Annonceinfo

Endeligt bekræftet: Depression kan trænes væk

Ny analyse slår endeligt fast, at træning hjælper mod mild til moderat depression. Det er første gang, forskere kun fokuserer specielt på effekten af fysisk træning hos mennesker med depression som hoveddiagnose.

Nu er det slået helt fast, at motion er godt mod milde og moderate depressioner. (Foto: Colourbox)

En gruppe svenske forskere under ledelse af psykolog Torbjörn Josefson ved Högskolan i Halmstad har undersøgt, hvordan træning kan reducere depressionssymptomer.

»Hovedresultatet viser en signifikant effekt ved træningstiltag,« konkluderer rapporten.

Fundene, som er blevet publiceret i Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, kan have store effekter for behandling af depression, påpeger forskerne.

Første gang med fokus på træning

Selvom der har været foretaget meta-analyser i samme forskningsområde tidligere, er dette første gang, der kun er inkluderet studier, som specielt fokuserer på effekten af fysisk træning.

Forskerne sammenlignede tre kategorier: Deltagere uden behandling, deltagere som fik placebo og deltagere som fik almindelig pleje. Alle deltagerne var diagnosticeret med depression.

»Tidligere meta-analyser har inkluderet studier, hvor man har anvendt kontrolgrupper, som har fået behandling mod depression – for eksempel meditation, afslapningstræning eller lysterapi – og kan dermed have resulteret i et misvisende resultat,« siger Torbjörn Josefson i en pressemeddelelse.

Meditation og mindfulness

Det er påvist, at tiltag som meditation og afslapning har en antidepressiv effekt og derfor ikke bør udføres i kontrolgrupper.

»Siden meditation og mindfulness-baserede interventioner har sammenhæng med reduceret depression, er det umuligt at adskille effekten af fysisk træning fra effekten af meditationsdelen,« fremhæver rapporten.

Det nye studie har bl.a. frasorteret patienter, der bliver behandlet for depression med afslapningsøvelser, da disse øvelser i sig selv har en effekt. Ved at frasortere disse kunne man specifikt se på motion som en isoleret faktor. (Foto: Colourbox)

Tidligere meta-analyser har også inkluderet studier, hvor deltagerne ikke havde depression som hoveddiagnose, for eksempel patienter med multipel sklerose eller skizofreni.

»For at undersøge effekten af kun fysisk træning og motion ved depression, har man først og fremmest brug for at undersøge en homogen gruppe, hvor depression er hoveddiagnosen,« siger Torbjörn Josefson.

»Derfor er vores meta-analyse en vigtig opdatering af tidligere resultater, samtidig med at den giver en oversigt over forskning i fysisk træning og motion som behandling mod depression.«

Stor nytte for sundhedstjenesten

Analysen bekræfter, at fysisk træning faktisk hjælper mod depression – men med visse forbehold.

»Træning kan anbefales for personer med mild eller moderat depression, som er villige, motiverede og tilstrækkeligt fysisk raske til at tage del i et sådan program,« konkluderer rapporten.

»Både primærsundhedstjenester, psykiatri og arbejdsmiljøtjenester kan have stor nytte af dette gennem at udvikle og tilbyde gruppetræningsinterventioner – behandlinger specielt udformet til deprimerede patienter, enten som hovedbehandling eller som komplementærtilbud til traditionel behandling som for eksempel psykoterapi,« tilføjer Torbjörn Josefson.

© forskning.no Oversættelse: Julie M. Ingemansson

(1) SYGDOM, (2) SINDSSTEMNING og/eller (3) FEJLDIAGNOSE ???

AD: Dennis Larsen.
Specielt efter dit seneste indlæg synes det meget klart at fremgå, at vi diskuterer vidtskellige ting, og så kan det være svært at nå til enighed.
(1) Som læge befatter jeg mig med sygdommen DEPRESSION.
(2) Som lægmand omtaler du sindsstemningen nedtrykthed (kaldet depression), og du har ingen begreb om sygdommen DEPRESSION.
(3) Artiklen fra Politiken omhandler fejldiagnosticering, som også sker ved "nedstemthed" vs. DEPRESSION.
········ VIDERE DISKUSSION PÅ DETTE GRUNDLAG HAR INTET FORMÅL !!!
---
TILFØJELSE:
Det kan godt være svært "at hive sig selv op ved håret", selv om det drejer sig om "nedstemthed".
Psykolog-assistance kan derfor ofte være en god idé, selv om det drejer sig om sindsstemning og ikke sygdom.
---
Til gengæld er det en grov misforståelse, når klienten selv fralægger sig ethvert ansvar og overgiver hele ansvaret til terapeuten (der jo får betaling for det).
Det er faktisk ret almindeligt !!! - [Så plejer jeg at spørge klienten, om det er ham eller mig, der har problemer?]
---
Med venlig hilsen - Steen Ahrenkiel.

