Annonceinfo

Kommer astma ind, når skidtet ryger ud?

Astma spreder sig hastigt i Danmark samt fra Vesten til resten af verden. Men hvorfor? Danske forskere arbejder på højtryk for at finde årsagen. I øjeblikket tyder det på, at vi lever for rent.

I dag virker behandling mod astma kun halvgodt. Årsagen er, at astma i virkeligheden er et væld af forskellige sygdomme, som burde blive behandlet forskelligt, forklarer dansk forsker. (Foto: CT757fan)

Engang så man måske et enkelt barn i folkeskoleklassen, som med mellemrum hev sin inhalator frem og sugede medicin ned i lungerne for at lindre sin astma.

I dag har en gennemsnitlig skoleklasse flere elever med astma. Lungesygdommen har fat i tre gange så mange som for 30 år siden, så i alt 300.000 børn og voksne lider af problemer med at få vejret. Tendensen er den samme i store dele af den øvrige vestlige verden.

Astma kan tilsyneladende ramme alle - og dog. Vidste du f.eks., at børn i ulande meget sjældent har astma? Eller at børn af mødre, som har boet ved siden af en kostald, stort set går fri? Ligesom børn fra Rudolf Steiner-miljøer, hvor man bl.a. siger nej til penicillin og spiser vegetarisk?

Murens fald fik astma til at brede sig

En pudsig historie om udviklingen af astma stammer fra Tyskland. I 1980erne lå antallet af astma- og allergitilfælde i Østtyskland et godt stykke under antallet i Vesttyskland.

Ti år efter Murens fald i 1989 var astma blevet lige så normalt i det tidligere Østtyskland som i resten af Tyskland. En tilsvarende udvikling så man, efterhånden som resten af Østeuropa fik demokrati.

Fakta

Omkring 150.000 børn under 15 år lider af astma; en betændelse i luftrørene, som giver hoste og åndenød.

Astma bliver betegnet som den hyppigste kroniske sygdom hos børn og unge i Danmark - men sygdommen forsvinder faktisk nogle gange med alderen.

Hvad er der sket? Hvad har vi i den rige vestlige verden, som gør os særlig udsatte for astma?

Forskere verden over arbejder på højtryk for at finde et svar. Ét af de steder, hvor man gør den mest koncentrerede indsats, er i Dansk BørneAstma Center på Gentofte Hospital under ledelse af overlæge Hans Bisgaard.

Centret bliver betragtet som i hvert fald Europas førende center for børneastma, og de 25 ansatte har efter 10 års intenst arbejde fundet et væld af faktorer, som påvirker astma.

»Når vi kigger ud over forskningen i fugleperspektiv, er det oplagt at antage, at astma har noget med vores livsstil at gøre. Lige nu ved vi ikke, hvad den specifikke årsag er, men vi har en hypotese,« konstaterer Hans Bisgaard, der også er professor på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet.

Unikke studier giver unikt indblik

For at følge forskernes hypotese skal man kende lidt til det bærende ben under Dansk BørneAstma Center; det unikke COPSAC - Copenhagen Studies on Asthma in Childhood.

Det ser ud til, at vi skal være lykkelige for, at børn elsker at grise sig til. Skidtet kan muligvis være med til at holde astma væk fra lungerne. (Foto: Colourbox)

COPSAC er navnet på både en forskningsenhed og på en ekstraordinært grundig samling undersøgelser. Alle undersøgelser springer ud af en 'grundpulje' - kaldet en kohorte - på 411 børn, der er blevet fulgt, siden deres astma-ramte mødre tilbage i 1998-2000 blev gravide og frivilligt meldte sig til at deltage.

Mødre og børn er siden da blevet målt, vejet og fulgt hvert halve år - og stort set alt bliver testet:

 • Blod
 • Udåndingsluft
 • Luftvejssekret
 • Afføring (for bakterier)
 • Urin (for spor efter kroppen reagerer mod astma - såkaldte inflammationsmarkører)
 • Hårprøver (for at måle nikotinniveauet i barnets omgivelser)
 • Modermælk (fordi hormonforstyrrende stoffer måske overføres via modermælk)

Desuden laver forskerne:

 • Målinger af lungernes funktioner
 • Allergitest
 • Skanninger af hele barnets krop (for at kortlægge sammen-sætningen af fedt og muskler)
 • Skanning af hele barnets genom (gener, dna)
 • Stikprøver af luftforhold i hjemmet ved hjælp af støvsugere og støvopsamlende pizzabakker øverst på reoler
 • Partikelmålinger i og uden for hjemmet, med hjælp fra Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet.

»Det er fascinerende i sig selv, at danskerne gider bruge al tiden på at være med til det her. De tager fri fra arbejde en dag hver sjette måned eller oftere, de fører dagbog hver dag og tager den medicin, vi foreslår. De er vores guldgrube, og det er deres indsats, der gør vores projekt unikt,« konstaterer Hans Bisgaard.

Gener påvirker astma

Det intensive arbejde og de mange analyser har givet en række åbenbaringer på COPSAC (se også boksen i bunden af artiklen).

Fakta

COPSAC's forskning peger i retning af, at forskellige undertyper af astma knytter sig til hvert sit defekte gen.

Én af de vigtigste er fundet af specifikke gener, som spiller en afgørende rolle i udviklingen af astma. Genernes betydning bliver understreget af, at forældre, især moderen, som regel giver sin astma videre til barnet, og forskerne har selv været med til at opdage i alt tre gener, som er knyttet til astma.

Men inden for al frontforskning har opdagelser det med at kaste nye spørgsmål af sig. I dette tilfælde: Hvorfor er der mennesker med defekter gener, som undgår at udvikle astma? Spørgsmålet leder hen til det, som gennem den seneste tid har optaget Hans Bisgaard og kollegerne i COPSAC-projektet allermest: Bakteriernes betydning.

Bakterier fra lungebetændelse i nyfødte babyer

»I starten af COPSAC lagde vi et ufokuseret kæmpe-net ud for at finde ud af, hvad i himlens navn det var for en sygdom, vi var oppe mod, og hvilke faktorer vi kan påvirke. I dag kan vi konstatere, at vi har haft vores største gennembrud og mest spændende fund inden for bakterier,« lyder det fra Hans Bisgaard.

En øjenåbner var en analyse af bakterier i luftvejene hos babyerne i COPSAC's kohorte, da de var 4 uger gamle. Analysen var tænkt som rent rutinetjek af lungerne, som man dengang troede var mere eller mindre sterile.

Forskerne opdagede til deres overraskelse, at det langt fra var tilfældet: I hver fjerde helt raske baby fandt de tre bakterier, som man normalt kun finder hos patienter med lungebetændelse. Senere offentliggjorde COPSAC resultater i New England Journal of Medicine, der viste, at netop de bakterieramte babyer havde 3-4 gange så stor risiko for at udvikle astma som 5-årige.

Syv pund skidt om året ser ud til at forebygge
Fiskespisende mennesker ser ud til at have mindre risiko for at få astma og allergi. Allergi er tæt knyttet til astma, men er ikke en selvstændig sygdom. Allergi er reelt en mekanisme, der forværrer både astma, høfeber og eksem - og de tre sygdomme ser ud til at være forbundne. (Foto: Colourbox)

Opdagelsen åbnede for alvor øjnene for, at bakterier ser ud til at være knyttet til astma, og siden da er mængden af indicier fra andre videnskabelige undersøgelser bare vokset og vokset. I Tyrol i Sydtyskland bor en del mennesker på gårde, hvor stald og bolig ligger i samme bygning, kun adskilt af en trævæg. Børn i det miljø får meget sjældent astma.

I Sverige undersøgte et hold forskere såkaldte antroposoffer, som tager ikke penicillin, ikke bliver vaccineret og som især spiser sund mad, som det er anvist i retningslinjerne udarbejdet af Rudolf Steiner. Et studie i det ansete tidsskrift The Lancet har vist, at deres børn sjældent udvikler astma og allergi.

For få måneder siden viste en undersøgelse i Plos One - en såkaldt fuldskala-sekventering af bakterier - at raske og astmatikere har forskellige bakterier i kroppen. Og på COPSAC er forskerne selv ved at lægge sidste hånd på et studie, som konkluderer, at jo flere forskellige bakterier du har i din tarm - altså jo mere mangfoldigt miljøet er - des bedre er du beskyttet mod allergi, som er beslægtet med astma.

»Alle de her studier peger i retning af, at en ubalance af bakterier i kroppen giver større risiko for at få astma. Min mormor sagde altid, at man skulle have syv pund skidt om året, og vores arbejde peger i retning af, at hun havde ret; når bare vi taler de rigtige bakterier, som ikke fremkalder sygdomme.«

Vi skal have balance mellem gode og dårlige bakterier

Hans Bisgaard har for alvor fået talt sig varm. Han peger på, at fundene »i mit hoved passer vældig godt ind under hygiejnehypotesen«, som første gang blev fremsat i en notits i British Medical Journal for et par årtier siden.

Ét af de 411 børn i COPSAC får testet sin lungekapacitet i lokalerne hos Dansk BørneAstma Center på Gentofte Hospital. (Foto: Dansk BørneAstma Center)

En sygdomsforsker (epidemiolog) observerede, at det sidste barn i en søskenderække havde mindst risiko for at få allergi - kaldet 'birth order defect'.

Forskeren spekulerede over, om det sidstfødte barn kunne være blevet hærdet af et øget mængde bakterier i omgivelserne, som med hvert barn var blevet endnu mere præget af snot, støv og skidt.

»Hvis man anlægger den synsvinkel, synes jeg, at mange af brikkerne i vores forskning begynder at passe sammen. Måske skal kroppen være i en tilstand af ying/yang mellem gode og dårlige bakterier, og måske har syge fået forrykket balancen, så de dårlige bakterier har fået overtaget. Det er i hvert fald vores primære hypotese i dag,« konstaterer Hans Bisgaard.

Fiskeolie og D-vitamin hjælper måske også

COPSAC er i øjeblikket i gang med forny og udvide de detaljerede studier. 800 gravide kvinder skal deltage i en ny kæmpe-undersøgelse, hvor fokus bliver lagt på mødre og børns mikrobiologi. Planen er, at mødrenes bakterier skal testes vaginalt to gange i løbet af graviditeten, og børnenes bakterier skal følges intenst i de første to år af deres levetid.

De detaljerede COPSAC-studier er svære at tilrettelægge, kræver mange arbejdstimer og koster mange penge, så forskerne har lagt hovederne i blød for at få så mange elementer med som muligt. Derfor skal den nye undersøgelse også afdække, om det har en effekt at spise fiskeolie samt en meget stor mængde D-vitamin.

citatMan kan spekulere over, om en ubalance i bakteriefloraen ved fødslen udløser det genetiske anlæg til astma
- Hans Bisgaard

»Det er en voldsom ressource at lave sådan et studie - og vi skal stadig tigge penge derude for at få det til at løbe rundt. Derfor skal vi også sikre os, at vi lærer mest muligt, når vi gennemfører det - og der er god grund til at teste fiskeolie og D-vitamin på en ordentlig måde,« forklarer Hans Bisgaard.

Fiskeolie er med af flere årsager: Studier antyder, at fedtsyresammensætningen i kroppen er med til at bestemme, hvilke bakterier som overlever, og dyreforsøg har vist, at fiskeolie kan genoprette en ellers ødelagt bakterieflora.

Andre studier indikerer, at børn på Færøerne bliver født større og kun udvikler halvt så meget astma som andre - samt at mennesker bosat tæt på kysten i England og Australien har væsentligt lavere risiko for at udvikle astma og allergi.

Endelig antyder COPSAC's tidligere studier, at et lavt niveau af D-vitamin hos moderen udløser flere astmatiske symptomer i barnets første leveår.

Hvis du selv er gravid og ønsker at deltage, kan du skrive en mail til COPSAC: contact@copsac.com

Læs flere detaljer om forskningen i boksen under links.

Astma-detektiver på sporet af indviklet sygdom

Forskerne fra COPSAC kender også andre elementer, som påvirker astma:

Alder

Astma starter hos småbørn. Hyppigheden aftager resten af livet. Allergi, derimod, bryder som regel ud i skolealderen og når sit maksimum i gymnasietiden. Derefter slipper den grebet om en del af sine ofre, så de helt slipper for allergi som ældre.

Køn

Dobbelt så mange små drenge som piger udvikler astma. Men fra puberteten skifter tendensen, så det pludselig er flest piger, som udvikler lungesygdommen.

Luftforurening

Forskerne ved desuden, at luftforurening spiller en svag rolle for udviklingen af astma.

Astma-detektiverne fra COPSAC har altså en række spor, de kan forfølge. De mange opdagelser har været med til at indsnævre antallet af mulige syndere og gjort det lettere at finde et fokus i eftersøgningen.

»I starten var det hypotesen, at astma starter hos børn. Så opdagede vi, at det snarere starter hos småbørn, siden spædbørn, og nu hælder vi i stigende grad til, at sygdommen starter allerede i graviditeten,« fortæller Hans Bisgaard.

Astma er flere sygdomme under samme hat

Ifølge Hans Bisgaard er astma svær at få kredset ind, blandt andet fordi den efterhånden har vist sig at være mere end én sygdom. Astma er i virkeligheden en række forskellige sygdomme med en fællesnævner, ligesom man kender det fra diabetes, der i dag er delt op i type 1 og type 2.

»Der er ingen tvivl om, at vi historisk set er meget primitive i vores tilgang, og man kan på nogen måder sammenligne os med læger for 100 år siden. Vi slår forskellige sygdomme sammen under ét navn, ligesom man i gamle dage mente, at 'feber' var en sygdom i sig selv.«

»Konsekvensen er, at alle får den samme pille til behandling, og man bruger den samme metode til diagnose. Det betyder, at alt kun virker halvgodt.«

»Det er virkelig indgangen til alt, hvad vi skal gøre bedre, og det er vores topmål her - at finde frem til de enkelte undertyper. Det er kun sådan, vi kan forebygge astma eller sekundært blive bedre til at behandle,« mener Hans Bisgaard.

