Annonceinfo

Forsøg på danske babyer: Forskere genindfører Calmette-vaccine

Vacciner kan beskytte mod mere, end man umiddelbart skulle tro. Det skal danske forskere forsøge at bevise i et opsigtsvækkende forsøg med danske babyer.

Danske forskere vil vaccinere danske babyer med BCG-vaccinen, der ellers er fjernet fra det danske vaccinationsprogram. Forsøget skal vise, om BCG-vaccinen beskytter mod mere end bare tuberkulose. (Foto: Colourbox)

Fra nu og et år frem modtager tusindvis af gravide familier fra København, Hvidovre og Kolding en invitation til at lade deres nyfødte babyer deltage i et opsigtvækkende forsøg.

Babyerne skal have BCG-vaccinen, bedre kendt som Calmette, der beskytter mod tuberkulose. Vaccinen blev ellers fjernet fra vaccinationsprogrammet tilbage i 1982, da tuberkulose ikke længere var en trussel i Danmark. 

Årsagen til forsøget med at genindføre BCG-vaccinen er, at den formeligt ikke bare beskytter mod tuberkulose, men styrker hele immunforsvaret generelt.

Dermed kan vaccinen måske bremse den kraftige stigning i f.eks. allergi, eksem og astma, der har ramt danske børn, siden vaccinen blev taget ud af brug.

»Vi har en formodning om, at børnene i vores forsøg vil have et markant fald i antallet af indlæggelser og sygdomme. Hvis vores formodning viser sig at være korrekt, står vi på trinbrættet til et stort videnskabeligt og medicinsk gennembrud,« fortæller forskningslederen bag forsøget Lone Graff Stensballe fra BørneUngeKlinikken på Rigshospitalet.

Fra Guinea-Bissau til Danmark 

Fakta

BCG-vaccinen skal gives til nyfødte babyer, da en stor del af immunforsvaret opbygges, mens børnene er helt små. Ved at give babyerne BCG-vaccinen, kan immunforsvaret formentlig kickstartes i en positiv retning, hvilket kan få betydning resten af livet.

De danske forskere bag forsøgene (se boksen under artiklen) har tidligere lavet lignende studier i Guinea-Bissau, Afrika, hvor de har opnået meget overbevisende resultater.

De afrikanske babyer, der modtog BCG-vaccinen, havde langt færre tilfælde af blodforgiftninger, feber og lungesygdomme. De var generelt betydelig mindre syge, og færre døde i forhold til en kontrolgruppe, der ikke blev vaccineret.

»På baggrund af vores forsøg i Guinea-Bissau, hvor vores resultater var meget lovende, er vi klar til at lave et studie i et vestligt land. I Danmark er børnedødeligheden langt lavere end i Guinea-Bissau, men vi forudser, at genindførelsen af BCG-vaccinen formentlig kan formindske blandt andet det høje antal af indlæggelser, der er blandt danske børn i dag,« siger Lone Graff Stensballe.

I Danmark har 20 procent af alle børn været på sygehuset mindst én gang, inden de fylder ét år. Samtidig har 20 procent modtaget receptpligtig medicin i løbet af blot en 14-dages periode.

Babyer skal følges i minimum 13 måneder

I det danske forsøg vil læger på Rigshospitalet, Kolding Sygehus og Hvidovre Hospital invitere 4.300 nyfødte babyer til at deltage, og heraf vil halvdelen ved tilfældig fordeling få BCG-vaccinen, mens den anden halvdel ikke vaccineres. Herefter vil forskere følge børnene over de næste 13 måneder. 

Fakta

I Guinea-Bissau har forskerne set en lignende effekt af mæslingevaccinen og koppevaccinen. Koppevaccinen blev fjernet fra det danske vaccinationsprogram i 1977.

Forskerne vil indsamle data via lægeundersøgelser og telefoninterview med forældrene. Derudover vil de registrere antallet af indlæggelser, generelle sygdomme, astma, allergi, eksem samt børnenes vækst.

Når resultaterne er behandlede, vil forskerne om to år stå med det endelige resultat, der måske kan danne grundlaget for en helt ny forståelse af, hvordan vi øger den generelle folkesundhed.

