Annonceinfo

Betændelse kan udløse depression

Inflammation i kroppen giver to til tre gange øget risiko for depression. Det viser et omfattende dansk studie, der involverer 73.000 danskere.

Sammenhængen mellem depression og inflammation er historien om hønen og ægget. Man mener, at betændelsestilstanden opstår først, men man ved det ikke med sikkerhed. Det skal kommende studier afklare. (Foto: Colourbox).

Betændelse, der på grund af sygdom eller usund levevis gemmer sig et sted i dit indre, skader ikke kun den fysiske krop. Det kan tilsyneladende også påvirke din sindstilstand ved at udløse en depression. Er betændelsesproteinet 'CRP' forhøjet, er risikoen for at få en depression således to til tre gange større. Det viser et nyt omfattende studie af en dansk forskergruppe bestående af forskere fra Herlev Hospital og Københavns Universitet.

»Risikoen for inflammation stiger ved usund levevis, overvægt og kroniske sygdomme. Vores budskab til befolkningen er, at man skal undgå at komme i en situation, hvor man har en forhøjet mængde betændelsesprotein i kroppen,« siger lederen af forskningsprojektet Børge Nordestgaard, der er professor ved Københavns Universitet og overlæge ved Herlev Hospital.

Resultaterne, der netop er publiceret i det anerkendte videnskabelige tidsskrift Archives of General Psychiatry, er opnået efter at have adspurgt og analyseret informationer om i alt 73.000 danskeres liv.

Forskerne har kortlagt, hvor mange deltagere, der har haft en skjult betændelsestilstand i kroppen ved hjælp af blodprøver fra de to befolkningsstudier 'Herlev-Østerbro-undersøgelsen' og 'Østerbro-undersøgelsen'. Via blodprøverne har man målt deltagernes niveauer af CPR helt tilbage til 1991. 

Derudover har forskerne dykket ned i de danske personregistre for at følge alle deltagernes køb af antidepressiv medicin på apoteket. Registrene har også givet forskerne adgang til oplysninger om, hvorvidt deltagerne på noget tidspunkt i perioden har været indlagt på hospitalet på grund af depression.

Større indblik i depression

Fakta

Forskergruppens medlemmer er:
Professor og overlæge Børge Nordestgaard
Læge og ph.d.-studerende Marie Kim Wirum-Andersen
Læge og ph.d.-studerende David Ørsted
Civilingeniør og ph.d.-studerende Sune Faldgaard Nielsen
Forskergruppen er tilknyttet Herlev Hospital og Københavns Universitet.

Da forskerne efterfølgende sammenholdt, hvem der havde betændelse mod hvem, der var ramt af depression, var der et tydeligt sammenfald.

Personer med CPR-niveauer over 3 mg/liter udgjorde omtrent 21 procent af deltagerne. De havde en større tendens til at få en kraftig stressreaktion, et øget brug af antidepressiv medicin samt flere indlæggelser på grund af depression, end deltagere med lave CPR-niveauer under 1 mg/l.

»Vores opdagelse giver os mere viden om depression. Det viser, at der er et samspil mellem vores krop og vores sind, og at sygdom i det ene system kan skabe ubalance i det andet. Og det er egentlig ikke så mærkeligt, hvis man tænker sig om. Det giver sådan set god mening,« siger Børge Nordestgaard og henviser til, at det er velkendt, at overvægtige mennesker, der på grund af de for mange kilo ikke fungerer optimalt fysisk, har et højt CRP-niveau.

Mekanismen er stadig ukendt

At der er en sammenhæng mellem depression og inflammation er altså tydelig nok, men den bagvedliggende mekanisme ligger stadig hen i det dunkle. Ifølge læge Marie Kim Wium-Andersen, der har deltaget i studiet som et led i sit ph.d.-projekt ved Københavns Universitet, ser det ud til, at betændelsesmolekylerne påvirker nogle af de signalstoffer og receptorer i hjernen, der bestemmer vores sindstilstand og regulerer vores humør.

»Vi kan ikke dokumentere det endegyldigt,« siger hun og understreger, at det i princippet godt kunne være omvendt –altså at det er depressionen, der udløser en betændelse. En tredje mulighed kan være, at det er en grundlæggende sygdom i kroppen, der udløser betændelse og depression.

Fakta

Sammenhængen er tidligere blevet set i andre studier, der dog var så små til at være helt troværdige. Det nye studie er det første, der dokumenterer sammenhængen med stor sikkerhed.

»Hvad der er den bagvedliggende årsag må man undersøge nærmere i kommende studier. Det eneste, vi med sikkerhed kan sige er, at der er en sammenhæng mellem de to tilstande. At forstå sygdommens biologiske årsag er et af de vigtigste skridt mod effektivt at kunne forebygge og behandle tilstanden,« siger Marie Kim Wium-Andersen.

Betændelse i hjertet kan udløse depression

Professor i psykiatri Poul Videbech fra Aarhus Universitetshospital finder de nye resultater særdeles interessante.

»Det er et virkelig hot emne. Flere studier fra mange forskergrupper rundt i verden antyder, at betændelse er koblet til depression. Betændelsen påvirker øjensynligt dannelsen af signalstoffet serotonin i hjernen – et signalstof, der styrer vores humør,« fortæller Poul Videbech.

Ved autoimmune sygdomme, som f.eks. leddegigt, forekommer depression langt hyppigere, end man umiddelbart skulle tro. Det kunne ifølge Poul Videbech indikere, at der er en sammenhæng.

Hans egen forskergruppe er interesseret i at undersøge sammenhæng mellem depression og hjertesygdomme. Man har længe vidst, at depression og hjertesygdom hænger sammen, og studier tyder på, at betændelse i hjertet spiller en rolle. Det kan være et missing link.

»Det er dødintereressant, om vi kan dæmpe betændelse ved hjælp af de antidepressive midler kaldet SSRI. Det kan være, at gigtmedicin, som dæmper betændelse, kan have en antidepressiv effekt. Hvis man giver det sammen med antidepressiv medicin, så ser begge dele ud til at virke bedre. Betændelse er ekstrem interessant, både hvad angår hjertesygdomme og psykiske sygdomme,« slutter han. 

CRP-niveauet stiger ved sygdom

CRP er et protein, der øges ved usund livsstil som overvægt, manglende motion og rygning. Men niveauet stiger også på grund af hjertekar-sygdomme, kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) og kræft. Kroppen – leveren – bruger proteinet til at bekæmpe uønskede tilstande eller bakterier i kroppen.

Opsøger en patient sin læge med diffuse symptomer, kan lægen tage en blodprøve og måle CRP-niveauet. Er patienten syg, kan man som regel se det i form af et forhøjet CRP-niveau. F.eks. stiger niveauet voldsomt efter en blodprop i hjertet.

Depression er en folkesygdom

De typiske symptomer på depression er tristhed, træthed og manglende energi. Hos nogle personer er dog hårdere ramt og kan opleve vrangforestillinger og tanker om selvmord. En depression varer normalt 3-12 måneder, men hos 10-30 procent bliver sygdommen kronisk. Op mod 17 procent af alle danskere vil i løbet af deres liv udvikle en depression.

Debatten lukkes

Da denne debattråd - trods mange advarsler - har vist sig ikke at kunne fortsætte uden personangreb og gentagne afvigelser fra artiklens emne, lukkes den hermed.

Blot en afsluttende kommentar mht. vores debatregler om reklamer: Det er ikke tilladt at reklamere i debattråden og linke til kommercielle sider. Brugere skal dog kunne dele relevante erfaringer og omtale eller linke til sider, hvor man kan læse mere om artiklens emne. Dette betyder i sagens natur, at redaktionen ikke kan skære alle debattråde over én kam, men indimellem er nødt til at komme med subjektive vurderinger af, hvad der er reklamer, og hvad der ikke er. Der er med andre ord tale om en balancegang, hvor vi forsøger at holde snor i debatten uden at udøve censur, der bliver for omfattende og begrænsende.

I denne debattråd er der flere gange nævnt visse produktnavne, der ikke har noget med debatemnet at gøre. Dette frabeder vi os i fremtidige debattråde - uanset om man så i øvrigt er fortaler for eller modstander af produktet. Effekten bliver nemlig i begge tilfælde en slags skjult reklame i form af omtale.

