille fjer til fem høns?: Som jeg hørte 'nyheden' i DR tidligere i går, var den, at ~10% af lægerne med bijobs ikke havde indberettet dette forhold, hvliket de åbenbart har pligt til - eller har de forresten nu også det, jf.:
"Hovedstadens læger kan fortsat bijobbe uden at spørge den offentlige arbejdsgiver om lov først. Regionen har opgivet at stramme reglerne for bijob." - kilde.

SV:Engelsk eller dansk og seriøst tak!

Sverre: De henvisninger som du hentyder til, er jo fejllæsninger/fejlforståelser af Dorte, fordi hun ser det hun vil se. Ydermere havde jeg ikke læst artiklen Jakob omtaler er forkert konkluderet resultat af af anden her på siden osv.
Forståelse har i altså ikke mange af jer!
Bruger Dorte briller eller kontaktlinser kjære Sverre?

Fräulein Nielsen
Bitte spucken Sie erst ihr Amfetamin raus bevor Sie hier eintreten. Ich hab doch garkein Jakob erwähnt.  Schier Blödsinn.

Engelsk eller dansk og seriøst tak!

Sverre: De henvisninger som du hentyder til, er jo fejllæsninger/fejlforståelser af Dorte, fordi hun ser det hun vil se. Ydermere havde jeg ikke læst artiklen Jakob omtaler er forkert konkluderet resultat af af anden her på siden osv.
Forståelse har i altså ikke mange af jer!
Bruger Dorte briller eller kontaktlinser kjære Sverre?

...fortsættelse...

...fortsættelse...af 03:49
Jeg tror da nok jeg udtrykker mistillid til alt. behandlere, men prøv lige at se udtalelserne ovenfor af Dorte (læge) og Gert (akupunktør). Den ene ser det hun vil se og den anden udtaler det han vil udtale, hvilket synes at være påstående adfærd.

SV:SV:SV:SV:alt afhænger af de øjne der ser.

... Dette er et væsentligt argument. Hvis ikke der er tillid eller gode erfaringer, så vil behandlerene være nødsaget til at stoppe.
Herhjemme er der mulighed for at benytte sig af uvidenhed om virkningen, dels fordi behandlingen er ukendt og dels pga. noget andet. Dette andet kan være forskellige forhold - vurder selv.

Hvorfor udtrykker du mistillid til læger som får financieret forskning af medicinproducenter, men ikke til "alternative" behandlere som tjener penge på deres behandlinger?
Hvis en "alternativ" behandler 100 mennesker og de 40 dør og 40 forbliver syge, men behandleren kun fremhæver de 20 som af ukendte årsager bliver helbredt, vil tilliden hos de godtroende forblive stor.

Vil det sige at 10 % af landets læger enten forsker eller holder præsentationer om medicin eftersom de er på medicinalvareindustriens lønningsliste?(præsentationer når der er tale om læger og ikke forskere, er forkasteligt overfor betalerne af medicinen, borgerne, eftersom læger i egenskab af læger er tillagt tillid, grundet man tiltror, at de er betalt af borgerne via skatten til at varetage udelukkende borgernes interesser)

SV:SV:SV:alt afhænger af de øjne der ser.

... Dette er et væsentligt argument. Hvis ikke der er tillid eller gode erfaringer, så vil behandlerene være nødsaget til at stoppe.
Herhjemme er der mulighed for at benytte sig af uvidenhed om virkningen, dels fordi behandlingen er ukendt og dels pga. noget andet. Dette andet kan være forskellige forhold - vurder selv.

Hvorfor udtrykker du mistillid til læger som får financieret forskning af medicinproducenter, men ikke til "alternative" behandlere som tjener penge på deres behandlinger?
Hvis en "alternativ" behandler 100 mennesker og de 40 dør og 40 forbliver syge, men behandleren kun fremhæver de 20 som af ukendte årsager bliver helbredt, vil tilliden hos de godtroende forblive stor.

SV:SV:Det er jo påfaldende

at AstraZeneca, Merck og Chiesi har konsulteret Hans Bisgaard og har haft ham til at give præsentationer.Hvorfor vælger de en af de førende forskere indenfor området i stedet for en ren dillettant? Yderst mistænkeligt!Ironi slut

Hvorfor er der 10 % af landets læger på medicinalvareselskabernes lønningslister. Ok, såvidt er der ikke tale om politisager, men 10 % af landets læger er mange foredragsholdere og hvem informerer de om produkter og hvorfor? Hvis det er patienter er det da et problem, at der betales af medicinalvareselskaberne.
Alt. behandlere: Ja, jeg har hørt at en stor del har fået perforeret deres lunger mm. af akupunktur, sikke noget....
Sverre: Hvad fabler du om? Skriv venligst på dansk eller engelsk hvis du vil have mig til at forholde dig om hvad du forholder dig til. Jeg kan og gider ikke læse dine kommentarer, men kan nu se mit navn i din seneste kommentar. Er det herfra du mener der er hak i et eller andet jeg har kommenteret eller sagt, så må du forholde dig til kommunikation på et andet og seriøst grundlag. Hvis jeg har lavet fejl, så vil gerne have det at vide, for så vidt, så kan jeg ikke finde noget at pege fingre af, udover angreb på mine kompetencer, af en psykiater der ikke engang kan læse simple konklusioner på noget hun selv har fremkommet med af forskningens findelser. Noget som hun tilsyneladende læser som fanden læser biblen. Har Dorte briller, det kunne være interessant at finde ud af?!

