Annonceinfo

Klimabloggen takker af

Denne graf viser

A) hvad 3146 primært nordamerikanske forskere (inddelt i grupper) indenfor de geografiske/geologiske videnskaber samt

B) et repræsentativt udsnit af den amerikanske befolkning svarer på spørgsmålet:

»Er menneskelige CO2-udledninger en betydelig drivkraft for klimaforandringer?«

Tendensen er klar: Jo større ekspertise folk har indenfor klimaforskning og jo mere aktive de er som forskere inden for området, desto større andel mener, at CO2s har betydning. Samtidig illustreres en dyb kløft mellem de almindelige vælgeres opfattelse og de forskere, der laver videnskabeligt arbejde på området.

Undersøgelsen er fra USA, men meningsmålinger herhjemme har også vist, at næsten 4 ud af 10 danskere er skeptiske eller afvisende overfor, at menneskelige CO2-udslip overhovedet påvirker klimaet.

Ideologier er styrende

Overraskende er det jo ikke, at mange kan føle trang til at slå ud med armene overfor en stor omstillingsproces, der for mange ikke føles akut (slet ikke i Danmark), og at lysten til at tænke langsigtet i finanskrisetider er til at overse. Heller ikke den helt almindelige psykologiske forsvarsmekanisme, det er at fornægte/bortforklare ubehagelige nyheder.

Men vi er nok lidt forundrede over, i hvor høj grad ideologier er styrende i selektionen af den information nogle er modtagelige for. Eller med George Monbiot: »In fighting for science, we subscribe to a comforting illusion that people can be swayed by the facts.«

De skeptikere, der ikke kan påvirkes af videnskabelige kendsgerninger, betegnes 'benægtere'. Disse benægtere rummer nogen, som i egen selvforståelse repræsenterer en folkelig modstand mod elitære, politisk korrekte holdninger, den sunde fornuft overfor hysteriet og forestillingen om en ægte videnskab, som undertrykkes af politiske årsager.

Videnskabelige frihedskæmpere

I dette verdensbillede, som vi har hørt gentaget i hver eneste tråd på videnskab.dk, er Ole Humlum, Patrick Michaels, Vincent Grey og Christopher Monckton seriøse, sandhedssøgende forskere, som kæmper en tapper, ulige kamp mod undertrykkelse fra en horde af korrupte, vellønnede IPCC-bureaukrater.

Mainstreamforskningen er domineret af gruppetænkning, der manipuleres med konklusioner som følge af politisk pres, forskningen er motiveret af egne økonomiske interesser og disse forskere søger at forhindre skeptikere i at komme til orde, godt hjulpet af sensationshungrende mainstreamjournalister.

Man forstår, at det i denne optik kun er et spørgsmål om tid, før hele det videnskabelige korthus braser sammen.

Kun politisk indblanding fra skeptikere

Problemet er, at dette verdensbillede står i så skærende kontrast til en række klokkeklare realiteter, at spørgsmålet »Lever skeptikerne på en anden planet?« trænger sig på som mere end en retorisk overdrivelse.

De to eneste hjemlige forskere, der har fået direkte politisk motiverede klimarelaterede bevillinger er Henrik Svensmark og Bjørn Lomborg. En søgning på Infomedia viser, at Svensmark og Lomborg i det sidste år er omtalt mere i den trykte presse end for eksempel Jens Hesselbjerg, Eigil Kaas og Dorthe Dahl-Jensen tilsammen.

De eneste dokumenterede eksempler på direkte politisk indblanding i forskningens konklusioner i både Danmark og USA har været til fordel for skeptikersiden. 92% af samtlige populærvidenskabelige bøger, der påstår at levere et 'balanceret' modspil til IPCCs 'politisering', har deres udspring i konservative industrifinansierede tænketanke i USA og Australien.

Falske vidnesbyrd og forvanskede citater

Ole Humlum har ikke produceret ét eneste stykke 'skeptisk', videnskabeligt arbejde, som IPCC i givet fald kunne inkludere, og hans omfangsrige klimaskeptiske 'forfatterskab' udspiller sig udelukkende i populærpressen, og indeholder talrige faktuelt forkerte påstande (hvilket Humlum i øvrigt udmærket er bekendt med).

Patrick Michaels, der beviseligt har forfalsket James Hansens 1988-graf og aflagt falsk vidnesbyrd herom i USAs kongres, er betalt af Exxon og arbejder for en række liberale tænketanke, anklager skamløst Michael Mann, Benjamin Santer og mange andre seriøse kolleger for at bruge beskidte kneb og være politisk motiverede

John Houghtons oprindelige udtalelse om, at den menneskelige natur er sådan, at vi først reagerer på noget, når katastrofen er sket, bliver af junkjournalisten Piers Akerman forvansket til »unless we announce disasters, no one will listen«, hvorefter Benny Peiser og Christopher Monckton går ud med beskyldninger mod Houghton for at lyve og manipulere - beskyldninger som de afviser at trække tilbage efter at manipulationen er dokumenteret. 

Frifindelse eller hvidvaskning?

Michael Mann bliver underkastet endnu en undersøgelse med en anklage for fusk, som den relevante undersøgelseskommission pure frikendte ham for - ligesom NRCs panel også gjorde med hans oprindelige Hockeystav.

Benægterne reagerer forudsigeligt med at kalde det for en hvidvaskning og skruer endnu højere op for skrigeriet og anklagerne.  

Eksemplerne er legio. Klimadebatten illustrerer et bekymrende træk i vores postmoderne industrikultur: At videnskab opfattes som noget man kan vælge at tro på eller lade være, som det passer en, som Poul Henning Kamp så rigtigt påpeger.

Verdenshistoriens største mellem-generations-forbrydelse

Dette var også et af hovedbudskaberne i canadieren James Hoggans modige og dybt tankevækkende bog, 'Climate cover-up', som er et rystende vidnesbyrd om, hvordan man af politiske og økonomiske årsager bevidst har tilsløret den videnskabelige evidens på klimaområdet, og som rejser en berettiget dyb kritik af den vestlige verdens frie presses formidlingsmæssige svigt.

Et svigt at historiske dimensioner. Et svigt som efter vores bedste vurdering nu er ved at lægge grunden til verdenshistoriens største mellem-generations-forbrydelse; vores generations svigt overfor ved overskuelige ofre at skåne de kommende generationer for egentlige klimakatastrofer.

Eller med Bill McKibben; »Forget the crime of the century - this probably qualifies as the crime of the geological epoch.«

Eller David Suzuki: »Climate cover-up documents one of the most disgusting stories ever hidden about corporate disinformation. What you'll discover in this book amounts to proof of an intergenerational crime.«

Eller med James Hansen (NASA): »An exposé of planetary scale.«

Uomtalt i danske medier

Den fik ganske typisk en flot anmeldelse i det videnskabelige tidsskrift Nature, men har, fraset en kort omtale i Information, ikke fundet nåde for omtale i et eneste trykt medie eller i TV herhjemme (os bekendt).

Igen er kontrasten til den massivt opblæste omtale af CRUs hackede e-mails tankevækkende, fordi det eneste kontroversielle indhold i disse foreløbig er en kritisabel håndtering af nogle aktindsigtsforespørgsler. I øvrigt ganske som vi allerede dengang bemærkede her på bloggen.

I den hjemlige formidling af klimastoffet skiller få journalister sig ud: Nævnes bør Jørgen Steen Nielsen (Information) som løbende har leveret fremragende klimaformidling. Og Lars-Henrik Aagaard, Berlingske Tidende.

Hvad vil fremtiden bringe?

Lad os slutte af med et par forudsigelser for 2010:

Undersøgelseskommissionen vil komme frem til, at der ikke er skyggen af tegn på manipulation med CRUs datasæt, ligesom Michael Mann vil gå fri også af den sidste anklage om 'dårlig videnskabelig opførsel'. 2010 vil blive det varmest målte år nogensinde på trods af, at solens opvarmende indflydelse pt. er meget svag. Klimaskeptikerne vil kalde undersøgelserne af CRU og Mann for 'hvidvaskninger', hvorefter beskyldningerne vil fortsætte med uformindsket styrke med krav om nedsættelse af nye kommissioner. Lomborg vil fortsætte med at komme med absolutte udsagn om, at en indsats mod CO2-udledning vil koste 2034 milliarder kr. og 38 øre og kun udsætte global opvarmning med 5 år, 12 måneder og 8 dage, at vandstanden på Vestlolland ikke er steget siden april 2008, og at vi skal huske at glæde os over det dejlige vejr i stedet for at lytte til dommedagsprofetierne. Han vil harmdirrende insistere på, at der går en lige linje fra hans allerførste kronik fra 1998 om, at 'drivhuseffekten var yderst tvivlsom' over hans positive omtale af Svensmark i 'Verdens sande tilstand' til, at han nu køber stort set hele IPCCs naturvidenskabelige pakke, uden af den grund, selvfølgelig, at finde det påtrængende, at vi bremser op for udledningen af drivhusgasser. Skeptikerne vil skifte 'Global opvarmning stoppede i 1998' ud og i stedet slå på, at varmerekorden for 2010 skyldtes El Niño (og så skynde sig hurtigt hen over, at varmerekorden i 1998 og den efterfølgende tilsyneladende midlertidige opbremsning også skyldtes El Niño). Og når 2011 viser sig at være en anelse koldere end 2010, vil de hævde, at den globale opvarmning nu er stoppet (igen igen). Demokraterne vil tabe midtvejsvalget i USA til efteråret, og en klimalov vil blive udskudt på ubestemt tid. Topmødet i Mexico vil i lighed med COP15 ende uden en forpligtende aftale. Det er realistisk set nu tvivlsomt, om en sådan overhovedet vil kunne etableres i FN-regi. Ingen udover Lindzen, Svensmark og Shaviv vil kunne finde videnskabelige tegn på, at der er negativ tilbagekobling fra vanddamp, eller at kosmisk stråling spiller en nøglerolle for klimaet. Klimavidenskaben vil stille, roligt og tålmodigt levere nye studier, der vil styrke den videnskabelige dokumentation for CO2s rolle. IPCC vil begynde arbejdet med den femte assessment-report og vil anstrenge sig yderligere for at gøre den endnu grundigere og videnskabeligt lødig samt ændre afsmeltningstidspunktet for Himalaya-gletsjerne fra 2035 til 2048. Skeptikerne vil være ligeglade og fortsætte angrebene, og ligeså få journalister vil interessere sig for den nye rapports helhed som for den sidste. Vi tror med John Houghton, at flere synlige følger af den globale opvarmning er det, der især vil rykke folks bevidsthed. I 2010 vil en række nye studier cementere eller overtrumfe hovedbudskaberne i IPCC's fjerde rapport fra 2007 om menneskeskabt global opvarmning. Som James Hansen sagde i København i foråret, vil vi i det kommende årti blive vidner til en global opvarmning, der med tiden gør fortsat benægtelse til en umulig strategi selv for de mest inkarnerede benægtere.