HOMØOPATI

Som så ofte før på videnskab.dk udvikler der sig et verbalt slagsmål mellem de lægeorienterede og de komplementære. Det er ikke lige kønt alt sammen.  Det er forståeligt at læger ikke har tid til at sætte sig ind i andre behandlingsformer, derfor denne korte opsummering om homøopati.
Rent historisk har homøopatien været på markedet siden starten af 1800 tallet og i Danmark siden 1834. Hvis behandlingen var virkningsløs ville homøopatien være forsvundet for mange år siden, det er den ikke.
I januar 2009 offentliggjorde Luc Montanier en undersøgelse som viste at homøopati virker ved hjælp af frekvenser, elektromagnetiske signaler.
Antallet af kliniske undersøgelser med homøopati er begrænsede, da naturen ikke kan patenteres, derfor er der ingen penge i det til store undersøgelser. I dag bygger homøopatisk behandling sig på 200 års klinisk erfaring. Og det er ikke så ringe endda.
Homøopati er indskrevet i den Europæiske Lægemiddellov, som Danmark ratificerede i 2005.
 

SV:SV:SV:SV:Er Hans Bisgaard en uvildig forsker?

Her kan man se Hans Bisgaards interessekonflikter:
http://www.dbac.dk/userfiles/file/2005_COI_HB_DBAC_website.pdf
At dokumentet er lagt ind som en pdf-fil - og dermed ikke dukker direkte op i søgemaskinerne - er vel en tilfældighed!

Det er nu ikke korrekt. PDF-filer dukker skam op i søgemaskiner. To minutter brugt på at søge på f.eks. "Hans Bisgaard medicinalindustri" på Google ville have vist at det omtalte dokument dukker op som nr. 4 på listen - efter bl.a. to links til denne artikel.
Jeg håber ikke at dette er kendetegnende for kvaliteten af dine øvrige udtalelser.

[...]
Mht. PDF-filer, så vil jeg fastholde mine tidligere argumenter om, at PDF-filer ikke er tilgængelige i Googles søgemaskine.
[...]
"HB’s professorship at the University of Copenhagen was established in 1998 by Region Hovedstaden partly based on a one-time donation from the three pharmaceutical companies AstraZeneca, GlaxoSmithKline and Merck (main producers of asthma medicine)."Google kan ikke finde teksten på nogen af mine to pc-ere!

Hej Gert.
Du leverede nu ikke nogle argumenter for at Google ikke indekserer PDF-filer - kun påstanden at de ikke gør. Dette kunne jeg tilbagevise med præcis det forsøg, jeg skitserede: Søg på "Hans Bisgaard medicinalindustri". Dette forsøg virker dog ikke mere, idet der er kommet så meget støj ud af denne debat, at det overskygger i resultaterne. Begrænses søgningen til DBAC's hjemmeside findes PDF-filen ganske nydeligt.
Som du selv gør opmærksom på, så har DBAC lagt en engelsksproget version ud i stedet for den danske. Det er dog fortsat den danske tekst, der ligger i Googles indeks, hvorfor det er forklaringen på, at du ikke kan finde den ved at søge på den engelske tekst.
Jeg vil dog så også mene, at det ikke er særlig relevant at søge på et helt afsnit for at teste, om Google kan finde filen - en sådan søgning er ikke særlig præcis.
Det væsentlige er dog, at Google sagtens kan indeksere PDF-filer, og man skal ikke gøre noget specielt for at få det gjort. Du kan ikke skyde DBAC nogen lyssky motiver i skoene, fordi de har valgt at lægge en PDF-fil på nettet.
Et kuriosum: Søger man på "google pdf" får man bl.a. Sergey Brin og Lawrence Page's oprindelige beskrivelse af en søgemaskine på Stanford University - kaldet Google. Beskrivelsen er en PDF-fil...
Og så er det i øvrigt min tur til at tage på kanotur i Sverige...
 

Hej Kell
Jeg har forsøgt mange gange, men kan ikke få det til at virke. Det kan du så heller ikke mere. Mine egne dokumenter, som jeg har lagt ind på www.komaelk.dk kommer heller ikke frem. Det er muligt det kan virke, men jeg får bare ingen søgeresultater.
Jeg håber, du må få lige så god en kanotur som jeg havde...

SV:SV:SV:Er Hans Bisgaard en uvildig forsker?

Her kan man se Hans Bisgaards interessekonflikter:
http://www.dbac.dk/userfiles/file/2005_COI_HB_DBAC_website.pdf
At dokumentet er lagt ind som en pdf-fil - og dermed ikke dukker direkte op i søgemaskinerne - er vel en tilfældighed!

Det er nu ikke korrekt. PDF-filer dukker skam op i søgemaskiner. To minutter brugt på at søge på f.eks. "Hans Bisgaard medicinalindustri" på Google ville have vist at det omtalte dokument dukker op som nr. 4 på listen - efter bl.a. to links til denne artikel.
Jeg håber ikke at dette er kendetegnende for kvaliteten af dine øvrige udtalelser.

[...]
Mht. PDF-filer, så vil jeg fastholde mine tidligere argumenter om, at PDF-filer ikke er tilgængelige i Googles søgemaskine.
[...]
"HB’s professorship at the University of Copenhagen was established in 1998 by Region Hovedstaden partly based on a one-time donation from the three pharmaceutical companies AstraZeneca, GlaxoSmithKline and Merck (main producers of asthma medicine)."Google kan ikke finde teksten på nogen af mine to pc-ere!

Hej Gert.
Du leverede nu ikke nogle argumenter for at Google ikke indekserer PDF-filer - kun påstanden at de ikke gør. Dette kunne jeg tilbagevise med præcis det forsøg, jeg skitserede: Søg på "Hans Bisgaard medicinalindustri". Dette forsøg virker dog ikke mere, idet der er kommet så meget støj ud af denne debat, at det overskygger i resultaterne. Begrænses søgningen til DBAC's hjemmeside findes PDF-filen ganske nydeligt.
Som du selv gør opmærksom på, så har DBAC lagt en engelsksproget version ud i stedet for den danske. Det er dog fortsat den danske tekst, der ligger i Googles indeks, hvorfor det er forklaringen på, at du ikke kan finde den ved at søge på den engelske tekst.
Jeg vil dog så også mene, at det ikke er særlig relevant at søge på et helt afsnit for at teste, om Google kan finde filen - en sådan søgning er ikke særlig præcis.
Det væsentlige er dog, at Google sagtens kan indeksere PDF-filer, og man skal ikke gøre noget specielt for at få det gjort. Du kan ikke skyde DBAC nogen lyssky motiver i skoene, fordi de har valgt at lægge en PDF-fil på nettet.
Et kuriosum: Søger man på "google pdf" får man bl.a. Sergey Brin og Lawrence Page's oprindelige beskrivelse af en søgemaskine på Stanford University - kaldet Google. Beskrivelsen er en PDF-fil...
Og så er det i øvrigt min tur til at tage på kanotur i Sverige...
 

SV:SV:Er Hans Bisgaard en uvildig forsker?

Her kan man se Hans Bisgaards interessekonflikter:
http://www.dbac.dk/userfiles/file/2005_COI_HB_DBAC_website.pdf
At dokumentet er lagt ind som en pdf-fil - og dermed ikke dukker direkte op i søgemaskinerne - er vel en tilfældighed!

Det er nu ikke korrekt. PDF-filer dukker skam op i søgemaskiner. To minutter brugt på at søge på f.eks. "Hans Bisgaard medicinalindustri" på Google ville have vist at det omtalte dokument dukker op som nr. 4 på listen - efter bl.a. to links til denne artikel.
Jeg håber ikke at dette er kendetegnende for kvaliteten af dine øvrige udtalelser.

Hej Kell
Efter en uges kanotur i det svenske er jeg tilbage igen. Ugen er tilsyneladende ikke gået stille af herhjemme!
Mht. PDF-filer, så vil jeg fastholde mine tidligere argumenter om, at PDF-filer ikke er tilgængelige i Googles søgemaskine. Der kan laves noget teknisk, så de er. Dette er efter min opfattelse ikke sket i dette tilfælde. Jeg har søgt på noget af den tekst, som dokumentet med Hans Bisgaards interessekonflikter indeholder:"HB’s professorship at the University of Copenhagen was established in 1998 by Region Hovedstaden partly based on a one-time donation from the three pharmaceutical companies AstraZeneca, GlaxoSmithKline and Merck (main producers of asthma medicine)."Google kan ikke finde teksten på nogen af mine to pc-ere!
Det er i øvrigt meget interessant at den danske version af Hans Bisgaards interessekonflikter er slettet og erstattet af en engelsk version. Den engelske version er helt sikkert relevant, men hvorfor beholder Dansk BørneastmaCenter (DBAC) ikke den danske version, når nu hele www.dbac.dk er skrevet på dansk?Vh. Gert Karlson 

til carsten

kære carsten
egentlig tænkte jeg, at det kræver få minutters søgning, når jeg havde givet hints til den "peanut-sag", jeg omtalte. jeg havde nævnt medie, behandlingssted mm. men her skal du få linket, til den meget omtalte sag: http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2010/03/31/104820.htm
Dit link til ekstrabladet læste jeg. Står der ikke, at et medicinalfirma har fået bøde for at overtræde reglerne for gebyrer givet til læger? Det lyder da fint, således at området bliver reguleret med straf, når reglerne overtrædes.
Hvorfor spørger du om jeg er "en af de læger" der har fået bøde osv? Svaret er nej. Svaret er også, at dit udsagn rammer plet ind i denne debattråd. Allerførste indlæg er en urimelig mistænkeliggørelse af en læge. Der er slet ikke taget stilling til, om denne læge har lødige argumenter om astmabehandling eller ej - hvilket jo skulle være mistanken, hvis man mener, at det er et problem, at han har modtaget penge fra flere medicinalfirmaer som løn for sit arbejde. Du nævner de "korrupte" læger - og sætter links til unuanceret ekstrabladsartikel, hvor journalisten ikke har været interesseret i at oplyse om, hvad læger egentlig får betaling for af industrien.  Der lægges indirekte op til, at en læge kan betegnes som korrupt, hvis lægen har modtaget honorarer på noget tidspunkt af industrien. Hvis denne vinkling seriøst skal bruges, så vil et kæmpe antal læger være korrupte iflg denne definition......
Det morsomme er, at det oftest er alternative behandlere, som er kendetegnede ved IKKE at komme med nøgterne udsagn om effekten af deres behandling, som anklager læger for at være korrupte. Det er da ironisk. Lægerne vil være pålagt at skulle leve op til diverse regler om, hvordan de må udtale sig om effekt-størrelser mm. (F eks pga reglerne for informeret samtykke) De alternative behandlere er ofte pålagt regler om at skulle være nøgterne i deres udsagn om deres behandlings effekt, men jeg har aldrig set en, der var nøgtern, og helt nøgternt refererer til de vidensbaserede fund, som kunne give et prej om sandsynligheden for, at deres behandling virker mod den sygdom, de påstår.
Jeg vil ikke begynde at kopiere alle dine udsagn om dine "ideer" om specifikke midler der kan bruges til behandling - inkl eddikesyre. De ligger jo frit tilgængelige her - og iøvrigt kan man blot gå ind på dit navn, hvis man vil læse dine udsagn uafbrudt af andres indlæg. Du har også lige tilbudt hjerneforsker, at han kan henvende sig til dig, hvis han skal have hjælp til reel hjerneforskning.

SV:SV:referer venligst korrekt kære Dorte

4) Du tror, at man måske kan påvirke den sygdom, der er aktiv ved åreforkalkning, ved at mennesker får citronsyre ind i deres blodårer. Du mener at der er taget højde for "farlighedsteorien" som gjorde, at du efter lange overvejelser forkastede ideen med at bruge afkalkningsmiddel (eddikesyre), som du først foreslog, og skrev at mennesker havde påvist virkede givet intravenøst. (Jeg vil stadig gerne se din henvisning til dette, som du bliver ved med at nævne)

 
Jeg vil blot gøre opmærksom på, kære Dorte, at intet, i din referering til fakta, som du foregiver at opsummere i denne sammenhæng, er korrekte. Intet!

Hei Nielsen
Jeg kan ikke friskmelde dig enda, og heller ikke Dorta, men hun er joggu ram til å sjukmelde folk, både deg og meg. På sig selv kjenner man åbenbart andre, inntil man oppdager at man ikke er helt alene i verden! Et efterhvert nærmest trist tilfelle, spør du mig.
Men hun har jo sine svært vigtige poenger.
Det har du og. "Mudderkasting!"  Hvilken glimrende ide imod astma og allergier forresten, Gytjebad, Gjørme-bryding! Det er vi vel skønt enige om..... Og så haver du en god ide til, Tandlægen som deler ud slikerier før og efter behandlingen for at sikre sit revier og Marked. Deres opgaver jo tvertimod at gjøre sig selv overflødige og arbejdsløse!
Jeg er skuffet og trist ved hvordan hun selv ved sin ustadige, muligens ukvalificerede men forhåbentligvis kun forbigående "nervøse" oppførsel ødelægger for sin egen gode sag som også er min sag.
 Der er brådne kar i alle leire, les: selv under de hvideste lægefrakke og laboratoriefrakke og måske særlig der. For de trænger sterk camouflge. "Korrupte" læger bliver vi aldrig kvidt, men jeg tror faktisk det haver mindre med deres relationer til industrien at gjøre.
Jeg har henne nu på "Kontoret",inne på min Mailboks under den generelle overskrift "WHAT's NEW PUSSYCAT?".  Husker du den filmen?  Det vrimlet av skønne qvinder og en stakkels mann som ikke kulle bestemme sig og som forvekslet dem alle sammen med sit hjertes udkaarede som han ikke kjente,.... og den perverse, nevrotiske  psychologen Peter Sellers med briller som var allevegne med notisblok og overvåget og spionerede på det hele.
Og happy ending selvfølgelig. De fant hverandre. All's well that ends well skrev Shakespeare. Sellers fikk sig også et kjei. Et moderlig fruentimmer tog sig af ham.    
Men en ting, jeg haver mistanke om at "Åreforkalkning" er bacteriell inflamation i åreveggene, særlig af typen hvad som smittes med Flåttstikk, Ticks, Zecke. Obscure langlivede spirocheter protozooer. "Forkalkning" i leddene er nemlig det. En meget solid penicillinkur i tide kan da være gunstig. Og citronsyre frugtsyre og slige ting er nærmest irrelevant, men at spise frugt og jo villere jo bedre selvfølgelig gunstig i alle fall. Og gammelt folkemedicinsk råd, (antagelig apoteker-råd fra gammelt af,) mod alt det der er faktisk Hyllebærvin og hyllebærliqueur. Somboucha nigra Bekreftet af legevidenskaben som har isoleret det virksomme stof sombouchin  og selger det som medicament. Min bror fortalte meg det. Det er caprifoliumfamilien.
Det er herlig sommer og vi får mange plommer og æbler iår, de er meget gunstige, og Slåpetorn må du se opp for,Prunus spinoza. de er virkelig sure så du slipper at drøfte citronsyre, men gode efter frosten. Og ypperlige til liqueur. Vi har varianten egte slivoviz, små blå søde sukkerlommer voksende her vildt, aldeles ypperlig. De to artene krydser kontinuerligt. Og Slåpetorn er atter et effektivt middel mot akupunktur og andre perverse kineserier og homøopatier når du må ud og plukke dem selv. Hjelper også mod Kiropraktik når du må åle dig frem i de buskene og stadig bliver hængende fast.
Hilsen
Sverre 

slut

Dvs. du prøver at lyve overfor mig om hvad jeg har udtalt. Hvad slags læge er du egentlig? Er der ikke noget med et lægeløfte, eller gælder det ikke psykiatere, der søger at få flest mulig kunder i biksen, så de kan blive overlæger, når yngre og flere læger skal ansættes til at holde styr på det stigende antal af patienter? KARMA kære Dorte!

