Annonceinfo

Hold kæft og vær smuk, del I

 

Så sad jeg forleden aften i sofaen og zappede rundt på flimmerkassen og faldt over en genudsendelse af miss universe 2000-et-eller-andet. Og hvor giver sådan et program da bare mange paradoksale oplevelser. For hold da op hvor var hende miss Venezuela da bare overdrevent smuk, med det lange bølgede hår, det perfekte kronisk smilende ansigt, de lange ben, den æggende gang, osv. Og hun virkede da virkelig også som en rigtig sød pige, rar, udadvendt, kompetent og velbegavet. Lige indtil hun fik mikrofonen og begyndte at jabbe løs med det her frelste red børnene og delfinerne og træerne og alt muligt der kan reddes. Kommer hurtigt til at tænke på Vita Andersens novellesamling med den fængende titel, men tilgiver alligevel hurtigt hende venezueleren, alt det pis skal hun vel lire af, det forventer dommerne jo af hende - nej hun er skam god nok. Jeg fyldes med lige dele fascination og væmmelse i et væk - ved godt at det er da bare den mest latterlige kliche med den type skønhedskonkurrencer og har alligevel svært ved at zappe videre. Og hvor er jeg da bare selv en grinagtig kliche - sidder der med mine kulturradikale holdninger og kan ikke løsrive mig fra sådan et hjernedødt program.

Men hvad er det for noget med det her (særligt kvindelige) ydre udseende, som bare er så umuligt at abstrahere fra? Det er, kan man vel sige, noget vi alle er temmelig optaget af - udseendet altså. F.eks. ved man fra hjerneskanningsstudier, at når mandlige forsøgspersoner ser på attraktive kvindelige ansigter (frem for ikke-attraktive ansigter), så aktiveres deres hjerners belønningscentre og motiverer dem til at hamre desperat på et keyboard for at få kvindernes ansigter til at blive hængende på skærmen. Og ja, måske er vi mænd noget ynkelige hvad det angår, men kvinderne, ja de er jo ikke meget bedre med deres desperate indbyrdes skønhedskonkurrencer. Skønhedsindustrien f.eks., er jo big business. Der er i dag nærmest ingen grænser for hvilke legemsdele der kan (og bør) underkastes modens klæder, farveklatter, creme, lak, duftevand, blæk, metal, silikone, UV-bestråling og klipning. Og det koster det stads. Dertil kommer andre omkostninger som tidsforbruget forbundet med at følge med stadsets skiftende konfiguration og farve, med at indkøbe stadset, med at lægge stadset på og fjerne det fra kroppen. Endelig er der de negative helbredsmæssige effekter fra stadsets indhold.

Så hvad skal det til for? Hvorfor går vi så meget op i udseendet - vores eget såvel som andres? Og hvorfor betyder kvinders udseende tilsyneladende mere end mænds? Kan det mon være vi er biologisk disporeret til det her spil?? Ifølge en såkaldt socialkonstruktionisk tilgang, så absolut ikke. Ifølge denne tilgang findes der ikke en absolut standard for, hvad der er smukt, og hvad der er mindre smukt. Der findes kun mennesker (og reklamefolk) der kontinuerligt italesætter forskellige skønhedsidealer - lad os kalde dem looks - som værende henholdsvis attraktive og ikke attraktive. Italesættelser er ifølge socialkonstruktionismen det tætteste vi kommer på en håndgribelig virkelighed - og dermed opleves disse (omskiftelige) looks som værende henholdsvis smukke og grimme. Denne skønheds-relativisme får opbakning fra den hastige omskiftelighed indenfor modeindustrien, ligesom den kan genfindes i ordsproget: skønhed er i øjnene der ser. Og det er da en ganske ligeværdig og sympatisk tanke, altså at alle mennesker på deres helt egen unikke vis er fysisk attraktive (altså bare for helt andre unikke mennesker eller på et givent look-opportunt tid).

 

En universel biologisk forankret skønhedsmålestok

Problemet med den socialkonstruktionistiske forklaring er blot, at tværkulturelle studier samstemmende fortæller os, at vores skønhedspræferencer ikke er dybt idiosynkratiske. Mennesker på tværs af kloden er faktisk ganske enige i, hvilke personer, der er fysisk attraktive, og hvilke personer der er knap så fysisk attraktive. Og disse fund er vel at mærke frembragt ved bl.a. at vise kulturer udenfor ekstern mediepåvirkning (f.eks. stammesamfund i Ny Guinea og Brasilien) billeder af mennesker fra andre kulturer. Af andre forskningsresultater der peger på en biologisk forankring af fysisk skønhed, kan man fremhæve, at babyer (dvs. individer der endnu ikke er konfronteret med divergerende skønhedsidealer) foretrækker at se på attraktive ansigter frem for ikke-attraktive ansigter, samt at forsøgspersoner estimerer andres attraktivitet efter blot 100 ms eksponeringstid. Så der er altså baggrund for at antage, at vi fra naturens hånd er programmeret til spontant at evaluere andres fysiske attraktivitet på baggrund af en universel skønhedsmålestok.
Og hvad er det så for nogle parametre, denne universelle skønhedsmålestok består af, og hvorfor lige dem? Overordnet set så er det parametre der måler ens egnethed som mage. Dvs. fysiske indikatorer på, at man dels vil kunne give mange og sunde børn (mest for kvinders vedkommende), og dels vil kunne beskytte og servicere dem (for mænds vedkommende). F.eks. viser studier, at begge køn finder ansigter af det modsatte køn attraktive, når de besidder høj grad af bilateral symmetri og "gennemsnitlige" ansigtstræk (dvs. træk der ligger tæt på normen). Begge træk er tegn på, at man er sund og har gode gener. Assymmetrier i ansigtet opstår f.eks. som konsekvens af at have været eksponeret for parasitter og vira under opvæksten. Dermed indikerer høj symmetri god immunologisk resistens og dermed gode gener. Den samme sammenhæng gør sig gældende hos andre arter. F.eks. så viser studier, at svale- og påfuglehanner med høj grad af halefjers-symmetri er sundere end hanner med lav grad af halefjers-symmetri, samt at høj-symmetri hannerne foretrækkes af artens respektive hunner. For kvinders vedkommende er det udover indikatorer på sundhed fysiske indikatorer på fertilitet mænd finder attraktive, dvs. hvepsetalje (mere præcist et talje-hofte forhold på 0,7), BMI på 20-24, samt feminine og "barnlige" ansigtstræk (dvs. smal kæbe-parti, fyldige læber, glat skinnende hud, store fremskudte øjne, m.m.). Hvepsetaljen hos kvinder signalerer en optimal fedtfordeling samt fødedygtighed (fødsler var som bekendt før kejsersnit og moderne sundhedsvæsen en risikabel affære), ligesom østrogen-afledte ansigtstræk indikerer fertilitet. For mænds vedkommende er det attraktivt med indikatorer på magt og status, f.eks. højde, et højt skulder-hofte forhold, og visse studier har fundet evidens for, at kvinder finder maskuline ansigtstræk (dvs. kraftigt kæbe-parti, markerede øjenbryn, dybt-liggende øjne) attraktive - og særligt i de dage hvor kvinderne har ægløsning. Mænds højde og drøjde giver kvinder fordele i og med det korrelerer med status og følgelig beskyttelse og ressourcer, mens et højt testerosteron niveau hos mænd indikerer gode gener, idet bæreren har været i stand til at udholde de negative effekter testosteron har på immunforsvaret.
At kvinders menstruationscycklus tilsyneladende har en effekt på deres partner-præferencer fortæller iøvrigt en spændende historie om kvinders forplantningsudfordringer i vores evolutionære fortid. Og lad os da lige tage den afstikker med for sjov skyld. Kvinder var dengang (som i dag) primært interesseret i at få to egenskaber fra en given partner - gode gener samt hengivenhed og hjælpsomhed. Problemet var (er) blot, at de to egenskaber sjældent optræder hos den samme mand. Mænd med megen testosteron (dvs. dem med maskulint udseende og de gode gener) var (er) nemlig også mere tilbøjelige til at være aggressive overfor deres partnere, ligesom de var (er) tilbøjelige til at være mere polygame og følgelig mindre yngelpleje-orienteret. Omvendt var (er) mindre maskuline mænd (dvs. dem med mindre gode gener) mere tilbøjelige til at være hengivne og yngelpleje-orienteret. For at få den gode egenskab fra hver "type" var (er) en løsning for kvinder simpelthen at sikre sig et langvarigt forhold til en hengiven/ikke-maskulin mand og så modtage de gode gener fra en maskulin mand qua et sidespring på velvalgte tidspunkter (ved ægløsning). Jeg siger ingenlunde, at kvinder er særligt disponeret til at være deres partner utro (det er mænd sådan set i højere grad), eller at kvinder er bevidste om deres omskiftelige parringsstrategier - jeg siger blot, at undersøgelser viser, at kvinders hormonelle fluktuationer influerer på deres partner-præferencer, og at ovenstående kunne være en plausibel forklaring. Helt generelt reflekteres kvinders ambivalens overfor de to mandetyper desuden i vores kunsthistorie. Hvor mange bøger, teaterstykker og film er der dog ikke spundet over trekantsdramer om en ung smuk kvindes svære valg mellem en maskulin og forførende mand og en mere feminin og hengiven mand - valget mellem fornuft og følelse for at bruge Jane Austens terminologi. Nå men nok om den sag.

