Annonceinfo

Seksualitetens vildveje - moralens forfald og politikkens fallit

 

Jeg sad forleden i Mozambiques hovedstad Maputo og læste kronikken i landets største avis Noticias. Her stod der følgende:

’Vi oplever i denne by en sand tsunami af uanstændighed - skolepiger i korte nederdele der forfører ældre mænd, unge mennesker der kun tænker på fest og stoffer, mænd der kysser hinanden på gaden, kvinder der prostituerer sig. Hvornår vil denne udvikling stoppe? Hvor finder vi modet til at sætte hårdt mod hårdt? Hvordan finder vi midlerne til at erstatte moralens forfald med anstændighed og en politik der genindsætter den offentlige orden?’

Ordene kom fra en prominent borgerlig stemme som er højt placeret i Mozambiques regeringsparti. Siden jeg lavede mit første feltarbejde i Maputo i 2007 har kritiske røster fra samfundets højere luftlag med jævne mellemrum udtrykt deres bekymring for seksualitetens vildveje og for manglen på kontrol med de unges (særligt kvindernes) ublu og uanstændige adfærd, heriblandt prostitution, overdreven festlighed, promiskuitet og ’nydelseskultur’, for ikke at glemme unge mænds farlige eksperimenter med homoseksualitet. Mozambique ligger ganske vist i det sydlige Afrika - adskillige tusinde kilometer fra Danmark - og er et land præget af fattigdom, social ulighed og et temmeligt ustabilt demokrati. Men det lader alligevel til, at man kan spore visse lighedstræk med den stigende bekymring for seksualitetens vildveje i Danmark – ikke mindst hvad angår prostitution, porno, unges påklædning, sex-for-drinks, grænseløse fester og afvigende seksualiteter. Ligesom i Mozambique følges denne bekymring af krav om at sætte hårdt mod hårdt og om at bruge loven som redskab for en genoprettelse af moralsk orden og anstændighed. Spørgsmålet er, hvordan denne lighed kan forstås og forklares? Nogle vil hævde, at der er tale om en global undergravning af moralen som er foranlediget af kapitalismens ukontrollable rasen og vareliggørelse af (kvinde)kroppen og intimiteten. I Danmark peger debattører på patriarkatets kvindeundertrykkelse som den store skyldner, idet udveksling af sex for materielle goder ses som rodfæstet i mænds uregerlige begær og deres krav om udløsning, og fordi seksuel udveksling ikke anses som en legitim indtægtskilde for kvinder. I Mozambique anser mange debattører først og fremmest prostitution som udtryk for en hån imod ægteskabet og god borgerlig adfærd, og borgerskabet advarer imod kvinders løssluppenhed på linje med kritikken af promiskuitet og homoseksualitet mere generelt - nogenlunde som vi i Danmark fordømte disse fænomener for ikke så mange årtier siden. Nuvel, vi danskere er holdt op med at fordømme homoseksualitet, og vi tolerer til en vis grad seksuelle ’afvigelser’ såsom SM, fetichisme og transvestisme, men vi har stadig svært ved at acceptere når kvinder, mænd eller transpersoner tjener penge på seksuelle ydelser i form af striptease, pornoskuespil, eller når de arbejder på ’massageklinikker’ – uanset alder, uddannelse og social status.

En klog person har engang sagt, at et samfund skal vurderes på, hvordan det behandler dets minoriteter.  Dette udsagn kan ligeledes overføres på vores seksuelle minoriteter. Det er endvidere muligt, at et helt samfunds tilstand kan diagnostiseres ud fra dets behandling af seksuelle minoriteter og seksuel adfærd mere generelt. Og måske er det ikke tilfældigt at bekymringen for et korrumperet, utrygt og stærkt foranderligt samfund primært kommer fra politikere og den øvre middelstand, og følges af krav om skærpede straffe for amoralsk adfærd i både nord og syd. Begge regioner er påvirkede af den globale krise, ikke kun den økonomiske, men i lige så høj grad den politiske krise. Med ideologiernes mindskede tiltrækning i befolkningerne, foranlediget af en kapitalistisk dagsordens totale dominans og det deraf følgende politiske vakuum, sætter mange politikere og meningsdannere moralske problemstillinger på dagsordenen. I et forsøg på at råde bod på utrygheden og forvirringen om verdens fremtid omsættes moralske spørgsmål om adfærd til symbol- og signalpolitik hvor lov og orden kommer i centrum. I Danmark erstattes klare ideologiske budskaber således af enkeltsager og personsager der ofte har et moralsk tema, og i Mozambique erstattes folkesocialisme og ideen om 'folkets frigørelse' af en markedslogik til gavn for de få og med en massiv arbejdsløshed og øget ulighed til følge. Men hvor en løsning af sidstnævnte problemer formentligt vil kræve radikale brud med verdensbankens og vestlige donorers neoliberale projekt, og undergrave middelstandens indkomstkilder og de nye vækstlags dominans, er det noget nemmere at sætte fokus på problemer der relaterer sig til udsatte gruppers afvigende og kompromitterende adfærd. 