SV:referer venligst korrekt kære Dorte

4) Du tror, at man måske kan påvirke den sygdom, der er aktiv ved åreforkalkning, ved at mennesker får citronsyre ind i deres blodårer. Du mener at der er taget højde for "farlighedsteorien" som gjorde, at du efter lange overvejelser forkastede ideen med at bruge afkalkningsmiddel (eddikesyre), som du først foreslog, og skrev at mennesker havde påvist virkede givet intravenøst. (Jeg vil stadig gerne se din henvisning til dette, som du bliver ved med at nævne)

 
Jeg vil blot gøre opmærksom på, kære Dorte, at intet, i din referering til fakta, som du foregiver at opsummere i denne sammenhæng, er korrekte. Intet!

SV:.

http://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/article1368340.ece

Her er linket om de korrupte læger igen kære Dorte. Hvad blev der af det link til penautsagen, jeg efterspurgte tidligere, efter du havde omtalt sagen, eksisterer en sådan sag overhovedet?

referer venligst korrekt kære Dorte

4) Du tror, at man måske kan påvirke den sygdom, der er aktiv ved åreforkalkning, ved at mennesker får citronsyre ind i deres blodårer. Du mener at der er taget højde for "farlighedsteorien" som gjorde, at du efter lange overvejelser forkastede ideen med at bruge afkalkningsmiddel (eddikesyre), som du først foreslog, og skrev at mennesker havde påvist virkede givet intravenøst. (Jeg vil stadig gerne se din henvisning til dette, som du bliver ved med at nævne)
Citronsyre tilsættes læskedrikke for smag og er uskadelig! Forkaste hvilken ide? Det har aldrig været min ide. Hvordan kan du ved dine fulde fem tale om at jeg har givet udtryk for at det virkede intravenøst givet? Det var netop det det ikke gjorde modsat taget oralt. Osv. fortsætter du... jeg gider ikke forholde mig til dine manglende evner til at forholde dig til fakta. Det er dette, denne mudderkastning fra dig og på dine betingelser der gør at jeg ikke gider stille dig spørgsmål, hvis der er herfra er stillet dig spørgsmål, så er det henførende eller ironisk ment, eftersom jeg ikke tager dine evalueringer seriøst. Hvis dette er udtryk for hvordan du arbejder, så tror jeg desværre alt håb er ude.
Hvorfor kommenterede du ikke det link jeg gav om korrupte danske læger? Er du selv en af de læger, der har fået bøde for at overtræde samarbejdet med medicinalindustrien?

SV:SV:videnskab

kære carsten
Tror du, at citronsyre kan bruges som middel mod åreforkalkning? Hvad er dine argumenter, og hvordan passer de sammen med videnskabelig viden om åreforkalkning og citronsyre?
Du skriver at afkalkningsmiddel givet intravenøst hos mennesker mod åreforkalkning. BEVIS DET.
Dette er eksempler på at FORHOLDE sig videnskabeligt. Du kan også vælge at forholde dig på andre måder, men så vil der være andre steder, hvor det er mere passende, da dette website er lavet til at formidle videnskabelig viden.
 

Kære Dorte,
dette er et sted hvor man kan FORHOLDE sig til videnskab. Nu er ingen af os jo videnskabsmænd eller videnskabskvinder, så vi må forholde os til videnskaben. Forskere og videnskabsmænd spiller bolden ud, vi spiller videre.
Citronsyre opløser fedt, samt åbenbart kalk i kaffemaskiner hvor det bruges i dag, BASTA, det bruges også i læskedrikke, der røg din farlighedsteori. At det opløser fedt, det står der på mit opvaskemiddel!
Kære Carsten.
Så lad os tage det alvorligt, at videnskab udelukkende er en redskab til at undersøge nogle sammenhænge, fordi det har vist sig at uvidenskabelige gæt for ofte ender i forkerte udtalelser om nogle sammenhænge.
I denne debattråd har vi altså nogle forskellige overbevisninger om nogle sammenhænge:
1) Hans Bisgaard har et postulat om en måde at påvirke lungerne på: Han påstår at steroid neddæmper den sygelige dynamiske proces, som er aktiv ved astma. Han påstår, at det er mindst farligt, når man kan nøjes med at putte steroid i luftvejene, selvom det også er effektivt, når man putter steroid ind i blodårerne, således at midlet fordeles i hele kroppen. Derfor anbefaler han, at børnene skal inhalere steroid i mindst mulige effektive dosis - og at effekten på deres lungefunktion skal undersøges løbende. Han siger samtidig, at man både kan bruge steroid på tabletform og intravenøst - det er udelukkende et kvalificeret valg baseret på viden om effekt og bivirkninger, der kan opstå og måles.
2) Gert Karlson påstår, at man ved at putte nåle specifikke steder på børnene (ikke nær lungevævet) kan påvirke sygdomsprocessen ved astma.
3) Torben påstår, at man kan påvirke vand med bestemte lydbølger, og at det efter denne forandring kan påvirke sygdomsprocesser, hvoraf astma er en af dem. Hvis man drikker vandet, så vil de forandringer lydene har overført til vandet altså påvirke sygdomsprocessen i børnenes lungevæv.
4) Du tror, at man måske kan påvirke den sygdom, der er aktiv ved åreforkalkning, ved at mennesker får citronsyre ind i deres blodårer. Du mener at der er taget højde for "farlighedsteorien" som gjorde, at du efter lange overvejelser forkastede ideen med at bruge afkalkningsmiddel (eddikesyre), som du først foreslog, og skrev at mennesker havde påvist virkede givet intravenøst. (Jeg vil stadig gerne se din henvisning til dette, som du bliver ved med at nævne)
Hvad er forskellen på disse 4 påstande? Det er konkrete udsagn omkring nogle fysiske sammenhænge i kroppen, hvor der kommer forslag til behandling.
Hans Bisgaard er den eneste, der har brugt den videnskabelige metode i sin argumentation - og hvilken forskel gør det? Han kunne jo strengt taget blot have nævnt steroid som et skud fra hoften, uden at vide noget om steroid eller astma. Bolden her er videnskab - og hvad er det, der er forskellen på de forskellige typer udsagn om sammenhænge Carsten?
VH Dorte
 

Qvasseltrippe?

Sverre: Jeg er simpelthen så træt af, at du overhovedet nævner mit navn - med eller uden diverse præfixer - på videnskab.dk. Stop det nu - som jeg har skrevet til dig på utallige mails også. Du har passeret point of no return på det punkt. Det er dybt provokerende - og ikke muligt for mig, at FORHOLDE mig nøgternt til det mere. Din stribe af mails lider dig til last - og tænk at du ikke i det mindste har fornemmelse for, at det er upassende at stikke til det her på sitet. Dybt upassende adfærd.

først til Carsten:
Sitronsyre oppløser ikke fedt! Garantert ikke, der er det noget du har misforstået.  Jeg er videnskabsmand.   Så råder jeg deg til at glemme den kaffemaskinen. Jeg har stået i samme problem og mye værre "Rusk i forgasseren", et evigt problem og blev tilslut så forbannet at jeg tog til kemien og analyserte. Og et af remediene jeg kunne bruge var 30% eddike- essens! Billigst og bedst, en saklig, svag og billig teknisk syre i alminnelig kjøb. Vil også gjøre underverker på kalk i kaffemaskiner. Citronsyre har samme mulige styrke men lukter ikke så kraftigt. Eddik er bedre, for da advares man også af lugten. men ikke tenk det som innvortes medicament. Det kommer ikke frem engang dit du vil have det, for det går ret i forbrenningen.  Jeg haver vært med at kjøre dyreforsøg på det, Der bruger vi Natriumacetat og annet får du ikke fragtet i blodbanerne. Blodet må holde pH7 meget precis for det regulerer Åndedrættet.
Videnskabsmand eller kvinde er noget du kan være selv,  om du bare begriber og respekterer endel slige elementære og fundamentale ting og bruger det med fordel i arbejdet. Det er ikke titelen  men hvad du udrætter af resultater og hvordan, som afgjør hvorvidt du er videnskabsmand.  Det er slet ingen lovlig beskyttet titel som nogen kann tage sig monopol på. Men jeg haver endel universitets- science in press, også som førsteforfatter.  
Dorta mi: 
Takk for selvangivelsen, den vil bli lagt til grunn for tenkningen og for beregning av riktig ligning og trekk!
Du virker totalt skjør. Jeg har drøftet baksnakk og studert det i meget fortettet kollektiv form i kommunen ett semester, som å stikke hodet inn i en kloakk der den som kommer utenfra kjenner det med en gang mens de som er gjennomdunstet av det i lengre tid opplever det som helt normalt for de kjenner knapt noe annet miljø lenger. Det var som på Moss (Papirindustri Mercaptan) Mosselukta(Jfr bagsnakket) rev in nesen helt inne på Kambo (Soon waters) og man kom på torget i Moss. "Mosselukta???...det lukter litt av og til.. men ikke her og nå????"
Det mest presise ord jeg har å sette på det bagsnakket jeg nevnte er Tve- drakt, Zwietracht. På gresk Schizofrenia! Og som kollektiv psychose eller besættelse.   Se også det 8 bud.
Was ist das? Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir unsern Nächsten nicht fälschlich belügen,verraten,afterreden oder bösen Leumund machen, sondern sollen ihn entschuldigen, Gutes von ihm reden und alles zum besten kehren.
Carsten: Citronsyre er kurant i teen og i læskedrikke, men pass koncentrationen. Det forbyr sig selv om det er for surt. Fosforsyre er lige greit! Saltsyre? Tja husk mavesyren, ikke vesentlig sterkere enn det. Det samme gjelder svovlsyre,temmelig ugiftig i sterktfortyndet form innvortes, men slet ikke udvortes. Og  ikke søl på dugen for den tåler det ikke. Salpetersyre? Hmmmm jeg vil fraråde...
Lud, sterke baser er farligere. Og særlig sprud i øinene. Ha der alltid en flaske 7UP for hånden og skyll rett i øyet hvis det sker noget, jevnfør kalksprud i øiet. En Baier for hånden surt kulsyreholdigt øl har reddet synet på kalkmurerne i 2500 år minst. Den baieren er ikke fordi de er drikfeldige...  Og liger du ikke en Baier så brug 7UP, alltid ret for hånden ved arbejde med kalkmuring eller lud. Og det spruder særlig let også. Med sterk lud skal man ha skrækken i Laboratoriet, og med sterk svovlsyre.
læg Optrækkeren rede ret ved siden af, så du kan åbne i blinde. Tag altid en slurk først og kontroller at det ikke er noget annet enn 7UP på flasken slik etiketten siger og vurder på smagen om øinenen vil tåle det. Merket 7UP er prøvet og er kurant. Skal vides, for man haver ikke apotekerbuffer for hånden ved ulykker da det haster.
Skal du i krigen så tag med Kalkmurer Hans Rosberg fra Malmø. Han kan kaste en klyse kalk 3 meter og treffe Fjenden ret i øiet. Og de arbejder meget elegant. De blunker og ser konsekvent vekk når klysen treffer, et kast på hovedet, og sikter i bøtten og slenger ned og ser vekk idet den klasker tilbage i bøtten også. Kirkemurer Rosberg haver englevinger. De havde en bue som var 17 meter høi, den brak, og han dalte ned med sine  englevinger og murte videre i mange år.
Tynn Citronsyre og kulsyre nøitraliserer kalken øieblikkelig. Vand gjør det ikke.   
Eine Qvasseltrippe heter ei Kne- høne på norsk. En kne- høne har dere vel hørt om? det er en realitet. I mangel af noget annet legger de sig flade med vingene lit på skrå ud og tripper intenst  for hvasomhelst inklusive mænnesker (!) bare det er stort nok.
"jeg ser problemet men jegkan dessverre ikke betjene. Jeg skal skaffe dere en hana!" sa jeg. Som sagt så gjort. Det blev en spændende historie. Han vokste opp... og til Hovedfagseksamen mødte de ham i ekte hanekamp og vant flere runder inntil han endelig fikk tatt dem i kraven og tråkket den ned og tatt dem bagfra. Da gikk han opp på taget og sa: "UU U UUUUUU!" til den opgående SOL.
Den sexuelle debut er voldtægt, Den gode hane tager dem ikke før de ovulerer, men da må de til pers.  De skriger i dødsangst.  Hane- Per måtte lære teken grundig før han også fikk taget Søstrene Kvasshaug.  Berta og Lillemor Kvasshaug. Kvasshaug- skolen er en meget god skole. De små får lære at livet er farligt. Det kan komme en stor fugl busende på og hakke felt. Man må ikke blive sett! Kun når søstrene bader kan de have sig ud en time på dagtid. De jager dem inn og vek fra vinduet- helt tilbage i krogen så ingen ser dem.
Kvasshaug er af edel byrd må vide, og lader sig ikke tråkke ned af hvasomhelst, det må være en vinner- type. Han tager dem i kraven, tråkker dem flade med stjerten opp og tager dem bagfra! Så står de opp og rister af sig på fjærene så støvskyen står af dem og bliver helt runde igjen,  ærverdige ærbare fruer som om ingenting haver sked.
 Og dette gjentager sig.
Det faderløse univers er ikke sustainable you see. Og alternaivet er kne- høne, Qvasseltrippe,  det klassisk hippokratiske HYSTERIA.
 Jeg beder også redaktionen merke sig den sammenheng. Lästig spør dere mig. Uanstendigt. Kaum Salonfähig. Og jeg som trodde det bare var ei  gammal røy på udflukt. Men fjøra fyker og den tripper intenst. Vær mig taknemlig forat jeg fik det der på mistanke hurtigst over på mitt kontor og kan sige ifra.
Hilsen Urfuglen.
 