Redaktionen

Dokumentation...

Der er ikke anderledes krav eller statistik gældende, når det drejer sig om hhv "alternative behandlingsråd" og øvrige behandlingsråd. Matematik og placebo-effekt er de samme, om man vil undersøge effekt af RayGuard ved psykiske symptomer eller penicillin ved lungebetændelse...

Så der er jo ingen seriøse der påstår, at der er dokumenteret effekt af kosttilskuddene ved psykisk sygdom. Eller at der er dokumenteret viden om, at mobilstråler fører til psykiske symptomer, som dem MayDay påstår via deres link til RayGuard.. Der er ingen seriøse der påstår, at kviksølvforgiftning spiller en rolle hos klinisk relevant andel af dem, der har fået diagnosticeret depression.

Der gælder jo netop nogle simple principper indenfor lægevidenskab, hvor man skal kunne påvise den slags sammenhænge pålideligt, før man må komme med anbefalinger. Og hvis disse krav ikke er opfyldt fra alternative behandlere, så kan de jo ikke bidrage med dokumenteret viden på en en webside om videnskab.

Du må ikke anbefale panodil mod hovedlus, medmindre du har pålidelige resultater at støtte dig til... Ellers vil der komme diverse upålidelige råd her på videnskab.dk. Altså nytter det ikke noget at give link til, at panodil dokumenteret virker mod smerter, hvis du udtaler dig om panodils effekt ved hovedlus... (Den slags misledning bruger Søren Nielsen konsekvent, blot i andre udokumenterede kombinationer....)

Det den alternative industri har tilfælles med den øvrige "farma-industri" er deres økonomiske interesse-konflikt, når de udtaler sig om deres egen behandling, som de lever af.

Derfor ser vi gentagne indlæg om "Viagra Plus" : )..... (Jeg husker deres misledning efterhånden, selvom de slettes hver gang, så snart moderator opdager den virale reklame: "Viagra Plus - garanteret rejsning på 45 minutter" hæ hæ.. Og så link til web-side, hvor man kan få vejledning til at købe det fantastiske produkt : )....

Så det er helt almindelige "kapitalistiske" principper, der driver de alternative behandlere - og helt almindelig viden om disse tricks, der fører til krav om dokumentation for påstandene - også her på videnskab.dk.

MayDays og Helse-nyts metoder adskiller sig ikke fra firmaet bag "Viagra Plus"...

Så hvis debattører vil diskutere "afgiftning" eller RayGuard som behandlingsråd ved depression eller sygdomsangst, så skal de diske op med dobbeltblindede undersøgelser af den gruppe syge, de udtaler sig om.

Og det har de ikke gjort på noget tidspunkt. Så det er tom reklame-propaganda. Det har intet med videnskab at gøre...

Men det HAR til gengæld med videnskab at gøre, at forklare hvordan den slags mennesker forsøger at fuppe kunder vha misledning såsom pseudovidenskab. For ellers kan pseudovidenskab bruges som misledning... Det ser jo imponerende ud med alle disse fremmedord og links... At det er tom snak kan ikke alle lægmænd gennemskue... (Og det er jo netop det, disse plattenslagere udnytter i deres virale reklamer...)

Mvh læge Dorte Wulff Dahl

(PS: Nu lidt sundere pga Dim Sum, der indeholdt pænt varieret udbud af "tilskud" på den mest velsmagende måde... Kan anbefales som mad. Ikke som behandling, men som god sund mad....)

Reklamer

Ingen vil forbyde nogen skrive - det er udelukkende links der skal ud og vedr. reklamer så bliver der dagligt fjernet et hav af indlæg.

Ofte får videnskab.dk en mail og før mange når at opdage det så er der lige blevet ryddet grundigt op. I perioder så er der massive angreb fra kinesiske tåber og de når gerne at smide 40-50 indlæg eller så er der de mere raffinerede der skriver hvad der på overfladen ligner alm. indlæg men indeholder links til hjemsider med tasker og sko. Så der er en grund til at du ikke opdager alle disse reklamer - de fjernes lige så snart som nogle af læserne og videnskab.dk ser dem.

Så er der dem der skiver indlæg og henviser til sider der ligner info. men ved nærmere eftersyn så er der reklamer for piller og alternative behandlere mv. - andre kan fylde spalterne med links til egne sider og når de så har smidet et par hundrede ukyldige links så opdager man en dag at der dukker reklamer op på deres sider - reklamer der ikke var der før - men nu har videnskab.dk så med et 200 links til en side der indeholder reklamer.

Før var reglerne ganske stramme og var der den mindste mistanke blev de links fjernet og private sider tillod man ikke eftersom indholdet kunne ikke kontrolleres og udskiftes uden nogen opdagede det.

Så ingen censur - folk kan skrive hvad de vil - sålænge de kan dokumentere deres påstande - men links skal begrænses til det absolutte mest nødvendige og de skal være reklamefri - både nu og fremover og den garanti kan man ikke sikre med private links eller sider som det Mads er formand for.

Censur og ytringsfrihed

Hej.

Mads Wedel-Ibsen. Tak for dit svar.

CENSUR OG YTRINGSFRIHED:

Dorthe Wulff Dahl skriver ordret: "Folk der vil sælge RayGuard og "afgiftning" må lige starte med at dokumentere at pengene ville være godt givet ud til de syge..... Deres ansvar... Indtil da må de holde deres snude i debatter, hvor kontroversielle udokumenterede behandlingsråd er imod reglerne..".

Jeg er dybt uenig med Dorthe og de regler, som Videnskab.dk MÅSKE har. Den form for censur er jeg meget imod.

Hvem skal - og KAN - afgøre hvilke ting, der er dokumenterede eller ej? Det er jo utrolig svært at afgøre, om der er rimelig med dokumentation eller ej. Når vi f.eks læser de forskellige tråde på dette debatforum, kan vi jo ofte ikke blive enige om, om en ting er rimelig dokumenteret eller ej.

Så hvem skal være dommer og afgøre, hvad der kan dokumenteres? Hvem tror, at de har så meget viden, at de kan afgøre dette?

Jeg er ikke nødvendigvis enig med May Day og andre alternative. Men i ytringsfrihedens navn vil jeg være ked af, hvis disse ikke må skrive herinde.

Hvis Videnskab.dk skal leve op til sit navn - videnskab - bør der i den grad også være plads til de alternative. Ellers får vi ikke nok nuancer med.

Ligeledes bør det nævnes, at der indenfor etableret medicin af og til stilles spørgsmålstegn ved, hvor effektivt et eller flere midler er.

Og måske er jeg tungnem. Men jeg ser ikke reklamer alle vegne herinde.

Venlig hilsen
Jan, Projekt S og T

Større lighed giver sundhed.

Lilliane Morillo. Naturligvis tror jeg på, at jeg når 120 år. Alene troen på det giver mig 10 ekstra år at leve i.
Ved at kikke i mine kommentarer på Facebook, skal jeg nok holde dig orienteret om ,hvordan du har en chance for at nå 120 år, måske længere, så vi sammen kan fejre 120 års fødselsdag.
Tak for din påmindelse om at gøre en indsats for miliøet, for ad denne vej at kunne etablere en bæredygtig sundhed, - det har Sundhedsstyrelsen også påpeget i en rapport for ca. 1 år siden. Større lighed kæmper jeg også for, for det giver også mere sundhed.

Det vigttigste....

Dorte Wulff Dahl:

"Men endnu engang vil jeg sige, at det at leve det gode liv, mens man har muligheden også er vigtigt.... 8-) "

Det er det vigtigste ;)

Mvh

Der er jo en del dokumenteret, der ligger mere lige for....

Der er sådan set masser af viden om muligheder for at forlænge levealder, hvis det er det interessante. Problemet ligger jo ofte i at der ikke er penge nok, så benhårde prioriteringer er tvingende nødvendige...

Folk kan IKKE forvente at blive tilbudt unødvendig undersøgelse og unødvendig (virkningsløs) forebyggelse og behandling på det offentliges regning.... Midlerne og lægehænderne må bruges på det, der er veldokumenteret. Og så skal der jo fortsat udføres strategisk klog forskning... (Gode metoder der fører til pålidelige nok resultater er f eks en fordel prioriteringsmæssigt...)

