Annonceinfo

Indbruddet i CRU

Emner:

Som de fleste ved, har der været indbrud i Climatic Reseach Units database.

Philip Jones' e-postkorrespondencer med en række navngivne forskere er blevet gjort offentligt tilgængelige.

Der er mange i Klimablogland, der allerede har givet deres besyv med:

William Connolley, Denial Depot, Newtongate, RealClimate, Eli Rabett, Milliard Fillmore og James Annan som de mest interessante fra "alarmist"-lejren.

Judith Curry på en uvant plads hos Steve McIntyre, samt Georges Monbiot har nogle vigtige betragtninger, der må få alle til at tænke sig om.

Pielke junior har et ikke forfærdeligt interessant bidrag, ligesom Koutsoyannis skriver på Pielke seniors blog.

Jeg har ventet lidt med at skrive dette indlæg, indtil den første røg har lagt sig.

Jeg har ikke læst samtlige e-poster, og jeg vil muligvis revidere min holdning til forskellige specifikke emner i den ene eller den anden retning, efterhånden som mere evidens kommer for en dag. Jeg er sikker på, at vi alle venter på at høre Philip Jones forklare sig.

Som jeg ser det lige nu, er der følgende hovedpunkter i den rejste kritik mod de berørte forskere:

1) Man har opfordret til at slette materiale, som var belagt med et krav om aktindsigt

2) Man har forsøgt at holde peer-reviewede artikler ude.

3) Man har forsøgt at boykotte bestemte journaler som useriøse.

4) Man har benyttet 'tricks' i forskellige analyser, især i Hockeystaven fra 1998/99.

5) Man taler internt om den manglende opvarmning i HADCRU-datasættet i de sidste 9-10 år, men siger det ikke udadtil.

6) Man har talt grimt og foragteligt om bestemte navngivne klimaskeptikere.

1) Man har opfordret til at slette materiale, som var belagt med et krav om aktindsigt

Hvad angår punkt 1, er det umiddelbart den eneste - men absolut alvorlige - anklage, som jeg umiddelbart mener, bør føre til deciderede undersøgelser mod Philip Jones. Er dette korrekt, og er der faktisk blevet slettet den slags materiale, så må det medføre konsekvenser for især Jones (og muligvis et par andre). Jeg er ikke inde i retsreglerne, men umiddelbart kan jeg helt tilslutte mig Monbiots krav om hans afgang på dette grundlag.

2) Man har forsøgt at holde peer-reviewede artikler ude

Hvad angår punkt 2, afhænger kritikkens lødighed af én ting: Er de artikler, der forsøges 'frosset ude', beviseligt fejlagtige, eller er det ren politisk motiveret utilfredshed med deres konklusioner?

Det er klart, at peer-review-begrebets troværdighed ikke kan holde til, at folk frasorterer peer-reviewede artikler, alene fordi de ikke bryder sig om deres indhold. Omvendt underminerer en systematisk optagelse af håbløse, useriøse eller fejlfyldte artikler også peer-review-begrebets troværdighed. Og der kommer jo vitterligt useriøse bidrag igennem hos søvnige - eller værre; useriøse - reviewere ind i mellem. Her er vi nødt til at se på de konkrete eksempler:

De artikler, der konkret er omtalt, som skulle fryses ude, er mig bekendt disse fire: Soon & Baliunas 2003, Kalnay & Cai 2003, Michaels & McKittrick 2004 samt Khilyuk & Chilingar 2006.

Soon & Baliunas artikel blev oprindelig sendt rundt med den såkaldte "Oregon Petition" med en påstand om, at den var peer-reviewet. Og sandheden var, at de blot havde kopieret layoutet fra PNAS (et naturvidenskabeligt A-tidsskrift næsten på linie med Science eller Nature), og at artiklen overhovedet ikke var peer-reviewet. Den blev siden hen publiceret i Climate Research.

Artiklen argumenterede for, at de sidste årtiers opvarmning ikke var usædvanlig i de sidste 1000 års historie. Og her var problemet ganske enkelt, at deres proxydata slet ikke havde opløsning på årti-niveau, hvorfor de logisk nok ikke kunne udtale sig om, hvorvidt en opvarmning over få årtier var usædvanlig.

Artiklen var så ringe, at den fik Hans von Storch - en ellers halvskeptisk forsker - til at trække sig som redaktør af tidsskriftet Climate Research med følgende bredside:

»The CR Problem After a conflict with the publisher Otto Kinne of Inter-Research I stepped down on 28. July 2003 as Editor-in-Chief of Climate Research; the reason was that I as newly appointed Editor-in-Chief wanted to make public that the publication of the Soon & Baliunas article was an error, and that the review process at Climate Research would be changed in order to avoid similar failures. The review process had utterly failed; important questions have not been asked, as was documented by a comment in EOS by Mann and several coauthors.«

Seks andre fulgte trop som protest mod Chris de Freitas; en kendt skeptiker, som de mente helt bevidst sad og slap dårlige artikler igennem med det ene formål at kunne sige: »Se her, her er en peer-reviewet anti-CO2-artikel!«

Det var også de Freitas der slap Michaels og McKittrick 2004 igennem; en artikel der talte for, at den globale opvarmning var overdrevet på grund af en sammenhæng med økonomisk aktivitet.

Det viste sig imidlertid straks, at de havde benyttet et computerprogram, der forventede data i radianer snarere end grader (en fejl, de fleste matematiske studenter vil huske at have begået med deres grafregnere i gymnasiet), hvorfor hver eneste udregning i deres artikel var forkert (!), hvilket da også blev påpeget hurtigt.

Hvad angår Khilyuk & Chilingar 2006, kan jeg kun sige, at de 1) argumenterer mod AGW som om det handlede om direkte opvarmning fra afbrænding (!), og at de ignorerer kulstofkredsløbet og antager, at al afgasset CO2 fra jordskorpen de sidste 4,5 mia. år stadig befinder sig i atmosfæren (!!!):

»...one can also find an upper estimate for the possible atmospheric temperature increase due to anthropogenic activities. Even if the entire world energy generated by humans (1.34•10^20 erg/s) would be utilized only for heating the Earth's atmosphere, the corresponding atmospheric temperature increase would not exceed 0.01_K at the sea level.

The total anthropogenic carbon dioxide emission throughout the human history is estimated at about 2.81•10^11 metric tons of carbon. Recalculating this amount into the total anthropogenic carbon dioxide emission in grams of CO2, one obtains the estimate 1.003•10^18 g, which constitutes less than 0.00022% of the total CO2 amount naturally degassed from the mantle during geologic history. Comparing these figures, one can conclude that anthropogenic carbon dioxide emission is negligible (indistinguishable) in any energy-matter transformation processes changing the Earth's climate.«

Så hvordan den nogensinde er sluppet gennem review er en gåde. Jeg bruger netop dette som eksempel på en klassisk fejlslutning, når jeg lærer mine 1.G'ere om kulstofkredsløbet.