»Jeg har en stærk formodning om, at vi i hvert tilfælde kommer til at se et udslag på antallet af børn med astma og allergi. Desuden har vi forventninger om, at de andre parametre også kommer til at være interessante. Der er et stort uudnyttet potentiale i immunforsvaret, som kan bringes frem med BCG-vaccinen. Det gavner ikke bare børnene, men også de forældre, der skal passe dem, når de er syge,« siger Lone Graff Stensballe. 

Næsten alle børn kan deltage i forsøget, blot de er født efter uge 32 og vejer over 1000 gram ved fødslen, fortæller Lone Graff Stensballe.

Forsøget kræver samarbejde mellem mange parter

Tilladelse til at udføre forsøg på danske børn er ikke noget, man bare får.

Lægemiddelstyrelsen, EU's Medicin Agentur, De Videnskabsetiske Komitéer og Datatilsynet skal alle vende tommelfingeren op.

Derfor har Lone Graff Stensballe allieret sig med førende forskere inden for området. Det inkluderer både professor Peter Aaby og overlæge Christine Stabell Benn fra Statens Serum Institut.

Peter Aaby og Christine Stabell Benn er bagmændene bag de banebrydende resultater fra Guinea-Bissau. På forskerholdet er også klinisk professor og neonatolog Gorm Greisen fra Rigshospitalet, klinisk professor og overlæge på Hvidovre Hospital Ole Pryds og overlæge i børnesygdomme ved Kolding Sygehus Poul-Erik Kofoed.

Studiet hører under Grundforskningsfondens center for Vitaminer og Vacciner ved Statens Serum Institut (CVIVA) i tæt samarbejde med Rigshospitalets BørneUngeKlinik, hvor Lone Graff Stensballe er ansat.

CVIVA og studiet er finansieret af Grundforskningsfonden.

Andre muligheder med BCG

For nogen tid siden fandt jeg denne artikel. Den kan giver grund til eftertanke på flere niveauer.

Forsøg med tre type 1 diabetes-patienter tyder på, at amerikanske forskere i en 90 år gammel vaccine har fundet en billig kur mod sygdommen, der overflødiggør brugen af insulinindsprøjtninger.

Bacillus Calmette-Guérin, eller BCG, er en 90 år gammel vaccine oprindeligt rettet mod tuberkulose. Men
nu tyder forsøg på, at vaccinen rent faktisk kan erstatte insulinindsprøjtningerne hos de patienter, der lider af type 1-diabetes.
Forskere fra Harvard University, der er i gang med at skaffe penge til at gennemføre store, studier på
mennesker, mener ifølge Bloomberg, at vaccinen kan kurere sygdommen.
Forskerne har indtil nu foretaget forsøg på mus og på tre patienter. Resultaterne af forsøget viste, at to af de tre patienter, der fik BCG, havde tegn på fornyet insulinproduktion. Forskerne planlægger nu en større undersøgelse, der kunne give resultater om tre til fem år.
For billig kur
"Vi mener, at dette kan tages hele vejen ud til patienterne, og det er det, vi forsøger at gøre," siger Denise
Faustman, direktør for det Harvard-tilknyttede Massachusetts General Hospitals immunbiologilaboratorium, der ledede undersøgelsen, til Bloomberg.
I undersøgelsen fik de tre patienter, der var blevet diagnosticeret med type 1 diabetes, to doser af
BCG-vaccine. Patienterne blev fulgt i 20 uger og to af de tre viste sig at have en stigning i celledød af de insulin-skadende celler og en stigning i C-peptidniveauer, hvilket antyder produktion af insulin.
Det er ikke lykkedes forskerne at få nogen medicinalvirksomhed til at blive partner i forsøget på at bringe
produktet på markedet. Ifølge forskerne er der ikke nogen af selskaberne, der vil betale for de videre studier, for en potentiel kur, der er baseret på en billig, generisk tilgængelig vaccine.
Så nu er man ved at finde pengene gennem private donationer. Indtil videre har man rejst 11 ud af de 25
nødvendige mio. dollar.

Om deklaration af interessekonflikt i videnskabelige artikler.