SV:videnskab

kære carsten
Tror du, at citronsyre kan bruges som middel mod åreforkalkning? Hvad er dine argumenter, og hvordan passer de sammen med videnskabelig viden om åreforkalkning og citronsyre?
Du skriver at afkalkningsmiddel givet intravenøst hos mennesker mod åreforkalkning. BEVIS DET.
Dette er eksempler på at FORHOLDE sig videnskabeligt. Du kan også vælge at forholde dig på andre måder, men så vil der være andre steder, hvor det er mere passende, da dette website er lavet til at formidle videnskabelig viden.
Sverre: Jeg er simpelthen så træt af, at du overhovedet nævner mit navn - med eller uden diverse præfixer - på videnskab.dk. Stop det nu - som jeg har skrevet til dig på utallige mails også. Du har passeret point of no return på det punkt. Det er dybt provokerende - og ikke muligt for mig, at FORHOLDE mig nøgternt til det mere. Din stribe af mails lider dig til last - og tænk at du ikke i det mindste har fornemmelse for, at det er upassende at stikke til det her på sitet. Dybt upassende adfærd.

Kære Dorte,
dette er et sted hvor man kan FORHOLDE sig til videnskab. Nu er ingen af os jo videnskabsmænd eller videnskabskvinder, så vi må forholde os til videnskaben. Forskere og videnskabsmænd spiller bolden ud, vi spiller videre.
Citronsyre opløser fedt, samt åbenbart kalk i kaffemaskiner hvor det bruges i dag, BASTA, det bruges også i læskedrikke, der røg din farlighedsteori. At det opløser fedt, det står der på mit opvaskemiddel!

videnskab

kære carsten
Tror du, at citronsyre kan bruges som middel mod åreforkalkning? Hvad er dine argumenter, og hvordan passer de sammen med videnskabelig viden om åreforkalkning og citronsyre?
Du skriver at afkalkningsmiddel givet intravenøst hos mennesker mod åreforkalkning. BEVIS DET.
Dette er eksempler på at FORHOLDE sig videnskabeligt. Du kan også vælge at forholde dig på andre måder, men så vil der være andre steder, hvor det er mere passende, da dette website er lavet til at formidle videnskabelig viden.
Sverre: Jeg er simpelthen så træt af, at du overhovedet nævner mit navn - med eller uden diverse præfixer - på videnskab.dk. Stop det nu - som jeg har skrevet til dig på utallige mails også. Du har passeret point of no return på det punkt. Det er dybt provokerende - og ikke muligt for mig, at FORHOLDE mig nøgternt til det mere. Din stribe af mails lider dig til last - og tænk at du ikke i det mindste har fornemmelse for, at det er upassende at stikke til det her på sitet. Dybt upassende adfærd.

SV:Fra nu af.....

Kære Dorte,
næste gang du manipulerer med mine udtalelser eller fordrejer essensen i disse, skal jeg lade dig det vide. Tak for endelig at tage problemet seriøst. Jeg er ked af hvis du mener jeg har nedgjort dig, selvom jeg mener du har gjort dette gentagne gange (overfor min intelligens). Lad os søge sandheden som både Poul og Nulle gjorde det i sandhedens tjeneste og X-files detektiverne i sereien på tv.
Mvh
Carsten
Mvh
Carsten

Hr Nilsen
det later dil atdu ikke akkurat er dyslektisk- ordblind men du preges af svag skolegang. "Everyone has the right to education!" står deti menneskeretserklæringen. Men det kan hende elever bør ha specialuddaning og speciallærer, det har jeg trengt på et vigtigt livsafsnit, men de fantes ikke,så jeg måtte være det selv og da lærte jeg meget! det var konflikter og elendighed og krise i skoleverket, og jeg har ikke alltid vært noget let problæm at takle jeg heller... gudskelov kan man trygt si!
Men jeg kan bekrefte at jeg haver ca 10 linjer heller bagsnak på dig i mit arkiv. jeg var et semesteri Kommunen og det var som at stikke hovedet ind i en kloak af bagsnak. der lærte jeg meget om kommunen. Rette dritt slængt på rette sted om rette vedkommende gjør der underverker, bedre enn 1000 ord på Rigsmaal. Derfor vil kommunisterne have korte møder og korte replikker, men man kan knekke dem med deres egen hemmelige recept. En arbejdsløs Kommunearkitekt vel fordi de bedste bliver afskediget, sagde at slik er det i kommunen. Så da, så, da ved man det! kjekt at vide! men at det kan være slikpå "riget", det var jeg ikke helt klar over. Men at man kan blive alvorlig miljøskadet i sit arbeijde og tage preg af det, det er jo heller vanligt.
DU SKAL IKKE FØRE FALSK VIDNESBYRD IMOD DIN NÆSTE!  Was bedeutet das?
Du skal ikke lyve og bedra, men tale vel om henne og tage alt i bedste mening!
Skrev Martin Luther.
Jeg har en bøtte fuld af Bannskab. Og undres på om Dorte kjenner et remedium fra Medicinalindustrien, Tablet, Kapsel , sprøjte, pusteapparat, pulver til at have i kaffen, Cigaretter til at af- ryge eller til at stoppe i piben, anal application også godtaget... hvasomhelst bare det virker,  som stimulerer eller som af- kalker- af-corroderer  Kjertelen eller Nerven for oplevelsen af ordlyden inni det åttende bud i moseloven?
Eller om det forskes på emnet?
 

SV:Kære Dorte

Du nævnte noget som: Ja Carsten, og nu har man så fundet ud af at dopamin har relationer til vores pigment.... ironisk /sarkasme relation henkastende dette.
ABORGINES HAR MAN DERIMOD FUNDET UD AF RESPONDERER KRAFTIGERE ELLER MERE OVERFOR ALKOHOL END HVIDE, JEG GENTAGER: HAR - H -  A - R FUNDET UD AF .... Sådan kan du vist ikke misforstå dette Dorte.Ellers må du jo læse sætingen igen.
Jeg har ikke kaldt dig for UVIDENDE MEN HAR FREMFØRT AT DU INGEN FORSTÅELSE HAR UDVIKLET. Du bevæger dig ihvertfald ikke rundt frit i den viden du har tilegnet dig.
AFKALKNINGSMIDDDEL SOM ÅREFORKALKNINGSRELATERENDE MEDICIN ER, JEG GENTAGER - ER, BLEVET TESTET PÅ MENNESKER INTRAVENØST, MEN INTRAVENØST KUNNE LÆGERNE IKKE FÅ DETTE TIL AT VIRKE, der er tilsyneladende tale om noget lign. citronsyre eller eddikesyre, som min bedstemor altid brugte.
Jeg vil ikke tilføje mere her, for jeg ikke putter' for megen information på for dig at forholde dig til. Læs venligst disse punkter igen for ikke at misforstå dem igen.

Dette er hvor debatten bliver drejet over på min udtalelse omkring eddikesyre...
Ydermere har jeg ikke stillet dig spørgsmål siden, du tvivlede på oprigtigheden i hudfarves relation til dopamin, noget der giver mening, hvis man har udviklet forståelse. Prøv at se dette i relation til at "gætte", som du selv skriver. 
Jeg har gennemskimmet tråden og ser ikke en gang hvor jeg har spurgt og du har svaret. Nu spørger jeg så: HVAD FARLIGT ER DER VED AT DRIKKE CITRONSYRE? Mit opvaskemiddel indeholder citronsyre, der opløser fedt!
Advarselsediketter! Tjaaa, alt i store doser er skadeligt, terpentin har vistnok også en sådan.
Når man først en gang har gjort en fejl og en anden opdager dette, skal der rigtig meget til, at denne anden person igen får tillid til ens postulater, dette ved jeg og er derfor også ked af, at debatten drejede sig ind således, at jeg blev citeret for at ville bruge eddikesyre, til opløsning af fedtaflejringer i årene. Jeg er dog glad for at du påpegede dette, selvom det i små doser garanteret ikke er skadeligt.

SV:Fra nu af.....

Kære Dorte,
næste gang du manipulerer med mine udtalelser eller fordrejer essensen i disse, skal jeg lade dig det vide. Tak for endelig at tage problemet seriøst. Jeg er ked af hvis du mener jeg har nedgjort dig, selvom jeg mener du har gjort dette gentagne gange (overfor min intelligens). Lad os søge sandheden som både Poul og Nulle gjorde det i sandhedens tjeneste og X-files detektiverne i sereien på tv.
Mvh
Carsten
Mvh
Carsten

@ carsten
Videnskabsformidling er formålet med dette web-site. Det vil sige at der foregår en debat med de forskellige videnskabelige argumenter som er relevante, når man søger sandheden indenfor et emne.
Det grundliggende princip bag videnskabelige argumenter er netop en viden om usikkerheden ved at bruge gæt omkring årsag og virkning - og dette er yderst veldokumenteret indenfor lægevidenskab, der beskæftiger sig med forståelse for sygdommes opståen, vedligeholdelse og behandlingsmuligheder.
Der er solid viden om, at det er en dårlig strategi at gætte sig frem indenfor lægevidenskab, uden at læne sig op af videnskabelig metodologi med at danne hypoteser, efterprøve disse rigidt i veldesignede forsøg mm. Der er ufattelig mange vildskud på området - og veldokumenteret viden om, at disse vildskud kan overleve i mere end tusind år, hvis forskere ikke netop udnytter kendskab til videnskabskritisk metode, når de undersøger sandhedsværdien af udsagn indenfor lægevidenskab.
Dem der kommer med specifikke påstande omkring årsag og virkning på dette website kan derfor forhåbentlig forvente et modspil, der tager udgangspunkt i den videnskabelige metode og de eksisterende videnskabelige resultater. Det er jo ikke en bibel eller religion der er lagt op til - men en diskussion, hvor man udnytter kendskab til videnskaben på området eller nysgerrige spørgsmål om, hvad man mon ved om problematikken på forhånd fra den videnskabelige viden.
Jeg håber, dette var svar på dine spørgsmål - udover at jeg vil gentage, at det IKKE er rimeligt, at stille mig så mange spørgsmål, som du har indenfor naturvidenskab.
Jeg vil gentage, at jeg kan anbefale at læse nogle teori-bøger indenfor neurovidenskab, hvis du har lyst til at få et grundigt overblik over området. Først herefter vil du have overblik nok til at kunne forstå betydningen af enkelte kliniske undersøgelser - samt forstå, når der er henvisninger til undersøgelser, som ikke passer ind i det større billede - måske blot pga det simple faktum, at du selv har misforstået nogle tertiære publikationer, du har læst i et formiddagsblad eller lignende. (For eksempel var der jo tydeligvis noget, du havde misforstået, da du forklarede om det forsøg, hvor du sagde, at man havde påvist positiv effekt af indtagelse af afkalkningsmiddel mod åreforkalkning. Denne misforståelse ville du ikke have ædt råt, hvis du havde vidst helt banale ting om eddikesyres påvirkning af slimhinder - som iøvrigt står beskrevet på advarselsfeltet på etiketten på flasken i rengøringsskabet...................)
Det ville være sølle, hvis man kunne slippe afsted med at skrive den slags budskaber på et videnskabeligt website, uden at nogle reagerede med advarselslamper ; )
Husk at skelne mellem intelligens og viden. Nogle former for viden kræver høj intelligens at opnå. Men selv den højeste intelligens kan ikke bruges indenfor videnskab, uden at den er kombineret med indsamling af den indhentede viden på det videnskabelige felt. Og meget af den viden, der findes indenfor videnskab, kræver ikke den store intelligens at få udbytte af, hvis man vælger at søge den i pålidelige kilder såsom gode tekstbøger, hvor der refereres til de fakta, man har på et område.
Meget kan formidles, så selv folkeskoleelever kan lære noget rigtigt, selvom de endnu ikke har kompetence til at forstå selve primærkilderne, der ligger i de videnskabelige tidsskrifter. Det vil pudsigt nok sige, at en 7-årig kan få en viden tættere på sandheden end en 60-årig - alene fordi de bruger mere eller mindre rigtige kilder, når de søger sandheden. Først når de lærer om videnskabskritisk tilgang, vil de mere selvstændigt være i stand til at vurdere, om det de har fat i er pålideligt materiale, som de stoler på. (Kunne aflæse data og sætte disse op imod øvrige data, der undersøger lignende spørgsmål)

Fra nu af.....

Kære Dorte,
næste gang du manipulerer med mine udtalelser eller fordrejer essensen i disse, skal jeg lade dig det vide. Tak for endelig at tage problemet seriøst. Jeg er ked af hvis du mener jeg har nedgjort dig, selvom jeg mener du har gjort dette gentagne gange (overfor min intelligens). Lad os søge sandheden som både Poul og Nulle gjorde det i sandhedens tjeneste og X-files detektiverne i sereien på tv.
Mvh
Carsten
Mvh
Carsten

SV:Er Hans Bisgaard en uvildig forsker?

Her kan man se Hans Bisgaards interessekonflikter:
http://www.dbac.dk/userfiles/file/2005_COI_HB_DBAC_website.pdf
At dokumentet er lagt ind som en pdf-fil - og dermed ikke dukker direkte op i søgemaskinerne - er vel en tilfældighed!