Kalnay & Cais' artikel viste sig også hurtigt at have overvurderet UHI-effekten, og hvis man ser i den ofte citerede e-post omkring disse to artikler:

»Mike,

Only have it in the pdf form. FYI ONLY - don't pass on. Relevant paras are the last 2 in section 4 on p13. As I said it is worded carefully due to Adrian knowing Eugenia for years. He knows the're wrong, but he succumbed to her almost pleading with him to tone it down as it might affect her proposals in the future ! I didn't say any of this, so be careful how you use it - if at all. Keep quiet also that you have the pdf.«

- så handler dette hemmelighedsfulde om, at Jones videresender en dengang endnu upubliceret artikel af Adrian Simmons et al., der også klart viste, hvor Kalnay og Cai tog fejl, men at det skulle nedtones for ikke at skade Eugenia Kalnay! Og disse data skal derfor bruges omhyggeligt - om overhovedet.

Hvis der er noget, der holdes skjult her, er det altså en 'skeptisk' forfatters fejl af hensyn til hende selv. Ganske interessant, men næppe noget, som sammensværgelsesteoretikere kan bruge.

Og under alle omstændigheder med hensyn til den mere kulørte del af samme e-post:

»The other paper by MM is just garbage - as you knew. De Freitas again. Pielke is also losing all credibility as well by replying to the mad Finn as well - frequently as I see it.

I can't see either of these papers being in the next IPCC report. Kevin and I will keep them out somehow - even if we have to redefine what the peer-review literature is!«

- så lykkedes det altså ikke at holde hverken M&M 2004 eller K&C ude fra IPCC-rapportens kapitel 3. Og det var altså på trods af, at der allerede var påvist fejl i disse artikler.

En interessant ting at notere sig i den forbindelse er, som Fillmores blog påpeger, at Benjamin Santer og andre faktisk mente at have opdaget bevidst fusk i en anden nu tilbagevist artikel, Douglass et al., men at de undlod at gøre et stort nummer ud af det i offentligheden.

Hvis nogen kan henvise til, at det er sket i andre konkrete e-poster, at man har forsøgt at holde noget ude på grund af simpel utilfredshed med konklusionerne, er sagen naturligvis en anden.

Men med hensyn til de ovenstående eksempler vil jeg klart konkludere, at indvendingerne her er helt ved siden af: Alle disse artikler er blevet forsøgt frosset ude af den kedsommelige og 100% saglige grund, at de indeholdt kendte og påviselige fejl.

Jeg vil endda skærpe dette udsagn og sige, at hvis peer-reviews kvalitetskontrol er slået fejl på grund af søvnige eller politisk motiverede reviewere, er sagen nærmest 180 grader modsat: Så er det snarere et problem, hvis sådanne artikler ikke sorteres fra - og at dette faktisk ikke lykkedes med hensyn til M&M eller K&C, siger ganske meget.

Skeptikere kan slå alt det de vil på dette punkt. Men at argumentere for, at vitterligt fejlbehæftede artikler skal inkluderes for enhver pris, er nok ingen klog eller langtidsholdbar strategi........

3) Man har forsøgt at boykotte bestemte journaler som useriøse.

Her kan jeg blot sige: I videnskaben er det alfa og omega, at man får publiceret i de bedste tidsskrifter. Hvis et tidsskrift får ry for at lukke for meget vrøvl igennem, holder folk lynhurtigt op med at sende artikler til det tidsskrift.

Og ingen på hele planeten har nogensinde argumenteret for andet end at Climate Researchs rygte tog overordentlig stor skade af, at de Freitas slap Soon & Baliunas 2003 samt Michaels og McKittrick 2004 igennem, og at hele redaktionen derfor trak sig i protest.

At meddele, at man ikke vil sende sine artikler til et sådant tidsskrift, er et fuldt ud legitimt og ofte brugt sanktionsmiddel. Ligesom folk meddeler, at de ikke vil købe Bild Zeitung efter Günther Wallrafs undercover-afsløringer af, at avisen havde bragt løgnehistorier.

4) Man har benyttet 'tricks' i forskellige analyser, især i Hockeystaven fra 1998/99

Hvad angår kritikken af brugen af ordet 'trick', så er det simpelthen efter min mening en af de mest idiotiske indvendinger. Kernen i Manns trick er at sætte målte temperaturer på proxygengivelser efter ca. 1960, fordi der er divergens mellem proxyer og temperaturer efter dette punkt, og dette er velbeskrevet og omdiskuterede i den videnskabelige litteratur.

Mann, Bradley og Hughes har selv i deres 1999-artikel i GRL skrevet uhyre udførligt omkring 'trickene' med at sætte de faktiske temperaturer på dem fra proxyerne, efter de divergerer (se side 760, højre spalte midtfor).

Alle indvendinger om urent trav og andet er behandlet af den særligt nedsatte komite af National Reseach Council i 2005 (blandt andet med deltagelse af den halvskeptiske forsker John Christy), der undersøge alle anklagerne om fusk, forudfattede konklusioner og deslige i Hockeystavsstudierne.

Og den konkluderede klart, at konklusionerne var rimeligt robuste, ligesom den ingen som helst tegn på snyd eller manipulation fandt.

5) Man taler internt om den manglende opvarmning i HADCRU-datasættet i de sidste 9-10 år, men siger det ikke udadtil

Det er en kendt sag, at der kun er lidt opvarmning i HADCRUs datasæt de sidste 8-9 år, og at mange forskere undrer sig, lige som Trenberth - og i fuld offentlighed, for eksempel CRUs egne folk. Om 4-5 år vil modellerne således være falsificerede (i hvert fald for HADCRU), hvis ikke temperaturstigningen er kommet endnu.

En interessant artikel kan læses om emnet i Spiegel for yderligere interesserede:

Mojib Latif:

»Derzeit allerdings hat die Erwärmung eine Pause eingelegt", bestätigt der Meteorologe Mojib Latif vom Kieler Leibniz-Institut für Meereswissenschaften, einer der bekanntesten Klimaforscher Deutschlands. Mit Blick auf die Temperaturkurve spricht er von einem "Plateau", einer Stagnation auf hohem Niveau: "Da ist nichts dran zu deuteln, dem müssen wir uns stellen.«

Jochem Marotzke:

»Es ist nicht zu leugnen, dass dies in unserer Gemeinde eins der heißesten Themen ist", sagt Jochem Marotzke, Direktor am Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg. Der Klimamodellierer gibt offen zu: "Wir wissen nicht so recht, warum sich diese Stagnation gerade abspielt.«

Som det fremgår af Spiegel-artiklen, er der tre hovedskoler med hensyn til temperaturerne de sidste 8-9 år:

1) »Der er slet ingen pause« (Rahmstorf i artiklen). Hvis man kigger på GISS, det andet datasæt, er der faktisk stort set ingen sådan pause.

2) »Pausen skyldes havstrømme.« Som Latif forklarer, vil det (jævnfør Keenlyside et al.) udsætte opvarmningen til 2014-15.

3) »Pausen skyldes den slumrende sol« - som dog snart vågner. Her vil vi i de nærmeste år se opvarmningen slå igen, hvis det er rigtigt.