Carsten Nielsen
Ikke demon-  strer at du ikke er kvalifisert til å reise med bil til Sønderjylland, eller med Fergen Fredrikshavn-Gøteborg eller Hirtshals Kristiansand eller Fredrikshavn-Larvik, eller ta deg over Øresundbroen til Skåne, for der vil du måtte snakke engelsk og få det på engelsk, og engelsk kan du jo slett ikke / ikkje
Og hva  du gidder å lese har mindre å si, det er faktisk en fordel at du leser minst mulig, så man kan få ødelagt butikken din  uten at du begriper det engang.
Er du klar over hvordan vi vurderer det klientel som flåser så stolt av at de  ikke evner å lese en instruksjonsbok fra Malmø eller fra Bergen?
 Vi viser dem ut og helt bakerst i køen og helt ned på Aspirantbenken igjen under adskillig strengere oppsyn, for de har jo ikke engang lovlig avgangsbrev fra Ungdomsskolen.
Språk kan du altså ikke / itte.
Hva da med realfagene og naturfagene og medicinal og apotekerfagene unge mann?
Det er det nemlig flere som har påvist her.

SV:SV:alt afhænger af de øjne der ser.

Det betyder jo ikke at det såkaldte alternative ikke virker blot fordi der ikke er lavet diverse forsøg. De mennesker der arbejder med alternative metoder er ikke dummere eller mindre intelligente end andre, selv om de nogen gange bliver fremstillet på den måde. 

De er ikke dummere end andre, men deres indkomst er typisk baseret på metoder, som ikke har nogen påvist virkning.
"Alternativ" behandling hviler på påstande om, at et eller andet har en virkning, regelmæssigt "underbygget" af såkaldte testimonials, hvor patienter, som er blevet raske fortæller, at de er blevet kureret pga. behandlingen, uden at de på nogen måde kan vide om dette er tilfældet.
Imidlertid fortæller de "alternative" behandlere aldrig, hvor mange som ikke blev kurerede, og specielt ikke af, hvor mange som døde, fordi behandlingen enten ikke havde en positiv virkning, eller hvor virkningen var resultat af et parallelt traditionelt behandlingsforløb, eller når  behandlingen var direkte livsfarlig.
Anekdotiske fortællinger om succes er af ringe værdi, med mindre alle behandlede udtaler sig og efterfølgende kontrolleres for reelle virkninger af behandlingen, ligesom man er nødt til at inkorporere viden om lidelser, som forsvinder uden nogen form for behandling.

Min mor lærte os altid at der ikke var nogle der var dumme.
Alt. behandling i landene hvor denne er opstået, er ikke alternativ behandling i disse lande. Derimod eksisterer der i vesten et marked, hvor alle kan slå sig løs og gør det, indenfor dette mystiske nye felt, der desuden er en sidste udvej man altid kan prøve. I Kina feks. doneres der penge til behandleren, der er således ikke tale om gebyr eller betaling for noget med noget bestemtsat beløb. Dette er et væsentligt argument. Hvis ikke der er tillid eller gode erfaringer, så vil behandlerene være nødsaget til at stoppe.
Herhjemme er der mulighed for at benytte sig af uvidenhed om virkningen, dels fordi behandlingen er ukendt og dels pga. noget andet. Dette andet kan være forskellige forhold - vurder selv.

SV:SV:SV:Det er jo påfaldende

at AstraZeneca, Merck og Chiesi har konsulteret Hans Bisgaard og har haft ham til at give præsentationer.Hvorfor vælger de en af de førende forskere indenfor området i stedet for en ren dillettant? Yderst mistænkeligt!Ironi slut

...og hvorfor oplyser lægerne så ikke selv om disse forhold, når de nu ved disse vil fremkomme senere på skatteopgørelsen???

Totalt uforståelig kommentar, idet jeg har oplysningerne om de tre medicinalfirmaer fra Hans Bisgaards "Interessekonflikter" på Bisgaards egen hjemmeside http://www.dbac.dk/content/hans-bisgaard-professor-overl%C3%A6ge-dr-med

Ok, denne kommentar skal forståes iforhold til, at der idag i tv-søndag fremkommer, at 10% af landets læger modtager betaling fra medicinalvareindustrien, hvoraf blot en lille del er blevet oplyst om af lægerne selv, altså fortieles fra lægerne om dette forhold. Der er dog ikke (endnu ihvertfald) tale om politisager, men hvorfor oplyser blot en lille del af landets læger om disse forhold?