Men netop tiden er vores knappeste ressource i klimaspørgsmålet.  

 

Samt et et usædvanligt Iphone-tilbehør - uundværlig som selvforsvar til brug i klimadebatter mod reaktionære onkler/bordherrer!

bauhilfe

Vores børn har brug for at præcisere, at for vores generation.
Det er en pålæggelse det er, men jeg tror det har en årsag i meget tidligere tider. Jeg tænker på den æra af industrialisering

SV:Ikke lavere CO2-forcering, men svagere respons....

..... og en præcisering for god ordens skyld ifht. min forklaring nr. 5 på den manglende opvarmning: Hvis det viser sig, at CO2s rolle er overvurderet, skyldes det næppe problemer med beregningerne af CO2-forceringens størrelse (på 3,7 watt pr. kvadratmeter ved en fordobling af CO2-niveauet), men snarere responsen på denne forcering (dvs. følsomheden/sensitiviteten).

  Selve CO2-forceringen kan beregnes ud fra simpel og universelt anerkendt strålingsfysik, og end ikke f.eks Richard Lindzen eller Roy Spencer vil bestride den ovenfor nævnte CO2-forcerings størrelse.

Der findes ikke nogen simpel og universelt anerkendt strålings-fysik for atmosfæren. Da man ikke har mulighed for adskille faktorene. Man må vælge en model, og så man tro på den eller lade være. Men det hele bliver meget løst og utroværdigt når man bruger så mange antagelser. For så at glemme dem. 

Ikke lavere CO2-forcering, men svagere respons....

"A shopping list of possible reasons for the results include:

 • Natural variability - the obs aren't really that unlikely anyway, they are still within the model range
 • Incorrect forcing - eg some of the models don't include solar effects, but some of them do (according to Gavin on that post - I haven't actually looked this up). I don't think the other major forcings can be wrong enough to matter, though missing mechanisms such as stratospheric water vapour certainly could be a factor, let alone "unknown unknowns"
 • Models (collectively) over-estimating the forced response
 • Models (collectively) under-estimating the natural variability
 • Problems with the obs

 5) Men hvis temperaturtrenden faktisk ender med at falde helt udenfor enhver rimelig sandsynlighed, og hvis det viser sig at skyldes en overvurdering af CO2-forceringens størrelse - f.eks hvis der kommer noget evidens for Svensmarks teori -  må jeg naturligvis revidere min hidtidige opfattelse af CO2 som en betydelig klimafaktor. "Wenn the facts change, I change my mind".

..... og en præcisering for god ordens skyld ifht. min forklaring nr. 5 på den manglende opvarmning: Hvis det viser sig, at CO2s rolle er overvurderet, skyldes det næppe problemer med beregningerne af CO2-forceringens størrelse (på 3,7 watt pr. kvadratmeter ved en fordobling af CO2-niveauet), men snarere responsen på denne forcering (dvs. følsomheden/sensitiviteten).
  Selve CO2-forceringen kan beregnes ud fra simpel og universelt anerkendt strålingsfysik, og end ikke f.eks Richard Lindzen eller Roy Spencer vil bestride den ovenfor nævnte CO2-forcerings størrelse.

HJÆLP-jeg-er-ved-at-løbe-tør-for-argumenter-og-leder-efter-et-el
 • "It is quite possible that [models and obs, CBH] will diverge more conclusively in the future. Or they may not. They haven't yet"

- sidstnævnte udsagn er uomtvisteligt, 'tihvertifald' så længe fremtiden endnu ikke har indfundet sig, en kendsgerning som dog ligervis gør det temmeligt indholdsløst! :)
Her er en forklaring af Annans tekstet for evt. tumper nysgerrige:
"The models and obs haven´t yet diverged conclusively".
Nu er engelsk på ingen måde mit foretrukne fremmedsprog, men det forekommer mig alligevel, at Annan meget tydeligt forklarer, at observationerne foreløbig ligger klart indenfor usikkerheden, men at dette muligvis kan ændre sig i fremtiden (og muligvis ikke). Det er jo udmærket at vide  - og ret så indholdsrigt i lyset af alle mulige amatørbloggere, der mener allerede nu at kunne falsificere hvad som helst på deres hjemmesider, ikke? 
 Mht. din henvisning til sider som "CO2insanity", "climatechangefraud", "canadafreepress" og lignende sider kan jeg kun sige 1) at jeg stadig kan forbløffes over, at du kan sluge den slags råt og kalde dig selv for "skeptisk", og 2) at jeg tvivler på, at UAHs opvarmningstrend skyldes, at John Christy og Roy Spencer har manipuleret med den for at pumpe opvarmningen i vejret. Men jeg er helt parat til at tro, at d´herrer har klokket i det igen ligesom i sidste gang (og forrige gang)..........

Tsk, tsk.

 Niels,
enhver, der måtte betvivle mine påpegninger af dine systematiske fejl & nærmest patologiske mangel på evne til at erkende selv det, der er åbenlyst for alle inkl. dig selv, kan (hvis han ellers gider) selv følge mine henvisninger. Jeg citerer dig ordret fra alle disse indlæg (og jeg kunne finde 100vis af andre lignende): 
http://punditokraterne.dk/2007/11/26/nye-klimadata-%c2%96-igen-men-denne-gang-med-varm-middelalder/comment-page-1/#comment-8020
http://punditokraterne.dk/2007/08/09/usas-varmeste-ar-nogensinde-1934/comment-page-2/#comment-6893
http://punditokraterne.dk/2007/08/09/usas-varmeste-ar-nogensinde-1934/comment-page-2/#comment-6870
http://videnskab.dk/content/dk/blogs/klimabloggen/bjorn_lomborg_forsimpler_med_danmark_konsensus
(Dine entusiastiske henvisninger til Siddall et al. er fra 31. juli 2009 kl. 16:35 og 2. august 2009 kl. 23:50 i denne tråd. Omend det nok var Rahmstorf, der kan tage æren for tilbagetrækningen, er det jo interessant at se, at Øjvinds review af Siddall et al. viste sig at ramme så meget på kornet, at Siddall selv endte med at tilslutte sig det.....:)
Vil du i ramme alvor benægte,
- at du gik fra "Oreskes’ “undersøgelse” i Science [...] er slet og ret forkert...uigendrivelig dokumentation [...] falsificerede det" til nu at sige, at "Jeg og alle de skeptikere, som jeg lytter til, er enige i [Oreskes´ minimalkonsensus]...Det er jo slet ikke her uenigheden går".  
- at adskillige folk, som du rutinemæssigt citerer, faktisk lodret benægter selv Oreskes "minimalkonsensus"?
- at du entusiastisk har markedsført både Peiser som nævnt, Schwarz 1C-følsomhed og Siddall et al.s 7-82 cm havstigning, hvor forfatterne selv sidenhen har trukket deres påstande og artikler tilbage?
"When you find yourself in a hole, the first rule is to quit digging. If you're blind to the possibility of error or determined not to admit it, you just look for a bigger shovel.”
 Alt, hvad jeg skriver, er dine egne ord sort på hvidt, og det ved du selvfølgelig udmærket godt. Så indrøm det dog, menneske! Hold op med at benægte, hvad du har skrevet sort på hvidt - og lær at indrømme dine fejl og trække misinformation tilbage!  
 Jeg synes heller ikke, at det er interessant at skulle dokumentere noget, der er åbenlyst for alle inkl. dig selv, igen og igen - men jeg vil simpelthen ikke finde mig i dine beskyldninger om løgn, opdigtninger og fordrejninger, når det eneste, jeg gør, er at konfrontere dig med dine egne fejl, usandheder og inkonsistenser sort på hvidt.
P.S. Jeg vil om nødvendigt revidere mit syn på klimadrivkræfter, tilbagekoblinger og alt muligt andet, hvis der kommer noget solid dokumentation i den peer-reviewede litteratur, der giver grundlag for dette. Fra Annan - eller fra f.eks Hansen, Schmidt, Santer, Cubasch, Rahmstorf, Jones, Latif og andre, der er i stand til at publicere noget seriøst og holdbart heri. Såmænd også fra Knappenberger, Svensmark eller Shaviv. Jeg er ikke ret interesseret i, hvad Motl, Lucia Liljegren eller McIntyre skriver på deres respektive blogs, for det kommer ikke til at gøre nogen forskel for noget.
 Som sagt ændrer jeg holdning, hvis kendsgerningerne ændrer sig. Det er forhåbentlig OK med dig, også selvom du tydeligvis har en anden tilgang.

Citatfusk og forvrængninger

Disse evige forvrængninger af modstanderens positioner og rene opdigtninger af motiver og handlinger gør kommunikation med dig uinteressant, Bugge.  For alle involverede.
Ja, diskussionerne på Annans blog er interessante. Selvfølgelig er hverken Santers eller Lucias eller McKitricks tests nonsens. De er svar på nogle andre spørgsmål end dem Annan ønsker svar på; men det gør dem ikke mindre interessante. Det forventer jeg ikke, at du kan eller ønsker at forstå.
Du vil revidere dit syn på CO2 som klimadriver, når Annan gør det? Jamen, det er jeg også helt sikker på, at du vil.
Tilbage til læsningen af McShane and Wyner 2010.

Een eller flere?