I alle tilfælde er dette en højaktuel videnskabelig krig, hvor der i offentligheden allerede er publiceret flere artikler, både videnskabelige og populære, om emnet. Jeg kan absolut intet se i e-posterne, som afslører noget nyt i forhold til dette, men jeg hører gerne fra kommentatorerne.

6) Man har talt grimt og foragteligt om bestemte navngivne klimaskeptikere

Her kan jeg blot med et lille smil konstatere, at klimaforskerne internt bruger et sprog omkring visse benægtertyper, der får Deres Blogger til at ligne en søndagsskoledreng. Jeg kan dog sige, at jeg ikke er det mindste overrasket, efter at have fulgt med på diverse blogs.

Summa summarum:

A) Jeg er enig i, at punkt 1, unddragelse af aktindsigt, er en alvorlig sag, som skal undersøges til bunds og, hvis den er sand, have konsekvenser.

B) Alt det andet ligner for mig en storm i et glas vand, samt velkendt stof i en lidt grovere retorisk indpakning.

C) Jeg tilslutter mig Judith Currys vise ord om, at debatten er blevet for domineret af skyttegravskrige og om, at CRU må sætte alt ind på at få den nationale engelske vejrtjeneste til at opgive sin modstand mod, at alle data bliver tilgængelige for alle. (Vejrtjenesten har en politik om, at visse data kun kan hentes af videnskabsmænd, fordi disse data ellers bliver solgt kommercielt).

At alle CRUS data i lighed med GISS eller RSS ikke er frit tilgængelige for alle, fremmer myter og sammensværgelsesteorier, og det kan kun benægtere have en interesse i.

Hvis Jones eller andre skulle have fiflet med HADCRU-data, som nogen antyder, må man dog undre sig over, at Jones & co. har været så sløsede, at de kun har kunnet lave en trend over de sidste 8-10 år på 0,07C, når modellerne sagde 0,2C? GISS-sættet, hvor alt er offentligt tilgængeligt, viser 0,2C/årti som forudsagt. Er Jones så dårlig til at snyde? ;-)

D) Der er næppe nogen tvivl om, at dette vil skabe noget larm i et stykke tid fremover, og de sædvanlige mistænkte er allerede i gang med et stort selvsving. Men når røgen endegyldigt har lagt sig over denne sag, vil der stadig intet nyt fra vestfronten være, hvad AGWs videnskabelige grundlag angår.

Det vil naturligvis skuffe dem, der tror og håber, at hele problemet hermed er forsvundet, at videnskaben over en bred bank er korrumperet og at peer-reviewsystemet står foran skrotning. Så klimavidenskaben må nok imødese at skulle bruge ekstra lang tid på endnu flere formålsløse diskussioner med vrede skeptikere i den nærmeste fremtid.

 

Fjern 2 linier

Disse to linier: "Colbeck's map documents that the waters were navigable to Mount Erebus. The gletcher had retreated som[e] 50 km since the Ross expedition in 1841", som meddeler det samme som de originale tre linier ovenfor dem, bedes overset, de kom ved en fejltagelse med fra min opr. oversættelse fra før jeg fik den engelske version af bogen.
Mea culpa

Hvornår smeltede Antarktis?

Forestillinger om, at Antarktis er statisk stabil er fuldstændig forfejlede.Isen har tiltaget og aftaget som dokumenteret i ekspeditionsdagbøgerne fra sydpolarekspeditioner.1839. p.132 The Wilkes expedition found that the pack ice had covered the Wedell Sea - "in Wedell's time only a decade or so earlier, the [Wedell] sea must have been extraordinarily free of ice to have enabled him to achieve such a high lattitude".. 1841. p.151 Ross's expedition. "on a day of a clear and cold air and sparkling brightness, Mount Erebus and Mount Terror [82°S 61°W] were seen far away to the south".1899. p.231 Borchgrevink's expedition. "Colbeck had made the first reliable chart of the edge of the ice shelf and showed that it had receded thirty miles (48 km) since Ross's day" (i.e. 1841) - thousands of square kilometers of ice had disappeared.Colbeck's map documents that the waters were navigable to Mount Erebus. The gletcher had retreated som 50 km since the Ross expedition in 1841.1902. p.239 The Discovery expedition found, that "the Ross Ice Shelf which in height and in depth, as Borchgrevink had found, had greatly diminished since Ross's day." (i.e. 1841)1909. p.274 The Nimrod expedition. "The Ross Ice Shelf, ... was reached ... and the Nimrod made for the inlet, where Borchgrevink had landed and the Discovery had put in. But there was no inlet. Since Scott's visit great stretches of ice had calved away from the cliffs and there was now left a deep and extensive bay which Shackleton called the Bay of Whales.1912-13. p.304 Davis's Aurora expedition. "...showed how the ice front [between King George Land og Kaiser Wilhelm II Land] had receded, just as the Ross Ice Shelf had receded, since the cursory explorations in the first half of the ninteenth century by Dumont D'Urville" (i.e. 1840).Sidenumre referer til L.P. Kirwan (Royal Geographical Society): "The White Road. A Survey of Polar Exploration", Hollis & Carter, London, 1959

SV:Moberg

Klimaets hockeystav er brækket (DMI)http://www.dmi.dk/dmi/klimaets_hockeystav_er_braekketDer henvises tilBo Christiansen, T. Schmith, and P. Thejll: "A Surrogate Ensemble Study of Climate Reconstruction Methods: Stochasticity and Robustness", Journal of Climate, Volume 22, Issue 4 (February 2009), pp. 951–976.

Smelter Antarktis?

Antarktis: 2002: Satellites Show Overall Increases in Antarctic Sea Ice Cover - NASA August 22, 2002http://www.gsfc.nasa.gov/topstory/20020820southseaice.htmlAntarktis i 2007 har der været rekordstor havisudbredelse (DMI)- lidt under midten Havisudbredelsen omkring Antarktis har ikke ændret sig væsentligt i de 30 år, man har kortlagt den med satellit og netop i 2007 har der været rekordstor havisudbredelse."http://www.dmi.dk/dmi/wilkins_isshelf_i_en_tynd_traad Antarktis Eisdecke zugenommen 2008 - Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung (AWI) 30. März 2008http://www.awi.de/de/infrastruktur/schiffe/polarstern/wochenberichte/all...Forskellige målinger viser forskelligt = vi véd det ikke - eller endnu en omgang "se hvad vi ønsker at se" a la  CRU?

Antarktis smelter

Endnu et link som ikke kræver log-in:
http://www.engr.utexas.edu/news/articles/200911231797/index.cfm
 

Antarktis smelter

Bent Kim Jepsen.Endnu en af de mange myter. Faktum er at Antarktis smelter med tiltagende hast, dokumenteret i flere uafhængige undersøgelser. Se fx.
http://www.nature.com/ngeo/journal/v2/n12/full/ngeo694.html
Så vi behøver såmænd ikke bortforklare noget her.