SV:Det er jo påfaldende

at AstraZeneca, Merck og Chiesi har konsulteret Hans Bisgaard og har haft ham til at give præsentationer.Hvorfor vælger de en af de førende forskere indenfor området i stedet for en ren dillettant? Yderst mistænkeligt!Ironi slut

Hvorfor er der 10 % af landets læger på medicinalvareselskabernes lønningslister. Ok, såvidt er der ikke tale om politisager, men 10 % af landets læger er mange foredragsholdere og hvem informerer de om produkter og hvorfor? Hvis det er patienter er det da et problem, at der betales af medicinalvareselskaberne.
Alt. behandlere: Ja, jeg har hørt at en stor del har fået perforeret deres lunger mm. af akupunktur, sikke noget....
Sverre: Hvad fabler du om? Skriv venligst på dansk eller engelsk hvis du vil have mig til at forholde dig om hvad du forholder dig til. Jeg kan og gider ikke læse dine kommentarer, men kan nu se mit navn i din seneste kommentar. Er det herfra du mener der er hak i et eller andet jeg har kommenteret eller sagt, så må du forholde dig til kommunikation på et andet og seriøst grundlag. Hvis jeg har lavet fejl, så vil gerne have det at vide, for så vidt, så kan jeg ikke finde noget at pege fingre af, udover angreb på mine kompetencer, af en psykiater der ikke engang kan læse simple konklusioner på noget hun selv har fremkommet med af forskningens findelser. Noget som hun tilsyneladende læser som fanden læser biblen. Har Dorte briller, det kunne være interessant at finde ud af?!

SV:SV:Det er jo påfaldende

at AstraZeneca, Merck og Chiesi har konsulteret Hans Bisgaard og har haft ham til at give præsentationer.Hvorfor vælger de en af de førende forskere indenfor området i stedet for en ren dillettant? Yderst mistænkeligt!Ironi slut

...og hvorfor oplyser lægerne så ikke selv om disse forhold, når de nu ved disse vil fremkomme senere på skatteopgørelsen???

Totalt uforståelig kommentar, idet jeg har oplysningerne om de tre medicinalfirmaer fra Hans Bisgaards "Interessekonflikter" på Bisgaards egen hjemmeside http://www.dbac.dk/content/hans-bisgaard-professor-overl%C3%A6ge-dr-med

SV:SV:det er ikke mig, der siger, at jeg ved alt

Malaria har utviklet resistens mot ... DDT.
Tak fordi du indirekte viser os, hvor meget du ved om emnet.
DDT er et insektmiddel, som bl.a. dræber de myg (Anopheles), som overfører malaria ved injektion af parasitter fra slægten Plasmodium. Det er stadig særdeles effektivt, især efter at det stort har været ude af brug i ca. 20 år, så Anopheles resistens er næsten udavlet, samtidig med, at man benytter en ny strategi for dets anvendelse (sprøjtning af bygningers indre).

Gru og huttemegtu!

Gentlemen
Dorte er på arbeid.
 De av dere som måtte ha falt i skade for å ha bestått Gymnas heller på lovlig måte , vil kunne scanne tilbage tiloverskriften "FØJ FØJ FØJ" 13 juli Kl 1511 hvor jeg i annet avsnitt har ført ett for denne Carsten Nielsen drepende  sitat, riktignok fra et tilsyneladende totalt annet fagområde.  Denne Mann , Mann med ljåen, somogså er citert,  er jo frikjent af US supreme court, slå den.  
Man kan av og til falle i alvorlig mistanke om at enkelte blir sponset og betalt honorarer pr spaltemillimeter når man stadig ser slikt demonstrativt hakk i plata (= hakk i Gramofonpladen, en mekanisk fejl)
Det er Klassisk kullfyrt svovelrykende industrialisme på sitt demonstrativt styggeste! Rullende og pesende og rullende frem på strengt ufravikelig, klassisk blankvals, i oppdrag. Typisk Thinktank. Typisk Asbestpalass. typiske kveldsandakter fra Deutschlandsender gjennom 40 år.  Slikt nytter det bare ikke å kle om i blå  cellophan. Det skinner igjennom.

SV:alt afhænger af de øjne der ser.

Det betyder jo ikke at det såkaldte alternative ikke virker blot fordi der ikke er lavet diverse forsøg. De mennesker der arbejder med alternative metoder er ikke dummere eller mindre intelligente end andre, selv om de nogen gange bliver fremstillet på den måde. 