"Taler vi blot om een blandt mange temperatur målinger, eller er dette vitterligt målingEN" - det må vel tiden vise, jf.:
"But as Dr. John Christy indicates, the real Satellitegate is not about one satellite. The scandal is endemic with comparable flaws across the entire network..."
- mere her:
http://canadafreepress.com/index.php/article/26603

SV:SV:Satellite Gate?

...er der tegn på, at historien måske gentager sig?:
http://co2insanity.com/2010/08/11/satellite-gate-noaa-data-10-15%C2%B0-high/
Linket ser ud til ikke at 'virke' korrekt:
Efter '/08/11' skal der indsættes flg. streng: /satellite-gate-noaa-data-10-15°-high/'
, så skulle det virke!

Hvis dette skal oversættes til klima-ignorant-sprog, hvilken betydning har det så? Eller hvilken betydning *kan* det have? Taler vi blot om een blandt mange temperatur målinger, eller er dette vitterligt målingEN (visse meninger på websiden virkede umiddelbart lidt forudindtagede).
Venligst, Steen

SV:Satellite Gate?

...er der tegn på, at historien måske gentager sig?:
http://co2insanity.com/2010/08/11/satellite-gate-noaa-data-10-15%C2%B0-high/
Linket ser ud til ikke at 'virke' korrekt:
Efter '/08/11' skal der indsættes flg. streng: /satellite-gate-noaa-data-10-15°-high/'
, så skulle det virke!

Satellite Gate?

"It is quite possible that [models and obs, CBH] will diverge more conclusively in the future. Or they may not. They haven't yet" - sidstnævnte udsagn er uomtvisteligt, 'tihvertifald' så længe fremtiden endnu ikke har indfundet sig, en kendsgerning som dog ligervis gør det temmeligt indholdsløst! :)
"var det faktisk modellerne, der ramte rigtigt, og målingerne, der var fejlagtigt kalibrerede" - mht. målingerne, er der tegn på, at historien måske gentager sig?:
http://co2insanity.com/2010/08/11/satellite-gate-noaa-data-10-15%C2%B0-high/

Stagnerende temperaturer gør skam indtryk på mig......

P.S: Mht. de stagnerende temperaturer vil jeg gerne slutte med at slå fast, så du forhåbentlig ikke er i tvivl, at de skam afgjort giver mig anledning til eftertanke. 
(Som du selv er inde på, stod der intet om det i "climategate"-e-posterne, som tilføjede noget nyt ifht. det, der allerede debatteredes i offentligheden (som vi allerede skrev her dengang), og efter de 4-5 undersøgelser af Mann samt af CRU (og efter en række medier inkl. BBC, Daily Mail og FAZ har haft travlt med at trække historier om "Amazongate" og "manipulationer" tilbage og undskylde overfor CRU og IPCC) tør jeg sige 100% sikkert, at "Climategate" vil være glemt som en fuldstændig ligegyldig parentes om endnu kortere tid, end jeg havde troet for 9-10 måneder siden. Her synes jeg i øvrigt, at Klimabloggens forudsigelser var overordentlig præcise(http://videnskab.dk/content/dk/blogs/klimabloggen/indbruddet_i_cru.)
 Men mere substantielt omkring temperaturstagnation vil jeg gerne henlede din og andres opmærksomhed på to interessante debatter på James Annans blog (med deltagelse af bla. Gavin Schmidt, Paul Knappenberger og Lucia Liljegren):
http://julesandjames.blogspot.com/2010/08/how-not-to-compare-models-to-data-part.html#comments
http://julesandjames.blogspot.com/2010/05/assessing-consistency-between-short.html
 Trådene og kommentarerne er interessante af mange grunde. Det står klart, at James Annan anser både MMHs artikel (som du citerer) og Lucia Liljegrens tidligere "falsifikationer" af de observerede trends ifht. "model-ensembles" for rent nonsens - men at det samme kunne indvendes mod en gruppe "IPCC-eksperter"s tilsvarende arbejde. Det er ligeledes klart, at observationerne foreløbig er klart konsistente ifht. modellerne, men at overensstemmelsen er i den lave ende af sandsynlighedsintervallet. Som Annan siger:
"It is quite possible that [models and obs, CBH] will diverge more conclusively in the future. Or they may not. They haven't yet".
og
"A shopping list of possible reasons for the results include:

 • Natural variability - the obs aren't really that unlikely anyway, they are still within the model range
 • Incorrect forcing - eg some of the models don't include solar effects, but some of them do (according to Gavin on that post - I haven't actually looked this up). I don't think the other major forcings can be wrong enough to matter, though missing mechanisms such as stratospheric water vapour certainly could be a factor, let alone "unknown unknowns"
 • Models (collectively) over-estimating the forced response
 • Models (collectively) under-estimating the natural variability
 • Problems with the obs

I don't think the results are very conclusive regarding these reasons. I do think that the analysis is worth keeping an eye on. Anyone who thinks that even mainstream climate scientists are not wondering about the apparent/possible slowdown in the warming rate is kidding themself".
 Jeg er ikke i stand til at udtale mig kvalificeret omkring dette, men vil blot konstatere, at denne temperaturstagnation, som altså er at finde især i CRU og UAH, er værd at notere sig, og at der ikke er nogen som helst konsensus om, hvad årsagen er. Nogle af de mulige forklaringer er ret kedsommelige.
1) For det første har CRU som bekendt et stort hul i Arktis, og én mulighed er, at stagnationen ganske enkelt er et artefakt, for man ser en fortsat næsten uændret opvarmning på 0,19C/årti i GISS med udsigt til, at 2010 bliver det værmeste år nogensinde.
2)En anden mulighed er, at stagnationen vitterligt bare er et "dødkedeligt" tilfældigt udsving.
3) Hvis den er reel pga. naturlig årsager, er det ikke sikkert, at den har nogen langsigtede konsekvenser ifht. CO2 - f.eks betyder Keenlyside og Latifs PDO-hypotese (ifølge Latif selv) bare en midlertidig opbremsning, som vil slå tilbage med dobbelt styrke, når havstømmene ændrer "retning" igen om få år.
4) Endelig er det også værd at huske, at sidste gang, hvor modellerne viste uoverensstemmelse med satellitmålingerne i UAH, var det faktisk modellerne, der ramte rigtigt, og målingerne, der var fejlagtigt kalibrerede. Blot for at minde om, at man ikke uden videre skal antage, at målinger er den skinbarlige virkelighed.
5) Men hvis temperaturtrenden faktisk ender med at falde helt udenfor enhver rimelig sandsynlighed, og hvis det viser sig at skyldes en overvurdering af CO2-forceringens størrelse - f.eks hvis der kommer noget evidens for Svensmarks teori -  må jeg naturligvis revidere min hidtidige opfattelse af CO2 som en betydelig klimafaktor. "Wenn the facts change, I change my mind".
 Klimavidenskaben skal nok også arbejde videre med sagen og finde de rigtige forklaringer, og hvis CO2s rolle viser sig at være overvurderet, skal konsensus nok rykke sig. Bare forskerne får lov til at arbejde i fred uden konstante politisk motiverede beklikkelser af deres arbejde. Hvis den nuværende konsensus viser sig fejlagtig, vil det ikke være på grund af de mange fejl, løgnehistorier. indbyrdes modstridende udmeldinger og deciderede vanvittigheder fra Lindzen, Michaels, Peiser, Motl, Carter, Gerlich og mange andre, som jeg beskrev i mit indlæg ovenfor. 
 Så håber jeg blot, at du og andre skeptikere modsat også vil pakke fodslæberiet sammen, hvis temperaturen faktisk fortsætter med at stige, eller hvis stagnationen viser sig at have en forklaring, der ikke påvirker vurderingerne af CO2-følsomheden nævneværdigt?

Og det er heller ikke rigtigt......

......hvad du skriver om Oreskes minimalkonsensus. Du siger
"[M]ost of the observed warming over the last 50 years is likely to have been due to the increase in greenhouse gas concentrations [from human activities] ..er da, hvad man kan kalde en minimal-konsensus. Jeg og alle de skeptikere, som jeg lytter til, er enige i dette".
 Det er jo simpelthen ikke rigtigt, Niels. Svensmark og Shaviv har du jo ofte citeret - og hele deres forskning handler om at forsøge at bevise, at solen (via diverse kosmiske påvirkninger) har været en vigtigere drivkraft end CO2 ifht. den aktuelle opvarmning.
 Her er f.eks Shavivs blog (http://www.sciencebits.com/RealClimateSlurs):
"Since there is no evidence which proves that 20th century warming is human in origin, the only logically possible way to convict humanity is to prove that there is no alternative explanation to the warming"
 Og her er Svensmark & Friis-Christensens svar på Lockwood & Fröhlichs 2007-artikel, der igen-igen påviste ingen sammenhæng mellem kosmisk stråling og den nuværende opvarmning (http://www.spacecenter.dk/publications/scientific-report-series/Scient_No._3.pdf/view):

"Mike Lockwood and Claus Fröhlich have argued that recent trends in solar climate forcing have been in the wrong direction to account for "the observed rapid rise in global mean temperatures". [...]Here we rebut their argument comprehensively."