Moberg

Hej CBH
Vedr. Moberg: Du ved selvfølgelig godt, at Mobergs multiproxy-rekonstruktion indeholder Mann-Jones, Briffa og Thompson proxier?
Hvordan skulle det kunne lade sig gøre IKKE at have et blad, der peger opad, når f.eks. Briffas Yamal, Taimyr og de ikke opdaterede Polar Urals er med i rekonstruktionen?
Medmindre selvfølgelig, at du mener Briffas måde at selektere træer på, er i orden?
Hvis du kan finde en multiproxy rekons., der viser et blad der peger opad, hvori der ikke indgår Mann, Jones eller Briffa, så vil jeg gerne se den.
VH Henrik

Jeg beklager...

Men der er ikke meget debat at komme efter her.
Men vil man fange CBH kan man som sædvanlig fange ham på www.punditokraterne.dk
Måske vi snart får et indlæg fra debatten kopieret ind her på videnskab.dk, i CBH´s rigtige blog. Desuden er det mandag, så der burde komme noget... Måske Øjvind har et ordspil til os, der er en artikel fra en stråmand, eller måske der simpelthen ikke kommer noget fra den kant.
Ynk fra mig.
Den sidste slukker.
Tak
Jan Rosenkrantz

Trulsler eller muligheder

Typisk for den Kyoto-aftalen og den kommende Københavnskonference er, at man vil opnå et slags lineært tilbageløb til CO2-udledninger på størrelse med dem i den nærmere fortid.Dette er indlysende umuligt og endvidere af ubetydelig virkning, idet atmosfærens indhold af CO2 efterfølgende stadig vil stige.For tiden udledes ca. 30 gigaton CO2 pr. år. En halvering (langt mere end der er tale om som reduktion) vil reelt intet ændre.Fremtiden kan meget vel være fjernelse af CO2 - ikke ved oplagring, men til brug til andre formål.I øjeblikket uddrages ca. 120 Megaton (dvs. kun ca. 1/250) af den udledte CO2 til fornuftige formål (gødning, kunstlim, litiumbaterier, ..., endog medicin).Det tyske Bundesforschungsministerium har bevilget 100 mio. Euro gennem de næste 5 år til forskning i anvendelse af atmosfærisk CO2 under projektet "Technologien für Nachhaltigkeit und Klimaschutz" - altså ikke tilbage til Romersk Jernalder, men fremad med ny teknologi, herunder videreudvikling af en ny syntese med et 'frustrated Lewis-Pair' (et Fosfan- og et Boran-molekyle bundet til hinanden) som katalysator, som beskrevet i "Angewandte Chemie", Bd. 121, S. 6770.Der er tale om en metode af "Lomborg-type" - find den optimale løsning, istedet for at gå i panik - som derfor vil møde stor og infantil modstand hos klimahysterikere, men heldigvis ikke hos tyske kemikere, som ser muligheder i stedet for trusler.

HUL I CO2-TEORIEN FYLDES MED OZON

Her søndag formiddag tonede en engelsk forsker frem på den russiske nyhedskanal på engelsk. Han konstaterede at isen omkring ANTARKTIS bevisligt var vokset 10 % i løbet af de sidste 30 år, hvor man har observeret isens udbredelse fra satelit.Det var ikke hans nyhed. Nej, forskeren mente at det var OZONhullet over Antarktisk, der havde ladet varmen fise ud i rummet. Det var manglen på drivhusgassen OZON, der forklarede en faldende middeltemperatur på dette kolde kontinent.Så kunne han menlig opretholde AGW-teorien for reste af kloden....smart, smart teori, men hvad så med OZONhullet over Nordpolen. Skal det så forklare at der i den samme periode er blevet mindre is?Forøvrigt mener jeg, at den manglende stigning i den globale middeltemperatur i dette århundrede bliver dødsstødet til CO2 - teorien.

NASA Vanddamp

CBH
Jeg tror ikke, jeg helt forstår meningen med dette link fra 2008.
Det er jo helt ordinær viden om vanddamp, der er da intet nyt her.
Det interessante er naturligvis, at man ikke havde taget højde for den negative feedback, når skyer blokerer sollys. Den er ikke modelleret overhovedet.
Selvfølgelig forstærker øget vanddamp en temperaturforhøjelse i troposfæren, hvis der er en stigning i temperaturen ved jordoverfladen. Det er da soleklart!
Så når temperaturen så ikke er steget i Troposfæren de sidste 10 år...........betyder det ???
1. Øget CO2 får ikke mængden af vanddamp til at stige........eller
2. Der har ikke været nogen temperaturstigning ved jordoverfladen
Take your pick.

(Så venter jeg i øvrigt spændt på den næste omgang mails, dem de nåede at slette....)

Aktindsigt

C.B.H.: Jeg undrer mig dog en smule over, at der skulle være aktindsigt i samtlige en forskers e-postkorrespondencer med alle og enhver"
Det er der selvfølgelig heller ikke - kun de emails som er sendt og modtaget på CRU er offentlig ejendom, tilhører institutionen og dermed hele GB, ligesom arbejdsgivere ejer rettighederne til alle emails sendt og  modtaget i firmaet..

Trick", "hide" og "adding"

C. B. harder: "Hvad angår kritikken af brugen af ordet 'trick', så er det simpelthen efter min mening en af de mest idiotiske indvendinger. Kernen i Manns trick er at sætte målte temperaturer på proxygengivelser efter ca. 1960, fordi der er divergens mellem proxyer og temperaturer efter dette punkt, og dette er velbeskrevet og omdiskuterede i den videnskabelige litteratur."Ordet "trick" benyttes i denne forbindelse:"From: Phil Jones <p.jones@xxxxxxxxx.xxx>To: ...Date: Tue, 16 Nov 1999 13:31:15I've just completed Mike's Nature trick of adding in the real temps to each series for the last 20 years (ie from 1981 onwards) amd from 1961 for Keith's to hide the decline....CheersPhil" http://www.eastangliaemails.com/emails.php?eid=154"adding in the real temps"Ved at tilføje empiriske data til resultatet af en simulering giver man simuleringen en ikke-eksisterende troværdighed.Dette gjorde IPCC også i rapporten 1995, for at få resultatet fra klimamodeller til at ligne målte data.Eftersom man altså gengav målte data i stedet for resultatet af klimamodellen fik man en "overraskende" samstemmighed mellem målte data og målte data.Hvad betyder det engelske ord "hide"?I det engelske sprog jeg kender, betød det at "skjule".Hvis man skjuler en del af virkeligheden, har man en videnskabelig stinker af første klasse.

At fortælle, hvad vi alle véd?