De er ikke dummere end andre, men deres indkomst er typisk baseret på metoder, som ikke har nogen påvist virkning.
"Alternativ" behandling hviler på påstande om, at et eller andet har en virkning, regelmæssigt "underbygget" af såkaldte testimonials, hvor patienter, som er blevet raske fortæller, at de er blevet kureret pga. behandlingen, uden at de på nogen måde kan vide om dette er tilfældet.
Imidlertid fortæller de "alternative" behandlere aldrig, hvor mange som ikke blev kurerede, og specielt ikke af, hvor mange som døde, fordi behandlingen enten ikke havde en positiv virkning, eller hvor virkningen var resultat af et parallelt traditionelt behandlingsforløb, eller når  behandlingen var direkte livsfarlig.
Anekdotiske fortællinger om succes er af ringe værdi, med mindre alle behandlede udtaler sig og efterfølgende kontrolleres for reelle virkninger af behandlingen, ligesom man er nødt til at inkorporere viden om lidelser, som forsvinder uden nogen form for behandling.

SV:Det er jo påfaldende

at AstraZeneca, Merck og Chiesi har konsulteret Hans Bisgaard og har haft ham til at give præsentationer.Hvorfor vælger de en af de førende forskere indenfor området i stedet for en ren dillettant? Yderst mistænkeligt!Ironi slut

Uden at skyde nogle i skoene at de svindler med opgivelsen af oplysningers oprigtighed, så kan der, siden lægerne fortier langt den største del af disse tilfælde af at oplyse om disse forhold, være tale om at lægerne måske blot er blevet aflønnet ihenhold til interne provisionsaftaler, medicnalvareselskaberne og lægerne imellem, og nu oplyses der om disse som præsentationer mm.

SV:Det er jo påfaldende

at AstraZeneca, Merck og Chiesi har konsulteret Hans Bisgaard og har haft ham til at give præsentationer.Hvorfor vælger de en af de førende forskere indenfor området i stedet for en ren dillettant? Yderst mistænkeligt!Ironi slut

...og hvorfor oplyser lægerne så ikke selv om disse forhold, når de nu ved disse vil fremkomme senere på skatteopgørelsen???

...fortsættelse

Der er intet i vejen med læger Jakob, men når de som Dorte på rigets psykiatriafdeling, bliver overdraget 100% rådighed over hvad der skal til af medicinsk behandling på hendes anbefaling, betalt af staten, så er der grund til at stoppe lidt op for, at 10% af alle dansk læger er på medicinalvareindustriens lønningsliste. Meget stor del af disse læger opgav ikke dette forhold, før medicinalvareindustrien skulle oplyse om de specifikke forhold overfor staten. Kan du se problemet nu Jakob? Staten betaler, Dorte anbefaler og får så betaling af nogle medicnalvareselskaber. Hvad tror du hun KUNNE have interesse i at anbefale, Jakob?
Desuden så omtaler artiklen jo, at den ansvarlige del der har inflydelse på indeholdet af virksomt stof, sidder i skrællen af æbler, røde løg mm. Vi må således forholde os til at bruge hovedet, og herunder tænderne, til det de er indrettede og kan bruges til, nemlig at skrælle skrællen af æblerne og spise røde løg, noget der tager lang tid og kræver megen opmærksomhed, fokus og koncentration, altsammen forholdelseselementer. Vi kan selvfølgelig bruge en skrællekniv, men så er effekten formodentlig ikke så stor (halvvejs ironi).

Det er jo påfaldende

at AstraZeneca, Merck og Chiesi har konsulteret Hans Bisgaard og har haft ham til at give præsentationer.Hvorfor vælger de en af de førende forskere indenfor området i stedet for en ren dillettant? Yderst mistænkeligt!Ironi slut

SV:Er Gert Karlson en uvildig forsker?

Gert Karlson er projektleder på et videnskabeligt forskningsprojekt, hvor han har påvist at akupunktur givet hos børn med astma virker.

Tak til Dorte for denne interessante oplysning, som Gert Karlson åbenbart selv "glemte" at give os. Som Karlson bemærker, er det jo vigtigt at få kendskab til evt. interessekonflikter. Man merkt sich die Absicht und wird verstimmt.

SV:Svært at tage seriøst

Jeg tror, at hvis man lærer at spise eller indtage antibiotika, fremfor at injectcere det, så kan vi forholde os til det på et dybere niveau og lære af det.
Noget antibiotika kan fint indtages via munden, andet kan ikke. Hvis man er svært syg /inficeret er det altid nødvendigt at sprøjte det ind i en åre idet:

 • effekten indtræder hurtigere
 • Dosis bliver højere (Stoffet metaboliseres ikke via first-pass effekt)
 • Meget syge patienter sjældent kan indtage noget via munden
 • Meget af det vigtigste antibiotika ikke kan gives via munden (fx aminoglykosider og i vidtgående omfang cefalosporiner). De er særligt vigtige i starten af en behandling, når man ikke kender det infektiøse agens og må behandle bredspektret.