Folk der vil sælge RayGuard og "afgiftning" må lige starte med at dokumentere at pengene ville være godt givet ud til de syge..... Deres ansvar... Indtil da må de holde deres snude i debatter, hvor kontroversielle udokumenterede behandlingsråd er imod reglerne..

Og Lilliane.. Det kan være at vi kan ses til fødselsdag tidligere. One never knows : )

Men endnu engang vil jeg sige, at det at leve det gode liv, mens man har muligheden også er vigtigt.... 8-)

Så igen siger jeg: Nu holder jeg weekend fra debatten. Blot som forklaring på, at jeg ikke svarer de næste par dage går jeg ud fra... Det er det her med det gode liv, frisk luft, velsmagende mad proppet med vitaminer og mineraler og sunde grin...

Mvh læge Dorte Wulff Dahl

140 års fødselsdag

"For ca. 8 år siden uddelte jeg en indbydelse til min vennekreds til min 120 års fødselsdag. Folk trak lidt let på smilebåndet, men det var også en påmindelse til dem om at passe godt på deres liv, hvis de ville have en chance for at blive 120 år. Jeg er ikke i tvivl om at realiteterne omkring min indbydelse er rykket nærmere nu.
Men Dorte hvis du har lyst er du jo også velkommen til min 120 års fødselsdag, så kan vi jo se om vi også kan gøre en tilstrækkelig aktiv indsats for at nå de 140 år?"

Ove, er dette fordi du reelt tror på at du vil blive 120 år gammel eller er dette blot endnu et reklamestunt?

At nogle enkelte forskere har udtalt at der ikke er nogen biologisk grund til at mennesket ikke kunne leve så længe som 120-140 år, er ikke ensbetydende med at har fundet kilden til evigt liv, endsige en metode til at undgå døden eller at forlænge livet, og der går med sikkerhed en rum tid, måske årtusinder inden man gør det, hvis vi da stadig er her til den tid.

Man må give dig at du og andre har en energi og vedholdenhed, der kun kan beundres, og brugte i dette til noget reelt, noget der lå tættere på os end formodninger, såsom miljøet (ecocide), eller lighed for flere, eller hvad ved jeg, så kunne vi som menneskehed nå langt.

Mvh

Ellers tak...

Som du ved (og har kritiseret) er jeg i høj grad grad kritisk overfor diverse af dine indlæg, netop fordi det ofte drejer sig om udokumenterede kontroversielle påstande. Ikke mindst på forebyggelses-området hvor du er totalt blind og benægtigende overfor den kummulerede forskning, der viser med tydelighed at dine anbefalinger er penge ud af vinduet og spild af lægers tid. Dette ville gå ud over de syge - og dermed snarere sænke den gennemsnitlige levealder... Du misforstår ofte forskning, således at du kommer med anbefalinger der er direkte modsatte af, hvad resultaterne burde føre til mht anbefalinger...

Så jeg takker nej - ellers tak. Jeg tror vi ville være for uenige i snakken på området - så det ville ikke blive sjov fødselsdag : )

Mvh læge Dorte Wulff Dahl

140 års fødselsdag.

Dorte Wulff Dahl. For ca. 8 år siden uddelte jeg en indbydelse til min vennekreds til min 120 års fødselsdag. Folk trak lidt let på smilebåndet, men det var også en påmindelse til dem om at passe godt på deres liv, hvis de ville have en chance for at blive 120 år. Jeg er ikke i tvivl om at realiteterne omkring min indbydelse er rykket nærmere nu.
Men Dorte hvis du har lyst er du jo også velkommen til min 120 års fødselsdag, så kan vi jo se om vi også kan gøre en tilstrækkelig aktiv indsats for at nå de 140 år?

Men tak for de lovede 140 år : )

Hvem vil ikke vise øget "købe-villighed", når man loves "guld og grønne skove" som tak for investeringen....

At det så er noget udokumenteret sludder, og dermed nødvendigt at begrave den kritiske sans, når man lader sig forføre er mindre problem for nogen... For sikken prognose man tror man får, når man har købt produkterne 8-)

Man (tror jo man) bliver kureret for sygdomme, som man slet ikke anede, at man havde 8-)......

Det er jo også god underholdning at læse trods alt : )

Mvh læge Dorte Wulff Dahl

Penge og produkter

Det koster penge at være medlem hos A/S Fup-Day - det alene burde være grund nok til at sparke deres indlæg og links ud - Så er der de fidus-produkter og den spaltesplads de alternative har hos dem - det er produkt-reklamer....

Videnskab.dk bør gå tilbage til den gamle fortolkning af hvilke links der må optræde her - Om det folks private eller interessegrupper så bør de ikke tillades eftersom man alt for ofte ser skjulte reklamer på disse sider eller så kan de med et dukke op. Og så har videnskab.dk uden at ville det åbnet op for ting de i bund og grund ikke ønsker her.

Det var også en af grundene til at jeg opponerede mod Otto Krogs side - det ene øjeblik er det et privat-site og når så videnskab.dk er fyldt med links (Otto er slem til at skrive sit links i næsten alle indlæg) så kan man risikere at efter et stykke tid der er smidt reklamer over alt ...Måske er SølvpapirHatte ApS. helt vilde med hans side og så smider han reklamer for dem på hans site og med et så har i 200 links til deres produkter her på videnskab.dk

Stram venligst op - før det er for sent. Start med May day og Otto og tag den derfra - vi andre skal nok kæfte op når vi ser nogle der ikke bør være her - og så kan I bare fjerne dem - men vær nu konsekvente og lad være med at konstant ændre på reglerne - det ender bare galt når der ikke er en fast linje.

Moderator-funktionen er i alt fald relevant...

Det må være svært at gennemskue skjult reklame, men så kan man jo kigge efter de udokumenterede kontroversielle påstande indenfor lægevidenskab i stedet. Da der ofte er stort sammenfald mellem udokumenterede kontroversielle påstande indenfor lægevidenskab og økonomiske interesse-konflikter (og skjult reklame af denne grund), kan lidt skarpere blik for om folk linker til noget pålideligt og relevant i forbindelse med deres "propaganda" sortere mange indlæg fra, som ikke hører hjemme i debatten pga debatreglerne...

Videnskab.dk vil altid forsøges brugt som "gratis reklame-platform". Det gælder ikke mindst alternative behandlere, der forsøger at bøje reglerne igen og igen og igen.....

Mvh læge Dorte Wulff Dahl

Reklameplatform

Som bekendt er dårlig omtale bedre end ingen omtale – for nogen – Med videnskab.dk spalter er det lykkes for May Day at ramme en langt større målgruppe end ved egen hjælp og jo mere Mads (og venner) kan hold liv i debatten jo bedre for hans fup-side.

Bevis at vi er useriøse – ja det skete med bl.a. mobilstråler – ingen kommentarer fra Mads i den anledning – nyt emne… og sådan kan vi forsætte indtil alle her på videnskab.dk samt alle de medier der linker til videnskab.dks artikler kender til de alternative fup-røve.

Måske skulle videnskab.dk lige overveje om det er en klog strategi at lade folk på den måde få gratis reklame og så skal vi jo heller ikke glemme at de anbefaler produkter på deres hjemside som i bund og grund blot er en måde at hive penge op ad lommerne på syge og bange mennesker.

Er det vejen frem videnskab.dk? – Før var i mere rigide når det kom til at linke til andre sider – men igennem de sidste års tid er tingene begyndt at skride og nu giver i gratis reklame for en gruppe tvivlsomme personer med luskede motiver – folk der er ilde set i lægeverden og med god grund – og nu giver i dem adgang til medierne og en masse omtale uden at de skal anstrenge sig ret meget – ret faktisk så skal de bare skrive et par provokerende indlæg og smide et link med og vupti end et sugerør kan stikkes i lommerne på desperate mennesker – alt det med skattekroner.

May Day er nogle skadelige parasitter og de bøjer og bukker undersøgelser så de passer i deres kram og giver deres medlemmer adgang til at tjene endnu flere penge – er det det I ønsker?

Kommentar til Mads:

Ham den døde var karakteriseret ved at komme med kontroversielle udokumenterede behandlingsråd.... Det gælder naturligvis også "RayGuard" og diverse andre, som "MayDay" (som du er formand for) linker til...