 

Fysiske skønhedsideal sammenlignet med andre dyrs

Vores skønhedsidealer er altså tilsyneladende ikke meget mere elaboreret end svalens eller påfuglens. Skønhed er, kan man sige, først og fremmest i arten der ser. Men når vi nu er i gang med at sammenligne den menneskelige seksualitet med andre dyrs seksualitet - hvorfor er det så mere vigtigt for kvinder at være fysisk attraktive end det er for mænd? Eller sagt på en anden måde - hvorfor får kvinder tilsyneladende en større reproduktiv fordel ud af at være fysisk attraktiv end mænd? I dyreverdenen forholder det sig typisk sådan, at det køn der investerer mindst i afkom (typisk hanner), er i størst intraseksuel konkurrence både angående fysiske og psykologiske egenskaber. Følgelig har den seksuelle selektion medført, at hanner er udstyret med spektakulære fjerpragter og ornamenter, og hunnerne udvælger nøgternt de bedst egnede partnere. Se f.eks. nogle fantastiske paradisfugle-hanners kurtiseringsdisplays her:

http://www.youtube.com/watch?v=L54bxmZy_NE
http://www.youtube.com/watch?v=nS1tEnfkk6M
eller påfugle-hannens her:
http://www.youtube.com/watch?v=dvnzEZk0Wi8

Taget under et, så er der meget der indikerer, at kvinder som sådan er mere selektive, når det kommer til partnervalg (se f.eks. her: http://videnskab.dk/blog/hvordan-reagerer-vi-pa-seksuelle-tilbud-fra-fre...). Men mænds relativt høje yngelpleje-investering (komparativt set altså...) forklarer tildels, hvorfor mænd også manifesterer en vis mådehold og selektivitet i forhold til partnervalg. Når mænd rent faktisk forsørger de afkom de får i adskillelige år, så bør de nok tænke sig om en ekstra gang, inden de får dem. Ifølge antropologen Donald Symons så er det også kvinderne der primært konkurrerer på udseendet frem for mænd, fordi kvinder (i modsætning til hunnerne hos de fleste andre arter) besidder en usædvanlig stor variation og identifikationsgrad i forhold til deres reproduktive værdi. Mao. så er der hos kvinder særdeles store individuelle forskelle mht. fertilitet ligesom disse forskelle er væsentligt lettere at detektere hos kvinder frem for hos mænd. Dette er først og fremmest en konsekvens af den tætte sammenhæng mellem alder og fertilitet hos kvinder. I og med at kvinders evne til at få børn slutter omkring de 40, og at risikoen for graviditetskomplikationer eller sygdomsudvikling hos fostre er støt stigende gennem 30'erne, så bliver det enormt vigtigt for mænd at få sig en ung partner. Det er derfor, at kvinders fysiske attraktivitet typisk topper i 20'erne, mens denne alder-attraktivitet sammenhæng er langt mindre prægnant hos mænd - ja for mænd kan det nogle gange være en fordel er være ældre end sin partner, idet alder ofte korrelerer med status. Se f.eks. nogle afslørende grafer der afbilleder mænd og kvinders præferencer for mulige datingpartneres alder (baseret på et massivt datasæt fra et stort amerikansk dating-website) her:
http://blog.okcupid.com/index.php/the-case-for-an-older-woman/
Valget af den mest optimale mage er altså en noget mere presserende sag for kvinder, dels pga. deres hurtigt tikkende biologiske ur (og dermed dalende attraktivitet), og dels pga. kvinders massive yngelpleje-investeringer (det er dyrere for kvinder at vælge den forkerte partner).

 

Smukke mennesker modtager positiv særbehandling

Fysisk skønhed er altså på ingen måde noget overfladisk noget. Skønhed er en ydre manifestation af et godt helbred, gode gener, ungdom og visse centrale handlingstilbøjeligheder - alle egenskaber som vi søger hos en god mage. Men en ting er at attraktive personer bliver favoriseret ved partnervalg, en anden ting er at vi spontant favoriserer attraktive personer på et hav af områder i vores dagligdag. Mere om det i næste indlæg. Så to be continued...

Til yderligere information om emne, se:

Litteratur:

Gangestad et al. (2010). Men's facial masculinity predicts changes in their female partners' sexual interests across the ovulatory cycle, whereas men's intelligence does not. Evolution and Human Behavior, 31, 412-424.
Gotschall, J. (2007). Greater emphasis on female attractiveness in Homo Sapiens: A revised solution to an old evolutionary riddle. Evolutionary Psychology, 5, 347-357.
Rhodes, G. (2006). The evolutionary psychology of facial beauty. Annual review of Psychology, 57, 199-226.
Singh, D. & Young, R.K. (1995). Body Weight, Waist-to-Hip Ratio, Breasts, and Hips: Role in Judgments of Female Attractiveness and Desirability for Relationships. Ethology and Sociobiology, 16, 483-50

The science of sex appeal (Discovery program):
http://dsc.discovery.com/videos/science-of-sex-appeal/

Sjove kurtiseringsdisplays:
http://www.youtube.com/watch?v=lMbDjNDD4cM
http://www.youtube.com/watch?v=KW8GX2n4qbY
http://www.youtube.com/watch?v=eI_quJRRGxk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=yI0xGcGI6IQ
http://www.youtube.com/watch?v=tvqa27k8Wfc

 

 

 

Data

Hvis man for eksempel har adgang til statistikprogrammer som SAS/JMP, SPSS eller Stata.
Vær opmærksom på, at det er ’institutionel refleksivitet’.
Playmate data (≈2009) - download i Excel format – skal opdateres til 2012 (Kilde: Australian Bureau of Statistics).
http://www.censusonline.net/pmate2009.html
De anvendes i mange artikler og så kan man selv tjekke efter.
Data til opdatering (kræver tålmodighed)
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Playboy_Playmates_of_the_Month

Seriøst knald i låget

Modebranchen har seriøst knald i låget og er med til at forvrænge kvinde idealet - det er helt tydeligt at det er en branche der er styret af mænd der er ganske glade for drenge og derfor vil have alle kvinder til at ligne drenge frem for at ligne kvinder med former.