C. B. Harder: "I videnskaben er det alfa og omega, at man får publiceret i de bedste tidsskrifter. Hvis et tidsskrift får ry for at lukke for meget vrøvl igennem, holder folk lynhurtigt op med at sende artikler til det tidsskrift....At meddele, at man ikke vil sende sine artikler til et sådant tidsskrift, er et fuldt ud legitimt og ofte brugt sanktionsmiddel. ..."Fuldstændig korrekt.Man meddeler redaktøren, at man anser tidsskriftet for at være kompromitteret af at have bragt en pseudovidenskabelig artikel - i grove tilfælde flere.Det er noget vi alle véd.Hvorfor skriver Michael Mann så: "Perhaps we should encourage our colleagues in the climate research community to no longer submit to, or cite papers in, this journal."?Det er nemlig noget vi alle véd.Skal jeg begynde at sende emails til alle jeg kender om at"Det er jul i december", "Det er varmere om sommeren end om vinteren", "vand er vådt"?Det er nemlig noget vi alle véd - har de brug for at få det understreget?

FN vil kulegrave

FN vil kulegrave »Climate-gate«
Er det lidt ligesom når politiet skal undersøge sig selv?

Har i hørt det?


ABC, did you get the news on 'Climategate'?
Det er jo ikke anderledes end her...

Du Godeste

Jeg troede efter så mange år med så mange milliarder i lønudgifter, at det var en open & shut case, og co2-menigheden ikke behøvede snyde med kortene og bægrene på strøget, som tililende tricksters.
Har man ikke varen skal man ikke bringe rygtet til torvs.
 

Al Gore and Climategate
Mudder

"Men det må IKKE forhindre os i at skrive om det!"
Essensen i videnskabeligt arbejde er, at enhver hypotese eller teori er udsat for angreb fra de, som mener at have data, som modsiger den. Efterhånden viser den sig så at være uholdbar, behøver modifikationer eller holdbar.
Denne proces kræver, at hypotesens eller teoriens ophav deler de grundlæggende data og analyser med andre.
I modsat fald bliver videnskab til teologi.

Spørgsmål til CBH og interesserede

Hvad med temperaturen i vikingetiden ? der synes at være nyt om, at den var måske højere end nu. Og måske ikke....
se f.eks. www.sciencemag.org.

Global Signatures and Dynamical
Origins of the Little Ice Age and
Medieval Climate Anomaly

Michael E. Mann,
1* Zhihua Zhang,1 Scott Rutherford,2 Raymond S. Bradley,3
Malcolm K. Hughes,
4 Drew Shindell,5 Caspar Ammann,6 Greg Faluvegi,5 Fenbiao Ni4
Global temperatures are known to have varied over the past 1500 years, but the spatial patterns
have remained poorly defined. We used a global climate proxy network to reconstruct surface
temperature patterns over this interval. The Medieval period is found to display warmth that
matches or exceeds that of the past decade in some regions, but which falls well below recent levels
globally. This period is marked by a tendency for La Niña
The coldest temperatures of the Little Ice Age are observed over the interval 1400 to 1700 C.E.,
with greatest cooling over the extratropical Northern Hemisphere continents. The patterns of
temperature change imply dynamical responses of climate to natural radiative forcing changes
involving El Niño and the North Atlantic Oscillation
–like conditions in the tropical Pacific.–Arctic Oscillation.

Hvorfor

Mit ovenstående indlæg er bragt to gange, ved jeg ikke.
Venligst CB

Engagementet

Det kan godt være, at den ene eller den anden debattør ind imellem skriver noget, der ikke helt holder vand. Inklusive mig selv og inklusive diverse bloggere. Og det kan måske genere en eller anden professsor emeritus. Ok for det. - Men jeg tænker det anderledes. Jeg tænker, at det at vi mennesker formulerer ord, afsnit, indlæg og gør det, fordi det er vigtigt for os, er helt esssentielt  Helt afgørende for kvaliteten i debatten. Og afgørende for at en ordentlig debat kan forblive. Kan forblive vigtig. - Kan eksistere.
Engagementet venner - er det afgørende -   for mig. Engagement i debat - meningsudveksling er omdrejningspunktet. Klimaet - fx - tager ikke hensyn til, hvad vi skriver om det. Men det må IKKE forhindre os i at skrive om det!
Det var måske et lidt uvidenskabeligt indlæg - men sådan er jeg så også. Håber det er ok!
Venligst CB

Engagementet

Det kan godt være, at den ene eller den anden debattør ind imellem skriver noget, der ikke helt holder vand. Inklusive mig selv og inklusive diverse bloggere. Og det kan måske genere en eller anden professsor emeritus. Ok for det. - Men jeg tænker det anderledes. Jeg tænker, at det at vi mennesker formulerer ord, afsnit, indlæg og gør det, fordi det er vigtigt for os, er helt esssentielt  Helt afgørende for kvaliteten i debatten. Og afgørende for at en ordentlig debat kan forblive. Kan forblive vigtig. - Kan eksistere.
Engagementet venner - er det afgørende -   for mig. Engagement i debat - meningsudveksling er omdrejningspunktet. Klimaet - fx - tager ikke hensyn til, hvad vi skriver om det. Men det må IKKE forhindre os i at skrive om det!
Det var måske et lidt uvidenskabeligt indlæg - men sådan er jeg så også. Håber det er ok!
Venligst CB

Tilbud!

Jeg har et parti blødt, saftigt mudder uden klumper, særdeles velegnet til at kaste med, til salg for kun 800 kr. pr. kubikmeter afhentet.
- - - John

Bugges reality check

"Spørg ikke din klimablogger om noget, hvis du ikke kan leve med hans mulige svar".

Er du ikke bare lidt langt ude BUGGE?
Sørg ikke virkeligheden om noget hvis du ønsker at forblive i en drømmeverden!
Sluk lyset du er den sidste!
M42
 

Den der tier samtykker

 "Når nu du ligefrem spørger: Alle dine indlæg er ca. lige vanvittige, men det er kun få af dem, der er vanvittige på en komisk facon så umiddelbart indlysende for enhver, at det er værd at bruge min og læsernes tid på.
 "Spørg ikke din klimablogger om noget, hvis du ikke kan leve med hans mulige svar"."
Hvor sjovt... Jeg troede folk gav point hvis de var enige eller uenige. Så det må da give en eller anden indikation om hvilke indlæg der opfattes som latterlige. Prøv at tæl sammen. Du vil blive overrasket :-)
Venlig hilsen
Jan Rosenkrantz

Slettede grunddata

""If we have “lost” any data it is the following:2. The original data for sites for which we made appropriate adjustments in the temperature data in the 1980s. We still have our adjusted data, of course, and these along with all other sites that didn’t need adjusting."Dette er direkte uhyggeligt.Altså: Vi havde nogle data, som vi justerede. Derefter slettede vi grunddata, så ingen kan vurdere, om vore justeringer er berettigede eller ej.Det er ikke første gang Phil D. Jones justerer data.Jones var i 1986 hovedforfatter af en afhandling i Nature: “P.D. Jones & al.: Global temperature variations between 1861 and 1984″.I dette banebrydende værk blev den globale temperatur før 1945 nedjusteret på grundlag af en række antagelser om fejl i målingen af ældre havtemperaturer. Disse var ikke i overensstemmelse med temperaturmålinger ved kysterne, og formodningen var, at det skulle de være.Metoden var at fjerne et meget stort antal målinger, som viste en lavere temperatur ude på det åbne hav, end hvad forfatterne forventede på grundlag af en senere, bedre overensstemmelse mellem hav- og kysttemperaturer.Nedjusteringen danner basis for en formodning om ca. 0,45 graders opvarmning siden slutningen af 1800-tallet.I sig selv et helt legitimt videnskabeligt arbejde, hvor der redegøres for, hvorfor forfatterne ikke har tillid til data og hvorfor de ændres ('we assume' og 'it is considered' og 'generally accepted' - hm!).Det er muligt, at de har ret - men ingen kan kontrollere det, og det er faktisk sket, at en vurdering har været forkert.Derfor er det næppe videnskabeligt hæderligt, at (næsten) alle senere artikler om global opvarmning tager udgangspunkt i disse nedjusterede temperaturer uden at det overhovedet nævnes, at grundlaget ikke er målinger, men teoretisk nedjusterede tal.P.D. Jones & al.: Global temperature variations between 1861 and 1984 - full text: http://www.nature.com/nature/journal/v322/n6078/pdf/322430a0.pdf