Så MayDay er bunden, når det kommer til helbredsråd efter min vurdering..

Her følger et citat fra Mads Wedel-Ibsen:

"Hvordan kan man påstå, at der findes såkaldte "psykiatriske diagnoser" når disse primært er baseret på subjektive fund baseret på fysiske symptomatiker, der harmonerer perfekt med en lang række mangeltilstand, forgiftningstilstande og overbelastningstilstand, som man end ikke interesserer sig for, ikke undersøger eller tester for. Man har endda vedtaget hvilke diagnoser medicinerne skal kunne bruges til ved håndsoprækning mellem producenter og interessenter i produktionen. (Citat slut)

Det er decideret misledning fra alternativ behandler, der anbefaler øreakupunktur, homeopati, RayGuard og diverse andet udokumenteret bras...

Diagnoser indenfor psykiatri vedtages efter samme principper som andre sygdomme. Der er således viden om deres berettigelse, blandt andet fordi dem der har diagnoserne adskiller sig fra gruppen, der IKKE har diagnoserne. Det gælder fra et biologisk synspunkt, hvor de for eksempel har effekt af medicin til forskel fra dem uden samme diagnoser. Det gælder prognose mht levetid, arbejdsevne og livskvalitet og meget andet. Det kræver ekspertise at stille diagnoserne, hvilket du har demonstreret manglende forståelse og respekt for. (Da du i denne debat spillede "klog på feltet" som ambulancebehandler, der sagde at patient var fejldiagnosticeret. En patient der havde effekt af behandlingen med depressionsmedicin..!!!.) Godt gået af ambulancemand...

Herudover kommer du med kontroversielle udokumenterede påstande om årsager til psykiatriske diagnoser. Hvor er de referencer på området, som er påkrævede på videnskab.dk, når man kommer med udokumenterede kontroversielle påstande indenfor lægevidenskab?

Dine interesse-konflikter og manglende kompetence indenfor det emne, du udtaler dig om, afspejler sig både i debatten her og i dine aktiviteter på MayDay samt på din kliniks hjemmeside.

Det er jo åbenlyst viral reklame du udøver her som alternativ behandler..

Mvh læge Dorte Wulff Dahl

Kirchheiner er død

Det er korrekt Jan. Erik Kirchheiner er død. Du kan læse nekrologen over ham her:

http://mayday-info.dk/nekrolog-over-erik-kirchheiner.shtml
(forfattet af den daværende forkvinde Tamara Thérèsa Mosegaard)

Blandt andet står der:

Vi vil alle taknemmeligt mindes hans mange gode, kritiske debathæfter, -bøger og -artikler, der med dyb indsigt på humoristisk vis oplyste os om næringsstoffernes vigtige betydning for helbredet, opsummerede de sundhedspolitiske problemer, stærkt krydret med hans rebelske anti-autoritære lune og til tider bidende sarkasme.

Tænker måske hans "rebelske antiautoritære lune og til tider bidende sarkasme" kan være noget af det, der trigger din "te-kop": ;-)

Mine holdninger er ikke nødvendigvis udtryk for May Day's officielle holdning. Det siger sig selv - med mindre jeg underskriver som formand for May Day.

Min pointe har gennem denne og andre debatter hele tiden været:

Hvordan kan man påstå, at der findes såkaldte "psykiatriske diagnoser" når disse primært er baseret på subjektive fund baseret på fysiske symptomatiker, der harmonerer perfekt med en lang række mangeltilstand, forgiftningstilstande og overbelastningstilstand, som man end ikke interesserer sig for, ikke undersøger eller tester for. Man har endda vedtaget hvilke diagnoser medicinerne skal kunne bruges til ved håndsoprækning mellem producenter og interessenter i produktionen.
Jeg linkede tidligere til et fælles nordisk forsøg hvor en række patienter blev undersøgt af 100 praktiserende læge, herunder en række danske. Mange patienter fik et hav af diagnoser. Blandt andet var der en der endte med 31 forskellige diagnoser inden hun var færdigdiagnosticeret.

Med TERM modellen og psykiatriseringen af mennesker med diffuse symptomer (grundet ukendskab til symptomatikkerne fra mangelsygdomme, overbelastningssygdomme og forgiftningstilstande) fratages helt almindelige mennesker alle rettigheder i forhold til arbejdsskadebehandling og forsikringsforhold, fordi de klassificeres som "funktionelt syge" og sættes i psykofarmakabehandling i stedet for at blive ordenligt undersøgt for ÅRSAGEN til hvorfor de har de symptomer som de henvender sig med.

Vi oplevede det med al tænkelig tydelighed i går formiddag, hvor folk ringede ind til programmet "Forfra med Jeppesen" på Radio24Syv fordi en del af dem mente de var elektrohypersensitive, hvilket iøvrigt er anerkendt i Sverige. Mange af dem har kæmpet i årevis mod systemet og inkompetence i sundhedsvæsnet. Familier går i opløsning på den konto.

May Day og Mads Wedel-Ibsen

Kære Mads Wedel-Ibsen.

Jeg har læst dine spændende og interessante indlæg.

Du er formand for May Day. Du skriver i dit forrigeindlæg ordret: " Og de der påstår May Day er et useriøst medie: Dokumentér påstanden!".

Jeg vil gerne sætte det i relation til depression, som jo er denne tråds emne. Dog vil jeg brede det mere ud, så det ikke kun drejer sig om depression men også om andre psykiske lidelser.

Det er mange år siden, at jeg hørte om May Day for første gang. Og forleden har jeg været inde på jeres hjemmeside endnu engang. På denne står der ordret: "Erik Kirchheiner er æresmedlem af May Day og fungerede som foreningens konsulent". Og jeg kan se, at I på May Day - hjemmesiden har links og filer til flere af hans bøger.

Dette gør mig meget skeptisk og negativ. Erik Kirchheiner er nemlig ikke min kop the.

Jeg har læst flere af Eriks bøger. Blandt andet læste jeg en af hans gamle bog "Angst, depression og dårlige nerver", som jo er relevant i denne tråd.

Og jeg var til et foredrag med ham, hvor han fortalte om sindslidelser.

Og så vidt jeg ved, var han - MÅSKE - med til at lave et kosttilskud eller naturlægemiddel, som skulle kunne virke ved en eller flere psykiske tilstande. Kan det ikke passe? Ihvertfald var han meget forarget, da myndighederne vist krævede, at der skulle ændres på dette middel.

Der er ingen tvivl om, at han ved meget om de emner, som han skriver om. Han har helt sikkert sat sig godt ind i dele af de emner, som han skriver om.

Og jeg mener, at han flere gange har fat i nogle rigtige - eller måske rettere spændende - ender.

Og ligeledes vil det ikke overraske mig, hvis kostændringer, kosttilskud og naturlægemidler kan hjælpe mod flere sygdomme - herunder psykiske lidelser - hos en større eller mindre del af patienterne.

Men alligevel synes jeg, at han var MEGET unuanceret, når han udtalte sig om de emner, som han beskæftigede sig med. Derfor kan jeg kun tage afstand fra ham, når han udtalte sig om forskellige sindslidelser.

Så hvis May Day idag har samme holdning til depression og andre sindslidelser, som Erik Kirchheiner havde, vil jeg mene, at May Day er - omend ikke helt useriøse - så ihvertfald alt for unuancerede og alternative på dette punkt.

Den etablerede medicin, som psykiaterne og andre læger udskriver til patienter med forskellige sindslidelser, kan LANGT FRA altid erstattes med kostændringer, kosttilskud ,naturlægemidler og afgiftning af kroppen. Disse naturlige metoder kan LANGT FRA hjælpe alle personer med psykiske lidelser.

Mads, jeg tror, at vi begge kan være enige om, at sund livsstil (fx fysisk aktivitet, beherskede mængder alkohol og god nattesøvn samt ingen misbrug) er vigtige ved psykiske lidelser.

Mads. Er Erik Kirchheiner død? Det har jeg længe spekuleret på. Jeg ser nemlig, at der nogle gange skrives i datid om ham.

Venlig hilsen
Jan, Projekt S og T

Nutrienter hos dyr vs mennesker

Nu beregner man jo almindeligvis forgiftningsniveauer og den slags i rotte-enheder på den måde at man blot ganger op i forhold til vægt for at finde det tilsvarende tal for mennesker.