Nu er det den smukke Kate Upton der beskyldes for at være for fed af de førende i branchen:

http://ekstrabladet.dk/flash/udlandkendte/article1795467.ece

http://multimedia.ekstrabladet.dk/archive/00812/Kate_Upton_2_812867d.jpg

http://rilzy.files.wordpress.com/2012/07/kate-upton-4-fb1.jpg

Tak for svaret

Okay tak for svaret. Jeg vil kigge dine links igennem i morgen.

Jeg var til et seminar for et par dage siden, hvor en psykolog påstod, at i visse tilfælde virker det meget bedre at ændre sin kost end at gå til psykoterapi, hvis man har en psykisk sygdom. Det du skriver, kan forklare, i hvert faldt til en hvis grad, hvorfor man måske kan "spise" sig ud af fx. en depression og det er da ret interessant.

Depression og evolution

Depression, evolution og immunsystemet
Et godt bud på en teori om evolutionen af depression går på at det ikke er en respons på en manglende håndtering af den sociale verden, men immunsystemet der bekæmper infektioner. Gener koblet til depression er involveret i mikrobiel bekæmpelse, hvor cytokiner (signalmolekyler)udskilles ved denne immunrespons og de griber ind i hjernens kemi. Tilbage på savannen har der været en meget høj infektionsrate af virus og bakterier både i den mad de spiste, drikkevandet og omgivelserne, samt de mange indvoldsorme som samlet set skabte et højt selektionstryk på immunsystemet. Ved psykisk tilbagetrækning og somatisk energireduktion kan kroppen bedre bekæmpe disse infektioner. Depressionsgener håndterer patogener, infektioner og ikke den sociale verden. Derfor er der stadigvæk en relativ høj frekvens af de gener der fremkalder depression i vores genpulje. Bl.a. kan langvarig stressbelastning fremkalde depression (immunrespons).
Miller, A. & Raison, C. (2006): Cytokines, p38 MAP Kinase and the Pathophysiology of Depression, Neuropsychopharmacology 31, 2089–2090.

http://www.nature.com/npp/journal/v31/n10/full/1301032a.html

Raison, C. et al. (2006): Cytokines sing the blues: inflammation and the pathogenesis of depression. Trends in Immunology, 27 (1): 24-31.

http://www.jain-resources.info/uploads/3/3/5/8/3358541/raison_article.pdf

Danske og udenlandske forskere har ligeledes inden for skizofreni iagttaget en kobling til immunsystemet. Mange skizofrene fødes om vinteren og tidlig forår hvor virusinfektioner er hyppige.

http://nyheder.ku.dk/alle_nyheder/nyhedsimport/2009.08/88338877/

Andrew Miller forklarer selv på YouTupe del 1 - 2;
http://www.youtube.com/watch?v=EADhvebhPS8

http://www.youtube.com/watch?v=SLR4Xk4X7lI&feature=relmfu

Nesse, R. (2000): Is depression and adaptation? Archives of general psychiatry, vol. 57(1), 14-20.

http://www-personal.umich.edu/~nesse/Articles/IsDepAdapt-ArchGenPsychiat...

Forelæsning af Paul Bloom fra Yale University 2007, The Good life: Happiness
http://www.youtube.com/watch?v=7dep9KPWp3g&feature=relmfu
Tid: 19:00 inde i videoen kommer han til sagen.
Glæde vil jeg placerer inden for lykkeforskning (Happiness) og der er ikke nødvendigvis en sammenhæng med depression.

Følelser

Det forige blogindlæg handlede om skyld. Findes der nogen evolutionsbiologiske teorier,hypoteser eller forklaringer på sammenhængen mellem og eksistensen af følelserne glæde og depression.

Erotisk Kapital? En større diskussion!

Begrebet 'erotisk kapital' er en større akademisk diskussion.
Nedenunder har jeg fundet et link til en lettilgængelig fremstilling på dansk.

http://www.180grader.dk/Videnskab/erotisk-kapital-ny-teori-udfordrer-fem...

Citat: 'Typisk opstiller feminister en falsk dokotomi mellem skønhed og intelligens. Enten er en kvinde smuk og sexet, eller også er hun intelligent'.

Det er en af Hakims pointer, at kvinder godt kan dyrke deres udseende (bloggens emne) og samtidig være intelligente og dygtige på eksempelvis universitetet.

http://www.ugebreveta4.dk/2006/37/Baggrundoganalyse/Kvinderstyrermodtopp...

Citat fra Jacob Lange (2006):'De får de højeste karakterer, og de har mod på at studere og er villige til at give den en skalle. De piger, der kommer ind på de attraktive studier, ligner hende L’Oreal-pigen, der kommer og smækker med håret'.

På samme måde er mænd også blevet mere kropsbevidste, hvor de før i tiden kun gik op i karrieren skal de nu også dyrke fitness og gå i smart tøj. Men hvorvidt teorien er rigtig er en helt anden diskussion. Men udseendet er meget centralt i vores visuelle kultur. YouTupe med selviscenesættelse, modeblade og musikvideoer. Og ikke mindst ungdomsdyrkelsen.

Re erotisk kapital

Jeg har ikke set fodbold er jeg bange for, så kan ikke udtale mig på egne vegne om denne gut - men sig mig, hvad mener du i denne forbindelse helt præcist med erotisk kapital? Får han flere penge som fodboldspiller? Er han mindre udsat for at blive fyret? Hvad?

Hvad, om noget, har kvindernes interesse at gøre med hans evener som fodboldspiller? Eller hvordan skal dether forstås?

The Telegraph er ikke en avis jeg ellers ville vælge at læse, men jeg kikker på det og det andet link hvis jeg kan få det til at fungere.

Erotisk kapital!

Under europamesterskabet i fodbold 2012 er mange kvinder enige om at Cristiano Ronaldo er meget lækker. Det er vel en form for erotiske kapital? Han er ikke bare dygtig med bolden, men han har også kvindernes opmærksomhed.

http://static.guim.co.uk/sys-images/Sport/Pix/pictures/2012/6/14/1339665...

Hakims teori skal ses som en kritik af feminismen.

http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/8237354/Five-feminist-myths-from-...

http://www.cps.org.uk/files/reports/original/111026184004-FeministMythsa...

Erotisk Kapital

Martin Kaufman skriver:

"At kvinder kan være både sexede og intelligente i dag er en teori fremsat af sociologen Catherine Hakim. Begrebet kaldes 'erotisk kapital' og skal forstås i et aktør perspektiv. Det er kvinden der rationaliserer sin attraktion og tiltrækning i kombination med uddannelse. Det er det der ses i mange amerikanske film, hvor kvinden både er forsker og sexbombe. Og manden fremstilles nærmest som en lidt smådum muskelmand."

Det er selvfølgelig rart at nogen synes at man godt kan være både intelligent og sexet :-)
Jeg læste denne artikel og synes lidt det er noget værre noget at hitte på - men meget i stil med nogen amerikansk tankegang hvor kvinder stort set ikke har noget selvstændig sexualitet, men udelukkende bruger sig til at få manden til at forsørge sig - en forsørgelse som der ikke er belæg for at påstå i de tidlige mennesker. Plus at det ikke er længe siden at smarte kvinder ansås for usexede.

Der er stadig meget sexforvirring i meget relegiøse samfund, og jeg tror man skal passe på med at tage deres teorier som alment gældende.

Forresten: Hvad med mænds 'erotiske kapital'? ;-) Eksisterer den?

Martin: "Spiseforstyrrelser

Martin: "Spiseforstyrrelser og feministisk teori hører reelt ikke under dette emne"

Sikke en om gang ævl - jeg snakker ikke et ord om spiseforstyrrelse men om urealistiske krav der stilles til kvinder og hvordan der hersker en dobbelmoral hos medierne.

Mænd er uskyldige! Kvinder de skyldige!