 

 Det er lodret imod Oreskes minimalkonsensus - men det er netop ikke forskning, men bare noget, der er offentliggjort på Svensmarks og Shavivs egne hjemmesider. 
Og så er Svensmark og Shaviv endda nogle af de eneste kritikere med en vis lødighed. Hvad mener du f.eks om Richard Lindzen, Bob Carter, Ross McKittrick eller Patrick Michaels (som du jo også ofte har citeret), når de gør reklame for denne konklusion (fra en nonsens-artikel)(http://www.staff.livjm.ac.uk/spsbpeis/WE-STERN.pdf
"Humans may be responsible for less than 0.01°C (of approximately 0.56°C total average atmospheric heating during the last century)".
 (!) Det strider jo også overordentlig lodret mod Oreskes´ konsensus. Og hvad med de 100 skeptiske "forskere", hvis autoritet du også glad henviser til (http://punditokraterne.dk/2007/11/26/nye-klimadata-%c2%96-igen-men-denne-gang-med-varm-middelalder/comment-page-1/#comment-8020):
 Her er folk, der benægter hvad som helst af Oreskes konsensus (inkl. store dele af den allermest grundlæggende fysik, kemi og biologi). Jaworowski, Richard Courtney eller Ernst-Georg Beck benægter f.eks, at mennesker overhovedet har forårsaget nogen særlig stigning i CO2 ifht. de sidste 200 år (!), Howard Hayden påstår (ligesom Ole Humlum), at hovedparten af CO2-stigningen er afgasset fra havene, mens en som Gerlich senest har gjort sig bemærket ved at benægte, at der overhovedet eksisterer en drivhuseffekt(!) (http://www.ib-rauch.de/datenbank/vortrag-leipzig.html):
"Der CO2-Treibhauseffekt der Erdatmosphäre ist eine reine Fiktion von Leuten, die gerne große Computer benutzen, ohne physikalische Grundlagen".
Tag den, alle I fysikere og kemikere i de sidste 200 år!
 Det er altså den slags mennesker, som du bygger din argumentation på. Her er det centrale - for rationelle mennesker med kendskab til videnskabens grundlag og arbejdsmetoder - at forstå, at alt dette netop kun fremføres i medierne for at skabe postyr, og at det ville blive grinet ud af enhver seriøs forsker. Og det er præcis er Oreskes hovedpointe: Den skepsis, der luftes igen og igen i det offentlige rum - også overfor hendes minimalkonsensus - afspejler overhovedet ikke den reelle videnskabelige debat i faglitteraturen. 
Og jeg forstår heller ikke din kritik af hendes konsensuskriterium: Hvis 40 % af befolkningen i USA (og i Danmark) tvivler på, at der overhovedet er menneskeskabte klimaændringer, og flere toneangivende politikere rejser tvivl om det (Inhofe og Barton i USA, Messerschmidt og Thor Petersen herhjemme), så er det nok værd at få dette forhold afklaret, før man begynder at se på den videnskabelige mening om, hvorvidt de menneskeskabte ændringer så bliver mere eller mindre voldsomme?
 Og når du nu anerkender, at der ikke er seriøse, kvantitativt understøttede videnskabelige alternativer til, at opvarmningen i de sidste 50 år er menneskeskabt, hvorfor bruger du så så meget krudt på at forsvare de skeptikere, der påstår det modsatte (inkl. Punditokraternes redaktionsmedlemmer, for nu også at nævne nogle lidt mere jordnære folk, du kender)? Og du er jo ikke hverken uvidende eller uintelligent og ved også udmærket, at CO2-stigningen er næsten 100% menneskeskabt, og at drivhuseffekten er et kendst faktum og har været det i 150 år - hvorfor støtter du dig så på autoriteter, som du selv må kunne se i den grad er håbløst useriøse??? Det er især dette, der gør disse debatter en smule udsigtsløse.

:)

"Hvorfor svarer du [først] nu?"
Det har en meget konkret grund: Efter Jan Rosenkrantz kommentar fra 3. juli 2010 kl. 21:00 blev der af en eller anden grund lukket for kommentarer fra Videnskab.dks redaktions side. Jeg skrev allerede i begyndelsen af juli til Vibeke for at få den genåbnet, så jeg kunne besvare dit spørgsmål - men det skete åbenbart først for et par dage siden. Hvorfor har jeg vitterlig ingen anelse om. 
 Men du havde påpeget en efter min mening mindre vigtig, men klar fejl i indlægget, og jeg syntes, at det var vigtigt at svare dig og anerkende dette selv med så lang forsinkelse, så det ikke fremstår som om, at vi bare ignorerer kritik. Jeg må også hellere påtage mig hovedansvaret, da det er mig, der har forfattet det meste af dette indlæg inkl. dette afsnit. Som jeg skrev ovenfor, er jeg dog helt uenig i, at det er "forvrænget til ukendelighed", eller at det har nogen praktisk betydning - mit gæt er, at næsten 100% af den brede befolkning vil sige "menneskeskabt opvarmning=CO2-opvarmning". Der er heller ingen, der nogensinde har påstået, at de andre menneskeskabte faktorer (skovrydning, CFC-gasser eller aerosoler) skulle kunne have forårsaget den opvarmning, vi har set, og at der er talrige naturvidenskabsmænd uden klimakompetencer og nogle ganske få rigtige klimatologer, der svarer "nej" til spørgsmålet, understreger også med al tydelighed, hvordan spørgsmålet bliver opfattet.
 Vi laver alle fejl; den virkelige syreprøve er, hvordan folk reagerer, når det står klart. Jvfr. f.eks vores gamle debat omkring CO2 som feedback i Vostok-iskernerne - eller her i debatten omkring Oreskes, hvor du som beskrevet ovenfor først lagde ud med (inden du overhovedet havde læst hendes essay) bare at gentage Peisers kritik om, at det var "uigendriveligt falsificeret" og at "hendes inddeling i artikler er forkert" - for derefter at gå over til at sige "ok, Oreskes har da ret i sin minimalkonsensus, men det er uinteressant", da du opdagede, at Peiser havde trukket stort set hele sin kritik tilbage.
 Og du blev selvfølgelig aldeles rasende over at få påpeget, at din første udmelding var forkert, eller at du skulle have ændret holdning eller være blevet klogere. Ganske på samme måde som i din "klimakirke-parodi", hvor vi skulle igennem 30-40 stadig mere ophidsede indlæg, før det vist til sidst gik op for dig, at din "afslørende tolkning" af Hockeystaven var stort set magen til den, der fremgik af Mann et al.s oprindelige artikel fra 1998, og at du havde slået løs på en stråmand. (Jeg skal undlade at trætte læserne med flere stort set identiske eksempler fra mange andre debatter.)
http://punditokraterne.dk/2007/08/31/af-et-skriftemal-i-klimakirken/
 Ved du hvad, Niels? Det er faktisk ingen skam at være blevet klogere eller anerkende, at man tog fejl. Jeg synes blot, at du ifht. din ukritiske accept af studier, som forfatterne selv sidenhen har trukket tilbage (udover Peiser husker du sikkert Schwarz artikel om 1C-sensitivitet og Siddalls artikel om 7-82 cm havstigning), skulle begynde at overveje, om der var et mønster i den måde, du hidtil konsekvent har sat dig på den gale hest på?   
 

Hvorfor svarer du nu?

Halvanden måned efter, at jeg havde påpeget, at opinionsmålingens:
"Do you think human activity is a significant contributing factor in changing mean global temperatures?"
var oversat med
"Er menneskelige CO2-udledninger en betydelig drivkraft for klimaforandringer?"
finder Bugge pludselig ud af, at nu skal jeg have et svar...mærkeligt.
Vi får dog ikke at vide, hvordan det kan lade sig gøre for _to_ mennesker at oversætte en _meget_ kort tekst fra en _meget_ kort artikel, så den forvrænges i en grad, så den er ukendelig. Og så i en post, hvor man taler om "falske vidnesbyrd og forvanskede citater"...
 
Oreskes. Ingen der har læst, hvad Oreskes skriver i det berømte essay i Science, (og andre steder) kan være i tvivl om, at det var hendes hensigt at give et falsk indtryk af en mere eller mindre fuldstændig videnskabelig konsensus angående AGW:
This analysis shows that scientists publishing in the peer-reviewed literature agree with IPCC, the National Academy of Sciences, and the public statements of their professional societies. Politicians, economists, journalists, and others may have the impression of confusion, disagreement, or discord among climate scientists, but that impression is incorrect.
I en artikel  offentliggjort kort tid senere  i Washington Post, skriver hun, at der godt nok er en håndfuld forskere, som pipper lidt op om nogle detaljer ved klimamodellerne.
To be sure, a handful of scientists have raised questions about the details of climate models, about the accuracy of methods for evaluating past global temperatures and about the wisdom of even attempting to predict the future. But this is quibbling about the details.
Og de er ikke udtryk for nogen reel videnskabelig uenighed kan vi forstå:
So why does it seem as if there is major scientific disagreement? Because a few noisy skeptics -- most of whom are not even scientists -- have generated a lot of chatter in the mass media. [...] The chatter of skeptics is distracting us from the real issue: how best to respond to the threats that global warming presents.
OK jeg skal minimere min "pludren" men jeg kan altså ikke lade være med at lade mig distrahere af den definition af konsensus, som Oreskes stillede op: "Human activities ... are modifying the concentration of atmospheric constituents ... that absorb or scatter radiant energy. ... [M]ost of the observed warming over the last 50 years is likely to have been due to the increase in greenhouse gas concentrations"
For det er da, hvad man kan kalde en minimal-konsensus. Jeg og alle de skeptikere, som jeg lytter til, er enige i dette.  Ja, CO2 giver isoleret set anledning til en lille opvarmning. Og hvad så? Det er jo slet ikke her uenigheden går.
Oreskes foretager den horrible fejlslutning (eller er det bevidst manipulation), at fordi hun ikke kan finde videnskabelige bidrag, der modsiger denne minimalkonsensus, så er der kun videnskabelig uenighed om detaljer, og vi kan bare gå i gang med at diskutere, hvordan vi bedst imødegår klimatruslen!
Selvfølgelig er det ikke kun detaljer, der er uenighed om. Det ved enhver, som har fulgt debatten. Og uenighederne og diskussionerne er siden Oreskes’ artikel kun blevet heftigere. Og det skyldes ikke udelukkende Climategate,
De stagnerende temperaturer i det seneste årti giver ikke Bugge og Øjvind anledning til eftertankel har vi set i denne blog: men det er ikke kun i climategate emails, at den manglende temperaturstigning i det seneste årti eller så giver anledning til tvivl eller fortvivlelse. Selv i hjertet af AGW-lejren finder man opsigtsvækkende offentlige ytringer. Her Susan Solomon:
"However, the trend in global surface temperatures has been nearly flat since the late 1990s despite continuing increases in the forcing due to the sum of the well-mixed greenhouse gases (CO2, CH4, halocarbons, and N2O), raising questions regarding the understanding of forced climate change, its drivers, the parameters that define natural internal variability (2), and how fully these terms are represented in climate models."
Der er noget i gære. James Annan er medforfatter på et papir om (den manglende) overensstemmelse imellem de seneste temperaturtrends og klimamodellerne af Paul ”Chip” Knappenberger, Lucia Liljegren, Michaels, Christy og Herman:
http://www.heartland.org/events/2010Chicago/PowerPoints/Monday%20-%20Session%203/Track%202%20-%20Science%202/Paul_Knappenberger.ppt#256,1,Assessing the consistency between short-term global temperature trends in observations and climate model projections 
Om samme emne er netop offentliggjort en videnskabelig artikel (in press) af Ross McKitrick et al:
http://rossmckitrick.weebly.com/uploads/4/8/0/8/4808045/mmh_asl2010.pdf
Et citat fra artiklen:
Over the interval 1979 to 2009, model-projected temperature trends are two to four times larger than observed trends in both the lower and mid-troposphere and the differences are statistically significant at the 99% level.
Det er min overbevisning, at de klogeste klimaforskere godt ved, at noget er galt. Der ledes efter en kattelem.