Men rent faktisk er der stor forskel på hvad arterne tåler.
Og langt de fleste dyrearter producerer jo f.eks. selvstændigt C-vitamin. Resten skal have det tilført i form af L-ascorbinsyre. Foruden mennesker drejer det sig om aber, marsvin, nogle flagermus, fugle og de fleste fisk.
Og som det tidligere er skrevet i debatten så er læger som udgangspunkt ikke uddannet i kost, ernæring eller nogen former for tilskud (andre end dem fra sygesikringen :p )
Så som den oprindelige artikel hævder, er der sandsynligvis en passende sammenhæng mellem den kost mennesker indtager (og IKKE indtager) og hvilke symptomer de udvikler.

Men jeg synes de sidste indlæg omkring psykiske sygdomme hos dyr taler for sig selv. Når det nu, som tidligere fremlagt, er forbundet med subjektive vurderinger på symptomfund, som man ikke vil årsagsafklare yderligere - hos mennesker - hvordan i himlens navn vil man så diagnosere gnavere med depression ?

Måske er der andre "score-kort" for gnavere end for mennesker, men lad os lige kigge på hvad det er for nogle ting lægen skal afdække hos patienten der er mistænkt for at være deprimeret:

-Er nedtrykt, trist og i dårligt humør?
-Har fået mindre lyst til at foretage sig noget, og om man har mistet interessen for ting som man tidligere interesserede sig for?
-Føler at man hurtigt bliver træt og ikke har ret meget energi?
-Har mindre selvtillid og lavere selvværdsfølelse end normalt?
-Lider af skyldfølelse og bebrejder sig selv urimeligt?
-Har tanker om, at det ville være bedre, hvis man var død, at der ikke findes nogen anden udvej end selvmord, eller om man har haft tanker eller planer om at begå selvmord?
-Har problemer med at koncentrere sig eller oplever at man ikke kan tænke klart?
-Er træt om dagen?
-Sover mere eller mindre end man plejer?
-Har mistet appetitten og har tabt sig?
-Er begyndt at trøstespise og har taget på?

Og gå så samme liste igennem for følgende patientkategorier:

Tungmetalforgiftede
Underernærede / fejlernærede (diabetikere, bulimi-patienter, anoreksipatienter
Forgiftede (organiske opløsningsmidler, lægemidler, alkohol, etc.)
Gnavere...

Artiklen lægger op til, at der kan være forskellige faktorer der spiller ind hos de patienter der har højt CRP (infektionstal) herunder, at kosten og livsstilen spiller en afgørende rolle.
Det er de samme faktorer der ofte er gældende hos ovenstående personer - og der er sandsynligvis et vist sammenfald mellem de 2 grupper.

Faktisk kunne man hævde, at den ene diagnose slet ikke findes, men blot er opdigtet. Og så kunne man istedet årsagsafklare hvorfor personen har udviklet de symptomer, der gør, at de bliver klassificeret som deprimerede frem for at finde ud af hvad trætheden, uoplagtheden, appetitløsheden etc stammer fra - samt hvilke faktorer kroppen mangler i sit immunforsvar siden der er stigning i infektionstallet. De faktorer undersøges jo slet ikke tilbundsgående idag. Man kan strække sig til en blodprøve og et EKG hvis man overvejer at sætte patienten i farlig behandling. Men så er det også sket.
Et stort indtag af usunde fedtstoffer, sukker og den slags vil jo automatisk fremkalde en forsuring og dermed et ændret miljø i kroppen hvor visse bakterier har mere gunstige vækstbetingelser.
Tingene hænger jo sammen. Man kan ikke skille velbefindet med hvordan kroppen har det og hvilke nutrienter der er til rådighed kontra hvilke faktorer der påvirker helbredet negativt, giftstoffer, stråling, tungmetaller, stress, angst etc.

Jeg vil forbeholde mig min ytringsfrihed til at mene, at psykiatrien er ude på et skråplan når man begynder at ville behandle mennesker med infektioner med antidepressiva og de, der har udviklet ovenstående symptomer - uanset årsagen iøvrigt - skal have antibiotisk eller antiinflammatorisk medicin.
Man skøjter på overfladen og kategoriserer og sætter i system med ICD10 og DSM- manualer og opslagsværker.
Mennesket er komplekst og individiuelt. Ikke engang gnavere er ens...

Der er løgn, forbandet løgn - og så er der statistik

@ Jens Yde

Du må da godt nok kede dig ;)

Zink mangel gnavere.

Kim. En rolle i udviklingen af depression har zink hos gnavere, det er naturligvis zinkmangel, det er zinks rolle. Du vidste det godt.

Gnaver

OKK: "...det ikke kan udelukkes, at zink har en rolle i udvikling af depression hos gnavere.."

Hvis gnavere bliver deprimeret af at spise zink så skulle man måske holde om med at fodre dem med zink ;)

Associering magnesium,folat, zink og depression.

Tak for linket Søren Nielsen.
Borwon psykiatrisk forskningsenhed School of Medicine, Deakin University Australien viser i deres forskning af depression og kvinder, at der er en associering mellem indtag af magnesium, folat og zink og depression, og måske en omvendt kausalitet.
Derforuden viser Sage Journal, at det ikke kan udelukkes, at zink har en rolle i udvikling af depression hos gnavere, og det kræver yderligere forskning.

En mere til samlingen

Nutrient intakes and the common mental disorders in women.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22397891

Effect of zinc in animal models of anxiety, depression and psychosis

http://het.sagepub.com/content/31/12/1237.abstract

300+

Karsten - Hvad med indlæg der er skrevet af kvaksalvere der omhandler zink, kobber mv. ?

Det kunne da også blive til en helt ny liste ;)

Nr. 300

Jens Yde opfordres hermed til at udvide sin statistiske fritidsanalyse til også at omfatte, hvor stor procentdel af indlæggene, der beskæftiger sig med det egentlige emne, og hvor stor procentdel, der omhandler zink, kobber, cannabis, D-vitaminer, kvaksalvere, osv.

Debat og kortspil.

Jens Yde. Rent undtagelsesvis kan jeg oplyse, at jeg tidligere har arbejdet indenfor psykiatrien, så jeg har lært at adskille sygdom og et normalt liv, ellers kan man jo ikke overleve som et sundt menneske.
Selv i mit daglige arbejde, har jeg forsøgt at skabe en tilværelse for de syge der gav dem appetit på livet.
Vores debat her er vel egentlig lidt som et kortspil.
Jeg lader mig ikke påvirke af sygdom, og springer hurtigt fra det ene gøremål (debat) til andre gøremål.

16

Jan: 16 ;)

(kim 20)

heheh

Hi Hi Jens Yde

Hej Jens Yde.

Hi Hi. Undskyld, men jeg kunne ikke lade være med at grine af dit indlæg.

Du har helt ret i, at dette er en meget lang debat. Det er jo en marathon-debat.

Og man må da sige, at vi kommer rundt i forskellige emner, som ikke altid har så meget med artiklen om depression og betændelse at gøre.

Jeg er helt enig med dig i, at det er vigtigt, at man ikke kun tænker på depression og betændelse dagen lang. Det er sgu vigtigt at tænke på andre ting også.

Jeg havde jo ellers trukket mig ud af debatten for mange indlæg siden. Men jeg kan fortælle dig, Jens,, at jeg har lavet kladderne / kladerne til 2 indlæg mere i denne tråd. Men så er jeg vist også ved at være at være tømt for indlæg. Så har jeg ikke meget mere at bidrage med i denne debat. :-).

Tak for dit indlæg, Jens. Det var morsomt at læse. Det "friskede" debatten lidt op, synes jeg.

Venlig hilsen
Jan, Projekt S og T

FGF-2 som medicin.

FGF-2 kan købes på nettet, men det koster meget, og jeg forstår ikke hvad der er årsagen?
Jeg ved heller ikke om det er nogen risiko ved at spise det?
Så vidt jeg ved, tager det 10-15 år og få godkendt som medicin, men hvis det ikke er nogen risiko ved at spise det, kan vi vel importere det til vores kæledyr, - så den planlagte gravsted ikke bliver aktuel foreløbig for vores kæledyr?
Det er straks værre for os mennesker, som politikerne havde kalkuleret med skulle dø som gennemsnits alderen er i dag? Måske vi kan slå en "handel" af med politikerne, vi får lov til at leve lidt længere, mod at de til gengæld finder et arbejde til os?
Her var vist en ny sag til Etisk råd?