Jan

Hvad med de andre? Passer de også i dit kram eller springer vi bare over det som sædvanligt? Hvad med at forholde dig til de andre ting? Eller cherry picker du bare det du synes du vil dele med os andre?

 Når nu du ligefrem spørger: Alle dine indlæg er ca. lige vanvittige, men det er kun få af dem, der er vanvittige på en komisk facon så umiddelbart indlysende for enhver, at det er værd at bruge min og læsernes tid på.
 "Spørg ikke din klimablogger om noget, hvis du ikke kan leve med hans mulige svar".

CBH

Hvad med de andre? Passer de også i dit kram eller springer vi bare over det som sædvanligt? Hvad med at forholde dig til de andre ting? Eller cherry picker du bare det du synes du vil dele med os andre?

SV:Historien om skræmmekampagnen

NASA bekræfter tesen om vanddamp
klimehykleri....
JR

Det er sandt nok en interessant henvisning, men jeg er bange for, at du ikke helt har forstået, hvad den faktisk siger, Jan?

  • "Andrew Dessler and colleagues from Texas A&M University in College Station confirmed that the heat-amplifying effect of water vapor is potent enough to double the climate warming caused by increased levels of carbon dioxide in the atmosphere. With new observations, the scientists confirmed experimentally what existing climate models had anticipated theoretically".

Så hvis dette holder stik, kan vi altså endeligt begrave Lindzens teori om negativ tilbagekobling (feedback) fra vanddamp - og være langt sikrere på, at klimaets følsomhed er mindst 2-3 grader for 2XCO2. Men det var nok ikke lige det, du havde tænkt dig at få bekræftet......... ;-)

?

 Frank,
har du læst mit indlæg + mine sidste svar? Det lader ikke til det.
1) Angående Climate Research og review-processen der: von Storch endte jo, som jeg skriver, med selv at trække sig i protest mod Christopher de Freitas, der ødelagde tidsskriftet ved bevidst at slippe sine venners håbløse artikler igennem. Det kan et tidsskrifts ry ikke holde til. Så mon ikke von Storch er helt enig med Mann & co. i, at der var noget galt mht. review-processen?

  • "I as newly appointed Editor-in-Chief wanted to make public that the publication of the Soon & Baliunas article was an error, and that the review process at Climate Research would be changed in order to avoid similar failures. The review process had utterly failed; important questions have not been asked, as was documented by a comment in EOS by Mann and several coauthors."

2) Når jeg henviste dig til Moberg, var det fordi, du skrev:

  • "Vi ser netop at selv de 5% af Manns data (bristle cones) der viste global warming - når andre forsøger sig finder de ikke noget tilsvarende. Og Manns Bristle cone resultater vægter han op til 200 gange mere end de andre træserier så hele hans out put bliver alle bristle cones, dvs med global warming".

- og Moberg finder altså også usædvanlig global opvarmning i de sidste årtier, når han "forsøger sig". Altså modsat af, hvad du påstår. Så det er ikke noget med, at Mann har manipuleret et eller andet opvarmning frem, som ingen andre finder.
3) Du skriver:

  • "Så CBH når vi nu snakker om hvorvidt der er mange undersøgelser uden for IPCC gruppen der understøtter Hockey sticken så er det i hvert fald næppe Von Storch der skal fremhæves".

For det første er både Moberg, Mann og von Storchs resultater behørigt omtalt i IPCC-rapporten. Så hvem er "IPCC-gruppen"? Skulle du ikke med al respekt prøve på at sætte dig lidt ind i, hvad IPCC rent faktisk skriver, inden du drager i krig mod en hærskare af stråmænd? ;-)
 Og derudover: Nej, von Storch er ingen støtte til Hockeystaven (MBH98/99), ligesom Moberg heller ikke er det. Men hvem p..... har også nogensinde påstået det? Jeg henviste dig til dem, så du jævnfør pkt. 2 ovenover kunne se ved selvsyn, at de ikke var uenige omkring det usædvanlige i den nuværende opvarmning - stavens blad - men derimod i, hvor mange knorter stavens skaft havde haft.
 Og Frank: mht. at tage ud på gymnasier, så er jeg ikke helt afvisende en gang i januar. Jeg vil dog sige, at jeg umiddelbart ud fra min højst konkrete erfaring er lidt skeptisk :-) Jeg tror ikke, at en gruppe gymnasieelever helt uden forkundskaber vil opnå så meget af at høre på os to vise forskellige kurver og skændes om troposfærisk overfor stratosfærisk vanddamps tilbagekobling o.lign - de vil nok mest af alt blive forvirrede. Så jeg tror først og fremmest, at det ville være underholdende for dig og mig. Der skulle i al fald gerne være et element af generel oplysning omkring, hvad klima og atmosfæren overhovedet er. 
 Det kommer også an på, hvad vi skulle diskutere. Hvis du skulle finde på at benægte, at CO2-stigningen på 38% er menneskeskabt, at niveauet nu er det højeste i en lille mio. år eller påstå, at det var afgasset fra havene, så bliver enhver fornuftig debat jo en smule træg - så kunne jeg bruge hele foredraget på at prøve at forklare, hvordan CO2-indholdet i havene er steget (ikke faldet, som du må tro, hvis stigningen skulle komme fra havet) at C13/C12-forholdet er faldet (ikke steget, som du må tro, hvis stigningen skulle komme fra havet) og at C14-indholdet i atmosfæren også er faldet (og ikke er steget, som du er nødt til at tro, hvis det skulle være fra biosfæren). Nu har jeg f.eks skrevet dette om isotoperne til dig +100 gange, og jeg er stadig ikke helt sikker på, at du har fostået det - hvordan tror du, at en flok 1.Gere ville sidde efter at have hørt dig og mig skændes omkring dette i tre kvarter?  ;-)
 Under alle omstændigheder skal man - hvis dit mål er at oplyse - nok blive enige om f.eks 10 konkrete punkter og prøve at opnå en eller anden grad af klarhed om, hvad du præcis anfægter ved AGW, og hvad du ikke gør. Mit liv er definitivt for kort til f.eks igen at skulle argumentere for, hvorfor Becks CO2-kurver (hvor CO2-indholdet skulle være svunget op og ned med 100 ppm fra et år til et andet) er aldeles idiotiske.