SV:Forkert oversættelse

"Det spørgsmål, der blev svaret på, havde ordlyden:
Has human activity been a significant contributing factor in changing mean global temperatures? [mine fremhævelser] (Har menneskelig aktivitet haft betydning for ændringer i jordens middeltemperatur)?
Også i denne sammenhæng løber Øjvind og Bugge altså med halv vind. Der er selvfølgelig mange menneskelige aktiviteter, som kan have betydning for jordens middeltemperatur udover CO2. Aerosoler, sod, landbrugets udvikling/skovrydning for at nævne et par stykker."
 Niels,
du skal naturligvis have et omend forsinket svar. For det første: Du har selvfølgelig 100% ret i, at vi har fejloversat spørgsmålet. Beklager. Og det er selvfølgelig også grundlæggende meget vigtigt at gøre sine spørgsmål så specifikke som muligt i opinionsundersøgelser, og at det havde været bedre, hvis Doran og Zimmerman havde spurgt præcist om CO2.
 Men når det er sagt, så er der næppe nogen tvivl om, at stort set alle vil opfatte et spørgsmål om menneskeskabt opvarmning - ligesom på engelsk "AGW" - som et spørgsmål om CO2. Du er jo selv inde på det i din undren her:
"...jeg [kan] ikke forstå, at ikke 100% af forskerne svarede ja til [D&Zs spørgsmål om menneskeskabt opvarmning]. Det ville jeg gøre, og det ville alle de skeptikere, som jeg lytter til også gøre".
 Som du jo selv kan se, er der i alle grupperne folk, der faktisk har svaret "nej" til spørgsmålet. Og det inkluderer altså to publicerende klimaforskere, som skal findes blandt en meget lille kreds - Lindzen, Spencer, Michaels og nogle ganske få andre - som du alle har citeret i mange forskellige sammenhænge. På samme måde blandt lægmænd - her kan du jo bare se på Christian Bjørnskov, Niels Westy, David Gress og flere andre af dine punditokrat-venner, der rutinemæssigt udtaler ting som, at "vi ikke er overbeviste om, at mennesker påvirker klimaet" (se f.eks her:
http://punditokraterne.dk/2009/12/08/klimadebatten-og-hvad-er-da-et-par-procent/)
 Så det er jo ganske enkelt ikke rigtigt, at "alle de skeptikere, du lytter til, ville svare ja til D&Zs spørgsmål, hverken lægmænd eller professionelle - og det ved du jo også udmærket godt.
"Bugge lægger meget vægt på disse tilbagevendende undersøgelser af, hvor "tunstung" konsensus om AGW er. Oreskes, som Bugge bringer et langt citat af er et af de grelleste eksempler. Man bliver ganske enkelt dummere af at læse, hvad den dame skriver (de dele Bugge fremhæver er de mest tåbelige)".
 Så er det måske derfor, at du i sin tid slet ikke læste Oreskes studium, før du blankt afviste det? :) Du kunne simpelthen føle, at det måtte og skulle være forkert, fordi du nu havde læst om Peisers kritik hos Lubos Motl? :)
http://punditokraterne.dk/2007/08/09/usas-varmeste-ar-nogensinde-1934/#comments
"Oreskes’ “undersøgelse” i Science [...] er slet og ret forkert". “Ikke bare er hendes inddeling af artikler i kategorier forkert". "AGW-ideologiens løgnagtige bue slår smertefuldt tilbage". "Jeg kan med den største lethed påvise, at der siden 2003 er sket en _eksplosion_ i antallet af offentliggjorte, videnskabelige peer-review artikler, der anfægter eller står i modstrid med IPCC’s proklamerede konsensus. Et nybrud, et paradigmeskift i klimavidenskaben er under opsejling!NAN: ?Oreskes fastholdt sit “resultat” på trods af fremlæggelse af uigendrivelig dokumentation i form af artikler, som falsificerede det”.
 Efter du så fik læst Oreskes undersøgelse (og fandt ud af, at Peiser havde pakket sin "uigendrivelige dokumentation" sammen), pakkede du så selv (klogeligt) alle bravaderne sammen og mumlede i stedet noget om, at "at Naomi Oreskes´ konsensus [om, at de sidste 50 års opvarmning sandsynligvis skyldes CO2, CBH] ikke anfægtes i litteraturen i væsentlig grad er uinteressant, fordi også skeptikerne kan tilslutte sig dem."  Ja, lige præcis, Niller: Der er kort sagt med dine egne ord en så tonstung konsensus om menneskeskabt opvarmning som følge af CO2, at selv "skeptikere" som Lindzen, Spencer og Michaels modstræbende har måttet bøje sig for fakta (selvom de dog ofte siger ét, når de udtaler sig i videnskabelige sammenhænge, og noget andet, når de udtaler sig i offentligheden). Præcis, som vi skriver i artiklen her. QED
 Ifht. din sidste konklusion på Oreskes artikel er du jo tydeligvis blevet meget klogere, efter du rent faktisk fik læst den - så også her modsiger du dig selv. :)
Det taler til fordel for Realclimatemanden Eric Steigs intellekt, at han kan se, hvor meningsløse disse politisk motiverede øvelser er".
 Nååh, skulle du nu ikke liige lægge mærke til, at Steig slet ikke udtaler sig om undersøgelser af konsensus generelt (og altså ikke om hverken f.eks Doran & Zimmermann her eller Oreskes), men derimod (endog meget udtrykkeligt) specifikt om Andereggs undersøgelse i PNAS? Bare inden du løber med en halv vind, ikke......:)

Tak til Christoffer og Øjvind

Hermed en stor og noget forsinket tak til Øjvind Lidegaard og Christoffer Bugge Harder.
Og for det fremragende arbejde med Klimabloggen, der havde et fast greb om rapporten fra FN's klimapanel. Et solidt fundament, der gav bloggen høj standard og troværdighed.  
Jeg har haft meget stor nytte af talrige "opslag" i bloggens artikler, som på forbilledlig vis har fordøjet FN-rapporten.
Illustrationer, særligt de mange grafer, var til uvurdelig nytte for forståelsen.
---
Den videnskabelige dokmentation er overvældende. Den globale klimaændring er menneskeskabt. Det går fra slemt til værre.
Det har derfor været glædeligt, at stort set alle regeringer de seneste år har accepteret FN-dokumentationen og er vendt fra skepsis og ligegyldighed til erkendelse og accept.
Det sås tydeligt under FN's klimamøde, COP15, i december 2009, hvor der var massiv enighed om behovet for at gøre noget.
Men det var ingen vilje. USA, Kina, Indien og EU-landene, de store CO2-udledere, enedes om gode hensigter - og ingenting.
COP15 blev - desværre - en fuser, og det regnede også jeg med. Den stærkt kontroversielle Bjørn Lomborg står som foreløbig vinder med argumentet om, at andre problemer må prioriteres højere.
Så vil jeg tilføje, at engelsk Wiki om "World energy resources and consumption" oplyser disse 2007-fordelinger i forbrug af energi:
85 % - kul, olie og gas andet6 % - atom4 % - biomasse3 % - vand2 % - solvarme, vind (x), jordvarme, biobrændsel og solceller
(x) 0,3 %.
Hvor pålidelige oplysningerne er, har jeg ingen anelse om, men det må være rimeligt at tro, at menneskeden vil være dybt afhængige af fossile brændstoffer de næste mange årtier.
Det vil snarere være udtømte lagre og forurening, der gør et skifte til andre energikilder nødvendig, end et folkeligt pres på regeringer om forceret skifte.
Nogen bliver vindere og andre tabere, mens vandene støt stiger i resten af dette århundrede.
Med venlig hilsen

kritikerne har været overrepræsenteret?

Der er nogen der ser det de vil se... aka Mr Hjelm og de andre præster. f.eks.

.Carsten

Carsten, angående Information, hvorfor angriber du budbringeren istedet for beskeden?
Jeg ser i Information en avis, som tør gå nye veje, og som ikke er dybt plugget ind i mainstream-medierne, hvor jeg sjældent får noget af værdi.
Deres uafhængighed af bl.a. reklamer gør NETOP, at de ikke bliver presset udefra, og kan holde en vis uafhængighed (og dermed mod), som bliver sjældnere og sjældnere i medielandskabet.

Carsten

Carsten skrev:
Nu var det jo ikke mig, der bad Ø Lidegaard og C B Harder om at blogge på klimabloggen, - det var ledelsen af Videnskab.dk. Så det kan ikke være min opgave at pege på bestemte navne. Men der er rigeligt at tage af på begge "fløje". Det eneste jeg be'r om, er en balanceret debat."
Og er det ikke det, der længe har været problemet? At kritikerne har været overrepræsenteret, fordi medierne skal have drama, og fordi de ønsker at "se tingene fra begge sider". Så hiver de en eller anden, ofte underkvalificeret ind, og så ser det ud til, at der pludselig er en uenighed, som i det store hele ikke eksisterer. Det er skævvridning af debatten.
Jeg linker igen (denne gang ordentligt), fordi det svarer direkte på din kritik: http://www.information.dk/237214

Forøvrigt Rune

"Dagbladet" Information skal du nok være varsom med at tro på. Det er ikke et almindeligt dagblad men derimod et menighedsblad på linie med Kristeligt Dagblad. Begge "aviser" overlever kun, fordi de får et statstilskud på 25 mio. kr årligt, hvilket jeg synes er spild af penge.
Venligst CB
ps: jeg har selv abonneret på Information gennem 7 år langt tilbage i tiden. Indtil jeg indså at denne studentikose og tendentiøse publikation ikke har nogen folkelig berettigelse overhovedet.