Det er nu ikke korrekt. PDF-filer dukker skam op i søgemaskiner. To minutter brugt på at søge på f.eks. "Hans Bisgaard medicinalindustri" på Google ville have vist at det omtalte dokument dukker op som nr. 4 på listen - efter bl.a. to links til denne artikel.
Jeg håber ikke at dette er kendetegnende for kvaliteten af dine øvrige udtalelser.

SV:astma og alternative behandleres påstand om at kunne behandle

Denne debattråd er meget lang og er kommet vidt omkring... Undskyld. Der er en vis logik i det, da der i dagene forud for artiklen havde været mange påstande om, at læger der samarbejdede med industrien var "uvildige" - hvorimod en projektleder der sagde at han havde påvist effekt af akupunktur mod børneastma ikke ville fortælle noget så banalt, om hvorvidt han havde brugt placebo i sit forsøg - som han havde sagt, var det største og første osv i verden på området - som vi skal glæde os til at læse om...
Det blev så ved. En mistænkeliggørelse af anerkendte forskere der anvender den naturvidenskabelige metode og udsagn baseret på peer-reviewed artikler fra alternative behandlere, der blandt andet påstod, at de kunne behandle astma med "helende vand", og at man i Israel havde konstateret, at der var færre dødsfald under en lægestrejke - og antydet at læger dermed gør mere skade end gavn.
Jeg har forsøgt at relatere debatten til noget der sker ude i verden - og som jeg formoder vil komme til Danmark også. Nemlig at alternative behandlere - ligesom andre behandlere - skal huske at tænke sig om, før de kommer med totalt forvrængede urigtige usaglige udsagn om effekt af behandling mod specifikke lidelser - og det kan koste dem dyrebart ikke at respektere dette. (Og sagen er jo god nok. Det er helt konkret fordi syge mennesker ellers bliver snydt af nogle, som tjener deres løn på at snyde syge.)
En kommentar til Sverre:
Gi mig litt tid, så skal jeg prøve at justere Dorta vår.Hun har meget vigtigt at sige,men kan være temmelig bidsk og hunkan blive skræmt lader det til,men det er normalt. Husk, lægene er ikke guder, de er mennesker. Og jeg tror hun liger at være omsvermet. Men ikke af hvadsomhelst, (Stemmer ikke det også Dorte? Husk, jeg kan gjøre de ting du ikke kan husk at beundre og fremhæve den sexuelle di- morfi... Følg nå godt med du også):
Jeg synes ikke om den slags udsagn. Jeg ved, at du er blevet ekskluderet fra den norske version af videnskab.dk. Der skal vel mere til end dette - og det har du vel gjort dig fortjent til i Norge.
Hvad er det du godt vil tydeliggøre i denne debat? Hvad er dit kommunikationsbudskab? Måske det ville være en hjælp for dig, hvis du lige tænker lidt over dette? Jeg synes det er svært overhovedet at finde konsistent mening bag dine utallige og lange indlæg. Desuden bryder jeg mig naturligvis ikke personligt om dine udsagn som ovenstående. Det klarer jeg nok - jeg tager dig ikke alvorligt på nogen måde som du ved efter dine utallige mails til mig, som er endnu værre - og et biprodukt, som jeg lader være med at læse pga deres slibrige karakter.

Jeg for kommentere dette her også da, selvom det er farlig.
Dette med  læger som er inhabile eller korrupte fordi de samarbeider med industrien er med en gang et meget lettere problem å takle, om man bare kan innse at det er ikke isolert.
Det er en ideologisk blåkopi av systematiske beskyldninger som i senere tid er vendt mot institusjoner som driver med Klimavidenskab, og man må venne sig til at se hvad som hele tiden er skåret nærmest i blinde over samme læst uten særlig omtanke eller ansvar forat det skal være sant.
Nå vet ikke jeg om alt utenlands,  men når slikt som NASA og Meteorologisk institutt i Oslo, som all den dag har gitt de bedste værvarsler og Norges geologiske undersøgelser  ras- og vannstands- afdelingen,og Bjerknessentret i bergen, pionerene innen videnskabelig systematisk værvarsling i verden, samt  Nansensentret udsettes for åbenbart floskelartet massefabriceret kritik,  som rakner elementært i kantene ved stikprøver og kontroll, da konstaterer man en konkret fysisk fabrikk! (Nemlig Thinktank!) Og et salgs og distributionsapparat som tapper sin vin derfra,  bestående af faktiske mennesker i kjød og blod. Da må immuniteten til disse mennesker opphæves, for det er jo falsk og villedende, organisert reklame. Har dette med vor helse og velferd at gjøre, så bør Saken egentlig være enkel, og de konkrete mennesker som stiller sig iveien for at slik virksomhed opsøges konkret og ryddes og saneres, må ligedan konkret tages fat og "læmpes" som det heter. Afskediges!
Videre må man se på den trænd som nu synes at være tung, Amazonegate jevnfør Climategate har raknet, The Sunday times har fått alvorligt og tungt på Pukkelen for bredspektret og omfattende stet etikk, af Pressens etiske råd i GB.  Den redaktionelle etikk synes dermed  at svaie, den er altså heller ikke uangribelig og untoucheable TABU og Hellig.  Men må holdes  ansvarlig på regulerbart individniveau for slige ting som stygge forekomster af Spamm, Falsk reklame, og Spindoktori i spalterne.
Fenomenene Kiropraktik homøopati og akupunktur hadde jo vært kurant i min barndom og ungdom. Kiropraktiken... der ved jeg ikke nok men jeg ville personlig taget en tur til Slagteren og set mig an en Koteletrad først,  slik jeg faktisk selv og kyndig er oplært om det samme af hjem og skole. Og homøopatien og akupunkturen er jo heller enkelt diskvalifiserbart. Der trenges ingen "doubble blind test". Man må jo først sikre at selve fenomenet er gjørbart og pålidelig examinerbart IN VITRO eller sommodellforsøg i LABORATORIVM. Og ved minst 3 systematisk uafhengige, empiriske metoder.  Ellers er selve fenomenklassen neppe reell! Elektronet i bestemt form entall er påvist således, og det antas at eksistere trods sin usynlighed.
Hva som da synes at have grebet om sig i senere år  er et ideologisk Branche- salg og en industri af ting,  der dette heller obligatoriske helt mangler. "They go against the very grain of science!" sa Gordon Brown temmelig vred (om spindoktoriet i Klimaspørgsmålene)
Så var det lægenes ansvar. Man bør ikke kaste sten hvis man sidder i glashus. Man bør beskige sit hus, før man går ud og kaster sten. Jeg har nevnt minst 200 piller Codein for et lide operativt rift under knæet, smertefrit og vil ikke undervises og krænkes som en tulling som ikke kan bedømme det der selv, for slik oppførsel er også systematisk krig mod litt af hvert og det bringer mig i arkivet der jeg ikke hører hjemme. Der er jeg blitt personlig krenket af en læge. Jeg ser svært gjerne denneste læge som heller er bold nok til at forsvare mig ved at skrive eller sige at dette var galt! Vedkommende læge ville score høit.
Vi skal ikke måtte behøve at skifte personlig historie og huskeliste og opdragelse og trening og lærebibliotek bare forat en expert eller for exempel en hvilkensomhelst læge i medhold af sin "kittel" skal kunne være hellig, untoucheable TABU og kunne ha ret.  For nettop slik har vi lært på pliktskolen, arbeider de stater, de LAKAIER eller "satans små djævler" (som Dorte kaller sine uvenner,) som  vi har lært at unngå,  subsidiært skyde først og spørge efterpå. Iallefall skal han ikke gives en lillefinger, for da bliver han bare frek, og han er allerede en berømt eier.
Hvordan ved vi sligt?
Det er da vor børnetro og vor børnelærdom!
Har dere ikke den i Danmark? Ikke alle har den i Norge heller,.....
Kampen mod vore sunde sanser og mod vore fulde fem er slet ikke så kurant, og kampen mod de objekter, metoder og midler, hvorved vi har lært at orientere og calibrere vore eventuelle fulle fem uden at måtte spørge overmennesket,  er heller slet ikke så kurant.
 Jeg holder visse ting som standard viden, at enkubikdecimeter vand er en liter og veier ett kilogram, at Barometertrykket er cirka 10meter vand og er et kilo pr kvadratcentimeter osv ,lett at huske og folkeskolelære. Og har sikret mig videre slike standarder af ESOTERISKE grunne,  som jeg slett ikke liker krænket, latterliggjort, truet, eller forhånet. For det er så meget som de alarmklokker og snubletråde vi er blit bedt om at have og legge umerkeligt diskret hen for at vide når Fienden kommer til landet.
Og det gjelder påkarakteristisk måde slige ting som at  man bestrider penicillinet eller "forskerne" eller Lægene" eller "Politikerne" en bloc, pauschal. På slike Kriterier  identifiserer jeg for eksempel Klima- surrealister, QVAKKsalvere eller rabiate akupunktører eller hovedredaktører. Jeg liker ikke åbenbar systematisk esoterisk trenet klassekamp mod vår årvågenhed når den forsnakker sig gjentagne gange....
Og jeg liker således heller ikke at man(hvem tror dere?) bestrider Moltene i Finnmark, Åkerbærene i Lappland, Bringebærene her på bjerget og Bjørnebærene i Danmark og Blåbringebærene nede hos Hildegard von Bingen, (og i FNs artsmangfolds-år) eller at læger gir sig til at bestride at de ernæringsmessigt og / eller farmacologisk virksomme stoffer følger slektene ligesåmeget som artene i floraen. For da bestrider man det grunnleggende princip at det ene haver med det andet at gjøre, slik at det ved en viss opplysning er muligt  trygt at kunne både tenke og føle, endog at kunne medicinere selv,  uden at måtte spørge expertene nemlig overmennesket og bare kittelen er hvid nok. For den kann forfalskes og den er billig i kjøb men det er ikke den høisiviliserte visdom og opplysning.  Den har kostet endel også på Individniveau.
 Og nota bene, Medicinalindustrien har ikke nogetsomhelst monopol på den.
 Jeg har personlig ikke det ringeste udestående med medicinalindustrien. Jeg har aldri taget den i feil, men jeg har taget konkrete læger i feil endel ganger,  og adskillige ganger haver de også ubedt fortalt mig om sine feil. Det er alltid betryggende!
Det får være grenser for hvor langt man klarer at forkvakle det enkle princip at astmaer og allergier åbenbart er et generelt livsstilssyndrom og hvor meget der må hånes og trues og trampes på de mennesker som hverken lider af den livsstil eller det syndrom. Nå viste det sig overraskende nok at denne Carsten som jeg haver fått udlevert var en relativt grei kar. Håber han har det samme inntryk af mig, jeg har vært slem. Men han var jo allerede forkjetret.  

SV:Upassende opførsel

@Sverre Kolberg
På baggrund af klagen over ovennævnte indlæg, din hang til med mange og lange indlæg at føre debatten på vildspor, og din strøm af slibrige mails, der har af chikane, til en anden debattør ser redaktionen sig nødsaget til at advare dig om, at i gentagelsestilfælde vil du blive udelukket fra debatten her på sitet.
Vibeke Hjortlund, Videnskab.dk

Det er mottatt Hr.Redaktør.
Min misjon og linje er å få vekk SPAMM og spinndoktori i kommentarfeltene, og jeg har ståsted i naturfagene forsterket med humaniora fra instituttet til Arne Næss i Oslo, cambridge og Harwardskolen, til innsikt også i videnskabs og lærehistorie og i paravidenskabene, som kan camouflere sig selv under de hvideste laboratoriefrakker og lægefrakker og særlig der, og som vi afslører ved karakteristiske huller i pliktigt PENSVM for i det hele taget at komme inn på fagstudiene. Og karakteristiske vansker i forholdtil alminnelig romslighed og omgjengelighed, og snever sprogforståelse somafslører manglende examen artium endog på sproglinjen.
Og anbefaler den systematisk analytiske tilnærming.
Ellers takk for all toleranse hittil.
Hilsen
S.K.
 
 

Upassende opførsel

@Sverre Kolberg
På baggrund af klagen over ovennævnte indlæg, din hang til med mange og lange indlæg at føre debatten på vildspor, og din strøm af slibrige mails, der har af chikane, til en anden debattør ser redaktionen sig nødsaget til at advare dig om, at i gentagelsestilfælde vil du blive udelukket fra debatten her på sitet.
Vibeke Hjortlund, Videnskab.dk

astma og alternative behandleres påstand om at kunne behandle as

Denne debattråd er meget lang og er kommet vidt omkring... Undskyld. Der er en vis logik i det, da der i dagene forud for artiklen havde været mange påstande om, at læger der samarbejdede med industrien var "uvildige" - hvorimod en projektleder der sagde at han havde påvist effekt af akupunktur mod børneastma ikke ville fortælle noget så banalt, om hvorvidt han havde brugt placebo i sit forsøg - som han havde sagt, var det største og første osv i verden på området - som vi skal glæde os til at læse om...
Det blev så ved. En mistænkeliggørelse af anerkendte forskere der anvender den naturvidenskabelige metode og udsagn baseret på peer-reviewed artikler fra alternative behandlere, der blandt andet påstod, at de kunne behandle astma med "helende vand", og at man i Israel havde konstateret, at der var færre dødsfald under en lægestrejke - og antydet at læger dermed gør mere skade end gavn.
Jeg har forsøgt at relatere debatten til noget der sker ude i verden - og som jeg formoder vil komme til Danmark også. Nemlig at alternative behandlere - ligesom andre behandlere - skal huske at tænke sig om, før de kommer med totalt forvrængede urigtige usaglige udsagn om effekt af behandling mod specifikke lidelser - og det kan koste dem dyrebart ikke at respektere dette. (Og sagen er jo god nok. Det er helt konkret fordi syge mennesker ellers bliver snydt af nogle, som tjener deres løn på at snyde syge.)
En kommentar til Sverre:
Gi mig litt tid, så skal jeg prøve at justere Dorta vår.Hun har meget vigtigt at sige,men kan være temmelig bidsk og hunkan blive skræmt lader det til,men det er normalt. Husk, lægene er ikke guder, de er mennesker. Og jeg tror hun liger at være omsvermet. Men ikke af hvadsomhelst, (Stemmer ikke det også Dorte? Husk, jeg kan gjøre de ting du ikke kan husk at beundre og fremhæve den sexuelle di- morfi... Følg nå godt med du også):
Jeg synes ikke om den slags udsagn. Jeg ved, at du er blevet ekskluderet fra den norske version af videnskab.dk. Der skal vel mere til end dette - og det har du vel gjort dig fortjent til i Norge.
Hvad er det du godt vil tydeliggøre i denne debat? Hvad er dit kommunikationsbudskab? Måske det ville være en hjælp for dig, hvis du lige tænker lidt over dette? Jeg synes det er svært overhovedet at finde konsistent mening bag dine utallige og lange indlæg. Desuden bryder jeg mig naturligvis ikke personligt om dine udsagn som ovenstående. Det klarer jeg nok - jeg tager dig ikke alvorligt på nogen måde som du ved efter dine utallige mails til mig, som er endnu værre - og et biprodukt, som jeg lader være med at læse pga deres slibrige karakter.