Mange patienter vil givet dø, hvis ikke dette gøres. Behandling af blodforgiftning har der været særlig fokus på gennem de seneste år (operation life, se www.sikkerpatient.dk). Man mener at man har kunne spare ca. 1000 menneskeliv på at optimere behandling af blodforgiftning. Det gør man ikke ved at give tabletter.Så snart patienten er i stand til det vil man i.ø. hurtigst muligt overgå til tabletbehandling.
 

Hvad er det der er svært at tage seriøst Jakob? At jeg forudser, at antibiotika er bedre at indtage gennem fordøjelsen end gennem direkte og mest effektive selvfølgelig intravenøst(rigtig stavet?) behandling?. Jeg studerer anatomien hovedsageligt og har ikke studeret ret meget medicinsk behandling i min tilgang til stoffet, men kunne fornemme dette som mest hensigtsmæssige behandling via noget andet Dorte forkaster, nemlig gutfeeling eller logik.
Ydermere, så var der i tv-søndag tale om en ældre dame der på 3. md. ikke kunne forlade hospitalet, fordi hun var ramt af bakterieangreb efter hofteoperation, som man ikke kunne behandle for. Måske er det så Islam man skal konvertere til, istedetfor specifik sygdomsbehandling. Det var ihvertfald svineproduktionens årsag til forøgelse af resistensheden, der var aktuel problem debateret. Jeg synes lige det med svineproduktionen skulle med, for ikke at fortie oplysninger, "ja, sabl mig ned hvem der kan!", men jeg søger stadig sandheden og ikke min sandhed, join eller lad være i denne søgen.
Ps. hvordan kan man give mig -1 for en rettelse, er det ved at blive personligt det her? Det med Dorte er ihverfald ikke personligt angreb herfra og er måske ikke nok underbyggende til at jeg kan sige, at jeg mener hun ukorrekt kalder mig uvidende, amatør mm.(hvilket jeg jo er), men mine hypoteser er jo, at medicin er noget man skal lære at forholde sig til. Derfor det med at forholde os til medicin på et "dybere nievau og lære det". Dette har klangen af frelsthed og hvis det er det som du Jakob, har svært ved at tage seriøst, så hatten a' for det.  

rettelse:

lægerne skulle selvfølgelig ikke teste det på ham, men på andres årer.

Svært at tage seriøst

Jeg tror, at hvis man lærer at spise eller indtage antibiotika, fremfor at injectcere det, så kan vi forholde os til det på et dybere niveau og lære af det.
Noget antibiotika kan fint indtages via munden, andet kan ikke. Hvis man er svært syg /inficeret er det altid nødvendigt at sprøjte det ind i en åre idet:

 • effekten indtræder hurtigere
 • Dosis bliver højere (Stoffet metaboliseres ikke via first-pass effekt)
 • Meget syge patienter sjældent kan indtage noget via munden
 • Meget af det vigtigste antibiotika ikke kan gives via munden (fx aminoglykosider og i vidtgående omfang cefalosporiner). De er særligt vigtige i starten af en behandling, når man ikke kender det infektiøse agens og må behandle bredspektret.

Mange patienter vil givet dø, hvis ikke dette gøres. Behandling af blodforgiftning har der været særlig fokus på gennem de seneste år (operation life, se www.sikkerpatient.dk). Man mener at man har kunne spare ca. 1000 menneskeliv på at optimere behandling af blodforgiftning. Det gør man ikke ved at give tabletter.Så snart patienten er i stand til det vil man i.ø. hurtigst muligt overgå til tabletbehandling.
 

manglende evne til at forholde sig

Hold op hvor var han god, ham forskeren på tv-søndag.
Jeg tror, at hvis man lærer at spise eller indtage antibiotika, fremfor at injectcere det, så kan vi forholde os til det på et dybere niveau og lære af det.
For længe siden hørte jeg om en mand der led af åreforkalning. Han drak så afkalkningsvæske til kaffemaskiner og blev helbredt eller kraftigt forbedret i hans "sygdom". Efterfølgende skulle lægerne så teste det, ved at injecere stoffet i hans årer, men kunne ikke få det til at virke. Manglende evne til at forholde sig, er mit postulat, hvorfor noget virker eller ej.

Interessant

som artikler kan læses forskelligt.

Her er et interessant link.
http://www.naturalnews.com/028981_quercetin_lung_disease.html
Det hander om hvordan forkølelse kan hjælpe en mod andre sygdomme og lidelser. I dag tænkte jeg på om det var sådan at jo mindre vi er i kontakt med sygehussystemet jo bedre, jeg tænker, i samme øjeblike vi tager medicin kan det være vejen til enden. fordi når vi bruger medicin kommer bivirkningerne. Hvis jeg tænker på bivirkninger af pennecilin som er debateret grundigt.