Hej Kim!
Denne blog handler om evolutionen af kvindens krop og hvad der gør kvinder attraktive i mænds optik. Spiseforstyrrelser og feministisk teori hører reelt ikke under dette emne. Fordi de modeller der typisk henvender sig til mænd er timeglasmodeller. Modeblade henvender sig til kvinder og de er redigeret og skrevet af kvinder til kvinder - ikke mænd! Dvs.kønnet spejler sig i sit eget køn i disse blade. Talje-hofte-mål hænger genetisk ikke sammen med BMI. Der er stor varians i kvinders talje-hofte-mål i modsætning til mænd. Talje-hofte-målet er en signifikant markør i seksuel dimorfi. Men evolutionsteorien har bud på spiseforstyrrelser, hvor fænomenet forstås i lyset af intraseksuel konkurrence, dvs. konkurrence inden for samme køn. For eksempel er der en høj frekvens af spiseforstyrrelser hvor kvinder er underlagt kontrol og konkurrence. At kvinder er blevet slankere og mere trimmede hænger sammen med at kvinder er blevet socialt mobile i uddannelse og partnervalg. Denne udvikling lægger et større pres på kvinderne og vægten kan være en reguleringsmekanisme til kontrol og styrkelse af selvtilliden. Og de fleste kvinder ved godt, at mænd foretrækker former - spørg kvinderne i din omgangskreds!

Talje-hofte-mål og genetik
http://www.genome.gov/pages/research/dir/waisthipratio.pdf
Spiseforstyrrelser i eliteidræt (kræver log in)
http://www.ugeskriftet.dk/portal/page/portal/LAEGERDK/UGESKRIFT_FOR_LAEG...
David Buss om intraseksuel konkurrence
http://homepage.psy.utexas.edu/homepage/group/busslab/pdffiles/evolution...
Intraseksuel konkurrence og spiseforstyrrelser
http://www.tswj.com/2012/290813/

Mænd foretrækker de timeglasformede kvinder - ikke de magre!

Moral er godt – dobbeltmoral …….

Fra BT Fredag den 4. maj 2012:

” Fra juni er det slut med unge, skelettynde piger på siderne i verdens førende modemagasin, Vogue. Magasinets 19 redaktører verden over har nemlig besluttet »ikke at arbejde med modeller under 16 år, som ser ud til at have en spiseforstyrrelse«

”Undertøjsmodellen Adriana Lima afslører, hvordan hun taber sig fra tynd til ultra-tynd op til modeshows. Den 20 november holder den brasilianske supermodel op med at tygge maden. Hvorfor?

Fordi, det ikke er nødvendigt, når man kun indtager flydende kost.

Og sådan lever Adriana Lima indtil den 29. november, når det store undertøjs-modeshow Victoria's Secret Fashionshow er overstået. På selve dagen undlader den i forvejen radmagre kvinde endda også at drikke for at opnå yderligere væsketab”

Topmodellen Filippa Hamilton. 23 blev fyret fra Ralph Lauren, fordi hun var for 'stor'. Hamilton blev fyret i april, fordi hun efter modefirmaets mening ikke kunne leve op til kravene i sin kontrakt. Filippa Hamilton er 178 cm. høj oh vejer 54,4 kg og bruger str. 32 i tøj

De manipulerede med hendes billeder fordi de ville have hende til at se tyndere ud:

http://www.bt.dk/sites/default/files-dk/node-images/519/519860-fillipa-h...

Jamen er der da ikke godt at medierne tager den slags ting op – næ nej og ud med de tynde modeller – folk skal være naturlige

Men bare ikke for naturlige – for blive de det så skal vi nok fortælle dem at de er blevet fede og grimme og at de skal tabe sig

Også fra BT

Se billederne: Jessica Simpson kæmper mod kiloene - se hun er tyk og gravid - føj (jeg syntes nu hun ser dejlig sund ud)

http://b.bimg.dk/node-images/296/5/620x411-l/5296929-usa.jpg

Og her er et kort tid efte hun har født:

http://a.bimg.dk/node-images/296/5/620x411-l/5296909-js.jpg

Det er vigtigt, at du har din kropsform i tankerne, når der skal købes nyt undertøj

http://a.bimg.dk/node-images/298/5/620x411-c/5298440-lingerie.jpg

Derfor gør dit køkken dig fed

Lene Hanssons kostplan uge 25

38 smarte slanketrick, der duer

Plus 10 flere kurer og sundhedsartikler med fokus på fedme plus lidt om syle tynd Paris Hilton –

Moral er godt – dobbeltmoral …….

Hun er super fertil!

Hej Kim!
Jeg har kigget lidt nærmere på din Gudinde! Men jeg vil vurderer at hun klart opfylder de kriterier evolutions psykologer opstiller for skønhed. Specielt er hendes barm særdeles iøjnefaldende.
http://www.deepbottle.com/img/Celebrate-faces/christina-hendricks/christ...
http://a.abcnews.com/images/Entertainment/nm_christina_hendricks_100902_...

Og hun har også timeglasform. Fyldige læber, lys hud, store øjne og fedtfordeling.
http://www.trendrabbit.com/wp-content/uploads/2011/05/Christina-Hendrick...
http://fullmetalpatriotblog.com/wp-content/uploads/2011/09/christina-hen...
Talje-hofte-mål hænger bl.a. sammen med en kvindes alder. De fleste fotomodeller er i gennemsnit 21-22 år. Og generelt under de tredive. Det er svært at finde et pålideligt talje-hofte-mål på hende. Men hvis hun gik i fitness center i et par måneder, så er jeg sikker på at hun kommer tæt på de andre modeller trods hendes 37 år. Moderat styrketræning trimmer kvinders figur og det er det der bl.a. ses hos fotomodellerne.

Skønhed

Jeg syntes da at dine modeller er skide dejlige og absolut lige til at gramse på - og ind til ganske få år siden var jeg også fan af den type kvinder - så fik jeg en dag øje på Christina Hendriks i en sci-fi serie: Firefly og så kan det da godt lige være at jeg blev en helt del klogere på hvordan en kvinde kan se ud. Rent faktisk så fjernede hun min opmærksomhed fra Morena Baccarin som også spillede med i den serie og det siger ikke så lidt.

http://images.fanpop.com/images/image_uploads/Firefly-firefly-352650_102...

Desværre er den type kun lige begyndt at fylde mediebillede men mon ikke med årene at der bliver flere og flere modeller der bliver lidt mere kurvede - det tager naturligvis tid eftersom moden styres af mænd der er meget glade for mænd og som åbenbart tror at kvinder er kønnest når har samme facon som unge drenge ;)

Og så er der selvfølgelig også de dobbelmoralske medier - det ene øjeblik hylder de skønheden og det næste øjeblik zoomer de ind på J-Lo´s lår og med dommedags overskrifter: "Se hends slappe lår" og så dagen efter igen brokker de sig over den narkotynde modeller på catwalken (man har ofte lyst til at brække sig over journalister).

De er også med at fastholde et billede om at kvinder kun er smukke når de er perfekte supermodeller og 100% fejlfri.

Du har helt ret Kim!

Du har helt ret Kim, det kan godt ligne et avlsprogram fra Nazityskland. Men jeg har prøvet at være objektiv. De nævnte fotomodeller dominerer medierne og tjener mange penge. Her kan feministerne få et indspark! Desuden er der en forskel på amerikansk og europæisk kultur. Men jeg tror (desværre) udviklingen går denne vej specielt med hensyn til gentest og bioteknologi. Bl.a. forskes der i gener og intelligens - hvor man screener dem med en IQ over 120 for at se om der kan identificeres IQ-gener. Det skal nævnes at man ikke har fundet nogen IQ-gener endnu. Der forskes også i skønhed og gener.

Perfekt
Flere Taljer og hofter

Jeg har udvalgt en række topmodeller og berømtheder og deres talje-hofte-mål. Data fra Wiki.