SV:Kære Sverre, så det er ikke kun hos mig Dorte fordrejer alt..

Det er lidt som da Fogh Rasmussen, vor forhåndværende statsminister's søn, skulle lancere sin bog, han fremkom med et forkert resultat i sin bog, blev opmærksomgjort derpå af pressen og siger: " ja, men det skaber da noget debat...."??? Hva'?
Jeg tror ikke du helt fanger hvor jeg vil hen med de omega-3 olier. Hvis de er harske, så kan de blive udskildt af kroppen simpelt og let, men de er stadig ikke anvendelige som byggesten. Dette tror jeg du overser, ved du noget om det?
Mvh
Carsten

Hr.C.Nielsen.
Gi mig litt tid, så skal jeg prøve at justere Dorta vår.Hun har meget vigtigt at sige,men kan være temmelig bidsk og hunkan blive skræmt lader det til,men det er normalt. Husk, lægene er ikke guder, de er mennesker. Og jeg tror hun liger at være omsvermet. Men ikke af hvadsomhelst, (Stemmer ikke det også Dorte? Husk, jeg kan gjøre de ting du ikke kan husk at beundre og fremhæve den sexuelle di- morfi... Følg nå godt med du også):
Carsten: Hva som suges opp i tarmen er fordøiet, det er temmelig småmolekylært. Malt og rørsukker for eksempel, som begge er god mad,spaltes og klippes opp i enkle elementer, duesukker og fruktsukker. Det samme gjelder fedt. De kalles Tri- glycerider eller Lipider. Glycerin kjenner du vel? formelen er H2COH-HCOH-H2COH. 3 carbon, 3 oxygen,og 8 Hydrogen. Men merk -OH  delen på hvert carbon. Vann er H-O-H. Det elementet gir både glycerin og sukker sirup- egenskaber og gjør at det smager søtt.
Fedt fordøies idet glycerinet løses fri og opptages gjennom tarmveggen. Hva du der nevner om harske omega3 oljer som ikke kan anvendes som byggestener er bare ukvalifiserte rykter og tull. Lukten af harskhed har ikke med Omega3- delen at gjøre i det hele taget.Meg bekjendt er herdet gammel Rembrandt nemlig Omega3 som er extremt "harsk" og iltet fuldt ud fordøielig og ypperlige "byggestene". Men malerpulveret er i regelen giftigt!  Linolje er "høfrø" på Dansk. (Men husk Omega6 Olivenolje. Den skal også være med.)
Så sitter det 3 såkaldte Carboxylsyrer eller "fedtsyrer"eller "fulvosyrer" på glycerinet, bundet i Esterbinding. Generell formel er R-C=O-O-CH-R,  hvor R drøftes ekstra. Det er hydrocarboner. Bindingen mellem de to O-ene brydes, den "Forsæbes" og det sker med vand og med Galde!  Dermed frigjøres for eksempel Eddiksyre CH3COOH, som er en slig Fulvosyre eller Fedtsyre. Et lite molekyl. Og Omega3 eller Linolensyre er et annet. Stearinsyre er et berømt eksempel, det finnes i fåretalg.
Og alle disse fedtsyrer eller fulvosyrer klippes videre opp i leveren og beredgjøres som byggetoffer eller brennstoffer. Slik at det er det nivå du må drøfte det på.
Selvfølgelig kan man da få i sig skadelige ting, molekyler som er ufordøielige og som vi må skille ud, det skjer i nyrene, eller det er regelrett giftig. Jeg kan nevne sukkerarten sorbose, den er ufordøielig og skilles rett ud, men den smager søtt. Det er kunstig sødstoff og laver ikke hull i tennene. Ufarlig.  Hva skal vi da passe oss for?
Neppe harsk fisk. Der tror jeg du trygt kan snuse og følge din egen nese. Er det "Pyton" så prøv om katten vil ha det, og vil ikke katten ha det så gi det til hunden! Den er ikke så kresen somkatten. Hunden er et ådseldyr. Ådseldyrene er også gode at have.
Men unngå "transfedt"  som er obscure frityrgryder i gadekjøknene. I de grydene forekommer det både ufordøieligt og direkte giftigt. Og så finnes det mennesker som ikke skiller motorolje og siliconolje og madolje,  men smører på sig hvadsomhelst af chosmetikk. Og det trækker rett inn og hvem skal tage sig af det?  Leveren! Man bør ikke udsætte Leveren for litervis af Silicon eller chlorerte parafiner (Syntetisk motorolje) eller slige ting, men arbejde rensligt og ikke søle på huden.
Jeg har arbejdet i 20 år med hender og armer nedklint af olje, men er da svært nøie med hvilken olje. Og godtar kun 3 sorter: 1, apotekerkvalitet rå linolje, 2, førstesort solsikkeolje spisekvalitet, og 3, Møllers tran! Alle tre garantert spiselige. Annet skal man ikke kline seg ned med, og heller ikke bruge innvortes.  Og kan være så harske de bare vil.
Når du renser spegesild, ikke vask dig med sæbe. Bare skyll af saltet med kaldt vann og la det trække inn, det er en bedste chosmetisk olje og du bliver fed og  pen! Gammelt apotekermiddel. Du får finere og sterkere hud. Du lugter som en Lofotfisker, men det er dog bedre enn ei fransk hore.  Og når du renser ung fedsild, så finner du ISTER i bugen. Spis det! Det smager hummer og krabber!
Og når du har vasket huden med skarp sæbe eller whitesprit, tag en bustpensel og mal over igjen med Møllers tran eller solsikkeolje, det trækker ind på 10minutter og huden bliver som ny. Det er ulige hudtyper,men særlig om du er rødhåret medfregner eller lys blond så kan du have sart hud, som duger bedst i tåge og modvind og snestorm. Jeg har heller sterk hud. Men man skal ikke være for hissig med sæbe. Ofte er det bare kaldt vann og litt humus og .... ler-velling nemlig gytjebat slig Elefanterne gjør, som skal til. Og skylle af igjen.man bliver gullende ren. Og få på sig ekte jordbakterier. Og som ekstra chosmetikk, ha en flaske tran og en flaske fineste madolje i skabet.
Og meget viktig regel, LES ETIKETTERNE! De skal have en bestemt form for i det hele taget at være lovlige i salg.  Datomerking, holdbarhedsmerking, producent,  innhold og fareklasse!
En viktig regel som jeg bruger: Har det biologisk opphav og er ikke behandlet af smarte og obscure fabricanter, så er planter og dyr et viktigt filter eller en sil imod hvad vi får i oss. Har plantene og dyrene tålt det og er de friske, så tåler vi det også. Nogen gifter passerer ubemerket men de må drøftes for sig, de er alvorlige miljøproblemer. Men har du med åbenbart sunn villfisk at gjøre og sunne husdyr under godt stell, så er du relativt trygg på hvad du spiser.   Vær skeptisk til Laks i binge, oppdrætfisk. Der har det vært endel diskusjoner og skandaler på linje med  industrialisert svineri og hønseri.
Grisen er også et ypperlig dyr, men den må være glad og velstelt.

tilføjelse

nu har jeg lige undersøgt sagen lidt nærmere angående kiropraktorforeningen i England. Det var en mand som skrev sin anklage mod kiropraktorer i en avis - og det blev en længere krig mellem foreningen og ham - hvor han naturligvis vandt, fordi han havde ret. På få uger gik skeptikere af komplementær medicin ind og systematisk undersøgte kiropraktorers hjemmesider og anklagede 600 af dem. (der er 2400). Der kom kendskab til kiropraktorforeningen der sendte panik-mails ud til medlemmerne om at slette deres hjemmesider - slette alt om at de evt tilbød behandling af børn mm - udover at de så har det akutte økonomiske problem. Dels skal de behandle alle sagerne - og så skal de herudover af med ekstra beløb, hvis det viser sig at være rigtigt, at kiropraktorerne reklamerede med at tilbyde behandling mod lidelser, hvor der ikke er videnskabeligt holdepunkt for at deres behandling har effekt.
Jeg vil nævne at de danske alternative behandlere som er medlem af en typisk forening er underlagt samme pligter og regler som i England. (Hvis de kalder sig RBA=registreret alternativ behandler). Her skal de også være nøgterne i deres udsagn om, hvad de kan behandle med hvilken effekt - og ville på samme måde kunne anklages, hvis de ikke lever op til disse forpligtigelser. Det skal ikke undre mig, om der sker nøjagtig samme ting i Danmark på et tidspunkt - da der er en del kritikere af alternativ behandling her.

svar til carsten

Kære Carsten.
Du må meget gerne være specifik, når du siger, at jeg manipulerer med dig - eftersom du har kommenteret mig (nedladende) mange gange, så det er meget svært lige at vide hvilke af responserne fra mig til dig, du hentyder til?
Siden du og Sverre nu sammen diskuterer dette område, så vil jeg da lige sige, at jeg forestiller mig at Sverre hentyder til mine kommentarer til hans forskelligartede synpunkter indenfor "QUACK". Jeg synes, det er mærkeligt at være så udskældende overfor kvaksalvere, og så senere komme med erfaringer indenfor allergi, som kan være farlige, hvis man netop har allergi (og ikke blot intolerans eller lignende). Jeg synes også, det er lidt i modstrid med hans linie overfor de alternative behandlere, at han nu nævner flere former for midler, der menes at virke kræftforebyggende. Det er blot lidt forvirrende, at der både er en meget hård linie overfor "kvaksalvere", og at han så anvender nøjagtig samme usikre form for direkte postulater om middel i forhold til specifikt virkning indenfor helbred - og som jeg ikke tror svarer til videnskabelig viden på det felt. Det er et dobbeltbudskab, som jeg nok forholder mig rimelig kritisk til - da jeg finder det komplet forvirrende.
Forstår du engelsk? Den artikel jeg gav link til fra "The Guardian" er interessant af flere årsager, hvis man går op i dette område. Nu handler den primært om homeopati, som ikke mindst pga Prins Charles har været statsstøttet i England, og hvor flere instanser nu virkelig er kritiske, fordi der er vist manglende effekt - og det er en meget stor virksomhed med mange mange penge involveret i England - og hvor de selv som forening og virksomheder har brugt altfor få penge på at undersøge effekten af deres midler. (Hvilket er meget nemt, når det drejer sig om ting man indtager - da det er nemt og billigt at lave placebo de kan sammenlignes med - og hvor hverken behandler eller patient ved om patienten for placebo eller homeopati-produkt)
Noget der hentydes til, tror jeg kunne være konstruktivt i Danmark også. Deres kiropraktorforeningen anklagede en mand for "anklager" mod dem af en eller anden art - jeg tror det var noget med, at han anklagede dem for urigtig (usaglig) reklame for virkningen af behandlingen - hvilket er forbudt iflg deres egne vedtægter. Nå - men det var altså foreningen af kiropraktorer der anklagede manden for denne anklage, så vidt jeg forstod.... Hvad skete der så? Sagen fik medie-dækning, med det resultat at 600 kiropraktorer blev anklaget for at komme med urigtig usaglig reklame for virkningen af deres behandling på deres hjemmesider!!!! Nu går kiropraktorforeningen måske fallit, fordi de skal behandle alle disse anklager. Og spørgsmålet er, om samme metode ikke også vil blive brugt mod deres homeopater. Det er da meget sjovt.

Kære Sverre, så det er ikke kun hos mig Dorte fordrejer alt...

Det er lidt som da Fogh Rasmussen, vor forhåndværende statsminister's søn, skulle lancere sin bog, han fremkom med et forkert resultat i sin bog, blev opmærksomgjort derpå af pressen og siger: " ja, men det skaber da noget debat...."??? Hva'?
Jeg tror ikke du helt fanger hvor jeg vil hen med de omega-3 olier. Hvis de er harske, så kan de blive udskildt af kroppen simpelt og let, men de er stadig ikke anvendelige som byggesten. Dette tror jeg du overser, ved du noget om det?
Mvh
Carsten

SV:Kære Sverre:

Hvad siges der om sennep? Jeg har siden jul spist 5 kg. og føler altså at det er godt. Desuden spiser jeg omkring 44 gr. chilipulver om ugen
Mvh
Carsten

Hr.Nielsen
Alt med måde. 44 g chilipulver i ugen er for drøit for mig. Men den familien Solaneaceae, og innen der de tre artene spansk pepper paprica og tomater regnes for å forebygge prostatakreft hos menn. Man bør spise endel tomater. Så regnes chilipepper for å ha endel andre virkninger også, men de kjenner jeg ikke. de er forresten lette å dyrke alle tre, og Paprica blir fine bonzai- trær i blomsterpottene, somlever i mange år. Alle tre kan dyrkes rett af frø man finner inni de fruktene. Solaneaceae, der er det sterke gifter hele veien. Det er bare Kartofler og tomater og paprica og chilipepper som er spiseligt.
Af sennep har vi to slag. Skånsk sennep er den milde, og så Dijon fransk sennep. Den er min favouritt. Jeg fant dem begge to i botanisk have i Oslo. Og knabbet toppene. Skånsk var passe normal. Fransk.... der måtte jeg gjøre tre piruetter på veien efter bare en liten smag. Det er varianter af Sinapis arvensis.
Hvis det ikke fortrenger noget annet så tror jeg du kan legge i deg så mye sennep du bare vil. Det er Korsblomstfamilien Cruxiferaceae som er den mest spiselige af alle plantefamilier. Der finner du alt som heter kål og reddiker, og kål og reddiker dess villere og skarpere og grønnere dess bedre, regnes som kreftforebyggende.  Store kålblader har også vært lagt på sår som bandager. Og hele planten er spiselig, man han trygt gå efter smag og beite på bakken af hjertens lyst. Spis også blomstene, husk brocolli og blomkål. Rosenkål er min favourit. Skyder reddikene i frø så ikke græd. Toppene er bare enda bedre og du får mye mer reddiker. Ett undtag forresten, Gyldenlak, også en cruxiferaceae, er en hjertemedicin. Keep off!
Og så er det viktig at vide at raskt- voksende skud og blomster, knopper og nødder og frø inneholder K og E- vitamin og er viktigste kilder for dette. Og det blir ikke så fint om det dyrkes under glass i drivhus. Derfor bør man kjenne endel ville Cruxiferaceae så man har noget af det tidlig på våren.
Og husk Raps. Der er også hele planten og blomstene spiselig. Det gule er Caroten.Rapsolje er min favouritt. Og frøene som du kan finne og treske selv på akeren, smager som de fineste reddiker.
Så er du ude og jakter på Dorte. Det er jeg også. Jeg tror hun liker det selvom hun kan være bidsk.  Hun fuldkomment fordreier også hva jeg skriver mange ganger. Det må jeg få henne at slutte med.
Tenk om Dorte ikke kommer og redder dig, Hvad skal du gjøre da?