Snart 300 indlæg om depression - det er ikke sundt

Mon ikke det er en god idé at få tankerne lidt væk fra sine eventuelle sygdomme og lidelser? Artiklen om, at også betændelser kan udløse depressioner, kom på julenat og nu passerer vi snart indlæg nummer 300. Det kører bare uhindret løs. Vågner I op hver morgen til nye indlæg om depression? Holder striben jer vågen om natten?

Som tidsfordriv har jeg talt indlæg sammen, navn og antal:

Dorte Wulff Dahl, 88
Liliane Morriello, 51
Søren Nielsen, 49
Ove Kjær Kristensen, 21
Kim Kaos, 19
Hanne Koplev, 19
Jan hervig nielsen, 15
- samt 10 skribenter med et en-cifret antal indlæg.

Naturen og helbredet

1) Jeg tror på at mange af de lidelser der findes, både historisk og nyere, kan der findes midler for i naturen, der måske endog er bedre eller lige så virkningsfulde som konventionel medicin.

2) Jeg er ikke i tvivl om at nogle læger og politikere for den sags skyld er i lommen på farmaindustrien.

3) Jeg er heller ikke i tvivl om at vitaminer og mineralers betydning for helbredet, og som beskyttelse mod sygdomme, og også som helende faktor ved mange lidelser.

Der hvor jeg står af, er når enkelte debatører er så ensidigt fokuseret på et enkelt mineral eller vitamin, at de glemmer helheden.

Og så et ord med på vejen.

"Hvis man vil gøre en masse mennesker (ikke nødvendigvis læger eller kun læger) virkelig vrede. Så skal man bare begynde at helbrede uhelbredelige sygdomme"

Mvh

@ Ove Kjær Kristensen

Mange tak for linket :)

Mvh

Link FGF-2

Her var det oprindelige link Lilliane Morrillo

http://www.phosphosite.org/proteinAction.do?id=4906

May Day

Vi kan jo begynde med alt jeres ævl om mobilstråler og børn og så ellers forsætte hele jeres site igennem - men denne tråd er ikke om jeres ævl men om: Betændelse kan udløse depression.

Så det må vente til en dag hvor videnskab.dk giver plads til at gennemgå jeres bavl.

http://videnskab.dk/krop-sundhed/mobilstraling-giver-ikke-born-hjernekraeft

Læger gør hvad de ved...

Et meget godt citat og talemåde der kan finde anvendelse i forhold til lægerne versus alle andre mennesker (jf særstatus) kunne være dette:

Læger gør hvad de ved - men ved de hvad de gør ?

Den "moderne lægevidenskab" er ikke mere end et par hundrede år gammel. I den tid er der kommet et hav af nye sygdomme og mediciner på banen.
Mennesker bliver idag ældre end man gjorde for nogle hundrede år siden men der er også kommet væsentlige forbedringer af de sanitære forhold og i forhold til kost og ernæring generelt.

Grundlæggende antagelser om bakterier og mikroorganismers herkomst, udvikling og liv danner grundlaget for den lægevidenskab vi trækkes med idag, med enorme problemer med multiresistente bakterier, infektioner, der ikke lader sig behandle - heller ikke med lykkepiller.

En grundig revision af Pasteur's teorier og en nærlæsning af grundlaget for hans bakterielære ville afsløre, at der ikke er hold i påstandene. Louis Pasteur og Antoine Bechamp var samtidige studerende.
Pasteur antog, at bakterier var skadevoldere og årsag til sygdomme. Derfor indførtes varmebehandling af fødevarer - det vi kender som pasteurisering idag. En del almindelige menneskers erfaringer har vist, at eksempelvis mælkeprodukter undergår en forandring gennem varmebehandling, der gør dem uegnede/mindre egnede som fødevarer samt allergene i mange tilfælde.
Antoine Bechamp kaldte sin teori pleomorphisme kontra Pasteurs monomorphisme og antog, at bakterier, svampe og mikroorganismer i al almindelighed, lever hvor forholdene er til det.
At det med andre ord er miljøet omkring mikroorganismerne, der er ansvarlige for hvorledes fremvæksten og tilsvarende tilbagevæksten i mikroorganismer sker.

Ændres miljøet, eksempelvis ved ændringer i kroppens pH værdi (små ændringer) vil miljø og livsbetingelser for mikroorganismer ændre sig tilsvarende. Det kunne være en naturlig forklaring på de observationer, som artiklens involverede gør i forhold til kost og ernæring samt livsstil generelt's indflydelse på risikoen for infektioner.

En lang række af tilstande, symptomer, som jeg lister i en af mine første kommentarer, som har fundet vej til disse rating skemaer, der anvendes til at konkludere på den diagnose der kaldes depression, kan sagtens og uden nogen former for gradbøjning henføres til sådanne "miljø-ændringer" i kroppen. Hvad årsagen måtte være - kost, livsstil, røg, stråling (røntgen (CT scanninger eks)) eller bivirkningstung medicin, som kræver forudgående EKG undersøgelser og andet for at sikre patienten er "rask nok" til at kunne klare behandlingen er slet ikke undersøgt og bliver det ifølge den psykiatriske læge her i debatten heller ikke. I hvert fald ikke i et omfang der eventuelt kunne afdække ikke-erkendte årsagssammenhænge.

Der er masser af moderne eksempler på, at man er begyndt at integrere Bechamps viden om mikroorganismer mange steder. Et godt eksempel er inddragelsen af mikroorganismer i sårbehandling. Man anvender og forsker faktisk en del i disse ting i udlandet. Og mon ikke det også sker i Danmark, men grundet peer review systemet bare aldrig finder vej til de såkaldt "anerkendte tidsskrifter" fordi der ikke er penge i at forske i bakterier - men langt større industri i febernedsættende midler, antiinflammatorisk behandling, antibiotika, kemoterapi, antivirale midler etc.

Dem , der arbejder med den pleomorphistiske tilgang er ikke i tvivl om, at yderligere skævvridning af kroppens indre miljø med ovenstående midler, blot bidrager yderligere til afsporing af kroppens selvhelbredende kræfter (læs immunforsvaret).
Det er således blevet italesat af forskeren der satte forbindelse mellem mødres indtagelse af eks. paracetamolprodukter under graviditeten og børnenes udvikling af asthma og allergisygdomme.
Eller den igangværende tyske undersøgelse, der har fulgt 11.000 børn fra 0-19 år, der ikke er vaccinerede (immunmodulerede), som foreløbig viser en øget forekomst af en lang række sygdomme i omfanget 2-5 gange flere syge i den vaccinerede gruppe.

Så lad mig igen afslutte med citatet:

Læger gør hvad de ved - men ved de hvad de gør ?
Og måske lige supplere med; for hvem fortæller læger hvad de ved og hvilke økonomiske interesser og antagelser ligger der bag denne viden.

Sammenlignet med medicinalindustrien udgør den alternative branche blot en dråbe i havet. Men grundet integrationen i den offentlige sygesikring og sundhedssystemet - ser det for den uoplyste ud som om alternative behandlinger kan være dyre. Man glemmer blot, at den offentlige skatteyderbetalte hjælp er langt dyrere i enhver henseende. Men det er blot alle med til at finansiere. Også dem der aldrig bruger systemets "tilbud".

Undersøg Codex Alimentarius under FAO/WTO/WHO og det vil vise sig, at den restriktive lovgivning på kosttilskudsområdet hidhører fra lobbyarbejde på verdensplan baseret på helt igennem uvidenskabelige påstande - samtidig med, at GMO-fødevarer, syntetisk berigede fødevarer og functional foods promoveres og tilgodeses i stor stil. Hovedrepræsentationen i Codex Alimenatarius er multinationale fødevareproducenter, kemiske industrier og pharmaindustrien. Og de passer på deres markeder.

Se mere om Codex Alimentarius her: http://mayday-info.dk/om-codex-alimentarius.shtml

Og de der påstår May Day er et useriøst medie: Dokumentér påstanden!