På denne hjemmeside står jo ikke en disse om hvordan forkølelse kan hjælpe en mod andre sygdomme og lidelser.Artiklens hovedbudskab er: 'quercetin could be a treatment for rhinovirus-caused infections and could be particularly beneficial for people with serious underlying chronic lung diseases.'Og handler altså om at stoffet quercetin muligvis kan være virksomt mod forkølelse forårsaget af rhinovirus. Forkølelse som hos patienter med kroniske sygdomme (i dette tilfælde KOL, astma og CF) kan medføre forværringer i tilstanden (s.k. exacerbationer).Det betyder altså at der måske engang i fremtiden kan fastslås af quercetin (som btw. fåes som kosttilskud) har effekt over for en sygdom som jo er ganske vanskelig at behandle (c-vitamin har fx. ingen væsentlig effekt).Hvis resultaterne holder stik i klininske forsøg har vi altså et nyt lægemiddel, som selvfølgelig også vil blive ordineret af læger. Et lægemiddel som pludselig også vil omgæres af mistro, når det nu bliver ordineret af læger (eller hvad Carsten??).
 

Så er der lige

Jeg husker en undersøgelse som viste at patienterne var bedre til at stille en diagnose end lægerne, idet patienterne ramte rigtigt i ca 80 - 85 % af tilfældene og lægerne ramte rigtigt i 35 % af tilfældene. I israel var der læge strejke for en del år siden i 2-3 mdr tror jeg det var. Der skete det bemærkelsesværdige at dødligheden faldt med 30 %. Det giver da stof til eftertanke. jeg vil sige at procenterne er jeg ikke helt sikker på, men det kan fides på nettet.
Her er iøvrigt en spændede dokumentarfilm,http://topdocumentaryfilms.com/run-from-the-cure/ den handler lidt om at industrien kun udvikler medicin hvis der er penge at tjene. Industrien er jo ikke human og tænker på menneskets overlevelse, det skal vi ikke tage fejl af. 

hvad der ikke lærer at gøre dig stærkere gør dig svagere...

Hører så lige i TV-avisen, at der er store problemer med infektioner efterfølgende feks. hofteoperationer, grundet resistens i bakterierne eller at bakterierne har lært at forholde sig til trusler.

Gener

Dorte, hvad kender man til genudvikling i individdet?

Hvad der ikke slår dig ihjel gør dig stærkere...

Dorte, du ved jeg godt kan lide dem og tak for læren så vidt, håber der kommer mere anvendelig basis dopamin-lærdom senere, men jeg var altså lige ved at græde, når du kalder mig uvidende mm., men som en munk siger på en cd jeg har, så er det "wrong wiev not to believe in KARMA". Du blev ovenover i min kommentar, lært hvordan KARMA rammer hastigt og præcist med visdom fra University of Michigan(kender du ham anatomikeren Robert D. Acland, FRCS, han er god).
"Hvad der ikke slår dig ihjel, gør dig stærkere." Gammelt mundheld, men mere viis end genforskning er(VI UDVIKLER LØBENDE VORES GENER, siger en gammel landmand jeg kender der avler fuldblodsaraberheste, noget jeg kan give ham fuld ret i fra egne observationer (og erfaringer endda)), altså visdommen fra gammel tid (naturlig forekommende udvikling og evolution!!!) i brugbarhed og anvendelighed.

SV:Nu vi er igang med..

Her er et interessant link.
http://www.naturalnews.com/028981_quercetin_lung_disease.html
Det hander om hvordan forkølelse kan hjælpe en mod andre sygdomme og lidelser. I dag tænkte jeg på om det var sådan at jo mindre vi er i kontakt med sygehussystemet jo bedre, jeg tænker, i samme øjeblike vi tager medicin kan det være vejen til enden. fordi når vi bruger medicin kommer bivirkningerne. Hvis jeg tænker på bivirkninger af pennecilin som er debateret grundigt.