GOD KONDI PÅ SESSION GIVER MINDRE SELVMORDS-RISIKO SENERE.

ER DETTE [OVERSKRIFTEN] RELEVANT FOR DISKUSSIONEN ???
http://www.forskning.no/artikler/2013/juni/361004
God kondi skyldes sædvanligvis motion. Undersøgelsen siger intet om, hvorvidt det er den tidligere motion, der gavner, om folk der får motion i ungdommen også får det senere, eller hvorvidt det er "motions-psyken", der er positiv. Det er ren statistik, men ved sammenligning med brødre kan miljø og delvis arvelighed udelukkes.
---
Enhver må drage sine egne konklusioner, men resultatet maner til eftertanke.
---
Med venlig hilsen - Steen Ahrenkiel.

re: Emil Pedersen

- og jeg vil nu stadigvæk stå på ved min udtalelse om at man "kan tage sig sammen".

Jamen Emil du og jeg kan tage os sammen, derfor er vi raske. De der har en depression kan ikke tage sig sammen og det kan de ikke, fordi de har en lidelse.
Du bytter om på årsag og virkning.

Jeg har tit hørt argumentet brugt blandt toppolitikere eller erhvervsledere, der i særlig grad har deres på det tørre: - "At de ledige bare kan tage sig sammen, så er der fuld beskæftigelse, for der er nok arbejde".
På den måde kan man løse alle problemer inden weekenden er slut.

Altså: Jeg fejler ikke noget, derfor gør andre det heller ikke!
Jean de France-logik!

ORIGINAL-ARTIKEL

Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports:
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/sms.12050/abstract
Physical exercise intervention in depressive disorders: Meta-analysis and systematic review

T. Josefsson, M. Lindwall, T. Archer
Article first published online: 30 JAN 2013
DOI: 10.1111/sms.12050

MÜNCHHAUSEN: - "AT TAGE SIG SAMMEN" -.

AD: Emil Petersen.
HVAD ER DEPRESSION ???
Baron von Münchhausen var til hests sunket i en bundløs mose. Hvad gjorde han? Han trak selvfølgelig sig selv og hesten op af mosen ved at hive i sin hårpisk.
"At tage sig sammen" uden hjælp ved en alvorlig depression er lige så usandsynligt som Münchhausens historier.
Måske var den manglende evne til at tage sig selv sammen en udmærket definition på en alvorlig definition.
De sværeste depressive kan end ikke tage sig sammen til at søge hjælp, det eneste, de kan tage sig sammen til, er at begå selvmord.
---
DET, DU KALDER DEPRESSION, ER IKKE EN ALVORLIG KLINISK DEPRESSION.
---
Med venlig hilsen - Steen Ahrenkiel.

MÜNCHHAUSEN: - "AT TAGE SIG SAMMEN" -.

AD: Emil Petersen.
HVAD ER DEPRESSION ???
Baron von Münchhausen var til hests sunket i en bundløs mose. Hvad gjorde han? Han trak selvfølgelig sig selv og hesten op af mosen ved at hive i sin hårpisk.
"At tage sig sammen" uden hjælp ved en alvorlig depression er lige så usandsynligt som Münchhausens historier.
Måske var den manglende evne til at tage sig selv sammen en udmærket definition på en alvorlig definition.
De sværeste depressive kan end ikke tage sig sammen til at søge hjælp, det eneste, de kan tage sig sammen til, er at begå selvmord.
---
DET, DU KALDER DEPRESSION, ER IKKE EN ALVORLIG KLINISK DEPRESSION.
---
Med venlig hilsen - Steen Ahrenkiel.