Demokrati eller

Totalitært styre? Lad os se hvad optager folk på nettet, nu hvor statsradiosymfonien synes der ikke skal skrives ret meget. Men de er vel upartiske....
Hvad siger google battle?
Dagens opdatering på sagen.
 
God weekend...
Jeg ved jeg får en

Demokrati eller

Totalitært styre? Lad os se hvad optager folk på nettet, nu hvor statsradiosymfonien synes der ikke skal skrives ret meget. Men de er vel upartiske....
Hvad siger google battle?
Dagens opdatering på sagen.
 
God weekend...
Jeg ved jeg får en

@Frank

Hvordan går det med debaten på gymnasierne? Er der kommet noget debat ud af det? Har du fundet nogen der tør på Alarmist siden? Hvad med CBH her? Eller hvor han nu mener han hører til. Han var da ikke bange for en diskusion i gamle dage, men OK jeg kan godt se han gemmer sig nu. Også på de andere sider er det længe siden har stukket snuden frem.
Der må være nogen der tør lægge navn til at være Alarmist...endnu... Hvad med dig Øjvind?

Sværdborg kirke

Synes lige den var lidt sjov.

Historien om skræmmekampagnen

Baggrundshistorien
 
NASA bekræfter tesen om vanddamp
klimehykleri....
Ombudsmanden på opgaven om snyd med de grønne profiler.
Vi er værst i Danmark...
Danmarks varme luft
Vh
JR
 

GORE AFLYSER COP15 Muhuhuhahahahahahahaha

GORE AFLYSER COP15
Muhuhuhahahahahahahaha! *host*
hi
JR

Von Storch

Andy Revkin - reporter på NewYorkTimes - "sladrer" her til Jones klubben om at Von Storch rent faktisk er alt andet end enig i "Hockey sticken", synes ikke den er bedre værd end at den skal smides ud:
"
From: Andy Revkin <anrevk@xxxxxxxxx.xxx>To: Tim Osborn <t.osborn@xxxxxxxxx.xxx>Subject: Re: mann's thoughtsDate: Tue, 28 Sep 2004 10:44:44 -0400<x-flowed>that is a useful way to look at it.again, takeaway msg is that mann method can only work if past variability same as variability during period used to calibrate your method.so it could be correct, but could be very wrong as well.by the way, von storch doesn't concur with osborn/briffa on the idea thathigher past variability would mean there'd likley be high future variability as well (bigger response to ghg forcing).he simply says it's time to toss hockeystick and start again, doesn't take it further than that.
"
Så CBH når vi nu snakker om hvorvidt der er mange undersøgelser uden for IPCC gruppen der understøtter Hockey sticken så er det i hvert fald næppe Von Storch der skal fremhæves.

@Frank

Heller ikke her...Er på vej ud af døren...
Ville bare lige smide den her afstemning og en udmelding fra FN
Skal nok sige til hvis jeg falder over noget... Sådan er jeg jo :-)
Mvh
Jan Rosenkrantz

Jan..

Kan deværre (!!) ikke deltage, hvornår kommer der noget lignende igen??
Bedste hilsner, Frank

Live debate kl 15 v2
Live debat kl 15

Der er idag, klokken 15-16 mulighed for at chatte med Jesper Theilgaard. Klik så og stil de gode spørgsmål... Men først klokken 15

Von storch...

CBH, tråden er gammel, så det er mest til din orientering:
Jeg har set en del om Von Storch i disse mails. Han har prøvet at være mere nuanceret i forhold til klimadebaten, har siddet på et board der skal bedømme hvilken litteratur der kommer gennem nåleøjet til CR (Climate Research).
Læs nu hvordan de flinke fyre - helt undtagelsesvist - overvejer at få Storch til at miste sin stilling fordi han har begået "synd", mørl middelalder:
"
Tom.PS Re CR, I do not know the best way to handle the specifics of theeditoring. Hans von Storch is partly to blame -- he encourages thepublication of crap science 'in order to stimulate debate'. One approachis to go direct to the publishers and point out the fact that theirjournal is perceived as being a medium for disseminating misinformationunder the guise of refereed work. I use the word 'perceived' here, sincewhether it is true or not is not what the publishers care about -- it ishow the journal is seen by the community that counts.I think we could get a large group of highly credentialed scientists tosign such a letter -- 50+ people.Note that I am copying this view only to Mike Hulme and Phil Jones.Mike's idea to get editorial board members to resign will probably notwork -- must get rid of von Storch too, otherwise holes will eventuallyfill up with people like Legates, Balling, Lindzen, Michaels, Singer,etc. I have heard that the publishers are not happy with von Storch, sothe above approach might remove that hurdle too."
Dit link til Storchs artikel var betalingsslink, kan ikke se noget...

Moberg..

Kære CBH, grunden til at vi er så hamrende irriterende at vi bliver ved med at nævne de ååååndsvage gamle MBH98 (Mann) , Briffas ting tildels af ældre dato, jamen det er jo at disse rent faktisk blier brugt igen og igen og igen og igen også i 2009!
Hvert år kommer der "nye" undersøgelser der promoveres af IPCC-kredsen. Du nævner Moberg 2005, men her indgik disse gamle ting igen!! Så du siger "Se bare Moberg"..
Jamen Moberg = Mann + Briffa1 + Briffa 2 etc! Moberg er jo ikke et selvstændigt studie.
IPCC ar4 2007, stadig bruges disse gamle travere vi ikke må nævne selvom de er fuldstændigt RÅDNE. i 2009 kommer "Kaufmann" igen med de gamle travere som var det ny forskning.
Dette enorme genbrug skal IPCC tage og foklare!
Her ses 10 "forskellige" skriv der alle bruge de gamle super justerede travere:
http://www.klimadebat.dk/forum/vedhaeftninger/fig5matrix.jpg
Så henviser du til Manns seneste artikel. CBH. Hvis Lindzen eller andre efter din mening har gjort et eller andet FY, så fraråder du andre nogen sinde at se på hvad Lindzen iøvrigt siger. Mann har forbrudt sig SÅ STRENGT at det er højst problematisk at den mand stadig har et forsker job. Du synes så at hans ord idag er det vi skal lede efter "sandheden"????????????
Hans Von storch - mere respekt for ham, no doubt, vil se på dit link

Suk.......