Der er ikke noget odiøst i at anmode om, at der opgives muligheden for interessekonflikt i videnskabelige artikler.
Det handler hverken om konspirations-teori eller noget andet, men er en oplysning til læseren, som så selv kan bestemme, om der ved læsningen af stoffet skal ”trækkes lidt fra eller lægges lidt til”.

Det er præcist det samme, som når man f.eks. vil købe ny vaskemaskine og søger information om produktet. Her er det ved læsning af en artikel rart at vide, om en sådan artikel er skrevet af en forhandler af hårde hvidevarer eller en konsulent med ekspertise i husholdningsmaskiner

Hanne Koplev: Jeg uddrager så ved din henvisning,..

...at du mener en form kurruption florer inden for Statens Serum Institut.

Korrekt?

Kom nu med din egen udlægning, i stedet for at henvise til andres udtalelser om "forretningsgangen" indenfor SSI !!

Det drejer sig om forskning i effekten af vaccinen..

Er det ikke lidt malplaceret at gøre opmærksom på, at SSI også laver vacciner? Hvad er formålet med mistænkeliggørelsen? Er der mistanke fra Hanne Koplev om, at der vil blive vildledt om resultaterne fra forskningsprojektet eller hvad? Er der etiske problemer ved undersøgelsen?

På mig virker indlæggene utidigt konspiratoriske og urimeligt mistænkeliggørende på baggrund af - intet.....

Mvh Dorte

Om Interessekonflikt.

Se evt:
http://en.wikipedia.org/wiki/Conflict_of_interest

Ph.d.-studerende Andreas Lundh, Det Nordiske Cochrane Center har også skrevet en del om emnet i Ugeskrift for Læger.

Hanne Koplev: Vær venlig at uddybe...

...hvad du mener med interessekonflikt!

Om behovet for at oplyse om interessekonflikt.

Målsætningen for videnskab.dk er bl.a at skabe større interesse for forskning blandt unge i målgruppen 15-24-årige.

Jeg tror ikke, at man kan forvente, at unge mennesker har viden om, at Statens Serum Institut er en virksomhed, der sælger og producerer vacciner.
Jeg synes derfor, at det ville være på sin plads, hvis journalisten oplyste om mulig interessekonflikt.

Helt ærligt, Hanne Koplev

Danmark er et lille land, hvor alle kender alle inden for fx jura og i lægeverden.

Skulle man undgå beskyldninger om "interessekonflikter" ville der sgu ikke være nogen herhjemme i forskerverden og i andre innovative kredse, der kunne udføre et arbejde med sindsro.

Og hvad har du imod, at Statens Serum Institut tjener nogle håndårer?

Non-profit for Instituttets vedkommende, og så stigende skat også for dit vedkommende, for at Instituttet kan udføre et samfundsgavnligt arbejde?

Symptombehandling eller årsagsbehandling

Tænk at "lægge barn til" medicinal-industriens forsøg på at udvikle ny symptombehandling (Calmette-vaccination) mod sygdomme (f.eks. astma, eksem og allergi), som man reelt ikke kender årsagen / årsagerne til ?

Jeg vil foretrække grundforskning, altså forskning i årsagen / årsagerne til disse sygdomme, men grundforskning er blevet en stort set ikke eksisterende disciplin indenfor forskningsverden.

Interessekonflikt ?

Lone Graff Stensballe, Rigshospitalets Børne Unge Klinik samarbejder med professor Peter Aaby og overlæge Christine Stabell Benn fra Statens Serum Institut.

Det kunne måske være interessant for den mere uerfaren læser at vide, at Statens Serum Institut er en virksomhed, der sælger og producerer vacciner.

Jeg vil endnu engang opfordre den ansvarlige journalist til at gøre læseren opmærksom på, at der er mulighed for interessekonflikt, hvis en sådan er tilstede.

Den nuværende forekomst af tuberkulose i Danmark....

...har selvfølgelig med indvandringen fra især Østeuropa at gøre. Ikke at tage denne faktor alvorligt, er direkte dumt.

Dertil skal siges, og som det også nævnes, at den stigende rejseaktivitet også medfører sygdomme til Danmark hjemført af danskere - de etniske.

Den stigende rejseaktivitet, der foruden formålet i de fleste tilfælde er at finde eksotiske sex-partnere, også medfører CO2-udslip fra flyvemaskinerne.