Mvh
Mads Wedel-Ibsen
Heilpraktiker og formand for May Day

@Liliane

Hampplanten er vel nok en af de sundeste planter på denne jord og det er latterligt at en lovgivning skal forbyde mennesker at drage nytte af denne plantes fantastiske egenskaber.
Men der findes også andre planter som har gode egenskaber og kan styrke vores helbred. Mælkebøtten er et godt eksempel, så i stedet for at give den roundup burde man spise, juice og lave te af den. Der er i øjeblikket et fase 1 forsøg i gang i Canada hvor man bruger ekstrakt af mælkebøtterod mod kronisk myelomonocytisk leukæmi. Årsagen til forsøget er at en ældre kvinde på 86 nægtede behandling, og sagde at det kunne godt selv klare. Efter 3 måneder var hun rask efter at havde drukket te af mælkebøtterod. Derefter startede forskerne celleforsøg, hvor det har vist positive resultater på flere cancerformer. Så spændende hvad forsøget giver af resultater.
.
http://www.cbc.ca/news/canada/windsor/story/2012/02/16/wdr-dandelion-tea...

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3018636/

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22647733

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3281857/

@ Ove Kjær Kristensen

Kunne du ikke give os det oprindelige link, på engelsk, da google translate som oftest er behæftet med utallige fejl og fejlfortolkninger. Dem der ikke kan læse engelsk kan jo så selv vælge, om de vil bruge google translate eller ej.

Mvh

@ Jan Hervig Nielsen

Jeg er fuldstændig enig med dig i det du siger, en læge kan for eksempel aldrig vide hvordan det føles at have en bestemt sygdom hvis han/hun ikke selv har haft sygdommen, og må her læne sig op af hvad patienter, i undersøgelser har beskrevet, og når det gennem flere undersøgelser er blevet dokumenteret at patienter med den samme lidelse beskriver de samme symptomer og de samme udtryksformer som sygdommen har, sammenholdt med en anamnese, hvor objektive test på forskellig vis kan være med til at give et sygdomsbillede der fører til diagnose.

Og ja, jeg tror også jeg ved mere om cannabis som medicin end de fleste læger, da den viden de fleste læger har omkring cannabis, er stærkt præget af den forbudskampagne der har kørt igennem de sidste 50 år, og stadig kører.

Selvom jeg tror at der i Danmark i gennemsnit er en højere procentdel af læger der er åbne overfor cannabis, end i vores nabolande.

Da jeg talte med min praktiserende læge her i Tyskland om recept på Dronabinol, var det skræmmekampagnen der først dukkede op, det er farligt (forkert), man kan blive afhængig af det (dette er delvist forkert og selv om man skulle blive afhængig af det, så er afhængighed en sekundær overvejelse i forhold til patientens behandling og livskvalitet, i øvrigt kan man blive afhængig af et utal af anerkendte lægemidler, der dagligt udskrives recepter på utallige gange i hver eneste lægepraksis landet over, f.eks. morfin, lyrica, m.m.)
Hans tredie argument var at hvis han udskrev en recept på dronabinol til mig, ville samtlige byens narkomaner komme rendende til ham og forlange recepter på cannabismidler, et meget tyndt argument, jeg er ikke en del af nogen narkoscene, og aner end ikke hvor de i vores lille by (5.000 indbyggere) skulle befinde sig, og jeg har på intet tidspunkt overvejet at rende rundt og fortælle gud og hver mand at jeg havde fået recept på cannabismedicin. Derfor erdte jeg med at henvende mig til Tysklands førende på området, og er nu privatpatient hos ham.

Viden om cannabis som medicin kan ligge på et meget lille sted, også blandt læger, både ved hvilke diagnoser det kan hjælpe, hvordan det virker, og hvorfor det virker, og tit bedre og med langt færre bivirkninger end konventionel medicin, samtidig med at det er så at sige ufarligt, da det ikke skader nogen organer, ligesom det er helt umuligt at tage en overdose, da en overdose af cannabis ville betyde at en patient på 60 kilo skulle indtage mere end 1,28 kilo cannabisblomster i løbet af 15 minutter.

Jeg ved også en del om hvad cannabis kan gøre for os på miljøområdet, som indsats i forhold til fattigdom og sult i især den 3. verden, det er skræmmende at denne plante ikke er udsat for langt mere forskning end den er i dag.

Men skulle jeg møde en læge eller anden form for forsker der virkelig har sat sig ind i hvad cannabis er og hvad vi kan bruge denne plante til, så er jeg stadig kun lægmand, og lægen/forskeren vil have et helt andet udgangspunkt for at kunne forstå mulighederne i denne plante.

Cannabis helbreder kræft, måske er det endda den kur for kræft man har søgt efter i årtier, men politik hindre forskning, og man kan kun undres. Først når man begynder at interessere sig for denne plante, bliver man klar over hvor meget befolkningerne i alle lande verden over, er blevet ført bag lyset.

Nå, men det var egentlig ikke meningen at dette skulle handle om cannabis, og det var også kun ment som et eksempel.

Mvh

Orientering sundhed.

Jan Hervig Nielsen, du har også ret. Min egen læge siger ofte, at jeg ved mere om emnet end han gør, han kan ikke overkomme at skulle opdatere sig hele tiden, og siger at jeg ville være blevet en god læge, men nu er det for sent, men han glemmer, at nu kan jeg måske blive 140 år, men jeg ville ikke kunne styre min vrede, hvis jeg skulle arbejde i hospitalssystemet , hvor jeg finder mange indlysende fatale fejl.

Fagfolk versus ikke-fagfolk

Hej Liliane Morrielo.

Du har selvfølgelig ret i, at fagfolk som læger har større viden end ikke-fagfolk. Det er der ingen tvivl om. Men alligevel kan ikke-fagfolk havde læst noget - og vide noget - som nogle fagfolk ikke ved.

F.eks snakkede jeg om en bestemt type medicn mod angst og andre sindslidelser med en medicinsk fagperson på Angstklinikken på Rigshospitalet. Jeg tror, at han var læge af en eller anden slags. Vi snakkede om, hvad der skete et bestemt sted i hjernen, når man brugte den medicin.

Han fortalte mig noget om dette, som jeg ikke vidste. Det er jo ikke så overraskende. Og det er klart, at han vidste langt mere om emnet end jeg. Jeg har kun haft overfladisk viden m.h.t. medicin mod angst. Den har selvfølgelig ikke været lige så dybdegående som en psykiaters. Det siger sig selv.

Men omvendt kunne jeg også sige noget om denne medicin, som han ikke vidste. Det havde jeg nemlig fra "rimelige pålidelige" kilder. Og det er ikke indenfor medicin mod psykiske lidelser, at jeg er faguddannet.

Så selvom fagfolk selvfølgelig ved mere end ikke-fagfolk, skal man ikke blive overrasket over, hvis ikke-fagfolk af og til ved nogle ting, som nogle fagfolk ikke ved.

Det er iøvrigt heller ikke kun fagfolk, der kan gå ind og læse på videnskabelige databaser indefor sundhed, sygdom og ernæring. Her tænker jeg på Medline/Pubmed og Cochrane.

F.eks vil dyrlæger vel kunne gå ind og læse de videnskabelige artikler, der handler om menneskers sundhed og sygdomme.

Dog er jeg - i den grad - ikke enig men den alternative behandler, der sagde noget i retning af, at hvis man var syg som menneske - eller ønskede vejledning om ernæring - skulle man måske hellere gå til en dyrlæge fremfor en læge. Det var vist nogenlunde sådan, at hun sagde det, da hun underviste på en uddannelse, som jeg var ved at tage. Da var jeg dybt uenig med hende.

Man skal selvfølgelig have en vis viden indenfor feltet for at kunne læse videnskabelige artikler på Medline/Pubmed og Cochrane rigtigt. Så det er langt fra alle ikke-fagfolk, der vil kunne gøre dette.

Man bør iøvrigt ikke glemme, at nogle ikke-fagfolk nogle gange kan have nogle "skøre ideer" og skæve indfaldsvinkler til emnet, som fagfolk kan have gavn af at lytte til.

Jeg er heller ikke i tvivl om, at nogle patienter og medlemmer af de forskellige patient-foreninger af og til kan have synspunkter og meninger, som er lige så "kvalificerede" og meningsfulde som de synspunkter, som fagfolk kan have.