Vi ser netop at selv de 5% af Manns data (bristle cones) der viste global warming - når andre forsøger sig finder de ikke noget tilsvarende. Og Manns Bristle cone resultater vægter han op til 200 gange mere end de andre træserier så hele hans out put bliver alle bristle cones, dvs med global warming.
 Her leverer du endnu en gang et eksempel på Eli Rabetts beskrivelse af det klassiske amatørsyndrom med at grave sig voldsomt ned i nogle irrelevante detaljer og ikke se på det store billede.
 Hvis du læser Mann & co.s seneste artikel, vil du se, at de har lavet deres analyser både med og helt uden træringe. Og hvis du ikke bryder dig om Mann, kan du jo kigge på Hans von Storch og Eduardo Zorita – eller mere interessant på Mobergs gruppe i Stockholms resultater.
Hvor bitre d´herrers stridigheder så ellers end har været, er de i hvert fald ikke det bitterste uenige om, at vi ser en bemærkelsesværdig global opvarmning i de seneste årtier. Det er det centrale og mest interessante i hele denne krig.
 Mvh Christoffer
 P.S:: Jeg ved ikke, hvem af dem, der er tættest på sandheden (jeg ville dog personligt og aldeles uvidenskabeligt gætte på Moberg et al., dernæst Mann & co. med von Storch helt i bunden), men jeg er helt ærligt også fuldstændig ligeglad. Jeg kan snart ikke tåle at høre flere meningsløse skænderier om ligegyldige petitesser, dårlige metaforer og ammestuehistorier omkring Yamal-træer, knækkede Hockeystave, vikinger på Grønland eller engelske vinmarker i Middelalderen. Jeg har næsten mest lyst til bare at smide alle Manns rekonstruktioner og alt hans væsen i skraldespanden bare for argumentets skyld, for det er nærmest helt ligegyldigt for hovedsagen. De fleste skeptikere har åbenbart en eller anden forestilling om, at MBH98 er en slags totem, som hele teorien om menneskeskabt opvarmning står og falder med, og det virker nærmest som om, at bare nævnelsen af Manns navn eller ordet "Hockeystav" på disse folk virker som en pavlovsk refleks, der kortslutter enhver fornuftig udveksling.

CBH

Du citerer mig:
"Hvorfor skulle McIntyre så indædt søge at komme til bunds i CRU data gennem årene hvis CRU data ligner alle andres??? Det er jo hele pointen, her. Disse data har ekstraordniær global warming tendens, og netop resultater fra denne lille skare: Mann, Briffa, Osborn, Esbern, Jones osv - netop disse ting er det der håndplukkes fra IPCC uden at vi får en begrundelse for hvad det er der får IPCC til netop at vælge disse resultater."
Og skriver så:
"Frank, det er et meget godt eksempel på det, der får mig til at tænke på "bizarre parallelverdener". HADCRU har netop ikke ekstraordinær opvarmningstendens.. "
Jeg har ikke formuleret mig tydeligt nok: Som fremhævet med bold ovenfor så er det ikke HADCRUT temperaturer jeg her snakker om i den pågældende sætning du citerer, det er de historiske temperaturer. Jeg har aldrig set McIntyre sige at HadCrut skulle skille sig problematisk ud fra de andre bybaserede temperatur indikatorer GISS og NCDC.
Hele McIntyres motivation til at få data fra CRu var at deres historiske dataset - der så uden forklaring håndplukkes af IPCC adskiller sig fra andres. Det er pointen.
HadCRU er for mig at se den mest pålidelige af de bybaserede temperatur indikatorer. Så hvis der er også noget galt med den... (Umiddelbart efter climate gate start sidste uge slettede CRU de officielle hadcrut data mange måneder tilbage, ved ikke hvorfor. Har ikke tjekket om de er kommet tilbage.)
Jeg har tidligere i tråden nævnt at mail fra Wigley omhandlede Hadcrut. Dette er jeg dog ikke sikker på ved nærmere kig. I hvert fald handler det om de moderne globale temperaturer som man vil justere som beskrevet, og uanset hvilket dataset det handler om, så er det yderst betændt. Det ville være forfriskende hvis du viskede tavlen ren, læste mine indlæg én gang til, og kom med en ærlig udmelding om de ting jeg har vist her. Men objektivitet fra din side, og du ville give mig heart attack :-)  ..
 

@Frank

Nu vil jeg ikke citere, for det er jo ulovligt, i den her sammenhæng, sålænge der ikke er samtykke fra alle parter.
Men jeg skrev til redaktionen og anbefalede f.eks at du skulle overtage her på bloggen, da du somregel er så dejligt saglig at høre på. Og fik besked på at jeg ikke skulle true og at jeg var en Troll (har siden slået det op). Må man godt kalde folk den slags? Jeg tror der er en der er gennemblødt! Og folk siger at det ikke er noget ved at snakke om vejret.
 
Venlig hilsen
Jan Rosenkrantz
p.s.
"jeg skriver mest til Bugges læsere, jeg har opgivet at få Øjvind + CBH..."
I know :0)

Parallelverden

Hvorfor skulle McIntyre så indædt søge at komme til bunds i CRU data gennem årene hvis CRU data ligner alle andres??? Det er jo hele pointen, her. Disse data har ekstraordniær global warming tendens, og netop resultater fra denne lille skare: Mann, Briffa, Osborn, Esbern, Jones osv - netop disse ting er det der håndplukkes fra IPCC uden at vi får en begrundelse for hvad det er der får IPCC til netop at vælge disse resultater.
Frank, det er et meget godt eksempel på det, der får mig til at tænke på "bizarre parallelverdener". HADCRU har netop ikke ekstraordinær opvarmningstendens - tværtimod. Trenden i HADCRU de sidste 9-10 år er kun +0,07C/årti. I GISS er den derimod +0,19C/årti. (IPCCs forudsagte tendens er 0,2C/årti).
 Faktisk har skeptikerne - inkl. dig selv!? - jo kørt op ad stolper og ned ad pæle de sidste par år om, hvordan temperaturen i HADCRU er stagneret. Du skriver selv: 
"Øjvind der stadig ikke lige fanger at de globale temperaturer pt er stagneret".
- og det gælder som sagt kun for HADCRU. Hvordan p..... får du det til at hænge sammen i dit hoved, at du så nu påstår, at CRU skulle vise ekstraordinær opvarmning?
Så når du skriver:
.....jeg har opgivet at få Øjvind + CBH til at se selv de mest banale budskaber der går mod deres opfattelse.
 - så kan jeg kun sige, at du måske skulle satse på at komme med noget, der ikke var både kontrafaktisk og indbyrdes modstridende, hvis du vil overbevise nogen om diverse "banale budskaber"? Du kunne f.eks begynde med at bestemme dig for, om du vil forsøge at overbevise mig om, at temperaturen i HADCRU er stagneret, eller om den viser ekstraordinær opvarmningstendens, før du graver dig endnu længere ned i dybet...... ;-)
 Og når du så har bestemt dig, kan du måske som næste punkt forklare mig, hvorfor Jones eller andre skulle have manipuleret CRU-data så talentløst, at de kun viser 0,07C/årti - og således ikke stemmer så godt med IPCCs forudsagte tendens på 0,2C? Er de dårlige til at snyde, eller er det også bare endnu et tegn på, at sammensværgelsen er endnu større, end selv du havde troet? ;-)
 Bedste hilsener Christoffer :)
 

Seneste blogindlæg

Udgiv indhold

Christoffer Bugge Harder

Annonceinfo

Seneste kommentarer

Annonceinfo