Ja netop det som flere har påpeget, men grundet Dorte's manglende evne til, at bruge al den vidsdom som landet har investeret i for hende til andet end at skrive recepter og snakke om ost og snaps, så vil hun nok også finde, at University of Michigan ikke er nok valid materialetilgang til at kunne blive taget seriøst, har jeg ret Dorte?
Dorte kalder jo Carsten Nielsen (jeg), der gentagne gange har påtalt dette emne om udvikling i individdet til at modstå problemer senere:
 "...nogle uvidende som vil tages lige så seriøst, som dem der har sat sig ind i tingene."
Om det er sig selv Dorte omtaler som seriøs og Carsten Nielsen der er uvidende, er uvist, men kunne meget let være tilfældet. Man vil da ikke omtale sig selv sådan, vil man?(men læs videre for det rammer hende selv, helt til slut i min kommentar)
"Noget bedre end amatører, der stikker på tilfældige punkter, uden at have de mest basale kundskaber."
Her tror jeg ret sikkert at Dorte omtaler Carsten Nielsen som amatør og uden basale kundskaber.
Forståelse er uden for Dorte's område, eftersom medicinalvareindustrien informerer hende om alt hun har brug for at vide - jeg så lige Politikens artikel om at 10 % af landets læger modtager støtte fra medicinalvareindustrien, ligesom Dorte erkender at gøre. Størstedelen er dog tilsyneladende ikke så ærlige som Dorte i denne tilgang til at oplyse om denne sideindtægt. 
Det hjælper dog ikke på det fakta, at folk hun påstår ikke har sat sig ind i tingene og ikke har de mest basale kundskaber, har evne til at have ide om udfald af forsøg i højere grad end hun har. Dvs. Dorte må derfor, istedetfor som først postuleret herfra at Dorte omtaler Carsten Nielsen som uvidende og uden basale kundskaber, være den hun tilsigter at ramme med disse beskrivelser.
Dorte rammer ihvertfald beskrivelsen af sig selv til et UG+ synes det, ved at omtale sig selv 3. person, flertal. Uvidendende og uden basale kundskaber til at have forståelse for hvad der foregår.
Samtidig kan Dorte heller ikke læse eller forstå læst stof, eftersom hun tror jeg relaterer til hudfarve og psykiske sygdomme når jeg nævner at forskere har idag konkluderet, at aborgines(AUS urbefolkning) overstiger hvide's evne til at respondere til alkohol. Samtidig eksisterer hendes egen's henkastelse af forskeres konklusion om, at dopamin har relation til hudfarve eller pigment.
Jeg er klar over jeg ikke har deciderede papirer på mine kvalifikationer Dorte, men disse synes åbenbart intet værd, når du som besidder disse, har udviklet forståelse for dit erhverv som du har. Intet værd!
Hvis du Dorte, bruger briller, så kan jeg sk..isme godt forstå det, for du kan jo ikke se verden som den er! Derfor bruger nogle briller, de ser verden anderledes end den er, har du briller Dorte, for jeg kan afhjælpe dig med dem!
Jeg håber vi med denne yderst diplomatiske kommentar, har bragt Dorte ned på jorden til os andre. Vi søger sandheden og forståelse for de forskellige tilgange til artiklen. Også selv Robert M. Pirsig IQ 182 forlod fysikstudiet fordi der kun kan være en løsning på alle fysiske problemer, den rigtige(den direkte linjære forbindelse mellem to punkter).
Alting er om forholdelse, alting er forhold, forhold til at være (og have problemer med astma), forhold til at SE verden, forhold til at søge/SE sandheden fra flere forskellige perspektiver.....
Torben Munk, tak for at bringe debatten tilbage på ret spor, jeg tror nemlig du har helt ret. Når vi ikke lærer at forholde os til verden/stimuli, så bliver vi skrøbelige. Måske kan vi vokse med pencilinen, hvis vi er opmærksomme på hvordan denne virker. Vi kan således lære af pencilin, men det er ude i fremtiden for nu.

"FØJ FØJ FØJ"