Rihanna = 0,67
Kim Kardashian = 0,67
Jennifer Lopez = 0,68
Adriana Lima = 0,68 (video-link)
Bar Refaeli = 0,68
Candice Swanepoel = 0,68
Kelly Brook = 0,71
Marisa Miller = 0,66
Beyoncé Knowles = 0,65
Jessica Alba =0,70
Alessandra Ambrosio = 0,72 (video-link)
Jessica Biel =0,72
Rosie Huntington-Whiteley = 0,71
Nicki Minaj = 0,58
Miranda Kerr = 0,70 (video-link)
Doutzen Kroes = 0,70 (video-link)
Irina Shayk (Armani-Exchange) = 0,66
Tyra Banks = 0,67
Natasha Poly = 0,70
Sandra Valenvia = 0,67 (video-link)
Mariana Davalos = 0,64 (video-link)
Camila Davalos = 0,64 (video-link)
Maria Isabel Escobar = 0,67 (video-link)
Karen Herrera 0 0,68 (video-link)
Oprundet ved decimal 6

0,6766 ≈ 0,68 (gennemsnit).

Valencia/Davalos/Escobar/Herrera
http://www.youtube.com/watch?v=6ivMDhe58oI&feature=plcp

Victoria Undertøj
http://www.youtube.com/watch?v=-EFhjPX6mOM&feature=plcp

Bikini opvisning: ( Hvad fanger din opmærksomhed?)
http://www.youtube.com/watch?v=bO2ZRxJXf5k

MGM Krop konkurrence I Las Vegas (Kig på pigers kropssprog- deres non-verbale adfærd)
http://www.youtube.com/watch?v=OghbxgFkeiY&feature=plcp

Jeg kan ikke finde talje-hofte data på Miss Universe - kun højde og alder!
http://www.missuniverse.com/members/contestants

Statistics
Højde Alder
N Valid 60 60
Missing 0
Mean 172.760 20.22
Median 172.700 20.00
Std. Deviation 4.9452 2.100
Percentiles
25 170.200 18.00
50 172.700 20.00
75 175.300 22.00

Data fra title vinderne fra 1952-2011
Gennemsnitshøjde ca. 173 cm.
Et scatter plot viser, at piger kun er blevet højere!

Virkeligheden?

Hvad skal vi bruge virkeligheden til når vi klare sig så godt med ævl og fantasere.

Fordomme

Når kvinder får kunstigt store patter; kunstigt store læber; kunstigt hår; tynd eller tyk talje; kunstig lang hals; lange øreflipper m. m. så drejer det sig om at føle, at man kan mærke, at man er attraktiv. Det er først når alle har fået store bryster, så skifter moden.

Hvis der var en ægte fysisk skønhed, så burde de grimme være truet af uddøden. Men det er ikke tilfældet. Der findes ikke særlige fysiske krav til menneskers udseende.

En stærk mave

Linda: "...Men gode gener er gener der hjalper overlevelse, og det kan vaere mange ting der betingede overlevelse - for eksempel hurtighed, god fordoejelse, evne til at finde den bedste mad etc. Stoerst er ikke noedvendigvis bedst, ejheller er mest aggresiv noedvendigvis bedst..."

Det er korrekt at god fordøjelse kan være et vindende parameter samt hurtighed - for tro mig der findes utallige kvinder der ikke kan lave mad og der skal en stærk mave til at overleve deres frembringelser og hurtighed er nødvendig når man fortæller dem at de ikke kan koge et æg for så gælder det at komme væk i en fart ;)

Linda: "Du skriver: "Kvinder var dengang (som i dag) primært interesseret i at få to egenskaber fra en given partner - gode gener samt hengivenhed og hjælpsomhed. "
Du overseer helt (som EP'erre generelt goer) at det man ved om jagere og samlere er at alle er ude for at samle - maend kvinder og boern - og der er ikke noget der forsoerger nogen, og ikke nogen der 'bytter' sex mod beskyttelse, for beskyttelsen ligger i gruppen. Saadan er det ogsaa i de faa samfund af den slags der findes idag."

Jeg er ikke sikker på jeg er enig - jeg tror at allerede tidlig blev mænd til beskytter og skaffer (af proteiner)

Jeg skrev lidt om det i:

http://videnskab.dk/krop-sundhed/bliver-vi-aggressive-hulemaend-af-kod

Under vold og tofu skrev jeg et par strøtanker om mandens (og kødets) rolle i stammen

"....efter en god jagt hvor det er lykkes stammens jægere at bringe protein hjem til gryderne - så er der gode chancer for at der venter dem en ekstra belønning efter middagen når kvinderne siger tak for de ekstra proteiner - på den måde mænd godt kan lide at kvinder viser deres taknemmelighed.
Så siden vores første grynt har mænd kunnet forbinde mad og sex med hinanden – unger er mætte og snorksover og efter bøffen kan han hvile sig med en fyldt vom og sin kærlige kvinde under et lunt skind. Så vi mænd er helt fra tidernes morgen blevet programmeret til at betragte synet af kød som en del af en dobbeltbelønning og derfor er det det sidste i verden der vil gøre os aggressive – tværdigmod..."

Et lille sidespring ;)

Super fedt med lidt respons

Super fedt med lidt respons på mit indlæg.
"@Linda: for mig at se er din skepsis funderet på intuition og anekdoter. Jeg oplever tit at folk stiller sig skeptiske overfor EP fordi den reducerer mennesket til et uværdigt og ureflekteret dyr."

Min skepsis er funderet paa den meget voldsomme kritik som EP har faaet at serioest arbejdende biologer og andre videnskabsfolk som for eksempel Stehpen Jay Gould, Hillary og Steven Rose, og Gabriel Dover. Jeg taenker ogsaa paa nogle af de artikler her paa videnskab.dk om fingres laengde, ansigtsform, hvad maend kikker paa og andet overfladisk underholdnings'videnskab', paa EP undersoegelser om maends bedre rum fornemmelse som er baseret paa spoergeskemaer, og endelig paa antagelser - modsaetning til fakta - om hvordan de foerst mennesker levede, noget man faktisk ikke ved ret meget om.

Du skriver: "Kvinder var dengang (som i dag) primært interesseret i at få to egenskaber fra en given partner - gode gener samt hengivenhed og hjælpsomhed. "
Du overseer helt (som EP'erre generelt goer) at det man ved om jagere og samlere er at alle er ude for at samle - maend kvinder og boern - og der er ikke noget der forsoerger nogen, og ikke nogen der 'bytter' sex mod beskyttelse, for beskyttelsen ligger i gruppen. Saadan er det ogsaa i de faa samfund af den slags der findes idag.

Der er en grund til at EP faar saa megen stoette fra det religioese hoejre i USA, det er simpelthen traditionelle ideer om koensrolller det bliver hevet frem, og kan man ikke saelge dem som guds vilje, kan man paastaa at det siger Darwin selv :-)

" For mig at se er vores "dyriske" dispositioner dog på ingen måde degraderende - de skal blot forvaltes nogenlunde anstændigt... "

Jeg har personligt ikke noget imod dyriske dispositioner - naar alt kommer til alt er vi jo alle dyr.

"Jeg synes det ofte er vores tendens til at modstille menneskets "særlige" evne til at handle "fornuftigt", "kulturelt", "civiliseret" med resten af dyrerigets hjernedøde stimuli-respons adfærd der bliver for alt for karikeret."

Der er mange der mener at kulturelle normer har i det mindste lige saa meget at sige nu som de biologiske.

"Dertil vil jeg sige, at mit indlæg i udgangspunktet kun forholder sig til vores fysiske skønhedsidealer. Det siger sig selv at det fysiske udseende ikke er den eneste parameter vi vælger vores partnere ud fra."