SV:Sverre:

Sverre: ved du noget om iltiningen af omega-3 fedtsyrer i feks. røget laks eller tørret sild mht. harskhed?

Carsten
Jeg kan måske si det enklere.  Røget laks må bare ikke være bedervet, da er den god. Prøv også røget sild og makrell. Så tørket sild. Det har jeg spist bare en gang, påBryggen i Bergen. Ha et solid grovbrød for hånden, og jeg gnog to slike sild rett ned og i modvind. Værre er det ikke. Så skal det Æbler til dessert for saltsild er betenkelig og Æbler balancerer med Kalium. Det er dietten i smier og støberier og på fyrdørken hvor det er extremt varmt og du må være edru. Sild havre æbler og vand. Skinke og pølse har man ikke hatt råd til.
Yes Sir! Unngå lys. Særlig skarpt sollys med UV- stråling er et effektivt herdemiddel for tran og linoljemaling, det oxyderer, ilter effektivt. Men jeg tror ikke det blir giftig om fisken er god og ekte og frisk. Følg, og stol på din smag ganske enkelt. Dette har menneskeheden tålt gjennom hele stenalderen og den var lang......
Måske litt til: Det er med fisk sommed svin, Fedtet ligger under huden og så ligger det mest på ribbene og baconstykket. De delene er også hva som allerførst harskner og blir usmagelig, og skjæres derfor vekk af industrien, til consumfisk. Men dermed taber vi det aller mest verdifulle.
 I virkeligheden er ikke fisk tipp topp prima god længer enn ca 6 timer hvor du kan spise det som virkelig er fint. Og det hjelper meget om den sløies staksog skylles i sjø og øieblikkelig legges på is. Så skal den ikke ligge i fryseren mer enn 3 måneder for efter det er den ikke førsteklasses. Lever og blodrand som er nyrer, skal vannes ud i sjø før fiskenn blir lig- stiv for å få ut urin. Da er også blodrand en virkelig delicatesse og Naturens sterkeste B12 og Multi B- komplex levervitaminer. Fisken har et helt apotek i buken.
 
 

Kære Sverre:

Hvad siges der om sennep? Jeg har siden jul spist 5 kg. og føler altså at det er godt. Desuden spiser jeg omkring 44 gr. chilipulver om ugen
Mvh
Carsten

Hvorfor vi ikke længere forholder os til verden som verden virke

Ja dette udsagn om spørgsmålstegn ved, om vor større medicinske behandlingsevne er et plus for alle, udover selvfølgelig for lægerne, er jo egentlig også hvad artiklen siger, altså , at i tilbagestående lande, er der lavere forekomst af astma. Ligeså er tilfældet i mindre udviklede samfundslag. Men hvad ved jeg, jeg vrøvler jo bare, siger Dorte, når hun fuldkomment fordrejer, hvad jeg skriver. Næste år til jul ønsker jeg mig kontakt til en læge, der ikke fordrejer alt hvad jeg siger, dette kunne gavne alle. Evnen til at kunne forholde sig, synes nemlig stadig at være hvad der gør, at div. behandlingsmetoder virker som de gør og når evnen til at forholde sig, ikke længere er nødvendig for ens liv, fordi læger redder hvis problemer, så udvikles denne evne sandsynligvis ikke i samme grad.
Hvis en tiger ikke skal jage, som i zoo, så udvikles den altså ikke i samme grad. Jeg ved ikke om nogen kan se forskellen og essensen i hvad jeg mener.

SV:.

http://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/article1368340.ece

Gider nogen ikke lige kommentere dette, måske spec. Dorte, for hvem dette er mest berørende. Heraf fremgår det jo klart, hvorfor læger har interesse i at nedgøre alt. behandling.
Derudover skal det med, at i tilknytning til Dorte's link, skal hendes link nok ses i lyset af, at når man bliver fritaget for at skulle forholde sig til omgivelserne via bla. lægers pencilin, så behøver man ikke at forholde sig, ej heller til andre omstændigheder, når man nu altid bliver reddet af lægerne.
 

Tak Sverre, men ikke lige hvad jeg efterspurgte mht. harskning

Sverre:
Tak for læren, men det jeg tænker på er harskningen af omega-3 olien, når denne får kontakt til luft og lys, altså at omega-3 olien bliver farlig istedetfor gavnlig.

SV:Sverre:

Sverre: ved du noget om iltiningen af omega-3 fedtsyrer i feks. røget laks eller tørret sild mht. harskhed?

Yes Sir, I do!
Omega 3 er ikke så bra begreb. "Flerumettet fedt" slik du kan lese på madoljeflaskene er i regelen Omega 3, hvor Linolje, Safflorolje og Solsikkeolje har høiest innhold og alle tre er ypperlige maleroljer.  og hva som får de oljene til at herde er nettop ilting, harskning. Så har du Møllers tran, en like ypperlig malerolje. Omega 3 er navnet på en av de 3 fedtsyrene i alle disse oljene. Linolensyre er et annet navn, men alt dette er i det usikre området, hvor man sikrer sig bedst ved at skaffe førsteklasses ekte fødevarer og unngår høiraffinerte syntetica inklusive obscure medicamenter i sprøite og pilleform og til at sniffe , samt såkaldte "kosttilskud".
 "Transfett" er slike oljer stekt i tank ved 200 grader med 200 bar trykk og hydrogen. "Herdet fedt" Afsky det! Ingen kan garantere de kjemiske reaksjonene der.  Frityrmad er ligedan betenkelig.
Så kommer problemet. Fiskefedt har som en tredje fedtsyre Metylamin kjemisk bundet, og dette frigjøres ved ilting- harskning og stinker karakteristisk. Og det er kun en måde at unngå det på, Smellfersk fisk! og hurtigst afkjølt, lagt på is når den er trukket. Så kan vi grave og fermentere anaerobt. Og dybfryse omhyggelig forpakket i alufolie eller plast for at unngå ilting.
Dertil visse midler for at bedre og berge smagen tross alt, Eddik! Og salt og peber og laurbær og allehånde. Og et svært probat middel til Pepperrot! Pepperrot inngår i alle remouladesaucer og har berget råtten fisk i Europa i tusenvis af år, og ikke minst til sjøs i Seilskudetiden, hvor meget af provianten var tørrfisk og vindtørket saltsild. Pepperrot var videre en lagringsdyktig  Skjørbuks-urt og heter Coclearia armoracia. 
Så nok et råd og det tror jeg er det aller bedste. Jeg tåler mye harsknet fisk, som om jeg hadde et hval- enzym i maven. Det er ikke deilig at gå der og gulpe efterat man har taget en solid spiseskje med tran, men det gjør ikke jeg. Men det skyldes at man er vant til det.
 Det er det hval- enzymet som er kommet i sving og som skal være der.
For at få hval- enzymet  i sving må man lure i folk en liten bid med Matjes og hakket løg. nemlig førstesort førsteklasses rå sild og med løg. Klarer man det, så griber fiskeconsumet om seg og mye vil ha mer. Man blir silde- vegetarianer og det er en forsvarlig livsstil.
Hvis da bare Dorta slutter å bølle og bråke og bestride hva Krigslægen berget Flyktningebarna i Finnmark med under svarteste krigen, da appelsinbådene var afstengt, og de dyktige Skipslæger som fant Coclearia officinalis helt oppe i mågereirene på Svalbard og Novaya Zemlya om vinteren the scorbut weed, og slutte at forhåne Målselv-nepen som også holder store mengder caroten, så måske vi kan få det Danske folk også tibage til Freyas Sal og ud af Kjeppkina og til at spise blomster istedet, Engkarse  Kuckuksblume Cardamine pratensis og Vinterkarse Barbarea vulgaris i saisonen istedet for Ginseng som har vært unndraget OFFICINALISitetens sollys i minst 10 årog selges som piller og sprøiter og kanner og poser i rytmisk riktige fortynninger fra Industrien med garantert virkning, anbefalt af 100 læger.
Grønnkål og Brocolli har samme kvalitet og medisinske verdi. Det heter seg at kål og reddiker er kreftforebyggende. Og har det ingen annen årsag så må det være fordi det fortrenger  elendig industrimad som man slett ikke tåler på sigt.  
og Ut å plukke bjørnebær, Bjørnen er'ke hjemme... Nå kommer de snart. Roseaceae.
Vet man endel slike ting så slipper man at drøfte vitaminer antioxydanter og immunforsvar.
 

alternativ medicin er i modvind

kære torben, carsten og gert
som jeg tidligere har nævnt, er der en trend der hedder, at komplementær medicin har et problem fordi, at effekten er undersøgt for nogle af de meget anvendte metoder - og har vist, at de er dokumenteret uvirksomme. I England gælder det særligt kiropraktik, homoepati og akupunktur.
Jeg vedhæfter et link fra en avis, blot for at opsummere nogle af argumenterne. udover det vil jeg først og fremmest anbefale at læse de dobbeltblindede undersøgelser på området.
her følger artikel i the Guardian og 200 debatindlæg der følger med i kølvandet : )
http://www.guardian.co.uk/science/blog/2010/jun/14/homeopathy-awareness-week-homeopaths
vh dorte

Sverre:

Sverre: ved du noget om iltiningen af omega-3 fedtsyrer i feks. røget laks eller tørret sild mht. harskhed?

Slut

.

ALTSÅ

hvor jeg kan læse om denne sag på nettet.

Kære Dorte

gider du ikke fortælle blot kort om hvor jeg kan finde om jordnøddesagen på google?

SV:sverre

Det minder mig om den nylige danske historie, hvor ejeren af "Allergi-kompagniet" på sin hjemmeside godkendt af den danske sundhedsstyrelse skriver, at allergi-patienterne først skal tjekke om de nu også overhovedet er allergiske (som lægen sagde). En dreng blev fornyligt indlagt med anafylaktisk chok, fordi forældrenes troede på den alternative behandlers råd. Drengen havde kendt jordnødde-allergi - og det er potentielt livsfarligt, at indtage jordnødder i det tilfælde. Sagen fik stor medie-bevågenhed - og det er endnu uvist for mig om behandleren bliver dømt for sagen. Han påstod at ingen af hans mange mange patienter før havde haft problemer med hans råd! Det er aldeles velkendt, at har man i realiteten den form for nødde-allergi, så er den en farlig dans lige at prøve at hyposensibilisere sig selv langt fra lægens anafylaksi-beredskab.....

Tja, Dorte, det er dine ord  og jeg finner intet at kunne bestride. (du får prøve å være like flink ellers også) 
Men jeg er nok i bedre hender enn de fleste for jeg ville neppe gått til noen alternativ behandler. År- saken til det er med høi Sannsynlighed at vi havde en saa særdeles dyktig Naturfaglærer i Folkeskolen. Han var også klokker i Frogn Kirke og spilte Harmonium i klasserommet. Han var ajour til siste nytt fra Forskningsfronten og har gitt meg et meget godt og verdifullt, paradigmatisk grunnlag. Og Helselære selvfølgelig.
  Hans Kollega af neste generation den berømte "Snåsakaillen" (carolus) også fra Namdalen var også klokker, men videre healer paa Naturens og Bibelens grunn og hadde mange pasienter, men jeg tror han just kunne det der å se grensene for sitt mandat og henvise.... og konkurerte ikke... og lå ikke i strid mot Medicinsk fakultet. Det må innskjerpes!  For kloke koner og shamaner finnes i alle samfunn. Karakteristisk af Snåsamannen var at han hadde sinn lønn af Staten som klokker og i himmelen foruden Guds gaver allevegne slik som jeg og tok ikke penger. På det kan du også skille QVAKK.
Jeg drøftet med min bror ( som var læge), som sa han hadde nøtteallergi. Det var julebakst og han advarte mot Kransekagerne. "OK, men jeg er nok over dig i gradene i Apotekerfaget", Jeg prøver Kokosmakronene. Mandler er Prunus, Hassel er nærmere Qvarcus og betula og der har jeg ingen vansker, Peanøtter er leguminosæ, heller ingen vansker.Og Kokospalmen er meget langt unna disse alle, og giftene og de farmacologisk virkende stoffer følger slektene. Får jeg nå problemer med cocos så står det virkelig ille til med meg, for da er det ikke mye igjen jeg kan spise. Og det stemte! Bon apetit og verden vil bedras og holder ikke presten får du gå til klokkeren og holder ikke han heller så får man spørre lægen.
(Dessuden har man Havremacroner, de er særlig gode..)
 