SV:Carsten

Hvad mener du med "dybt uvidenskabeligt"? Det er en blog, ikke forskning du læser.
Hvem vil du have ind istedet? Lomborg? Lord Monckton? og det mener du vil højne niveauet? Når 97% af videnskabsmændene er enige, og de uenige er langt mindre kvalificerede?
http://www.information.dk/237214
Jeg ved desuden ikke hvad du fabler om, med antarktis. Har du hørt om kæmpe is-områder der knækker af og falder i havet?
Der var en periode, hvor ozon-laget var væk, at kulden fra verdensrummet strømmede direkte ned på antarktis, hvilket gjorde det koldere der. Men den effekt forsvinder langsomt, eftersom ozonlaget er ved at regenerere sig selv. Måske har 1980'ernes ødelæggelse af ozonlaget rent faktisk modvirket global opvarmning en tid.

Jeg mener, at når en HP kalder sig "Videnskab.dk" og støttes af stort set alle seriøse forskningsinstitutter i DK (plus nogle useriøse så som Kvinfo), har denne side en forpligtelse til at optræde efter nogenlunde videnskabelige principper. Det skal ikke forstås som en anklage mod nogen af de to meget seriøse bloggere, der optrådte på klimabloggen, - de skrev, hvad de mente! Jeg tror ikke et sekund, at 97% af alle videnskabsmænd/kvinder er enige i IPPC's vurderinger, og tallet kan ikke valideres. Men uanset hvad vil alle vinde ved at man "hyrer" (anførselstegn fordi bloggerne vist ikke får nogen hyre for deres indsats) bloggere med forskellig tilgang, når vi taler om et tema, hvor der er kvalificeret tvivl.
Og ja - jeg har hørt om Wilkinsonflagen. Den meget lokale smeltning ved den nordvestlige side af Antarktis skyldtes undersøisk, termisk aktivitet. Havde det noget med MGO/AGW at skaffe, ville det jo ikke begrænse sig til et lillebitte område af Antarktis.
Nu var det jo ikke mig, der bad Ø Lidegaard og C B Harder om at blogge på klimabloggen, - det var ledelsen af Videnskab.dk. Så det kan ikke være min opgave at pege på bestemte navne. Men der er rigeligt at tage af på begge "fløje". Det eneste jeg be'r om, er en balanceret debat.
Venligst CB

Hvad er de enige om?

Rune: "Hvem vil du have ind istedet? Lomborg? Lord Monckton? og det mener du vil højne niveauet? Når 97% af videnskabsmændene er enige, og de uenige er langt mindre kvalificerede?"
Rune henviser til den undersøgelse, som Eric Steig fra Realclimate (og altså solidt plantet i AGW-lejen) kommenterede med ordene: "Wow. Roger, you know I disagree with you on many things, but not on this. What the heck where they thinking? Even if the analysis had some validity -- and from a first glance, I'm definitely not convinced it does -- it's not helpful, to put it mildly. I'm totally appalled."
http://rogerpielkejr.blogspot.com/2010/06/new-black-list.html
Og kan du gøre rede for, hvad de er enige om, Rune? ;-)
Rune: "Der var en periode, hvor ozon-laget var væk, at kulden fra verdensrummet strømmede direkte ned på antarktis, hvilket gjorde det koldere der."
Rune, du har tydeligvis ingen som helst forstand på de sammenhænge der tales om. Hvorfor lader du som om, du har? Det virker temmelig dumt på de læsere, som har en smule forstand på sagerne. Nej, kulden fra verdensrummet strømmer ikke ned igennem ozonhullet. Hypotesen er (og det er kun en sådan), at ozonhullet har ændret vejrmønstre, typiske vindretninger på Antarktis, som har holdt især Østantarktis kold på trods af den øgede mængde drivhusgasser i atmosfæren, som jo skulle give den modsatte effekt - stor eller lille. Foreløbig ser det ud til, at effekten er lille. End ikke den netop overståede el Nino vil gøre 2010 varmere end 1998, altså for 12 år siden. 
http://rankexploits.com/musings/2010/june-uah-2nd-warmest-june-in-record/
Kulde strømmer altså ikke ned til jorden. Jorden afkøles ved at varme stråler ud fra jorden (IR), og det er noget af denne varme, som tibageholdes/forsinkes af drivhusgasser i troposfæren - især vanddamp, men også CO2. Hypotesen er ikke, at Antarktis mister mere varme pga ozonhullet - eller at kulden fra verdensrummet dropper ned igennem hullet :-)
Jeg forstår ved nærmere eftertanke godt, at du ikke ser noget problem i, at Øjvind og Bugge ikke kan oversætte et simpelt spørgsmål fra en meningsmåling...

Carsten

Hvad mener du med "dybt uvidenskabeligt"? Det er en blog, ikke forskning du læser.
Hvem vil du have ind istedet? Lomborg? Lord Monckton? og det mener du vil højne niveauet? Når 97% af videnskabsmændene er enige, og de uenige er langt mindre kvalificerede?
http://www.information.dk/237214
Jeg ved desuden ikke hvad du fabler om, med antarktis. Har du hørt om kæmpe is-områder der knækker af og falder i havet?
Der var en periode, hvor ozon-laget var væk, at kulden fra verdensrummet strømmede direkte ned på antarktis, hvilket gjorde det koldere der. Men den effekt forsvinder langsomt, eftersom ozonlaget er ved at regenerere sig selv. Måske har 1980'ernes ødelæggelse af ozonlaget rent faktisk modvirket global opvarmning en tid.

Hmmmm

"klomablog" betyder naturligvis "klimablog".
Meen det ER altså også et usædvanlig lille kommentarfelt, jeg skriver i, når jeg skriver her!
Venligst CB

Klimadebat på Videnskab.dk

Det er markant, som klimadebatten er forstummet på Videnskab.dk. Måske skyldes det en enkelt iskold vinter på det meste af den nordlige halvkugle? Hvis det er tilfældet, er det ærgerligt, fordi ligesom een svale ikke gør sommer, gør een isvinter ingen forskel i klimadebatten.
Lige nu har vi f.x. en usædvanlig lav isudbredelse omkring Arktis. Faktisk lavere end 2007, der ellers var den laveste i mange årtier. Og i hvert fald den laveste siden satellitmålingerne begyndte. Dette "burde" afstedkomme en lang række kommentarer, primært fra de mennesker, der tror på, at AGW er en realitet.
Modsat ser vi dog en usædvanlig høj udbredelse af is omkring Antarktis. Det ser faktisk ud til, at der ER en slags temperatur-vippe mellem den nordlige og den sydlige hemisfære. Gad vide hvad det kan skyldes.
Udsvingene kan følges næsten dag for dag på www.climate4you.com under menupunktet "sea ice".
Iøvrigt vil jeg opfordre Videnskab.dk til at tænke sig om, hvis man igen opretter en klomablog. Det vil være fint med 2 bloggere, men det vil ikke være fint med 2 bloggere, der repræsenterer det samme grundsynspunkt, sådan som man havde det tidligere. Det er dybt u-videnskabeligt.
Venligst CB

.

Kryb du hellere i skjul, NAN, inden de kommer og kører dig helt flad - igen.

Tegneseriebloggere

Enig. At Øjvind og Bugge ikke kan overskue en artikel på 1,5 side og oversætter spørgsmålet:
Do you think human activity is a significant contributing factor in changing mean global temperatures?
med
"Er menneskelige CO2-udledninger en betydelig drivkraft for klimaforandringer?"
er inkompetence a la Anders And eller Fedtmule. Jeg tror såmænd ikke engang det er en tilsigtet fordrejning af spørgsmålet, så det passer bedre ind i Bugges og Øjvinds dagsorden.

@NAN

Tegneseriegalleri version 2.0

Præcis ordlyd

Min gengivelse af det spørgsmål, som Øjvind og Bugge "oversatte" er faktisk ikke helt korrekt omend det er tæt på. Jeg burde selvfølgelig ikke have stolet på hukommelsen. Den præcise ordlyd indeholt det kvalificerende ord "medvirkende", og er altså et endnu svagere spørgsmål, som jeg ikke kan forstå, at ikke 100% af forskerne svarede ja til. Det ville jeg gøre, og det ville alle de skeptikere, som jeg lytter til også gøre. Spørgsmålet copy pasted fra artiklen:
2. Do you think human activity is a significant contributing factor in changing mean global temperatures?
Dette skal sammenlignes med, at Øjvind og Bugge hævder, at spørgsmålet var:
"Er menneskelige CO2-udledninger en betydelig drivkraft for klimaforandringer?"
http://tigger.uic.edu/~pdoran/012009_Doran_final.pdf

NAN

Det er sq det bedste indlæg der er skrevet her længe.
Ja OK, Rasmus har også nogle interesante indstik, :-)
Ja.... også dig CB...
Med venlig hilsen
Jan Rosenkrantz

Validitet?

Og hvor valid er undersøgelsen med det forkert oversatte spørgsmål egentlig?
Hvad betyder det for eksempel, at den har mindre end 30% responsrate? Øjvind? Har du hørt om self-selection bias?