metaanalysen

Hvilket tidsskrift finder jeg metaanalysen om træning i?

re:

.. Nu starter artiklen også med at nuancere det til 'mild til moderat depression'. Så det kan være det er dér vi er gået forbi hinanden. Ellers må du jo fortælle os, hvad en depression er - du var jo fin til at sige, hvad den ikke er, men det gør os jo ikke i den forstand klogere på, hvad det så er :-)

- og jeg vil nu stadigvæk stå på ved min udtalelse om at man "kan tage sig sammen" og selv gøre noget for at komme i den rigtige retning. Er det ikke netop det, man skal tage med fra denne artikel? Jeg synes jo netop det her er en dejlig nyhed, fordi depression netop går fra at være noget man ikke selv kan gøre noget ved, til noget man rent faktisk har mulighed for at påvirke selv med noget så 'trivielt' som at røre sig.

Generel misforståelse..

Når jeg læser de fleste af disse indlæg er én ting meget tydelig: Man ved ikke hvad en depression er!!
-En klinisk depression er IKKE bare "triste tanker", man kan distraheres fra:
"det er svært at tænke deprimerede tanker samtidigt med, at man er optaget af noget, som man opfatter som positivt" som Steen skriver.
-Man kan heller ikke bare "tage sig sammen" og selv gøre noget når man nu ved hvad der hjælper: "Er det ikke netop positivt at man selv har mulighed for, ved løb eller anden motion, at komme ud af en depression?" som Emil antyder.

Det lyder som om at d'herrer tror at en depression er det samme som at være ked af det. Og det er netop denne type misforståelser der gør at man kalder noget for "lykkepiller" - disse piller gør ikke en klinisk deprimeret person lykkelig, de gør vedkommende i stand til at have de samme humør op og ned ture som alle andre. + man får overskuddet til at dyrke den motion der FOR NOGEN vil være en hjælp til at blive medicinfri.

"OMSORG" LØSER INTET, - TRØST FORLÆNGER LIDELSERNE.

AD Dennis Larsen.
-----------------------
MAN LØSER IKKE PSYKISKE PROBLEMER ALENE MED MOTION, MEN HELLER IKKE MED TRØST.
---
En generel opskrift på at løse folks problemer kan ikke gives, fordi folk er meget forskellige, og problemerne skal løses med forskellige tilgange.
Nogle mennesker er så realistiske, at de kan se, at de selv må ændre noget, hvis de skal have det bedre.
Andre må man snakke efter munden, og så må man "narre" dem til at foretage de nødvendige ændringer.
---
Men alene med forståelse, medlidenhed og trøst forlænger man kun lidelserne.
---
Med venlig hilsen - Steen Ahrenkiel.

Svar

Jeg forstår dig egentlig godt. For det kan være ret svært at spotte, at der her er tale om værdier og ikke videnskab. Det lyder som om, at det er en slags medicinsk videnskab, hvor det handler om, at vi kan 'kureres' på den ene eller anden måde fra lidelse - sagen er bare, at dette er en behandlermyte opfostret i medicinalindustrien: en slags markedgørelse af religionens tidligere løfte om frelse fra lidelsen (man søger at eliminere lidelse, som var der tale om en 'fejl' ved mennesket, der kan kureres). Mennesket er eksempelvis langt mere indviklet, end at dets vej ud af lidelse kan reduceres til simple og kortsigtede manipulationsteknikker, som samlet set blot giver en masse 'relief'/afbræk fra lidelsen - det kan du spørge enhver alkoholiker om. Du kan være sikker på, at dette sørger de hersens overfladiske artikler, der bygger på ligeså overfladisk 'forskning' ikke at fortælle dig.

Det handler først og fremmest om, at du skal anskue menneskevidenskab historisk. For efter at kristendommen lige så er faldet fra hinanden, så er vi grundlæggende gået fra flokdyrsværdier, hvor vi i fællesskab hjælper hinanden, mod individualistiske værdier, hvor vi konkurrerer med hinanden om at tilrage goder i stedet for. Det er i denne kulturelle kontekst, at man begynder at anskue lidelse, som noget der skal kæmpes ud af på egen hånd: det handler om, at man forgår, hvis man er svag eller også at man må kæmpe sig stærk igen og overleve på egen hånd. Sagt med andre ord: før brugte vi kristendommen til at prædike næstekærlighed, næstehjælp mv. I dag bruger vi 'videnskab' til at prædike selvhjælp. Det er i den forstand, at der er tale om moralske tilgange til mennesker, der ikke kan retfærdiggøres objektivt, som sådan: vi leder derimod efter de 'fakta', som kan bekræfte vores værdier. Vi bruger i den forstand videnskab til at forstærke os i troen om, at vi gør det rigtige, sådan som den altovervejende nyliberale tidstendens skubber os hen mod.