Anafylaksi er jo en bestemt tilstand da, det kjenner vi på bier. Det er blålys og ulende sirener.  Men så ille var det ikke med meg, det var bare "elveblest". Men så den ting at lægen ikke er så lett tilgjengelig og det kan være direkte besværligt, det har jeg en meget stygg historie om hvem som blokkerte dørene dit og ville heller trene meg og lære meg at... for nå var jeg endelig svak nok (emboli) . 
 Så nevner du straffeansvar for alternative "healere". Det har vidrøftet før, og min erfaring og intuisjon sier meg at problemet da heller kan sitte Upstairs og hete Olga Kalasnikova og være personalsjef i Sunnhedsministeriet for eksempel.
  Så tilslutt, det var en veterinær Thorbjørn Owren, han hadde bikkjene på Rikshospitalet. Så sluttet han og fikk seg egen klinikk. Jeg ringte og det var umulig å komme gjennom alle telefonsvarerne. Men da var han også blitt Akupunktør. efter mange år ringte jeg igjen for da hadde jeg høns men da var han død av kreft. Jeg skjønte ikke den akupunkturen. Kunsten med pelsdyr er å ta dem i hendene og det kunne han. Fjør er værre for den fjøra er svært privat for dem.
Nok et problem, Noen åpner klinikk og kan bare katter og bikkjer og har ikke gymnas så de vet ikke hva Fjør er. Jeg måtte fortelle at det er ikke fisk og heller ikke Salamandris og ikke firfisler heller, men går på to med tre tær forover og en bakover og har nyrene oppetter ryggen og gastrolitter og legger egg i reder og er varmblodige så de er nærmest Dinosaurier. Selv ikke det skjønte de. Men andre veterinærer er helt prima, de har artium og er dyrevennerog strekker seg så langt de kan.
Men problemet der er ille, for Dyrene skal ha tilsyn men det er ikke penger i det markedet og derfor altfor få veterinærer så de får ikke gjort det de skal. Men de er ansvarlige og opplyste og jeg klarer å finne frem på telefon og drøfte symptomene og hva vi skal se etter og det kan være vrient. Men det er CURATORs ansvar og nødslakt kan være en plikt. Og man plikter å vite og plikter å oppdatere seg og kan straffes for ikke å gjøre det. So far so good.  Og så får jeg skrive litt til Nilsen.

Ps.

Jeg mener, at I alle sammen er alternative behandlere, hvilket artiklen giver mig ret i...

Kære Dorte

Det der var essensen i mit svar, var hvad den indledende artikel postulerer, samt hvad Sverre er inde på om, at vi skal forholde os til hvad som er. Når vi feks. kontinuerligt bliver påtvunget at skulle forholde os til vore sansers involvement, som feks. at bo op ad en kostald, så forholder vi os... og undgår tilsyneladende astma, er du ligeglad med det?
Ps. det kan godt være du mener, at det er noget, jeg har interesse i, og som du er ligeglad med som læge, fordi du ikke kan bruge det til noget, men det kan folk åbenbart, da dette åbenbart fritager dem for at få astma.

Hvem har jeg lært at vrøvle af?

Ja, selvfølgelig er disse medicinske midler bedre for den specifikke sygdom, men hvad med helheden i langsigtet tidsperspektiv? Hvorledes er det hvis man gentagne gange og ukritisk indtager pencilin, virker den så når det virkelig gælder, hvis man har taget den ofte i forskellige varianter? Dette er vistnok sagens kerne, som jeg også er usikker på, om vi har overset i kampens hede. Vi bør søge essensen i problemet for vor manglende forståelse for problemet. I de sager jeg har hørt om, drejer det sig om indtagelse af kød fra svin der er blevet hyppigt behandlet med pencilin. Bla. en ældre dame der havde været indlagt på hospitalet i 3 mdr. extra efterfølgende afsluttet behandling pga. stafilikokker, der var formodet.... pga. pencilinbehandling i svin, men måske pga. hendes egen høje medicindosis, ældre får vistnok hyppigt høj medicindosis.
Kære Dorte.
Hvad er det der er direkte forkert? Er det DIN udlægning af hvad det er jeg skriver? Dette er meget let at finde eksempler på i praktisk taget hvert eneste svar du har stilet til mig her i debatten.
Jeg vil dog medgive at kineserne forherliger alt kinesisk for at skaffe penge til landet.
Forståelse for kinesisk behandling, ikke fordømmelse eller forudindtagethed, leder en til skelettet, som mange kinesiske behandlere har stående i deres behandlingsrum, hvor der ofte er en prostiueret i baglokalet, har jeg hørt, hvilket giver mening.
De største kinesiske læger er kungfu mestre, da disse forstår og har forståelse for kroppen på et dybere eller højere niveau, end der kan mestres via intellektet. De siger også, at der er stor forskel på at forstå noget i ens krop og i ens hoved. Dette drager jeg lidt parallel til at forstå noget i teorien og have forståelse for noget. Det første er overfladisk og det næste er dyb, dyb ........ kundskab.

carsten

forstå mig ret.
Nu nævnte du lige endnu en stribe mærkværdigheder, som du har glæde af. Det er jeg personligt ligeglad med.
Jeg nævner mange gange, når jeg mener, at det du siger er noget vrøvl. Det er simpelthen direkte forkert, det du skriver. Og det er dokumenteret.

Ps. Dorte

Hvis vi skærer en problematisk tommelfinger af, der gentagne gange har været brækket og volder individdet problemer, så befrier vi ham for problemerne med at lære at bruge den og kan sikkert således leve længere, fordi han ikke bliver gal i låget' over at skidtet ikke virker som det plejer. (ironi)

samarbejde mellem Kina og vestens ideologier.

... så ender vi hos mig!
Dorte, du har før udtalt at jeg ikke har lært at læse videnskabelige artikler, du har så tilgængæld glemt at læse simpelt formuleret dansk. Jeg skriver at kineserne tilsigter, ikke at kineserne har løsningen, men at de tilsigter - TILSIGTER!!!!, med deres ældgamle medicinske traditioner, at korrigere hvad korrigeres skal for, at kunne leve et liv i frihed for problemer af fysisk uafhængighed. Nye Kina er værre end vesten i materialistiske løsningsformer.
Ps. jeg har givet dig et point for din evne til at fordreje hvad jeg siger, hen på noget du kan forholde dig til at ramme med din kommunikative argumenterende sigtekornsbøsse (DET SKREVENE SPROG).
Sverre: Jeg begynder at give mig tid til at læse dit norske, selvom det er svært, da det virker meget interessant det du skriver. Altså at man med naturens planter og råvarer, kan bekæmpe sygdomme. Det er blot det mest logiske og eftersom logik henfører til intelligens, så er det det mest intelligente. Det er netop som jeg postulerer, at man forholder sig til hvad er. " It is what it is!" Her i Danmark på landet, hvor jeg har hentet mælk og æg på en meget gammeldags gård hele vinteren gratis, der eksisterer denne harmoni i naturen der er så altoverskyggende dejlig. Det er denne dejlighed vi indtager i vores væren... Jeg samler alle mulige gamle naturråd sammen, så hvis du har nogle spec. gode, håber jeg at høre dem.
Her et råd fra Carsten, der måske igen fordrejes af Dorte, men ved ikke at spise før om aftenen, har jeg nu i mere end 10 år, jeg tæller ikke, ikke været plaget af feber, da man når man nedbryder kroppens celler ved at gå uden at spise, for igen at bygge disse op senere, når man tilfører byggesten(kosten) dertil.
Min bedstefar spiste altid en sukkerknald med fransk terpentin, når han var syg. Det hjalp imod alting sagde han. Nedbrydende syge og raske celler via opløsningsmidlet. Jeg gør det samme med mindre. Selv bruger jeg let opløsningsmiddel sommetider, alkohol, for at få processen til at glide lettere.

sverre

Det minder mig om den nylige danske historie, hvor ejeren af "Allergi-kompagniet" på sin hjemmeside godkendt af den danske sundhedsstyrelse skriver, at allergi-patienterne først skal tjekke om de nu også overhovedet er allergiske (som lægen sagde). En dreng blev fornyligt indlagt med anafylaktisk chok, fordi forældrenes troede på den alternative behandlers råd. Drengen havde kendt jordnødde-allergi - og det er potentielt livsfarligt, at indtage jordnødder i det tilfælde. Sagen fik stor medie-bevågenhed - og det er endnu uvist for mig om behandleren bliver dømt for sagen. Han påstod at ingen af hans mange mange patienter før havde haft problemer med hans råd! Det er aldeles velkendt, at har man i realiteten den form for nødde-allergi, så er den en farlig dans lige at prøve at hyposensibilisere sig selv langt fra lægens anafylaksi-beredskab.....

SV:Sverre og Dorte

Brug af pencilin, astmamedicin mm. fratager mennesket dets nødvendighed af udvikling af behovet for at kunne forholde sig. Ligesom sygdomsfrie svinebesætninger er meget imunforsvarsløse, således bliver mennesker det vel også? Vi bliver pislinge hvis vi ikke lærer at forholde os. Lægerne bør virke som i Kina, hvor de tilsigter, at tilrette kroppen til at kunne modstå angreb. Hvis man hjælper en elev for meget med skolearbejdet, lærer de ikke af det.
Det er på sigt, at pencilinen synes skadelig, men måske nødvendig, hvis mennesket helt vil fritages behovet for at leve korrekt.

Nielsen
Det er for enkelt det du hevder. "Hvis man hjelper enelev for meget med skolearbeidet, lærer de ikke af det"
Joda! Man lærer noe i alle fall i den alderen,men måske ikke hva man egentlig burde.
Til og med bjørkeriset er lærerikt hvis det bruges rett. De lærer at passe sig for berserker og være raske på foten og ha seg unna, mer lærer de neppe. kunn i vrede, aldri for at straffe, 3 advarsler først, og fluktveien åpen!
Svin og husdyr er et annet kapittel, de har et annet regime enn for mennesker.For å unngå å bruke penicillin isolerer man dem strengt og holder karantene. Kommer en basill inn der så er det konkurs.   Jeg har ingen tro på kinesisk medicin, det er mest bare skryt og det er et pestbryggeri.
Penicillinet har vært mye misbrugt og feilbrugt.  Idag synes man mer klar over det.
At tilrette kroppen til at kunne modstå angreb er slett ingen kinesisk oppfinnelse, det er tvertimod en gammel gylden regel innen vestlig medicin,  som derfor ikke skal bekjempes. Idag hadde vi sei fra fjorden med blomkål, selleri og purre. Det forebygger svært mye. Og markjordbær, meget viktig! De får vi til dessert nå etpar uger og så kommer Bringebærene. De er Antioxydant og C- vitamin- bomber. Da unngår vi Alternativene.   Vi må slutte at pege vekk fra den floraen og den faunaen vi egentlig har og som i regelen er meget bedre og billigere.
Dorte:  Jordbær Fragaria vesca er et berømt allergen. feilen tror jeg er at plutselig hiver man i seg uhorvelige mengder. Min bror var adskillig mer allergisk enn jeg og sa da jeg hadde spist 1/2 Kg. Mandler for det er så godt og fått utslag, hvordan jeg skulle sjekke opp. Kutt ut i 4 uker og prøv igjen. Og hvis det stemmer, ikke unngå enhver mandel,men spis stadig litt mandler men under grensen av hva som trigger. Da sliter man ut triggemekanismen.   Og er dette sant, så er det en veldig gylden regel om at man ikke bør leve så sterilt og ikke tåle noesomhelst og få vekk alle irritanter og allergener i miljøet og kreve at ens medmennesker også er med på dette for "De må jo vise hensyn til meg... jeg er alletrgisk.." og ofte eller nærmest i regelen peker man på feil ting man ikke tåler. Jfr manglende bakkekontakt og stoff og material- forvirringen. Det er alvorlig forkvaklede fyyyyy og smuss- og lort- begreper.
  Kan vi godta dette, så blir artikkelen om alt dette fyyy og lort oh iii og smuss en god regel og både forsvarlig og plausibelt, og vi kan heller gå inn for Naturværnet. Og at man faktisk har rett til en viss intakt flora og fauna i sitt bomiljø og at kampen mot dette faktisk er sygdomsforårsakende. Og dyrt.
Fire markjordbær idag to på hver, og så øker vi på som høsten kommer.
 
 

carsten

Kære Carsten
Endnu engang kommer du med et spændende kontroversielt forslag angående konkrete medicinske sygdomme. Har du belæg for, at dit forslag ville føre til forbedringer for danske patienter? Du ved vel i øvrigt, at levetiden i Kina er kortere end i de vestlige lande - og at de iøvrigt er gået mere og mere over til "vestlig" medicin, hvor der er langt bedre resultater. Herudover er det desværre velkendt, at man i Kina har et helt anderledes forhold til god forskningsskik - og deres undersøgelsesresultater kan ofte ikke reproduceres i nye ikke-kinesiske undersøgelser. De er også slemme til at komme med manipulerende reklame med fantastiske resultater indenfor eksempelvis progredierede kræftsygdomme, som de tjener store penge på at tilbyde stakkels udenlandske patienter inkl danskere. Dette fører til store udgifter for den enkelte danskpatient som hopper på den falske reklame, frustration for de pårørende, som ikke er sammen med den døende kræftpatient i denne vigtigste sidste tid - og ikke et eneste lovende resultat fra deres behandlinger, når man har forsøgt at undersøge det med den naturvidenskabelige metode. Så hav det in mente, når du læser kinesiske undersøgelser. Jeg vil dog sige, at der er rigtig mange kinesere som også indgår i internationale forskerteams blandt andet indenfor neurobiologi, hvor de påviser at de er dygtige, når det er det, det går ud på.
Men som sagt Carsten. Igen kommer du med et misledende råd, som kan forvirre mange, hvis de nu får den ide, at de er bedre stillet uden penicillin eller astmamedicin, hvis de har sygdomme, hvor disse former for medicin er dokumenteret bedre end ingen medicin.
Vh Dorte

Seneste fra Krop & Sundhed

Grønlandske stemmer

Bo Albrechtsen, museumsinspektør ved Grønlands Nationalmuseum, drømmer om at få et naturhistorisk museum i Grønland.

Tema om fremtiden for grønlandsk forskning

Spørg Videnskaben

Abonner på vores nyhedsbrev

Når du tilmelder dig, deltager du i konkurrencen om lækre præmier.

Seneste blogindlæg