Forkert oversættelse

Jeg løb tilfældigvis ind i en omtale af den meningsmåling, som indleder ovennævnte artikel. Det viser sig, at det spørgsmål, som blev stillet forskerne ikke var "Er menneskelige CO2-udledninger en betydelig drivkraft for klimaforandringer?", sådan som Øjvind og Bugge bilder os ind.
Det spørgsmål, der blev svaret på, havde ordlyden:
Has human activity been a significant factor in changing mean global temperatures? [mine fremhævelser]
Har menneskelig aktivitet haft betydning for ændringer i jordens middeltemperatur?
Også i denne sammenhæng løber Øjvind og Bugge altså med halv vind.
Der er selvfølgelig mange menneskelige aktiviteter, som kan have betydning for jordens middeltemperatur udover CO2. Aerosoler, sod, landbrugets udvikling/skovrydning for at nævne et par stykker.
Bugge lægger meget vægt på disse tilbagevendende undersøgelser af, hvor "tunstung" konsensus om AGW er. Oreskes, som Bugge bringer et langt citat af er et af de grelleste eksempler. Man bliver ganske enkelt dummere af at læse, hvad den dame skriver (de dele Bugge fremhæver er de mest tåbelige). Det taler til fordel for Realclimatemanden Eric Steigs intellekt, at han kan se, hvor meningsløse disse politisk motiverede øvelser er.
Eric Steig på Roger Pielke jr's blog om den nyeste af disse stupide undersøgelser: "Wow. Roger, you know I disagree with you on many things, but not on this. What the heck where they thinking? Even if the analysis had some validity -- and from a first glance, I'm definitely not convinced it does -- it's not helpful, to put it mildly. I'm totally appalled."
http://rogerpielkejr.blogspot.com/2010/06/new-black-list.html

En hilsen fra Europas grønne gren

Klimaet må ha kommet over dere og holder å drepe dere, men her på bjerget er det slett ikke så ille fatt. Vannstanden er kurant, vi trekker oss bare en meter høyere opp på fjellet, og ser frem til at det vil gro skog innover alle fjellviddene, der er det nøyaktig 4 grader for lav middeltemperatur idag. Fossekraften har tiltatt betraktelig i senere år, dette går bare den riktige veien.
 På Vegårdshei ligger en av verdens største Thoriumforekomster, riktignok er den beslaglagt af CIA men vi regner med at Uncle Sam vil forlade oss nu snart. Har dere tenkt over hvilken trygg og god onkel han alltid var? og så gavmild? Nu er han alvorlig syg, man vil savne ham.
Det er et uløst problem med det thoriumet. Det er en forferdelig hissig uranisotop (U232?) som oppstår når man bestråler thorium med protoner. Så Vegårdshei er ikke en garantert løsning.
Jeg har mer tro på å kjøre pent. Det lå en danskprodusert Mahognibåt 1951- modell i Bådhavnen i våres, ca 35 fod speedbåt. Typisk "Smugler- racer". Opprinnelig med bensinmotor fikk vi vite. Cylindervolum 10-20 liter lavkomprimert på høie turtall. Man feiret seieren med store bensin- svin av typen The American way of life, hvor bensinen må måles i Dollar pr Gallon, ikke i kroner og øre pr liter, for blir tallene helt transcendentale. Det der kan ikke ha kjørt på annet enn "barrels" lempet iland om natten,  tollfritt. Men det var stilen.
 De lørjene der gikk strake veien fra Skagen til Ferder på no time, søkklastet med sprit.  I 1961 blev den ombygget til Diesel. Men forestill dere, man har kjørt 20 liters lavkomprimert med bånn trottel i den trafikken.
Vi har kjørt 1 liter 2 cyl sideventilert i 20 fod i alle år, direkte drift Marna MB10A. Den har gått fjorden rundt på 3/4 Jerrykanne på penest mulig lyd ca 4-5 knop. Nå har vi skiftet til 2cyl 0.8 liter Diesel, Volvo Penta Md7a og den er herlig. Man sveiver opp på kamakselen og legger nedpå en spak ventilløfterenog det sier dumdumdumdumdumdumdum... en herlig lyd. Og helt uten strøm. Og det minker omtrent ikke på tanken! Og se på kjølevannet, det er halvert. Det er utrykk for virkningsgraden.  Det der tror jeg mer er veien at gå! Og det kan være under seil.
I første omgang er det åbenbart mest at hente inn på ved at investere de midler vi har, som forlengst er oppfunnet, og ved ikke at råkjøre......   med flammer ut af exhaustrørene. Som betyr økonomisere og optimalisere og få vekk råkjøringen. Men det vil innebære en svær endring af livsstil for mange, og disse lader allerede til å ha skjønt det og være desperate! De kaller seg "skeptikere" og bestrider vore kilder til at kunne forstå og vide, istedenfor at justere og adaptere sig, f. eks fra lav til høikomprimert og ned med farten til penest mulig lyd, og i tide.
  Og så har vi plutselig fått mye fisk igjen.Den kommer og går og har vært borte i mange år, men sånt må vi passe på.  Den er særlig viktig.Fiskeriene må være sustainable. 
jeg sa det til en kollega i bådhavnen at vi skal være sjeleglad for alt det regnet vi får. Har vi bare regn så tåler vi hvasomhelst af klima iallefall her på bjerget. Det er tørk som er farlig. "JA!" sa han. "Og en ting til, kontakten med sjøen!"
Men som dere sikkert er klar over, dette gjelder Norge, for her sitter vi i virkeligheten på Europas grønne gren, og år- saken til det er at GUD er norsk, som kjent.
Men vi har ett uløst problem,i virkeligheten en værste trussel lokalt. Når resten af verdensbefolkningen innser at GUD er norsk, da kan det bli ampert ved grensene. Da er det viktig at Danmark kan aflaste oss litt og slå strengt værn om Freyas sal som også er et beboeligt sted, og ikke minst vokte farvannene omkring.
 
 

Carsten

Jeg bliver jo ældre og tålmodigere :)

Og til Christoffer

Jeg tror nu ikke, vore børnebørn eller vore børnebørns børn vil klandre os for nogetsomhelst. Klandrer vi måske tidligere generationer for, at den industrielle revolution startede eller at landbruget blev kemikaliseret. Visse-vasse. Hvis de klandrer os i stedet for at tage udfordringen op, er de nogle skvatnagler, der lige så godt kan pakke sammen.
Det er et retorik-argument og ikke seriøst. Jeg er selvfølgelig opmærksom på, at det i dit seneste indlæg var et citat, men du har nævnt det før, - uden at jeg orker at grave det frem.
Venligst CB

Skeptiker eller...?

Lidt interessant sen-debat i denne blog!
Een ting forstår jeg dog ikke (hvilket jeg jo ikke kan laste andre for). "Skeptiker" bliver brugt næsten som et skældsord! - Jeg mener: al sund videnskab og alle nye erfaringer bygger på skepticisme. Ja - og al sund fornuft. Er man ikke skeptiker, er man medløber, og så kan man ikke bidrage konstruktivt med noget.
Og så skulle jeg opleve Rune Hjelm som en rimeligt seriøs debattør!!! Mageløst. - Omend jeg er lodret uenig i stort set alle hans betragtninger, - men det er jo debattens essens.
Venligst CB

.

Selv tak. :-)

.

Jeg er selv blevet mere varm på atomkraft, efter at have været arg modstander. At man kan udvinde brændstof fra havene giver et vist perspektiv.
Men den eneste grund til at jeg er mere positiv, er at det begynder at haste nu, og jeg tror ikke vi kan nå at opbygge nok kapacitet udelukkende med vedvarende energi.
Fusionskraft kan også have gode perspektiver hvis de begynder at hive Helium-3 ned fra månen. Lad os se.
Jeg mener dog stadig, at vi ikke kommer uden om at gøre op med DØV, da alle ressourcer enten er under pres eller vil komme det. Inklusive basale ressourcer.
Tak for debatten.

Spillet og min mening

Som før nævnt er jeg ikke i tvivl om at de målinger der er blevet fortaget er korrekte. Det jeg opponerer mod er at presse en forsimplet model model ned over data, for derefter at ekstrapolere længere ud i fremtiden end man har data til at retfærdiggøre. Usikkerheden af en sådan forudsigelser stiger som funktion af hvor lang tid du prøver at ekstrapolere. Man kan sikkert forudsige den globale temperatur om 3 år med 10 % usikkerhed (ubegrundet postulat) men prøver man 30 % år frem er den usikkerhed meget, meget større.  Der er en anden hage ved den slags; klimaet bliver tit beskrevet som et kaotisk system (sommerfugleeffekten). I fysikkens verden betyder det at usikkerheden af din forudsigelse vokser eksponentielt med tiden, og afhænger kraftigt at dine startbetingelse. Et dobbelt-pendul er et kaotisk system; noget så simpelt som et pendul der hænger i et andet pendul. Meget svært at forudsig, men et ret simpelt system i virkeligheden. 
Med hensyn til min personlige mening er der da nogle ting:
1) Jeg tror på at teknologien nok skal redde os. Fusion, bedre vindmøller, bedre solceller, effektiv energilagring, og et næsten tabløst elnet er ting som jeg tror vi kan realisere inden alt for lang tid (50 år?). Dette har jeg intet argument for er rigtigt, udover min mavefornemmelse som vel egentlig ikke er et argument. Nogle vil mene at det er naivt, og det er det nok også. Men vi kan altså mere og mere, teknisk. 
2) Jeg vil have det rigtigt dårligt med at fratage u-landende muligheden for at afbrænde kul. Det er den eneste energikilde, som man ikke skal have en doktorgrad for at anvende, og fratager vi u-landende den mulighed er de blot afhængige af dimser som vi producerer og opfinder. Altså et afhængighedforhold. Jeg har fuld forståelse for Kina's modvillighed ift. en klimaaftale.
3) Ved godt det ikke klinger godt her i forummet, jeg er for atomkraft. Det er de fleste fysikere (især kernefysikere). Dog har kernefysikeres mening talt forbløffende lidt i den offentlige debat. Så meget for at lytte til eksperterne ;-)
Alt godt. 
 
 

jeg var faktisk interesseret i din mening

Rasmus skrev:
"Mine indsigelser bliver ikke irrelevante af at jeg ikke serverer løsningen på et sølvfad."
Det var ikke for at angribe dig påny. Jeg var rent faktisk interesseret i at vide, hvordan du ser situationen ellers.

problemet er...

Problemet er bare, at vi kun får lov at spille dette spil een gang, og vi er alle i stakken af jetoner, der bliver satset. Der bliver ikke noget andet forsøg.
Hvis atombomben ikke var blevet udviklet, kunne man stadig have besejret japanerne konventionelt. Eller have isoleret dem totalt. Hvis Hitler havde opfundet atombomben først, ville han måske have vundet, men man kunne så føre en langstrakt guerilla-krig, indtil det tyske imperium på et tidspunkt måtte give op (Napoleon kunne ikke undertrykke europa i længden). Selvom alternativerne var rigtig grimme, så var der trods alt alternativer. Det er der ikke i det her spil.
Vælger vi forkert, så er det dét. I modsætning til Akse-magterne, kan vi ikke besejre eller overbevise naturen som en nummer to løsning.
Derfor er vi tvungne til at handle mens der stadig er tid. Vi har nu forsket seriøst i mindst tredive år i emnet, og der er bred accept af, at mennesket er skyldige. Hvor megen tid vil du spilde mere på nogle ekstra procents sikkerhed? Hvor megen tid tror du vi har?