Begge steder erstattes 'politik for folket' af moralske projekter og forbudstanker, og universelle krav om social lighed erstattes af krav om lighed for de få der mener, de symboliserer og inkarnerer denne lighed. Kampen for ligeløn til alle borgere, herunder kvinder i lavtlønnede erhverv, afløses af kampen for ligeløn til landets direktører M/K. Og frem for at forsvare kvinders ret til at bestemme over egen krop, herunder såkaldte prostituerede og ’løsslupne’ unge kvinder, sættes der spørgsmålstegn ved kvinders evne til seksuel selvbestemmelse, mens mænd der betaler for sex eller som ser porno dæmoniseres som perverse eller forbrydere. Og frem for at give unge mennesker gode råd om det nydelsesfulde og besværlige ved et begyndende sexliv, advarer man imod tidlig seksuel debut, pornografiens stereotyper og fortæller piger at 'let påklædning' får dem til at se 'billige ud'.

 

Seksualmoralen i centrum: Hvad blev der af ideologierne? 

I et verdenssamfund hvor seksualitetens grænser mange steder står øverst på dagsordenen, bliver det relevant at reflektere over, hvad der blev af ideologierne og de store sociale bevægelser. Af kampen mod fattigdom og social ulighed og for grundlæggende menneskerettigheder og respekt for seksuel mangfoldighed, af alliancen med de lavere sociale lag og solidariteten med kvinder og mænd uden stemme, og af forsvaret for demokratiet og ideen om, at unge som gamle selv må bestemme deres adfærd, levevej, påklædning og seksuelle orientering, så længe de ikke skader eller begår overgreb imod andre. Overskridelsen af middelstandens og dermed moralens grænser er den største udåd i en globaliseret verden, hvor seksualitetens vildveje associeres med moralsk forfald og hvor al håb knytter sig til at gøre bestemte seksuelle adfærdsformer kriminelle. Men mon ikke politikkens fallit får sine egne modstandere? Nye generationer plejer at gøre modstand når de ældre generationer moraliserer. Ideologisk resignation afløses ofte af nye revolutioner, i syd såvel som i nord.   

 

   

 

 

 

Moralen er i forfald

De unge mennesker respekterer ikke længere de ældre, de hænger på gadehjørner og driver den af, drikker vin og pjatter om ligegyldige ting, i stedet for at uddanne sig, læse og lære.

Forkortet parafrase af Sokrates moralprædiken for 2.400 år siden, og det er gået ned ad bakke med ungdommen lige siden - om man kan tro på moralprædikerne.

Dette medfører selvfølgelig, at moralprædikerne selv er uendeligt meget værre end ungdommen for 2.400 år siden og dermed kun en ubetydelighed bedre end nutidens ungdom - noget moralprædikerne tilsyneladende har vanskeligt ved selv at fatte.

Der er forresten et herligt dansk ordsprog om emnet: "Når vædderen bliver nikket, bliver den hellig".

- - - -
Da jeg var soldat, stod en morgen en oberstløjtnant i vagten og påtalte, når en soldat passerede iklædt uniform, men uden baret, og dermed i strid med beklædningsreglementet. Selv var han i uniform og havde ikke baret på.

Det hedder sig, at "der fødes en hvert minut" - det er mit indtryk, at der fødes adskillige hvert sekund.

En ny æra

At moral er kommet på dagsordnen, er der ingen tvivl om. Interessant er dog at se hvordan moral er blevet et nyt politisk våben. Moral er ikke bare moral. Moral kommer i mange forskellige udformninger. Man skulle tro moral var en mere absolut størrelse. Traditionelt har religion, eller tæt beslægtet eksistentiel filosofi, været moralens vogter. I dag er findes ingen vogter. I stedet er moral blevet et politisk værktøj - til fri afbenyttelse ud fra enhver given interesse.

I den henseende er moral i forfald - sammen med de store verdensreligioner. Ideologi er ikke bare i forfald, den er nærmest stendød. Der er høj grad brug for etablering af nye moralske kodeks, der kan virke retningslinier, forstået som det engelske ord "guidelines" - ikke som snorelige ubrydelige linier.

Moral kommer indefra - den kan ikke dikteres af en ældre generation. Den kan forsøges dikteret. I så fald er den intet anden, end et middel til undertrykkelse. I forfald, rejser sig nye strukturer og paradigmer. Verden som vi kender, kan ikke bestå i en tid, hvor jordens befolkning er blevet eet folk. Det teknologiske fremskridt, den accelererende forandring og industrialiseringens fuldkommenhed, varsler en ny fase i menneskets historie.

Vi står på grænsen til en ny tid - en ny æra. Renæssancen blev fremskridtets fødsel, oplysningstiden dets fundament og industrialiseringen dets vokseværket. Med tilløb fra atomalderen og rumalderen blev informationsalderen startsskudet til den nye æra. Globaliseringsalderen er kun forsmag på fremtiden.

Seneste blogindlæg

Udgiv indhold

Christian Groes

Blogger om:

På seksualitetsbloggen kan du diskutere og blive klogere på, hvordan køn, sex og identitet hænger sammen i vores og andre kulturer.

Andre bloggere i Seksualitetsbloggen:
Lovise Haj Brade
Gert Martin Hald
Marie Bruvik Heinskou
Annonceinfo

Seneste kommentarer

Annonceinfo