Til alle
Nå er vi på beina igjen alle sammen, og Dorte trur jeg er på arb'e. La henne det.
Og jeg ber om Forståelse for at jeg ikke alltid kan lægge mig over i Riksmaal og i retning af Kristiansandsk af semantiske Grunne, idet mitt eventuelle Dansk ville være baade paataget og Forfængeligt. Vi maa nemlig give et citat ordrett fra Kilderne det Norske Universitetsblad Klima fra CICERO. Det er for at peke paa den Problematik i sin Alminnelighed, jeg vil sige Forferdelighed, Vederstyggelighed og ret ud sagt Grusomhed!, som endel dypt beklagelige Mennesker ved sin direkte skadelige og helsefarlige, ogsaa svært dyre Adferd og mangel paa Opdragelse og Holdninger, skaper for sine Medmennesker.
"Klimaforskerne er ifølge Steen Nilsen ikke klar over hvilken Kamp de befinner seg midt oppi. Han henviser til Stanford-biolog Paul Ehrlich sin uttalelse om at forskerne ikke forstår at de ikke befinner seg i en debatt mellom gentlemen, men i en gatekamp mot velfinansierte, nådeløse fiender som spiller etter andre regler. De som vil gå til angrep på klimaforskerne, stilles ikke til ansvar forpåstander som at "det blir kaldere", "Sola har skylda"  eller "havet stiger ikke". Den sentrale klimaforskeren Michael Mann har påpekt at de kreftene som motarbeider handling på klimaområdet, har tapt den vitenskapelige debatten og derfor gått over til svertekampanjer som skal miskreditere forskerne og dermed også klimaforskningen. De vet at dokumentasjonen ikke kan angripes. "
Innvendinger til dette er ukvalifisert. Det værste er at i denne situasjon okkuperer trenede Konfirmanter fra AKP-ML førerlinja lukket studium med lærelitteratur i partibygging fra Asbestpalasset Førerfakultetet kun omskolert hos Thinktank lukket studium og akademi til "liberalismen" som likeså trenger sine kadaverlydige misjonærer og emissærer i markedsføringen og hvor denne personalgruppe er skjermet fra allmenndannelsen og vinklet til den ordførende rollen fra barnsben av, Ordstyrer og hovedredaktørkrakkene og klistrer opp fagforeningsplakater med Partiets ordensreglemang på inngangsdørene på åpne fora. Så partiets innvidde medlemmer kan opptre immune.  De værnes mot "personangrep". 
Det hærverk og den bredspektret industrialiserte vold,  som dermed forøves mot de som måtte være falt i skade for å forholde seg heller til science og sine naturfaglekser i arbeidslivet og dagliglivet,  idet man som veloppdragen civilist   ikke er værnet som kadaverlydig soldat med egen sanitet, enses ikke  av ødelagte og durkdrevne fanatikere.  Om hvilke Dr. Dorte sier "FØY FØY  FØY",  hvilket er dansk og betyr FYYYYYYYYYYYYYY!
Hun har fortalt meg litt om blodslitet og hva de får inn på"riget" af halvdaua og feil oppskåret  slakt fra alternativene.
Så jeg håber derfor alle stemmeberettigede dansker og deres paarørende istedet tar seg en Gamle Oles Far, og en øl og en snaps, og av sild blir man snild, og gjør det heller hurtigst i en pissemyretue om man skulle ha hastverk og ikke på "hus" men under åpen himmel i Freyas Sal så man slipper unødige og ukvalifiserte nålestikk i alle meridianene.
 Og skulle ikke det hjelpe, så glem aldri Bjørkeriset, og om ikke det hjelper heller så ta til Urtemedicin så det monner.Ta til Urtica diocia og minst en meter lang og laaaaaaangsomt henover organet så den individuelle SKAM!- følelse vekkes på individ- nivå og på Selvets! nivå, slik at vi slipper folke- skammen på kollektivt nivå. Og hjelper ikke dette heller, eller tviler man på slike  metoder,  så gå til allmennpraktiker og spør etter ho Dorte.
Og få vekk det forferdelige kloret og formalinet, hverken bikkja eller katta har skylla.
 
 

svar til den gamle norske

ja gå læg dig Sverrre.
Jeg vil lige indrømme. at jeg har døgnvagt imorgen. Praktisk arbejde med dem, der skal være indlagt pga psykiatrisk lidelse på Rigshospitalet.
Nej - min far var ikke på firma der producerede alkohol. Det var min farfar til gengæld. Han var på salgschef på et bryggeri - og mon ikke det var derfra min far fik ideen med farmakologien? Også der bliver der anvendt kemi til videreudvikling af bedre øl. Min far har nu arbejdet på ganske almindeligt medicinal-firma - der udviklede medicn til dig og mig.......................... hæ hæ. rotter i kælderen - og videnskabsfolk i stueetagen. Noget bedre end amatører, der stikker på tilfældige punkter, uden at have de mest basale kundskaber. Mine forældre lever fortsat. Jeg er offentligt ansat. Jeg er direkte finansieret af medicinalindustrien fortsat - men det har aldrig afhænget af, om jeg anbefalede deres produkter................. Til gengæld er det indlysende for mig, at jeg bliver nødt til at sige, når de skide kvaksalvere gør skade på de syge, for at tjene deres egen sag. De er langt værre end de værste indenfor medicinalindustrien - og her er jeg altså vokset op med en del. De ville i det mindste altid holde fast i fagligheden. Her i denne tråd har man set de værste eksempler på amatører, der leger med andres helbred - uden nogen form for bremse overfor det, de ikke har forstand på. Føj for satan - lad mig forsøge at bekæmpe dem. Ikke fordi jeg er mor til børn, der har haft gavn af astmamedicin. Men fordi jeg er læge - og mine perspektiver er langt større. De laver meget større skade - det rammer altfor mange pga deres selvovervurdering og griskhed på¨trods af manglende uddannelse. FØJ FØJ FØJ

Seneste fra Krop & Sundhed

Grønlandske stemmer

Bo Albrechtsen, museumsinspektør ved Grønlands Nationalmuseum, drømmer om at få et naturhistorisk museum i Grønland.

Tema om fremtiden for grønlandsk forskning

Det læser andre lige nu

Spørg Videnskaben

Abonner på vores nyhedsbrev

Når du tilmelder dig, deltager du i konkurrencen om lækre præmier.

Seneste blogindlæg