Min pointe til dig, Liliane Morrielo, er, at du skal ikke undervurdere din viden indenfor cannabis. Selvfølgelig ved fagfolk langt mere om cannabis end dig. Men måske ved du mere om enkelte punkter af emnet cannabis end nogle fagfolk.

Venlig hilsen
Jan, Projekt S og T

Det nye mirakel medicin?

Stoffet FGF-2 er på vej til at blive godkendt til mennesker, så vi kan blive 140 år med et godt helbred. Det er seriøs forskning .Forskere fra Kings College London, Harvard Universitet og Massachusetts General Hospital, har fundet den biologiske proces, der sker i vores celler, når vores muskler svækkes med alderen, og hertil har de også fundet en modgift. Med andre ord står forskerne snart klar med en medicin, som vil holde os unge og sprælske, som om vi stadigvæk var 25 år - selv i en alder, hvor mange må tage rollatoren til hjælp, denne medicin har måske også indflydelse på betændelses tilstande i kroppen?

http://translate.google.dk/translate?hl=da&sl=en&u=http://www.phosphosit...

Læger og sygdom.

Søren Nielsen. Du skriver at kirugerne også skal have et ben sat af i ny og næ. Det er da rigtigt, vi skulle jo tro, at de ligesom andre anvendte de bedste helbredsmetoder på deres egen krop.Jeg ved heller ikke hvor mange kiruger der fik indsat de defekte hofteskåle, selv om problemet var kendt i en del år?
Men fakta er at i år 2010 toppede lægerne på selvmords statikken og for nogle år tilbage døde to formænd for Hjerteforeningen i en forholdsvis ung alder af en blodprop, selv om de var specialister på området, og bedre end andre vidste hvordan de skulle forebygge den situation.

http://tosommerfugle.blogspot.dk/2010/07/hvorfor-sa-mange-selvmord-bland...

Lilliane Morriello

Jeg har nu aldrig forestillet mig, at de informationer der var på nettet var anden end overfladisk information, så her er vi enig. Men det er nu en gang vores muligheder for at debattere, sammen med den viden vi har opbygget i den virkelige verden. Årsagen til at jeg henviste til May Day, var at så kunne vi få et indtryk af den retssag der var omkring EDTA behandlingen, som jeg intet ved om ud over det jeg kan læse på nettet. men jeg syntes det er spændende at kunne være med til at afdække Fup og Fakta.

@ Ove Kjær Kristensen

Jeg er lægedatter af en enlig forældre, jeg voksede op blandt læger, jordemødre, sygeplejersker, laborenter, osv. Ved middagsbordet når der var gæster blev der snakket "shop", dag ud og dag ind.

Som barn og ung tilbragte jer timer, mange, hver uge i sygehuspersonalets kafferstuer, hvor jeg sludrede med læger og sygeplejersker, jeg var af nysgerrig natur og fascineret af deres arbejde så jeg spurgte meget.

Jeg sad mange mange gange i vindueskarmen, mens min mor efter fødsler undersøgte moderkager og den sæk barnet er i under graviditeten, og hun forklarede og viste mig hvordan man undersøgte moderkage og sæk for at se at den var hel og at ikke noget manglede.

Min mor der var alene, snakkede shop med mig, forklarede mig ud og ind om alt muligt indenfor medicin, og som voksen arbejdede jeg en rum tid i hendes klinik, hvor jeg assisterede ved undersøgelser og indgreb.

Jeg har selv været kronisk syg i mere end 20 år, med flere diagnoser, de alvorligste, 5 diskusprolapser (ikke opereret) nedslidning af hvirvelsøjlen svarende til en person 30 år min senior, osteoperose, lipom (6½ x 3), der i modsætning til de fleste lipomer ikke ligger under huden men inde i den store muskel der går fra nakken og ud mod skulderen, at den ligger derinde, betyder at den trykker på plexus brachialis, og den nerve der styrer hæve/sænkefunktionen af armen, samt TOS (thoracic outlet syndrome), osv.

Du kan nok forestille dig hvor megen tid jeg har brugt, inden jeg blev udredt, på at søge rundt på internettet, for at få svar på al min tvivl, spørgsmål og sorg.

I det sidste år har jeg studeret (autodidakt) cannabis medicin, og har læst i hundredevis af artkler, både i medierne, men også videnskabelige, jeg har snakket med læger om det, m.m.

På trods af alt dette ville jeg aldrig på noget tidspunkt betragte mig selv som havende andet eller mere end en overfladisk viden.

Vi kan læse til vi bliver grønne i hovedet, men det er og vil aldrig blive andet eller mere end en overfladisk viden. Så undskyld mig, om du så havde læst alt hvad der er på internettet vil du aldrig kunne sidestille dig selv med uddannede læger. Hvis du tror du kan det, så fører du dig selv bag lyset.

Mvh

MayDay...

How low can you go?

Ærlig talt så har vi lige fået præsenteret kollektion af en samling hjemmesider, som er på lavest tænkelige niveau...

Tak for kaffe!

Mvh læge Dorte Wulff Dahl

EDTA

Kirugerne skal vel også have et ben eller to at save over i ny og næ, så EDTA behandling er da fup og svindel, eller som Dorte så ofte skriver: plattenslageri fra kvaksalvere. :-))

Helsenyt, Helse, Dagens Medicin og EDTA

Hej.

Jeg har været inde på den side, der hedder HELSENYT. Det er meget påfaldende, at der i meget højt grad reklameres for produkter, der kommer fra et gammelt og kendt firma. Det synes jeg lyder mærkeligt.

Jeg kender også siden og bladet HELSE. Denne kan have nogle udmærkede og spændende artikler. www.helse.dk

For år tilbage læste jeg DAGENS MEDICIN. Denne havde nogle meget interessante og gode artikler. Dog synes jeg, at der var lidt betænkeligt, at der vist var reklamer for etableret medicin i denne avis. Det var ihvertfald sådan, at jeg husker det. Så den må have været lidt afhængig af industrien. www.dagensmedicin.dk

Jeg kan ikke huske, om der også er reklamer for etableret medicin i Ugeskrift For Læger. Det er nemlig et stykke tid siden, at jeg har læst det. Men det er lidt af en side bemærkning. Så lad den ligge.

EDTA er en gammel kendt alternativ behandlingsform mod bl.a. en eller flere hjertekarsygdomme. Jeg har ikke viden nok til at vurdere, om det er en god eller dårlig behandling. Men spændende er den ihvertfald.

Venlig hilsen
Jan, Projekt S og T

Hvis de kan undgå at få benet sat af?

Hvorfor tror du at EDTA skulle forebygge det? Dokumentation er for pokker da påkrævet... Ellers kan enhver plattenslager jo lokke dig til uvirksom behandling! Stram op!

Mvh læge Dorte Wulff Dahl

May Day

OKK at henvise til May Day øger ikke troværdigheden - tværdigmod.

Dagens medicin.

Jeg læser ind imellem Dagens Medicin og læser den altid kritisk ligesom andet nyt.. Når man har opbygget en god viden på det område der har ens interesse, bliver det ikke overfladisk viden.
Når jeg slår EDTA behandling op på nettet, er det egentlig forbavsende lidt omkring det, men umiddelbart er min vurdering, at hvis patienterne kan undgå f.eks. at få et ben sat af, er pengene til den behandling givet godt ud, og det er vel egentlig tilstrækkelig. Resultaterne af denne egenbehandling påskønner ikke af politikerne eller sundhedssektoren, på trods af de store beløb som spares i det offentlige, og ulemper for patienterne gennem normal behandling .Jeg kunne efterlyse en EDTA behandling der er mislykket?

http://www.edta-patientforeningen.dk/ao.html
http://mayday-info.dk/250.shtml

Seneste fra Krop & Sundhed

Grønlandske stemmer

Aviaja

»Det er vigtigt, at lokalbefolkningen uddanner sig, for bedre at være en del af udviklingen og bedre kunne tjene penge på viden i stedet for at tjene penge på tønder af olie«

Aviaja Lyberth Hauptmann, ph.d.-studerende på DTU.

Tema om fremtiden for grønlandsk forskning

Det læser andre lige nu

Spørg Videnskaben

Abonner på vores nyhedsbrev

Når du tilmelder dig, deltager du i konkurrencen om lækre præmier.

Seneste blogindlæg