Det ses jo, at vi sådan set kun kan svine - både på den ene og anden måde!

Men det undrer mig, at man ikke allerede for en halvtreds år siden var opmærksom på de andre positive sider af Calmette-vaccinationerne.

Det er da glædeligt at børn i U-lande har glæde af BCG-vaccinen og således ikke bukker under for sygdomme, men der mangler bare, at følge dette op med et børnebegrænsningsprogram.

For ellers bliver det skruen uden ende med problemer med overbefolkning.

Om fordele og ulemper ved vaccination.

Det påstås, at vacciner kan beskytte mod mere, end man umiddelbart skulle tro. Ja men...... !
Når det kommer til bivirkninger af vaccination, så indberettes kun ganske få procent.
Hvad nu hvis et barn udvikler akut type 1 diabetes en uge efter vaccination, kan det så skyldes vaccinationen eller kommer forældrene eller lægerne overhovedet på den tanke ?
Og kan det lade sig gøre at bevise videnskabeligt, at skader opstået nogen tid efter vaccination kan skyldes denne ?

Vaccineindustrien kæmper bravt for at få deres gode navn og rygte renset efter deres kolossale nederlag i forbindelse med forsøget på at få vaccineret stort set hele den globale befolkning mod svineinfluenza H1N1.
De danske myndighedes indkøb af en "discount-vaccine" konserveret med kviksølv faldt jo, som bekendt, ikke i god jord.
Dette kommende forsøg med vaccination af spædbørn kunne måske ses i dette lys ?

Oplagt misforståelse

Hypotesen handler jo ikke om tuberkulose, - men generel påvirkning af immunsystemet, så det har ikke noget med "indvandring" at gøre, at man vil undersøge effekten på danske spædbørn.....

Har selvfølgelig læst artiklen,...

...men det ændrer jo ikke på, at tuberkulose i stigende grad bliver indført her til landet, især fra Østeuropa, hvad en tidligere artikel her på videnskab.dk har været inde på, og som jeg kommenterede, med det resultat, at jeg blev kaldt hadefuld af en vis Kaotisk hjerne.

Det er jo ikke politisk korrekt, at beskrive fakta - realiteterne, når det gælder indslusning af dit og dat pga for åbne grænser.

Og som jeg læser dit spørgsmål, hr Jeppe Jønch Andersen.

Derudover, tilhører jeg den generation, der blev Calmette-vaccineret , og må give ret i, at denne vaccination i det store og hele styrker immunforsvaret, idet jeg sådan set aldrig har været syg pga infektioner.

Det har sikkert også styrket immunforsvaret, at vi boltrede os i alskens ting og rare sager ude i naturen:-)

Har du rent faktisk læst

Har du rent faktisk læst artiklen?

I 1982 ophørte Calmette vaccinationerne

Det bliver nu anbefalet, at genoptage disse vaccinationer på babyer.

Hvorfor dog det, når vi stort set havde udryddet fx tuberkulosen?

Svar:

Det skyldtes, at der er fri indvandring her til landet for EU-borgere, og hvor indvandringen af borgere, især fra Østeuropa, også medfører indslusning fx af tuberkulose.

Sundhedssystemet herhjemme har gennem det tyvende århundrede gjort et fremragende arbejde for folkesundheden ved b.la at få has på turberkulosen.

Dette enorme og bekostelige vaccinationsprogram i det tyvende århundrede, bliver nu sjoflet af en uforstandig og landsskadelig indvandringspolitik - anført af De Radikale!

Derfor bliver det nu nødvendigt, at genoptage calmette-vaccinationerne!

Seneste fra Krop & Sundhed

Grønlandske stemmer

Aviaja

»Det er vigtigt, at lokalbefolkningen uddanner sig, for bedre at være en del af udviklingen og bedre kunne tjene penge på viden i stedet for at tjene penge på tønder af olie«

Aviaja Lyberth Hauptmann, ph.d.-studerende på DTU.

Tema om fremtiden for grønlandsk forskning

Det læser andre lige nu

Spørg Videnskaben

Abonner på vores nyhedsbrev

Når du tilmelder dig, deltager du i konkurrencen om lækre præmier.

Seneste blogindlæg