Du siger at kvinder vaelger efter maend der ser ud til at give 'gode' gener, jeg antager ud fra den tanke at jo stoerre og staerkere og mere testosteron betinget en mand er, desto bedre gener har han. Men gode gener er gener der hjalper overlevelse, og det kan vaere mange ting der betingede overlevelse - for eksempel hurtighed, god fordoejelse, evne til at finde den bedste mad etc. Stoerst er ikke noedvendigvis bedst, ejheller er mest aggresiv noedvendigvis bedst.

Lad mig slutte med dette citat:

"The majority of evolutionary biologists know full well that pop evolutionary psychology is a farce. For most biologists, it's an embarrassment.

The real puzzle is why most science journalists seem to be completely unaware of the controversy. "
http://sandwalk.blogspot.co.uk/2008/12/pop-evolutionary-psychology.html

Næsten enige

Vi er næsten enige Camilla - for jeg mener at vi stort set alle kan blive enige om at de kvinder jeg hev frem næsten overalt vil blive betragtet som skønheder uanset de fremherskende idealer - måske ville de ikke scorre toppoints alle steder som det fremgår af de billeder Thomas hev frem - men alligevel så ville de nok ligge i toppen.

Jeg ved da godt at vores smag ikke er den samme og nogen kan lide moren osv. og så er der de typer som uff-nej-de-ligner-plastik - Pladder siger jeg bare - går én af de skønheder hen til Thomas og kikker lidt på ham og bøjer sig frem og siger hej - så smelter han sammen og begynder at stamme og svede...;)

Og så er der lige det med smag - vi tror vi har en helt fast smag og vi er urokkelige og nej til tykke piger eller hvad ved jeg og så sker det en dag at vi får øje på et pigebarn og vi er forandret for altid....

Men jeg tror også hun er vild med mig - hun har lige sendt dette billede til mig.

http://www.euroman.dk/Upload/euroman-dk/blogs/kristoffer/2012%20marts/ch...

og så vågnede jeg ;)

ps. mænd der fjerner hår fra andre steder end hoved er nogle svagpissere - rigtige mænd beholder det hår de har ;)

Menneskers præferencer ved

Menneskers præferencer ved valg af partner er også vidt forskellige og meget individuelle. Diversiteten synes heldigvis altid at skinne igennem og kan nok aldrig underlægges samtidens gængse samfundsnormer, idealer og kropsopfattelser helt. I en tid hvor det kvindelige skønhedsideal var den svulmende buttede krop, fordi det ansås for værende tegn på velstand og sundhed, ser vi således alligevel malerier af slanke kvinder, som det Martin linker til. Tilsvarende, i en tid hvor kvinder helst skal ligne udsultede KZ-lejrfangere, kan vi undertiden også opleve fremhævelsen af den kurvede kvinde, her i form af modellen Toccara Jones: http://25.media.tumblr.com/tumblr_m37hoa2yQE1qd271oo1_1280.jpg

I dag er det også ved at blive almindeligt for mænd at fjerne deres brysthår. Det er vi mange kvinder, der er kede af, mens andre priser sig lykkelige over tendensen. Vi er alle forskellige, både når det kommer til vores eget udseende og opfattelse af andres :)

Helt enig Kim

Jeg er helt enig med dig, Kim!
Jeg mener på ingen måde, idealer er forkerte - jeg påpeger blot, at det er de færreste idealer, der gør sig universelt gældende! :)

Det er fedt at være slank!

Det kan godt være Peter Rubens havde smag for buttede kvinder (hans koner) - men det er lige så let at finde slanke kvinder fra nogenlunde samme periode.

http://www.denstoredanske.dk/@api/deki/files/29606/=505887.501.jpg?size=...

Venus med spejlet fra 1650 af Diego Velazquez.

At kvinder kan være både sexede og intelligente i dag er en teori fremsat af sociologen Catherine Hakim. Begrebet kaldes 'erotisk kapital' og skal forstås i et aktør perspektiv. Det er kvinden der rationaliserer sin attraktion og tiltrækning i kombination med uddannelse. Det er det der ses i mange amerikanske film, hvor kvinden både er forsker og sexbombe. Og manden fremstilles nærmest som en lidt smådum muskelmand.
Referenceartikel af C. Hakim (2010): Erotic Capital. I Danmark er det sociologen Emilia van Hauen der bruger begrebet.

http://esr.oxfordjournals.org/content/26/5/499.short

http://emiliavanhauen.typepad.com/emilia-van-hauens-blog/2010/10/hvor-st...

Camilla

Den "hårløse" variant er den der er fremherskende i vores del af verden pt. - sådan er det bare - for nogle årtier siden var det en anden der var idealet - men der er ikke noget galt i det - hanner og hunner har altid pyntet sig for hinanden og hvorfor skulle de ikke det.

I bund og grund er det jo rent biologi og intet andet - jeg ved da godt at der findes nogle der har den opfattelse af de idealer der gælder er forkerte men dem om det - mænd og kvinder følger jo bare tidens og det sted de lever´ idealer for at tage sig bedst muligt ud.

Hvis en kvinde f.eks. vælger at træde ud og render rundt med lange hår på sine ben så vil hun naturligvis virke mindre tiltrækkende på langt de fleste mænd - det er hendes valg og fred med det. Jeg fik nok da jeg var yngre - den gang var det klapbukser og ble på hovedet og det voldte mig kvaler at se alle disse smukke kvinder fornægte deres skønhed og forsøgte at undertrykke den fordi at det at være femini var et udtryk for at man lå under for manden - sikke en omgang pladder - Selvfornægtelse og et tåbeligt forsøg på at undertrykke vores lyster.

Kvinder kan sagtens både være sexede og selvstændige på samme tid og det ved nutidens kvinder heldigvis. Og rigtige mænd foretrækker kvinder der er begge dele - vi vil have modstand fra en sexet og intelligent partner - en der forstår spillet og spiller det er bedre end en der sætte sig på sidelinjen med uldne ben og surmuler ;)

Re: Hår

Præcis Kim, som vestligt menneske i denne moderne tidsalder bekræfter du netop min pointe! :)

Hår

Camilla: "I dag finder mange det aldeles uattraktivt og måske endda direkte ulækkert at syne en kvinde med hår under armene"

Det er nu heller ikke særligt sexet med hår under armene - eller på benene og en busk der gå fra navlen til mit på lårene trækker også fra og overskæg er et big no-no

Kultur

Jeg er enig med Linda. Og trods der uden tvivl findes særlige universelle parametre for skønhed - såsom kropssymmetri og fertilitet - har kultur og samfundsnormer også ufatteligt meget at skulle have sagt, når det kommer til vores opfattelse af, hvad der er smukt.

Op til slutningen af 1800-tallet var dette det herskende skønhedsideal for kvinder: http://www.d.umn.edu/~jvaleri/rubens.jpg - I kontrast til dette er mange i nutidens vestlige verden blevet tilbøjelige til at stemple selv Marilyn Monroe som overvægtig. Der var også en tid, hvor kvindens kropsbehåring var en naturlig del af hendes krop. I dag finder mange det aldeles uattraktivt og måske endda direkte ulækkert at syne en kvinde med hår under armene.

Det er heller ikke i alle kulturer, at det er kvinderne, der pynter og smukker sig i konkurrence mod hinanden og for det modsatte køn. I Wodaabe-stammen forholder det sig faktisk direkte omvendt! http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-12215138

Men en interessant og tankevækkende artikel er det - tak for den! :)

Martin

Takker - så fes den ind på lystavlen.

Men helt ærligt jeg tror nu der er flere punkter jeg har med i mine "beregninger" når jeg vurdere kvaliteten - benlængde er en væsentlig faktor som nok ikke relatere til fødedygtighed men som jeg anser for udslagsgivende under en seriøs vurdering ;)

Thomas

Du misser min pointe - jeg skrev til Linda at uanset oprindelse så er en smuk kvinde smuk - det er universelt - dine eksempler er det modsatte af universelle - de er kun smukker der hvor de stammer fra og deres skønhed kan ikke afkodes af alle.