Det er så rigtigt nok, at folk er begyndt at motionere sammen og derved måske hjælper hinanden mere. Det vidner for mig om, at vi ikke kan undvære flokken og at næstekærlighed måske har en chance for et comeback. Det er også fedt nok. Men igen, dette ville heller ikke være et videnskabeligt projekt, som sådan, hvor vi 'kurerer' lidelsen ud af det blå på grund af noget, der sker i hjernen. Jeg anfægter med andre ord den måde vi tilgår lidelse på, hvor vi i højere og højere grad er begyndt at anskueliggøre det som noget let forklarligt, der har en ligeså let forklaring til, hvordan det skal forsvinde.

Hvad værre er, at jeg helt konkret har mange venner og bekendte, som i årevis har lidt under dette psykiatriske paradigme, hvor de er blevet kastet ud i denne hersens slags 'kolde' omsorg, hvor de dybest set har det skide dårligt, fordi de står så alene med deres problemer. De søger hjælp dertil hjælp i psykiatrien. Gæt hvad de får at vide? Du skal motionere helt vildt meget (og evt. stoppe med at ryge) og så får du det godt igen. Problem løst.

Derfor angriber jeg denne artikel - også selvom, at motion måske kan hjælpe mennesker i nød (om end med basis i en allerede forkvaklet medmenneskelighed, hvor man anser de lidende som nogle, der skal 'korrigeres' på, i stedet for at modtage omsorg).

re:

Jeg forstår ikke, hvor din 'moral' kommer ind i billedet henne - og i den forbindelse det her forholdsvise negative indlæg. Er det ikke netop positivt at man selv har mulighed for, ved løb eller anden motion, at komme ud af en depression? Jeg mener din udledning om, at man ikke længere skal hjælpe hinanden er absurd - hvor står det henne? Du antager også at motion er individuelt (det kan det også være, men er bestemt ikke begrænset til) - hvorfor gør du det?

Hele den 'nyliberalistiske vinkling' virker i det hele taget som noget du forsøger stoppet i halsen på os andre her - apropos tale om moralprædiken. Måske finder du enighed hos andre, men ikke her.

Mvh Emil

Pseudovidenskabelig moralprædiken

Tak til Dennis Larsen.
Du følger godt med i hvad der sker i disse år og du ramte hovedet på sømmet.

Motion eller leg?

Motion er at man slider i en maskine eller løber en lang tur. I så tilfælde så keder man sig og bliver trist. Motion kan også være en social leg og derved frigives der nogle endorfiner, som fjerne tristhed.

AT ÆNDRE TANKEMØNSTRET.

DEPRESSIVE HAR ET NEGATIVT TANKEMØNSTER, DER SKAL ÆNDRES.
De kan gøres på forskellig vis fx ved:
(1) Snak (Samtaleterapi, Psykoterapi, men IKKE trøst !!!).
(2) Meditation (Selvsuggestion [yoga, mindfullness m.m.], Styret suggestion [fejlbenævnt hypnose] m.m.).
(3) Beskæftigelsesterapi af forskellig art.
(4) Motion af forskellig art.
······ Ofte vil momenter fra de 4 ovennævnte muligheder være blandet i nogen udstrækning.
(5) Biokemisk (Ændring i neurotransmittere m.m. vha. Psykopharmaca fx Lykkepiller).
---
Det er rimeligt uforståeligt, at nogen overhovedet kan være i tvivl om, at motion har indflydelse på tankerne.
Tvivlerne kan aldrig have spillet fodbold eller dyrket motionsløb.
Når jeg går tur i Frb.Have med et småbarn, og der kommer en Jogger, som er sidst på sin rute, så gælder det om at gribe barnet i en fart og få det af vejen fra den fremstormende robot-zombie.
I sin tid, da jeg dyrkede orienteringsløb i den smukke natur omkring Sorø, nød jeg aldrig naturen under løbet. Dog havde jeg så meget tænkeevne tilbage, at jeg kunne notere mig de skønne steder, som jeg så en anden dag cyklede ud til og nød i fulde drag.
---
DET ER SVÆRT AT TÆNKE DEPRIMEREDE TANKER SAMTIDIGT MED, AT MAN ER OPTAGET AF NOGET, SOM MAN OPFATTER SOM POSITIVT.
---
Med venlig hilsen - Steen Ahrenkiel.
---
PS. Det er da fremskridt, at forskerne forsøger at isolere den fysiske træning fra de øvrige tiltag.