Konstruktivitet

Nu er jeg ikke politiker eller økonom, så jeg kan ikke give et mere kvalificaret bud end din modificerede kapitalisme (skal ikke forstås sarkastisk). Min pointe var ikke at jeg havde løsningen, men at de politikere som med tiden skal udforme løsningen bør vurdere klimamodellernes forudsigelser med den skepsis de med rette fortjener. Mine indsigelser bliver ikke irrelevante af at jeg ikke serverer løsningen på et sølvfad. Og så håber jeg da at en evt global klimapolitikkens gennemgribelighed modsvarer evidensen for det scenarie man forsøger at undgå. Med andre ord: Vent med en revolution af verdensøkonomien med alt hvad der dertil hører til man har en model der rent faktisk er korrekt (modeller og målinger er to forskellige ting)
Ud over det, håber jeg da at man - dommedagsscenarie eller ej - forsøger at gøre energiforsyningen vedvarende. Og det har videnskaben altså en del kvalificerede bud på hvordan man gør. Uden andre revolutioner end tekniske.

.

Nu har vi så lyttet til Rasmus Toft-Petersen, videnskabsmanden. Og ud over en mere kvalificeret formulering, var der egentlig ikke så meget nyt, i forhold til de fleste andre skeptikere.
Men hvad mener du selv om situationen? Hvad skal vi gøre herfra? Hvordan vurderer du, at tingene kan udfolde sig i forskellige scenarier? Og hvis du mener, at vi bare skal forske videre, indtil vi er endnu sikrere på klimaproblemer, hvad foreslår du så at man gør, for at de i fremtiden bliver lyttet til, og ikke bare afvist igen, med henstilling til den 0.00001% fejlmargin der måtte være i en eller anden måling?
Med andre ord: Hvis det nuværende arbejde ikke er godt nok til dig, hvad skal der så til?

Standardindvendinger

Grunden til at indvendinger om modeller uden forudsigelseskraft er standard, er fordi at uden forudsigelseskraft er en model ikke andet end et (mere eller mindre - i vores tilfælde mindre) godt fit til data.  At indvendingen er baseret på basal videnskabsteori, og derfor er standard, betyder det ingenlunde at den er irrelevant.

Rettelse

At rygning er skadeligt er i øvrigt ikke en model, som skal ekstrapoleres ud i fremtiden, men et tidsuafhængigt faktum som man kan undersøge. Derfor er der selvfølgelig ingen forudsigelseskraft forbundet med det. Min fejl.

Christoffer

For det første: IPCC er representerer peer-reviewed litteratur, men IPCC i sig selv er ikke peer-reviewed; IPCC laver fortolkninger af peer-reviewed litteratur.
Du fremturer med at dokumetere at der er konsensus omkring klimaspørgsmålet, og ignorerer fuldstændigt  at jeg har erklæret mig enig for 10 indlæg siden i at der er menneskeskabte klimaforandringer. Har du læst de sidste tråde, går debatten på rimeligheden i at antage at disse klimaforandringer vil forårsage menneskehedens undergang eller lignende altødelæggende scenarier. Hvor foreligger den peer-reviewed dokumentation for sådane påstande? Hvis du har et link vil jeg hjertens gerne læse.
Du nævner en masse gamle videnskabelige resultater; og undlader bekvemt at nævne at de teorier i sig selv var en omvæltning - en tilbagevisning af det hidtil accepterede. Der er en anden forskel på dine eksempler set fra et videnskabligt synspunkt. Det var teorier der havde forudsigelseskraft
1) Darwins evolutionsteori forudså fundet af fossiler med bestemte egenskaber.
2) Rygnings skadelighed er udover uendeligt mange kontroltests med patienter hvor man har isoleret snart taget alle andre parametre end rygning og påvist skadeligheden. Udover det er der udført en masse kontrollerede eksperimenter, og stadig tog det mange år at påvise.
3) Bohrs atommodel er her et kapitel for sig, kvantemekanikken, som atommodellen var en forløber for, kombineret med relativitetsteori, har resulteret i teorier der er bekræftet med 12 betydende cifre. Man har forudsagt elektroners kobling med vakuum (og 1000 andre effekter, laserlys indbefattet), målt efter, og opdaget effekten. 
Har klimamodellerne denne styrke? I så fald, hvad har de forudsagt? Er der overvældende videnskabelig dokumentation der viser hvordan klimaet er om 50 år? I så fald, hvor?
 

SV:John Stähle

.

Jeg tror du mente Rasmus Toft-Petersen, Christoffer

.

Svar til Rune Toft

  Hej Rune,
jeg vil lige give et par korte svar på en ellers "pensionsmoden" debattråd, nu du tog debatten op igen:
"Hverken FN-rapporter eller avisen Information representerer peer-reviewed litteratur, eller videnskab general for den sags skyld?"
 Du lader ikke til nogensinde at have læst lidt i IPCCs rapporter. De repræsenterer næsten udelukkende peer-reviewet litteratur. Og jo, de dækker faktisk også den generelle klimavidenskab særdeles grundigt. 
 Du har naturligvis ret i, at vi her blot fremhæver en meningsmåling, og at den slags ikke er bevis for andet end, hvad folk tror. Vi ville blot demonstrere, hvor dyb kontrasten var mellem lægmænd og folk med forstand på sagen - og at tendensen krystalklart var, at konklusionen om AGW blev klarere, desto større indsigt man havde i spørgsmålet.
 Hvis du forståeligt nok foretrækker at kigge på konklusionerne fra den hårde videnskab, kan du begynde med at læse f.eks Naomi Oreskes gennemgang af alle videnskabelige artikler om "global climate change" fra 1993-2003 (928 stk.):
http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/306/5702/1686
"The 928 papers were divided into six categories: explicit endorsement of the consensus position, evaluation of impacts, mitigation proposals, methods, paleoclimate analysis, and rejection of the consensus position. Of all the papers, 75% fell into the first three categories, either explicitly or implicitly accepting the consensus view; 25% dealt with methods or paleoclimate, taking no position on current anthropogenic climate change. Remarkably, none of the papers disagreed with the consensus position.
Admittedly, authors evaluating impacts, developing methods, or studying paleoclimatic change might believe that current climate change is natural. However, none of these papers argued that point.
This analysis shows that scientists publishing in the peer-reviewed literature agree with IPCC, the National Academy of Sciences, and the public statements of their professional societies. Politicians, economists, journalists, and others may have the impression of confusion, disagreement, or discord among climate scientists, but that impression is incorrect.
The scientific consensus might, of course, be wrong. If the history of science teaches anything, it is humility, and no one can be faulted for failing to act on what is not known. But our grandchildren will surely blame us if they find that we understood the reality of anthropogenic climate change and failed to do anything about it.
Many details about climate interactions are not well understood, and there are ample grounds for continued research to provide a better basis for understanding climate dynamics. The question of what to do about climate change is also still open. But there is a scientific consensus on the reality of anthropogenic climate change. Climate scientists have repeatedly tried to make this clear. It is time for the rest of us to listen".
 At der er en tonstung videnskabelig konsensus om AGW - også i form af hård videnskabelig peer-reviewet dokumentation - er naturligvis heller intet "bevis". Ligesom de heller ikke er noget "bevis" for Darwins evolutionsteori, at rygning giver lungekræft eller at kontinenterne flytter sig. Men "konsensus" er - i modsætning til, hvad du lader til at tro, faktisk et rigtigt godt argument for, at der er noget om snakken. Du ville næppe ignorere den videnskabelige konsensus omkring Darwin, rygning og kræft, Bohrs atommodel eller pladetektonikken, vel?
 Og når der er denne konsensus omkring AGW, så skyldes det én ting: At den videnskabelige dokumentation er overvældende.  Og det er fint nok at være skeptisk overfor modeller, men beregningerne af klimaets følsomhed for CO2 kan laves empirisk helt uden brug af nogen numerisk klimamodel, som vi havde oppe i et tidligere indlæg her på bloggen.
 Denne konsensus vil ikke flytte sig, før der kommer noget videnskabelig, reproducerbar dokumentation, der viser noget klart andet. Og denne dokumentation findes pt. ikke - og der er heller intet, der tyder på, at den er ved at materialisere sig. Hvergang andre end Svensmark selv undersøger hans teori, finder de noget andet end hans gruppe - og det samme gælder Lindzen og Shaviv.
 Man kan selvfølgelig have mange meninger om de politiske konsekvenser, der skal drages af den videnskabelige konsensus om AGW, men det eneste rationelle videnskabelige standpunkt, man kan have, er, at vi må imødese betydelige temperaturstigninger i det 21. århundrede pga. CO2. Og denne videnskabelige konsensus må man som minimum tage alvorligt og ikke bortforklare med snak omkring psykologiske motiver, standardindvendinger om modeller eller faktuelt forkerte påstande om IPCC-rapporten, hvis man skal kunne diskutere noget fornuftigt.
 Mvh Christoffer

l

"Der er stadig det enkelte spørgsmål om der findes en peer-reviewed artikel der forudser menneskets undergang?"
Har jeg påstået det? Jeg sagde, at det var min overbevisning, baseret på alt det materiale, jeg har læst gennem 12 år nu.
Jeg er et selvstændig menneske, og ud fra de brikker jeg har samlet til puslespillet, er min konklusion, at vi i værste fald står overfor udryddelse, og selv i mildere tilfælde står med en meget tristere klode at bo på.
Metanen fra perma-frosten, sammenlagt med den bundne metan i archaiaen i verdenshavene (som er mange gange større end metanen i perma-frosten) vurderer jeg, vil kunne udrydde os, hvis de slippes fri. Men det er bare min vurdering.

Seneste blogindlæg

Udgiv indhold

Øjvind Lidegaard

Annonceinfo

Seneste kommentarer

Annonceinfo