Og så vil jeg gerne have mig frabedt at du sammenligner de billeder jeg har hevet frem med et på-grænsen-til-pædo som dit første billede.

Jeg har specifik fremhævet Christina Hendricks som guddommelig smuk og hun lægger ganske langt væk fra både Playboys forstilling og dine næsten-pædo.

Lidt firkantet serveret!

Hej Kim!
Det var ganske rigtigt lidt firkantet serveret. Men godt og godt er det kvinders talje målt i cm divideret med deres hofte målt i cm. Det giver det der kaldes talje-hofte-mål som ideelt set skal være 0,70 for at være attraktivt hos mænd. Når kvinder opfylder 0,70 er de super fødedygtige og
mænd synes de er visuelt attraktive. Målet anvendes i udforskningen af attraktion hos kvinder for at få et objekt referencepunkt og derved undgå subjektive meninger.
Se og Hør pigerne har et middeltal på 0,74 målt på data fra 1998 til 2010 på ialt 489 piger.
De andre data er fra playboy hentet fra wikipedia, hvor det er piger fra 1956 til 2010 dvs. ialt 648 piger, og de har et middeltal på 0,68 i talje-hofte-mål. 75% af playboy modellerne er under 0,70 i mål i sammenligning med Se og Hør pigerne, hvor det kun er 50 % der under 0,73 i talje-hofte-mål. Det betyder, at pigerne i Se og Hør har lidt mere fedt på sidebenene.
Du kan læse mere her. Det er forskeren Devendra Singhs referenceartikel fra 1993.

http://www.psych.ucsb.edu/~roney/other%20pdf%20readings/reserve%20readin...

Re: Universel

Kim, det eneste universelle ved dine eksemplers påståede skønhed er bemalingen.
- De abonnerer på de samme dogmer: Øjne og læber skal være absurd fremtrædende, og huden ligne plastic.
Kort sagt - de ligner dukker. Uinteressante, hule og barnagtige:
http://3.bp.blogspot.com/_Ct60NZiCxVQ/TSJUmpsFBcI/AAAAAAAAAAQ/JOPjAuok0H...

Der findes klart andre idealer, vi overhovedet ikke "afkoder" som smukke:
http://sabinaaubg.files.wordpress.com/2011/01/african_beauty_2.jpg
http://www.allmyanmar.com/chin%20photo/Myanmar%20Tattoo%20Fashion.jpg
http://sabinaaubg.files.wordpress.com/2011/02/indian-woman.jpg
http://blog.lib.umn.edu/huber195/psy1001spring12/neck%20ring.jpg
http://www.amazon-indians.org/matses/05e-Matses-Woman-Body-Art.jpg

Et råd herfra, til kvinder som overvejer "hvad de kan gøre":
Overvej om det påtænkte "tiltag" ville se foruroligende eller latterligt på en mand.
- Hvis svaret er ja, så lad være!

Mål for dummies

Jeg fatter nul og nix af dine mål - kunne du ikke bare skrive hvad gennemsnittet er i cm for hver årgang - som det står der er det sort snak

Hvad betyder:

Talje-hofte-mål for playboy modeller data fra 1956-2010

N Valid 648
Missing 0
Mean ,675480
Std. Deviation ,0385738
Percentiles
25 ,657143
50 ,676471
75 ,702703

I øvrigt så overskrider dette lamseben alle de kendte formler - og tak for det for hun er sgu Kvinde med stort K:

http://skyethelimit.wordpress.com/2012/01/04/christina-hendricks/

Dokumentation for talje-hofte-mål

Statistics
Talje-hofte-mål for Se og Hør piger data fra 1998-2010
N Valid 489
Missing 0
Mean ,739623
Std. Deviation ,0579171
Percentiles
25 ,697674
50 ,729412
75 ,777124

Se og Hør pigerne er almindelige kønne danske piger i den fertile alder.

Statistics
Talje-hofte-mål for playboy modeller data fra 1956-2010
N Valid 648
Missing 0
Mean ,675480
Std. Deviation ,0385738
Percentiles
25 ,657143
50 ,676471
75 ,702703

Playboy modellerne er super veltrimmede i forhold til Se og Hør pigerne, men det er også en anden løn de får!

Flere talje-hofte-mål findes her,

http://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/ICPSR/index.jsp

Men det er ikke de helt unge kvinder (< 30) da data anvendes til sundhed m.m.

Niels Holm Jensen

Det er ikke et alias - det er mit navn ;)

Tak for respons!

Super fedt med lidt respons på mit indlæg.
@Linda: for mig at se er din skepsis funderet på intuition og anekdoter. Jeg oplever tit at folk stiller sig skeptiske overfor EP fordi den reducerer mennesket til et uværdigt og ureflekteret dyr. For mig at se er vores "dyriske" dispositioner dog på ingen måde degraderende - de skal blot forvaltes nogenlunde anstændigt... Jeg synes det ofte er vores tendens til at modstille menneskets "særlige" evne til at handle "fornuftigt", "kulturelt", "civiliseret" med resten af dyrerigets hjernedøde stimuli-respons adfærd der bliver for alt for karikeret. Dertil vil jeg sige, at mit indlæg i udgangspunktet kun forholder sig til vores fysiske skønhedsidealer. Det siger sig selv at det fysiske udseende ikke er den eneste parameter vi vælger vores partnere ud fra.
@Kim kaos (ps fedt alias): tak for links, altid dejligt at se på smukke kvinder.
@Martin K.: oplysende facts. Jeg har svært ved at spore en egentlig kritik i flere af dine punkter men vil gerne kommentere på 2 ting. Det første vedrører forholdet mellem maskulinitet og status i moderne samfund. Jeg mener overordnet at vi er designet til spontant at udlede information om andres status, herunder hvilken social indflydelse de har, alliance-relationer, fysisk styrke, indkomst, m.m.. Nogle af status-indikatorerne vil jeg så mene er mere hardwired (som f.eks. afkodning af fysisk styrke) end andre (f.eks. afkodning af indkomst eller uddannelsesniveau), ganske enkelt fordi visse egenskaber (f.eks. fysisk styrke) har haft en tæt sammenhæng med status i lange tidsperioder i vores evolutionære fortid. Derfor kan man sige at kvinders (momentane) tiltrækning af maskuline mænd i moderne samfund er en programmering, der altså ikke er opdateret mht. status-sammenhængen. Vores nedarvede programmer er dog ofte i god stand til at inkorporere kontekst - denne fleksibilitet er virkelig noget der gør os mennesker særligt overlevelsesdygtige ift. andre dyr. Der er vist et studie der indikerer, at folk lægger mere vægt på mulige partneres symmetriske ansigtstræk i sociale kredse hvor der er megen sygdom. Det er et eksempel på at aktiveringen af nedarvede programmer er sensitiv overfor relevant information fra konteksten. Den anden ting er din kritik af de samples man anvender indenfor EP. Til det vil jeg sige, at du har fuldstændig ret (se f.eks. Henrich, Heine & Norenzayan, 2010. The weirdest people in the world). Det er dog et udbredt problem indenfor psykologien og samfundsvidenskaberne generelt vil jeg mene. Men jeg synes ikke man skal kaste barnet ud med badevandet her, blot fordi der er nogle metodiske kritikpunkter. Forskning indenfor socialvidenskab er noget dybt kompliceret noget, og man er nødt til at lave en helvedes masse metodiske kompromiser for at lande nogle studier. Men med anvendelse af lidt mådehold i konklusionerne, brug af replikationsstudier, sund skepsis hos læserne synes jeg man kan få masser af "sand" og brugbar viden om menneskers sind og færden. Og helt ærligt, i forhold til emner som partnervalg, så synes jeg altså ikke at det at være ung og veluddannet eller fra et vestligt samfund er ekstremt ødelæggende forhold...