Sunde mennesker er mere raske.

Meget videnskab går ud på at bevise at sunde mennesker er mere raske.

Man sætter en gruppe mennesker på en fysisk krævende opgave, og finder ud af at dem som gennemførte i gennemsnit er sunder end den oprindelige gruppe. Hvorefter man kan drage konklusionen at den fysisk krævende opgave gør folk raske.

Kan videnskaben ikke komme vider?

Men hvordan...

er det lige at man har lavet undersøgelsen?
Et af de store problemer ved en depression er lige netop at det kræver en næsten umenneskelig kraftanstrengelse bare at lave daglige småting, hvordan i al verden skal man så kunne komme i gang med motionen?
Det er nok lettere hvis man er med i et eksperiment hvor der er nogen der skubber på.....

Hvad var det lige, der blev undersøgt?

"Forskerne sammenlignede tre kategorier: Deltagere uden behandling, deltagere som fik placebo og deltagere som fik almindelig pleje."

Hvad menes der med 'almindelig pleje'? Det er næppe medicinsk behandling, men hvilken type 'pleje' og ikke-behandling er der så tale om?

"Man siger indirekte her, at

"Man siger indirekte her, at mennesker ved egen kraftanstrengelse kan kæmpe sig ud af modgang i livet"

Nej det siger man ikke, man siger motion kan afhjælpe depression, hvordan denne skal kunne udføres/gennemføres om muligt siger artiklen ikke noget om.
Måske den skal udføres som i eksperimentet hvor en masse dedikerede mennesker motiverer andre?

Pseudovidenskabelig moralprædiken?

Man siger indirekte her, at mennesker ved egen kraftanstrengelse kan kæmpe sig ud af modgang i livet (tristhed). Det er realiteten en nyliberal moralsk tilgang til lidelse, som man prøver at liste ind af bagdøren gennem såkaldt 'videnskab' med en relativt kortsigtet horisont (den er 'evidens-baseret'). Vi skal mao. ikke hjælpe hinanden længere. Nej, nej, vi skal bare motionere allerhelvedes meget, så vi kan udvikle en bedre moral, hvor vi ikke er så afhængige af andres omsorg, men derimod selv kæmper os tilbage til livet. Vi behøver heller ikke lytte til hinanden mere - det er bare et spørgsmål om at begynde på Mindfulness, så kan vi kan lære at lytte til os selv og indse, at det kun er os selv, der kan gøre noget ved vores individuelle problemer.

Kære videnskab.dk: jeg er ked af at sige det, men det her er ikke videnskab. Der er tale om en moralsk tilgang til mennesker i nød, som man forsøger at retfærdiggøre via wanna-be videnskab, hvor man prøver at reducere menneskets moralitet til et nærmest naturvidenskabeligt anliggende, nu da kristendommen reelt er død.

Jeg gætter på, at vi om 10 år griner af den her slags artikler. "Nå ja, det var dengang, hvor nyliberalisterne fik os alle til at tro, at deres holdninger var objektivt videnskabelige!"

Seneste fra Krop & Sundhed

Grønlandske stemmer

Bo Albrechtsen, museumsinspektør ved Grønlands Nationalmuseum, drømmer om at få et naturhistorisk museum i Grønland.

Tema om fremtiden for grønlandsk forskning

Det læser andre lige nu

Spørg Videnskaben

Abonner på vores nyhedsbrev

Når du tilmelder dig, deltager du i konkurrencen om lækre præmier.

Seneste blogindlæg