Universel

Linda - uanset hvor kvinder kommer fra så er de alle smukke - der findes noget universelt ved skønhed

http://lifeisreallybeautiful.com/wp-content/uploads/2010/12/Miss-India-N...

http://lifeisreallybeautiful.com/wp-content/uploads/2010/12/freida-pinto...

http://1.bp.blogspot.com/_y0LzUe91Lds/TQn-dpu3d6I/AAAAAAAAB5w/rNvuPSxSrv...

http://2.bp.blogspot.com/_pyIBhtN_0F4/SP_LhwV5rBI/AAAAAAAAA34/mKIViklTuT...

http://img266.imageshack.us/img266/7451/photo29er3.jpg

http://www.diarioeltiempo.com.ve/V3_Fotos/miss_trujillo_dosmil_nueve.jpg

Og så er der gudinden over dem alle:

http://sportige.com/wp-content/uploads/2012/03/Hendricks-e1332667749576.jpg

Ps. "et vist niveau i intelligens som er i konflikt med et højt testosteronniveau."

- det er det fyre med tynde arme går rundt og siger - men en god overarm er ikke i konflikt med en skarp hjerne

"et vist niveau i intelligens

"et vist niveau i intelligens som er i konflikt med et højt testosteronniveau."

Stakkes maend ;-)

De evolutionaere undersoegelser fra US er generelt noget underloedigt noget der ikke har saa meget med videnskab at goere. EP er pop.

Mange usikre parametre!

P-piller påvirker kvinders mandepræference, så de fravælger højtestosteron mænd. De vil nemlig have intelligente og lidt bløde mænd (1). Kvinders talje-hofte-mål påvirkes blandt andet af deres niveauer af henholdsvis kortisol og testosteron, hvis de er stresset. Derfor når kvinder er i meget konkurrenceprægede miljøer, så har de sværere ved at holde timeglasformen, fordi det bliver sværere at lagre fedt ved de gluteofemorale områder (2). Samtidig er mænds testosteronniveau faldet hen over de sidste 50 år, så de nye generationer har mindre niveauer af testosteron(3).
Et andet punkt er at det der var status på savannen i Afrika krævede mere muskelstyrke og testosteron end det der er status i dag. For eksempel søger kvinder op ad i samfundet hvor mænd er højtuddannet og dette kræver bl.a. et vist niveau i intelligens som er i konflikt med et højt testosteronniveau. Derfor spiller kulturen ind på biologien og det kan godt være man som mand er muskuløs og strutter af testosteron - men hvis man er kortuddannet og har lav status i samfundet løber modellerne ikke ligefrem efter en(4).

1. http://videnskab.dk/krop-sundhed/p-piller-pavirker-partnervalg
2. http://www.anthro.utah.edu/PDFs/cashdan/whr.pdf
3. http://www.endo-society.org/media/press/2006/Testosterone_LVLS_in_Men_De...
4. http://sf.oxfordjournals.org/content/70/3/813.short

Et generelt problem ved mange af de evolutionære undersøgelser der kommer fra evolutionspsykologien i USA er at de er udført på studenter med en gennemsnitsalder på 21-22 år og dette er ikke repræsentativ.
Eksempelvis http://homepage.psy.utexas.edu/homepage/Group/BussLAB/pdffiles/pretty_fa...

Gennemsnitsalder for mænd i undersøgelsen er 18.85 (SD=1.29) og for kvinder 18.69 (SD=1.45).

Men jeg bestrider ikke at kvinder ikke er særdeles attraktive med et talje-hofte-mål specielt ved 0,67-0,68 (Playboymodellerne) og Se og Hør pigerne ligger ca. på 0,74 i talje-hofte-mål. Begge mål er normalfordelte, hvor playboy er en smal høj kurve og Se og Hør pigerne har en mere bred kurve. Men der er et vist interval i mellem 0,68 til 0,74 dog < 0,80. Skuespilleren Salma Hayek har kurverne i behold trods hendes 'høje' alder, så der er håb for de modne kvinder!

Jeg er sikker paa at maend

Jeg er sikker paa at maend ikke er i tvivl om hvorvidt en kvinde er smuk eller attraktiv eller ej. Men derfor er det jo ikke sikkert at man ser efter det samme, eller det er de samme man vaelger over hele kloden :-)

Jeg tvivler staerkt paa ideen om 'alfa'hannen, jeg er tilboejelig til at tro at det er en maskulin fantasi mere end noget andet, og hvis saa mange boern havde andre faedre end den officielle, ville man nok have fundet ud af at boern og fader ikke ligener hinanden overhovedet!

Jeg tror at man vaelger efter de normer der findes i ens kultur.

Alfahan

"Kvinder var dengang (som i dag) primært interesseret i at få to egenskaber fra en given partner - gode gener samt hengivenhed og hjælpsomhed. Problemet var (er) blot, at de to egenskaber sjældent optræder hos den samme mand. Mænd med megen testosteron (dvs. dem med maskulint udseende og de gode gener) var (er) nemlig også mere tilbøjelige til at være aggressive overfor deres partnere, ligesom de var (er) tilbøjelige til at være mere polygame og følgelig mindre yngelpleje-orienteret. Omvendt var (er) mindre maskuline mænd (dvs. dem med mindre gode gener) mere tilbøjelige til at være hengivne og yngelpleje-orienteret. For at få den gode egenskab fra hver "type" var (er) en løsning for kvinder simpelthen at sikre sig et langvarigt forhold til en hengiven/ikke-maskulin mand og så modtage de gode gener fra en maskulin mand qua et sidespring på velvalgte tidspunkter (ved ægløsning). "

Sidste gang jeg skrev her på videnskab.dk at kvinder var tilbøjelige til at finde en alfahan når hun var i "løbetid" og parre sig og så lade den hjemmegående han hjælpe med at passe afkommet fik jeg godt nok på puklen - men jeg holder med dig og som det ser ud har mange børn ikke den far de tror de har.

http://videnskab.dk/krop-sundhed/porno-slukker-en-del-af-kvindens-hjerne...

@Linda - skønhed har mange former men uanset om en kvinde er japansk - afrikansk eller nordisk så er vi mænd sjældent i tvivl om hun er smuk eller ej.

Hm..

Den der med det universeille skoenhedsideal er lidt svaer at sluge, naar man betaenker at racer jorden over er yderst forskellige alt efter tilpasning til deres respektive omraader. En sund og veltilpasset krop et sted ser ikke ud som en ditto andre steder.

Hele denne 'egnethed som mage' teori bygger tilsyneladende paa visse amerikanske ideer om manden som beskytter og skaffedyr og kvinden som den der behoever beskyttelse og fodring, en ide som der ikke er belaeg for med hvad man ved (og isaer ikke ved) om samlere og jaegere samfund helt tilbage i begyndelsen.

Teorien om de to mandeltyper er ren spekulation.

Seneste blogindlæg

Udgiv indhold
 • Derfor forbruger du

  Jeg har sammen med Maria Bakmann, studerende ved Psykologisk Institut, AU skrevet et længere indlæg om sammenhængen...
 • Den store omstilling, paleo-style

  De seneste FN-rapporter fortæller den samme apokalyptiske historie som altid. Menneskeheden er godt på vej til at ødel...
 • Hold kæft og vær smuk, del I

    Så sad jeg forleden aften i sofaen og zappede rundt på flimmerkassen og faldt over en genudsendelse af miss universe...
 • Derfor føler du skyld

    Han angrer ikke. Fik han chancen ville han gøre det hele igen. Det er den eneste besked den norske massemorder Anders...

Niels Holm Jensen

Blogger om:

Beslutnings- og adfærdspsykologi Evolutionspsykologi

Andre bloggere i Evolutionsbloggen:
Rasmus Heller
Annonceinfo

Seneste kommentarer

Annonceinfo